Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Lähikuvassa pyörätuoli ja siinä istuvan henkilön käsi
UUTINEN
30.08.2023

Oma Hämeen palveluita kehitetään väestön tarpeiden mukaan – palveluverkkoselvitys on parhaillaan käynnissä

Hyvinvointialueen toimipisteitä ja palvelurakennetta koskeva selvitys valmistuu loppuvuodesta.

Lähikuvassa pyörätuoli ja siinä istuvan henkilön käsi

Oma Hämeen palveluita kehitetään väestön tarpeiden mukaan – palveluverkkoselvitys on parhaillaan käynnissä

UUTINEN / 30.08.2023

Hyvinvointialueen toimipisteitä ja palvelurakennetta koskeva selvitys valmistuu loppuvuodesta.

Oma Hämeen palveluita kehitetään väestön tarpeiden mukaan – palveluverkkoselvitys on parhaillaan käynnissä

Hyvinvointialueen toimipisteitä ja palvelurakennetta koskeva selvitys valmistuu loppuvuodesta.

Lähikuvassa pyörätuoli ja siinä istuvan henkilön käsi

UUTINEN / 30.08.2023

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on käynnissä palveluverkkoselvitys. Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen toimipisteisiin liittyvän selvityksen tekemisestä toukokuussa. Selvitystä tehdään parhaillaan yhteistyössä kuntien ja valittujen kumppanien kanssa ja se valmistuu marras-joulukuun vaihteessa.

Selvityksellä kartoitetaan hyvinvointialueen palveluverkon nykytilannetta, henkilöstön saatavuutta, toimitilojen kuntoa sekä väestön tulevia palvelutarpeita myöhemmän päätöksenteon pohjaksi. Kunnilta hyvinvointialueelle siirtynyttä palveluverkkoa on perusteltua tarkastella uudelleen ilman kuntarajoja suhteessa väestön muuttuviin palvelutarpeisiin. Henkilöstön saatavuus tai valtionrahoituksen taso eivät mahdollista nykyisellä palvelurakenteella jatkamista. 

Palvelurakenteessa ei tarkastella vain toimipisteitä, vaan pohdinnassa on myös se, miten palvelut tuotetaan alueen ihmisille. Oma Hämeen strategian mukaisesti palvelurakennetta kevennetään. Samalla panostetaan kotiin annettaviin ja liikkuviin palveluihin sekä digipalveluihin. 

– Nyt on tarkoituksena selvittää, millaisia palveluita väestö tarvitsee tulevina vuosina sekä mihin henkilöstö ja rahoitus riittävät. Samalla tarkastellaan toimitilojen teknistä kuntoa, sijaintia, kustannuksia ja käyttöastetta. Selvityksessä kartoitetaan, miten ja missä palveluita on perusteltua tuottaa ja miten ne tuotetaan, selittää rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen.

Palveluverkkoselvityksessä tarkastellaan kolmea ajanjaksoa: ensin tehdään lyhyen aikavälin tarkastelu 2024–2026. Pidemmän aikavälin tarkasteluissa 2026–2030 ja 2030–2040 ovat keskiössä henkilöstön saatavuus ja väestön muuttuva palveluiden tarve.

Oma Hämeen strategia ja talouden tasapainottamisohjelma ohjaavat palveluiden kehittämistä ennaltaehkäiseviin sekä kotona asumista mahdollistaviin palveluihin. Kotisairaalatoimintaan on panostettu paljon. Lisäksi kesän alussa avattiin digitaaliset terveyspalvelut kantahämäläisille. Digipalvelut laajenevat pian, kun Oma Hämeen mobiilisovellus otetaan käyttöön syys-lokakuun vaihteessa.

Asukkaita ja sidosryhmiä kuullaan laajasti

Aluevaltuusto käsittelee palveluverkkoselvitystä joulukuun kokouksessaan. Silloin käsittelyssä ovat selvityksen pohjalta laaditut tulevaisuuskuvat sekä eri palveluiden määrittelyt.

Hyvinvointialueella on lakisääteinen velvollisuus tarjota yhdenvertaisia sote-palveluja maakunnan asukkaille. Oma Hämeen palveluihin on tulossa muutoksia, joita suunnitellaan ja valmistellaan huolella.

Selvitystä käsitellään ennen päätöksentekoa hyvinvointialueen päättäjien ja lautakuntien sekä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Kanta-Hämeen kuntien kanssa tila-asioita pohditaan lokakuussa, jolloin Oma Hämeen edustajat kiertävät maakunnan 11 kuntaa. Myös alueen väestöä kuullaan palveluverkosta.