Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Kuvassa on tyhjiä olutpulloja
BLOGI
28.03.2023

Pakataan reppuun rohkeutta ottaa päihteet puheeksi

Päihdetyön asiantuntija Christa Ahonen kirjoittaa ennakoivasta otteesta päihdetyössä.

Kuvassa on tyhjiä olutpulloja

Pakataan reppuun rohkeutta ottaa päihteet puheeksi

BLOGI / 28.03.2023

Päihdetyön asiantuntija Christa Ahonen kirjoittaa ennakoivasta otteesta päihdetyössä.

Kuvassa on tyhjiä olutpulloja

BLOGI / 28.03.2023

Pakataan reppuun rohkeutta ottaa päihteet puheeksi

 

Avasimme kalenterista vuoden 2023, siirryimme hyvinvointialueelle ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa käynnistyi vauhdikkaasti viimeinen vuosi. Tärkeä vuosi, täynnä uusia mahdollisuuksia nyt ja tästä eteenpäin.

Päihdelainsäädäntö uudistui vuoden 2023 alusta ja laki sisällytettiin sosiaali- ja terveydenhuoltolakeihin. Tämä asettaa hyvinvointialueille uusia velvoitteita ja nostaa tarvetta tutustua tuoreeseen lainsäädäntöön – miettiä mitä se tarkoittaa palveluiden laadun ja saatavuuden näkökulmasta.

Päihde- ja riippuvuusasioihin liittyvän leiman parissa on työskennelty kansallisesti paljon. Työ jatkuu erityisesti syrjinnän vähentämisenä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ohjaamana. Leimalla tarkoitetaan tässä syytä, joka johtaa päihde- ja riippuvuussyin palveluissa asioivan epäoikeudenmukaiseen tai syrjivään kohteluun. Riippuvuus nähdään usein vastuuttomuutena ja itse aiheutettuna sairautena. Asiakkaan asioiden hoitamiseen saattaa liittyä vastenmielisyyttä ja hankaluutta, mikä vaikeuttaa avun saantia. Yhdenvertaisuus on tärkeä huomioida kaikkien asiakkaiden kohdalla ja muistaa, että eettinen kohtaaminen on kunnioittavaa ja sensitiivistä vuorovaikutusta. (THL)

Miksi päihde- ja riippuvuussairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja hoitamiseen kannattaa panostaa?

Suomi menettää 175 000 elinvuotta joka vuosi. Kansaa sysäävät ennenaikaiseen kuolemaan alkoholi, itsemurhat ja iskeemiset sydänsairaudet, miehillä myös tapaturmaiset kuolemat. Kanta-Hämeessä huolta on erityisesti nuorista päihteidenkäyttäjistä sekä naisista, joilla on ongelmallista päihteiden käyttöä (FCG selvitys 2022). Lisäksi tehohoidossa ja erikoissairaanhoidon piirissä on yhtenä suurimpana yksittäisenä syynä päihteiden käyttö.

Kyseessä on siis sairaus, joka on kansantaloudellisesti ja -terveydellisesti yksi merkittävimpiä hoidettavia sairauksia, inhimillistä kärsimystä unohtamatta. Jokaisella päihteiden käyttäjällä on läheisiä, joten seuraukset ovat laajamittaisia. Ne näkyvät lastensuojelun kustannuksina, rikollisuudessa ja menetettyinä työvuosina. Ennaltaehkäisyn ja hoidon puolesta puhuu myös kansainvälinen huoli Suomen nuorten (alle 25-v.) myrkytyskuolemista, jotka ovat tuplaantuneet viime vuosina.

Kanta-Hämeessä päihde- ja riippuvuustyön ammattilaisten verkostossa käydään läpi lain velvoitteita ja yhtenäistettäviä asioita, jotta maakunnan asukkaat olisivat tasavertaisessa asemassa päihde- ja riippuvuuspalveluissa. Huhtikuussa julkaistavassa riippuvuushoidon palvelupolussa nivotaan yhteen Kanta-Hämeen päihde- ja riippuvuuspalvelut sekä kansalliset ja sähköiset toimijat, järjestöjen roolia unohtamatta.

Pakataan siis reppuumme ennaltaehkäisevä ja ennakoiva ote, varhaisen tunnistamisen välineet ja puheeksi ottamisen taito. Otetaan päihde- ja riippuvuusasiat osaksi omaa työtä ja mietitään, mitä tehdä esimerkiksi huumekuolemien ennaltaehkäisemiseksi jo tänään.

Kättä pidempää saa muun muassa mini-interventio-koulutuksesta. Samansisältöiset koulutukset ovat luvassa 4.5. ja 11.5. Lisätietoja ja Teams-linkit löytyvät täältä.

Christa Ahonen, päihdetyön projektiasiantuntija, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke