Navigointivalikko

Kuvassa on sanapilvi, jossa muun muassa sanat läheiset, aurinko, ulkoilu ja harrastukset

Kantahämäläisiä hyvinvoinnin palveluita kootaan samalle tarjottimelle

UUTINEN / 03.05.2023

Palvelutarjottimelle kootaan palveluita, jotka edistävät hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta.

Kuvassa on sanapilvi, jossa muun muassa sanat läheiset, aurinko, ulkoilu ja harrastukset

Kantahämäläisiä hyvinvoinnin palveluita kootaan samalle tarjottimelle

UUTINEN / 03.05.2023

Palvelutarjottimelle kootaan palveluita, jotka edistävät hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta.

UUTINEN / 03.05.2023

Kantahämäläisiä hyvinvoinnin palveluita kootaan samalle tarjottimelle

Kanta-Hämeen alueen hyvinvoinnin palveluita kootaan yhteen digitaaliseen palveluun. Tavoitteena on, että sekä asukkaat että ammattilaiset löytäisivät palvelut helpommin ja voisivat hyödyntää niitä arjessa ja työssä.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelutarjottimen eli niin sanotun hyte-tarjottimen kokoaminen on alkanut Kanta-Hämeen RRP-hankkeessa. RRP on EU-rahoitteinen hanke, joka kohdistuu haavoittuvien ryhmien hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkuun. Hyte-tarjotin on yksi osa tätä hanketta. 

Kyseessä on digiratkaisu, jota asukas tai ammattilainen voi käyttää mobiilissa tai selaimessa. Palvelutarjottimelle kootaan kuntien, hyvinvointialueen, järjestöjen, seurakuntien ja yhteisöjen palveluita, jotka edistävät hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.  

– Tällaisia ovat esimerkiksi kulttuuri-, liikunta- ja luontopalvelut. Periaatteena on, että tarjolle tulee avoimia, matalan kynnyksen palveluita, jotka ovat asukkaiden helposti saavutettavissa, kertoo projektiasiantuntija Maija Mäkinen RRP-hankkeesta. 

Yhteen paikkaan kootut hyte-palvelut ja toiminnot helpottavat hyvinvointia lisäävien keinojen ja palveluiden löytymistä – olipa mielessä sitten sairauden ennaltaehkäiseminen, arjessa pärjääminen tai osallisuus. 

–  Haluamme tukea alueemme asukkaiden omaehtoista toimintaa ja mahdollisuuksia löytää eri palveluiden piiriin. Tavoitteena on myös, että ammattilaisten osaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistuu. 

Uudenlaista ajattelua tarvitaan 

Hyte-palvelutarjotin on osa hyte-palvelukokonaisuutta, johon kuuluu myös palveluohjauksen toimintamallien kehittäminen. Yhtenä yhteistyön mallina voivat olla esimerkiksi erilaiset lähetekäytännöt hyvinvointipalveluihin, kuten liikuntalähete. 
 
– Tulevaisuuden näkymät vaativat meiltä kaikilta sote-ammattilaisilta uudenlaista ajattelua omasta työstämme. Ikärakenteen muutos, palvelutarpeen kasvu ja työvoiman saatavuuden pulmat ohjaavat meitä uudenlaiseen tapaan tukea asukkaita oman hyvinvointinsa edistämisessä, projektiasiantuntijat Sanna Anttonen ja Liisi Mäkelä pohtivat. 

Digitaalinen palvelutarjotin otetaan käyttöön Kanta-Hämeen hyvinvointialueella vuoden 2024 loppuun mennessä. Rahoitus hankkeelle on myönnetty vuoden 2025 kesään saakka.