Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

UUTINEN
27.01.2023

Oma Häme on yhtenäistänyt sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet

Hyvinvointialue on yhtenäistänyt myöntämisperusteet, jotta asukkaat ovat tasa-arvoisessa asemassa.

Oma Häme on yhtenäistänyt sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet

UUTINEN / 27.01.2023

Hyvinvointialue on yhtenäistänyt myöntämisperusteet, jotta asukkaat ovat tasa-arvoisessa asemassa.

UUTINEN / 27.01.2023

Oma Häme on yhtenäistänyt sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet

Asukkaiden on mahdollista saada hyvinvointialueella kuljetuspalvelua vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain perusteella. 1.1.2023 alkaen vastuu näistä kuljetuksista on siirtynyt kunnilta Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Sosiaalihuoltolakiin perustuvista kuljetuspalveluista vastaa Oma Hämeessä ikäihmisten palvelujen toimiala. 


 

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua on Kanta-Hämeessä aiemmin myönnetty erilaisin perustein: tulo- ja varallisuusrajat ovat olleet kunnissa erilaisia, samoin kuin niihin liittyvä harkinnanvaraisuus. Hyvinvointialue on yhtenäistänyt myöntämisperusteet, jotta asukkaat ovat tasa-arvoisessa asemassa. Myös palvelun järjestämistavat ovat eronneet kunnissa. 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja tukea kotona asumista. Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin asiakkaille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn vuoksi. 

Palvelu ei ole tarkoitettu lääkärikäynteihin tai muuhun asiointiin, jotka kuuluvat Kela-kyytien piiriin. Julkisen liikenteen puuttuminen asuinalueelta ei oikeuta saamaan liikkumista tukevia palveluja. Ennen palvelun myöntämistä selvitetään asiakkaan tulot ja varallisuus.  

Palvelutarve arvioidaan uudelleen tämän vuoden aikana 

Oma Hämeen käyttöönottamat myöntämisperusteet eroavat Kanta-Hämeen kuntien aiemmin käyttämistä perusteista. Muutamissa kunnissa tuloraja palvelun myöntämiselle on ollut korkeampi kuin hyvinvointialueen raja. Esimerkiksi Hausjärvellä ja Hämeenlinnassa tuloraja yhden hengen taloudessa on ollut noin 1 400 euroa kuukaudessa, kun Oma Hämeen tuloraja yhden hengen taloudessa on 1.1.2023 alkaen 1 250 euroa kuussa.  

Muutamissa kunnissa palvelun myöntäminen on lisäksi ollut harkinnanvaraista, mutta nyt harkinnanvaraisuus on poistettu. Eniten kuljetuspalvelun käyttäjiä on ollut Hämeenlinnassa, joten vuodenvaihteen jälkeiset muutokset koskevat eniten hämeenlinnalaisia.  

Kuljetuspalvelua käyttäneiden asiakkaiden palvelutarve arvioidaan uudelleen tämän vuoden aikana. Jos palvelupäätös asiakkaalla on toistaiseksi voimassa, palvelutarve arvioidaan uudelleen vuoden 2023 aikana. Palvelut jatkuvat vähintään arviointiin saakka. Asiakkaille, joiden palvelupäätökset päättyvät aiemmin, arviointi pyritään tekemään nopeammin. Tällöin kuitenkin huolehditaan siitä, että palvelut jatkuvat siihen saakka mahdollisimman häiriöttömästi.  

Vuodenvaihteen muutokset ovat jonkin verran vaikuttaneet liikkumista tukevan palvelun toteutumiseen, mitä pyritään korjaamaan paraikaa. Lisätietoa asiakkaat saavat omalta palveluohjaajaltaan. Liikkumista tukevaa palvelua voi hakea ikääntyneiden asiakasohjauksen kautta. 

Tämä muutos ei koske vammaisten kuljetuspalveluja. Vammaisten kuljetuspalvelujen mahdollisista muutoksista tiedotetaan myöhemmin erikseen. 

***** 

Oma Hämeen myöntämisperusteet sosiaalihuoltolain mukaiselle, liikkumista tukevalle palvelulle:  

Tulo- ja varallisuusrajat: 

A) Bruttotulo saadaan käyttämällä viimeksi vahvistettuja verotietoja. 

• tulot yhden hengen taloudessa 1250 €/kk 

• tulot kahden hengen taloudessa 2200 €/kk 

B) Hakija itse ilmoittaa yhteenlasketun varallisuuden. Mikäli yhteenlaskettu varallisuus ylittää 10 000 euroa, hakija ei ole oikeutettu kuljetuspalveluun. Varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa vakituista asuntoa. 

Lisätietoja: 

Annukka Kuismin, asiakasohjauksen tulosaluejohtaja, ikäihmisten palvelut, p. 050 550 2263, annukka.kuismin@omahame.fi 

Tanja Sillanpää, asiakasohjauksen lähijohtaja, ikäihmisten palvelut, p. 050 302 6980, tanja.sillanpaa@omahame.fi