Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

UUTINEN
09.05.2023

Aluevaltuusto päätti talouden tasapainottamisohjelmasta lukuisten äänestysten jälkeen

Aluevaltuutetut istuivat kevään tärkeimmässä kokouksessa yli puolille öin.

Aluevaltuusto päätti talouden tasapainottamisohjelmasta lukuisten äänestysten jälkeen

UUTINEN / 09.05.2023

Aluevaltuutetut istuivat kevään tärkeimmässä kokouksessa yli puolille öin.

UUTINEN / 09.05.2023

Aluevaltuusto päätti talouden tasapainottamisohjelmasta lukuisten äänestysten jälkeen


Kanta-Hämeen aluevaltuusto kokousti tiistaina Riihimäellä, Uramon koululla. Vajaan kahdeksan tunnin kokouksessa aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen strategian toimeenpanosta, palvelustrategiasta ja talouden tasapainottamisohjelmasta. Kokousta johti aluevaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Pirjo Alijärvi (sd.).

Kevään tärkeimmässä kokouksessa aluevaltuusto keskusteli muun muassa sote-uudistuksen perimmäisistä tavoitteista sekä niiden toteutumisesta Oma Hämeen strategiassa ja palveluissa talouden tasapainottamisohjelman tiukoissa raameissa. Talouden tasapainottamisohjelma hyväksyttiin esityslistan mukaisesti, mutta ohjelman toimeenpanosta valtuusto keskusteli perusteellisesti ja äänesti lukuisia kertoja.

Aluevaltuusto hyväksyi toimeenpanoesityksen kohdassa 1 listatut, kahdeksan miljoonan euron panostukset, hyvinvointialueen palvelurakenteen uudistamiseen. Sen sijaan Oma Hämeen toimintamenojen kasvua hidastavista toimenpiteistä aluevaltuusto oli erimielinen. Toimenpide-esityksiin tehtiin lukuisia muutosehdotuksia, joista äänestettiin monivaiheisesti. 

Forssan sairaalan asemaan turvaamiseen liittyvät ehdotukset kaatuivat äänestyksissä

Johanna Häggman (kesk.) esitti sekä omia että puolueensa muutosesityksiä. Kuva: Miia Lahti / Oma Häme

Aluevaltuusto äänesti kahdesti ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon peittävyyden laskemisesta. Keskusta ehdotti muutosten siirtämistä lähivuosille. Tämä esitys voitti äänestyksessä Juhani Lehdon (vas.) esityksen äänin 22–19, 18 tyhjää. Lehto esitti peittävyyden laskua toteutettavaksi maltillisemmin ja pidemmällä siirtymäajalla.

Toisessa äänestyksessä aluehallituksen pohjaesitys voitti Keskustan esityksen äänin 37–22. Näin ollen ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon peittävyys lasketaan kuuteen prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä.

Aluevaltuusto äänesti myös Forssan yöpäivystyksestä. Keskustan esitys yöpäivystyksen säilyttämisestä hävisi äänin 37–20, 2 tyhjää. Näin ollen Forssan päivystys muuttuu kiirevastaanotoksi, joka palvelee klo 8–22. Useat valtuutetut eri puolueista jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Keskusta teki erikoissairaanhoidon menokasvun leikkaamiseen liittyen useita muutosehdotuksia, joilla pyrittiin turvaamaan Forssan sairaalan nykyistä asemaa. Kaikki kolme ehdotusta kaatuivat valtuuston äänestyksissä selvin luvuin.

Keskusta esitti myös, että hyvinvointialueella olisi oltava vähintään yksi sote-asema jokaisessa nykyisessä kuntakeskuksessa sekä Hämeenlinnassa pitäjäkeskuksissa. Ehdotus hävisi äänin 34–25. Sen sijaan aluevaltuusto päätti, että toimipisteiden ja terveysasemien sijainnista tehdään erillinen selvitys.

Palvelustrategia hyväksyttiin pienin muutoksia

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen strategian toimeenpanon aluehallituksen esityksen mukaisesti. Valtuutettu Juhani Lehto (vas.) teki muutosesityksen siitä, että pohjaesitykseen olisi lisätty kohta sote-keskuksista ja niiden keskeisemmästä roolista hyvinvointialueen toimialue- ja palvelualuerakenteessa strategian toimeenpanossa. Muutosesitys hävisi äänestyksessä aluehallituksen esitykselle äänin 41– 18.  

Oma Hämeen palvelustrategiaan aluevaltuusto teki kaksi lisäystä valtuutettu Aapo Reiman (vas.) esittäminä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Reiman esityksen, että Osaamme ennakoida – strategiseen painopisteeseen tehdään lisäys seniorineuvolatoiminnan selvittämisestä. Reiman toinen esitys voitti äänestyksessä aluehallituksen pohjaesityksen äänin 26– 32. Sen mukaan palvelustrategian toimeenpanossa tulee parantaa palveluiden tasa-arvoista saavutettavuutta, hyvinvointialueen henkilöstön hyvinvointia ja osallisuutta. Lisäksi strategian toimeenpanon pitäisi tukea väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista.

Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen hyvinvointiraportin vuodelta 2022.

Puheenjohtajapöydässä istuivat hallintosihteeri Anu Joutsi, hallintojohtaja Katja Tommiska, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Pirjo Alijärvi (sd.) ja hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen. Kuva: Miia Lahti / Oma Häme

Vaalikelpoisuudesta äänestettiin

Lisäksi aluevaltuusto teki kokouksessaan henkilövalintoja. Aluevaltuuston päätöksellä Erja Hirviniemen (vas.) varajäsenyys aluehallituksessa päättyy vaalikelpoisuuteen liittyvän hyvinvointialuelain 83 §:n mukaisesti. Vasemmistoliitto teki kokouksessa asiaan muutosesityksen, joka hävisi äänestyksessä. Vasemmistoliiton valtuutetut jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. Hirviniemen tilalle uudeksi varajäseneksi valittiin Aapo Reima (vas.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Yksilöasioiden jaostoon valittiin jäseneksi Elise Lindroos (vas.). Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakuntaan valittiin varajäseneksi Maija Kranni (vihr.). Aluehallituksen varajäseneksi valittiin Antti Leinikka (kesk.). Tarkastuslautakunnan varajäseneksi valittiin Päivi Sieppi (vihr.). Valinnat koskevat jäljellä olevaa toimikautta. 

Aluevaltuuston seuraava kokous on 13. kesäkuuta Hämeenlinnassa. Tiistain kokouksen tallenne löytyy Youtubesta.