Navigointivalikko

Oma Häme panostaa kesäsijaisten rekrytointiin – kesätyöntekijöille maksetaan vetovoimalisää

UUTINEN / 13.02.2023

Vakituisen henkilöstön lomat ja asiakkaiden palvelut kesällä halutaan turvata.

Oma Häme panostaa kesäsijaisten rekrytointiin – kesätyöntekijöille maksetaan vetovoimalisää

UUTINEN / 13.02.2023

Vakituisen henkilöstön lomat ja asiakkaiden palvelut kesällä halutaan turvata.

UUTINEN / 13.02.2023

Oma Häme panostaa kesäsijaisten rekrytointiin – kesätyöntekijöille maksetaan vetovoimalisää

Hyvinvointialue haluaa turvata vakituisen henkilöstön kesälomat ja asiakkaiden palvelut kesälomakaudella. 


Oma Häme maksaa kesäsijaisille erillistä vetovoimalisää. Lisällä halutaan parantaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen houkuttelevuutta sosiaali- ja terveysalan kesätöitä etsivien silmissä. Työvoimasta on kova kilpailu, ja kesäsijaisten riittävä määrä turvaa vakituisen henkilökunnan kesälomat.  

Oma Häme haluaa lisällä kannustaa sijaisia paitsi hakemaan, myös sitoutumaan kesätyöhönsä. Perimmäisenä tarkoituksena on mahdollistaa vakinaisen henkilöstön kesälomat ja turvata yksikköjen häiriötön toiminta loma-aikana. Lisää maksetaan vain lomakauden eli touko-syyskuun välisen ajan sijaisille.  

— Tämä on Oma Hämeen panostus vakituisten työntekijöiden ja lähijohtajien hyvinvointiin. On ensisijaisen tärkeää, että henkilöstö voi pitää kunnollisen kesäloman ja irrottautua töistä, painottaa henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen

Vetovoimalisää maksetaan SOTE-sopimuksen piiriin kuuluville hoitoalan kesäsijaisille, joita palkataan ympärivuorokautisesti toimiviin yksiköihin, esimerkiksi kotihoitoon ja vammaispalveluihin sekä muun muassa päivystykseen, synnytysosastolle sekä teho- ja valvontayksiköihin.  

Aikainen sitoutuminen kesätyöhön kannattaa

Vetovoimalisä maksetaan, jos työntekijä ei ole ollut Oma Hämeen palveluksessa edeltävään kuukauteen, eikä työsuhteen aikana tule pitkiä poissaoloja. Lisä maksetaan kertakorvauksena palvelussuhteen päätyttyä, yli kolmen kuukauden työsuhteesta. Lisä maksetaan myös osa-aikaisille työntekijöille.  

— Haluamme sitouttaa kesätyöntekijät pidempään palvelussuhteeseen, jotta voimme minimoida henkilöstön vaihtuvuutta. Siten saamme turvattua meille osaavat ammattilaiset töihin myös kesäksi ja asiakkaille laadukkaat palvelut. Oman vakituisen henkilöstön näkökulmasta kesätyöntekijöiden sitoutuminen pidemmäksi ajanjaksoksi vähentää perehdytykseen käytettävää aikaa, luettelee Bjerregård Madsen. 

Lisää maksetaan eri suuruisena riippuen siitä, milloin hakija hakee työpaikkaa. Jos työntekijä hakee paikkaa helmikuussa, maksetaan hänelle kertakorvauksena 20 prosenttia työsuhteen aikaisista kuukausipalkoista. Jos taas kesätyöntekijä hakee töitä maaliskuussa, maksetaan hänelle lisänä 10 prosenttia kesän tienesteistä. Jos haku tapahtuu huhti-toukokuussa, on vetovoimalisä kahdeksan prosenttia kuukausipalkoista.  

Vetovoimalisän suuruus lasketaan työsuhteen alkamishetken mukaisesta tehtäväkohtaisesta palkasta. Lisää maksetaan myös niille, jotka ovat sitoutuneet kesätyöhön ennen helmikuuta.  

Haku Oma Hämeen kesäsijaisuuksiin tapahtuu Kuntarekryn tai Duunitorin kautta.