Navigointivalikko

Aluevaltuuston kokous Riihimäellä

Aluevaltuusto hyväksyi Oma Hämeen strategian ja talousarvion sekä päätti omaishoidon tuesta

UUTINEN / 13.12.2022

Riihimäellä pidetyssä kokouksessa päätettiin myös integraatiovaliokunnan perustamisesta.

Aluevaltuuston kokous Riihimäellä

Aluevaltuusto hyväksyi Oma Hämeen strategian ja talousarvion sekä päätti omaishoidon tuesta

UUTINEN / 13.12.2022

Riihimäellä pidetyssä kokouksessa päätettiin myös integraatiovaliokunnan perustamisesta.

UUTINEN / 13.12.2022

Aluevaltuusto hyväksyi Oma Hämeen strategian ja talousarvion sekä päätti omaishoidon tuesta

Kanta-Hämeen aluevaltuusto kokoontui tiistaina vuoden viimeiseen ja merkittävimpään kokoukseensa. Uramon koululla Riihimäellä pidetyssä kokouksessa käsiteltiin hyvinvointialueen hallintosääntöä sekä päätettiin Oma Hämeen talousarviosta ja strategiasta. Valtuusto keskusteli pitkään hallintosäännön päivityksistä, joista myös äänestettiin.

Aluevaltuuston hyväksymä strategia perustuu maaliskuussa hyväksyttyihin käynnistysvaiheen arvoihin: asiakaslähtöisyys, rohkeus, vaikuttavuus ja yhdenvertaisuus. Maaliskuussa hyväksyttyjen arvojen sanoituksia muutettiin henkilöstöltä marraskuussa kerätyn palautteen perusteella. Nyt hyväksytyt sanoitukset kuvaavat sitä, miten arvot ohjaavat hyvinvointialueen toimintaa.

VAIKUTTAVUUS Käytämme vaikuttavimpia, näyttöön perustuvia menetelmiä. Sitoudumme toimimaan suunnitelmallisesti parantaaksemme asukkaan hyvinvointia mahdollisimman paljon.

ROHKEUS Uskallamme kokeilla uusia toimintatapoja ja myöntää itsellemme, jos jokin ei toimi. Rohkeutemme ajatella uudelleen perustuu avoimeen keskusteluun ja luottamukseen.

YHDENVERTAISUUS Tarjoamme asukkaalle hänen tarvitsemansa palvelun kaikille samoilla kriteereillä. Palvelumme ovat tasalaatuisia. Jokainen työntekijämme on meille yhtä arvokas.

ASIAKASLÄHTÖISYYS Teemme työmme yhdessä asukkaan kanssa hänen toimintakykyään ja osallisuuttaan tukien.

Hyväksytyssä strategiassa on myös määritelty Oma Hämeen arvolupaukset asiakkaalle sekä strategian painopisteet. Molemmat löytyvät esityslistan liitteistä.

Oma Hämeen palvelustrategiasta on tarkoitus päättää keväällä 2023 samaan aikaan talouden tasapainotusohjelman kanssa.

Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti

Aluevaltuusto hyväksyi tiistain kokouksessaan yksimielisesti hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2025. Useissa valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuoroissa nousi esiin se, että hyvinvointialueen toiminta alkaa sumussa, kun talouden toimintakuluissa ja lopullisessa rahoituksessa on epävarmuuksia. Toisaalta ryhmäpuheenvuoroissa kiitettiin Oma Hämeen talousvalmistelua ja painotettiin kevään muutetun talousarvioesityksen tärkeyttä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio on 30,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Muutettu talousarvioesitys tehdään keväällä sen jälkeen, kun valtion rahoituksen lopullinen taso ja tasapainottamisohjelman toimenpiteet on määritetty.

Hyvinvointialueelle perustetaan integraatiovaliokunta

Aluevaltuusto keskusteli pisimpään hallintosäännön päivityksistä, joista myös äänestettiin. Maaliskuussa hyväksyttyyn hyvinvointialueen hallintosääntöön on tehty täydennyksiä ja muutoksia pitkin vuotta. Tiistain kokouksessa täsmennettiin lautakuntien nimiä ja tehtäviä.

Lapset, nuoret, perheet -lautakunnan nimi on jatkossa elämänkaarilautakunta. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan nimi säilyy. Jatkossa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta käsittelee terveydenhuollon toimialan asioita ja elämänkaarilautakunta ikäihmisten palveluiden toimialan sekä perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden toimialan asioita.

Lisäksi aluevaltuusto päätti äänestyksen jälkeen perustaa hyvinvointialueelle integraatiovaliokunnan valtuutettu Juha Isosuon (kok.) esityksestä. Valiokunnan tehtävänä on hyvinvointialueen palveluintegraation seuranta ja sitä koskevien esitysten tekeminen muille toimielimille. 13-jäsenisen valiokunnan jäsenet valitaan helmikuun valtuustossa ja valiokunta toimii vuoden 2024 loppuun saakka.

Lisäksi hallintosääntöön määriteltiin johtajaylilääkärin, johtajaylihoitajan ja sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan tehtävät. Varavaltuutettu Kristiina Ruuskanen (kesk.) ehdotti, että sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan tehtävästä vastaisi johtajaylisosiaalityöntekijä perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimialajohtajan sijaan. Esitys hävisi äänestyksessä.

Omaishoidon tuet nousevat korkeimpaan luokkaan

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti nostaa omaishoidon tuen palkkiot korkeimpaan Kanta-Hämeessä käytössä olevaan maksuluokkaan 1.1.2023 alkaen, indeksikorotukset huomioon ottaen. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointialue maksaa omaishoitajien palkkiot Riihimäen kaupungin tämänhetkisten palkkioiden mukaisesti.

Omaishoidon tuen palkkiot on yhtenäistettävä vuodenvaihteessa, jotta asukkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa. Omaishoidontuen toimintaohje ja palkkiot on listattu esityslistan liitteeseen.

Kokouksen muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Aluevaltuuston vuoden 2023 ensimmäinen kokous pidetään 7. helmikuuta Hämeenlinnassa.