Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

UUTINEN
09.03.2023

Oma Hämeen ensimmäisistä järjestöavustuksista päätetään lähiviikkoina

Lautakunnat käsittelevät hakemuksia seuraavissa kokouksissaan.

Oma Hämeen ensimmäisistä järjestöavustuksista päätetään lähiviikkoina

UUTINEN / 09.03.2023

Lautakunnat käsittelevät hakemuksia seuraavissa kokouksissaan.

Oma Hämeen ensimmäisistä järjestöavustuksista päätetään lähiviikkoina

Lautakunnat käsittelevät hakemuksia seuraavissa kokouksissaan.

UUTINEN / 09.03.2023

Lautakunnat käsittelevät hakemuksia seuraavissa kokouksissaan. Avustukset pyritään saamaan mahdollisimman pian järjestöjen käyttöön.


Oma Häme jakaa ensimmäiset järjestöavustukset huhti-toukokuussa. Järjestöavustusten hakuaika toiminta-avustusten osalta oli tammi-helmikuussa. Hyvinvointialueen lautakunnat ja aluehallitus päättävät hyvinvointialueen järjestöavustuksista maalis- ja huhtikuun aikana. Hakemuksia käsittelevät terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta, elämänkaarilautakunta sekä turvallisuuslautakunta. 

Järjestöavustuksia haki 53 järjestöä ja avustuksia haettiin yhteensä yli 342 000 euron edestä. Pienin haettu avustussumma on 500 euroa ja suurin 35 000 euroa. Oma Häme jakaa tällä kertaa avustuksia vajaat 200 000 euroa. 

Järjestöt hakivat avustusta monipuolisesti toimintaansa: väline- ja koulutuskuluihin, vapaaehtoisten virkistäytymiseen ja retkiin, materiaali- ja palkkakuluihin, tilavuokriin, toiminnan koordinointiin ja niin edelleen. Hakemuksia on arvioitu aluehallituksen joulukuussa päättämien periaatteiden mukaan. Avustettavan toiminnan pitää muun muassa palvella useamman kuin yhden kunnan asukkaita. Sen pitää lisäksi toteuttaa hyvinvointialueen strategiaa sekä tukea, täydentää tai monipuolistaa Oma Hämeen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita.


Hakuprosessia kehitetään vielä


Toiminta-avustusten hakuaika oli melko lyhyt, koska Oma Häme haluaa saada avustukset mahdollisimman pian järjestöjen käyttöön. Muiden avustusten haku on jatkuva.

Hakuprosessia tullaan kehittämään yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa ensimmäisen hakukierroksen kokemusten perusteella. Kaikilla osapuolilla on kuitenkin yhteinen toive: järjestöille selkeä hakuprosessi sekä kunnilla ja hyvinvointialueella yhteensovitetut linjaukset avustusten jakoon. Oma Hämeen tavoitteena on saada järjestöille hyvät toimintamahdollisuudet Kanta-Hämeessä. 

Laki velvoittaa hyvinvointialueen edistämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia omalla alueellaan. Hyvinvointialueen on mahdollista tukea järjestöjen toimintaa järjestöavustusten ohella esimerkiksi tarjoamalla maksuttomia tiloja tai tekemällä yhteistyötä esimerkiksi viestinnässä. 

Avustuksia koskevat päätökset tehdään terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnassa sekä elämänkaari- ja turvallisuuslautakunnissa. Kukin lautakunta päättää omaan toimialueeseensa kuuluvista avustuksista hallintosäännön mukaisesti. Lautakuntien esityslistat löydät täältä. Toimitiloihin liittyvistä avustuksista päättää aluehallitus.


Lisätietoja: osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Jaana Hymmi (jaana.hymmi@omahame.fi), p. 050 410 4303