Navigointivalikko

Aluehallitus vakinaisti Oma Hämeen toimialajohtajat ja perusti uusia virkoja kotisairaalaan sekä ikäihmisten asiakasohjaukseen

UUTINEN / 30.08.2023

Toimialajohtajien vakinaistaminen turvaa hyvinvointialueen kehittämistä sekä toimialojen johtamista.

Aluehallitus vakinaisti Oma Hämeen toimialajohtajat ja perusti uusia virkoja kotisairaalaan sekä ikäihmisten asiakasohjaukseen

UUTINEN / 30.08.2023

Toimialajohtajien vakinaistaminen turvaa hyvinvointialueen kehittämistä sekä toimialojen johtamista.

UUTINEN / 30.08.2023

Aluehallitus vakinaisti Oma Hämeen toimialajohtajat ja perusti uusia virkoja kotisairaalaan sekä ikäihmisten asiakasohjaukseen

Aluehallitus päätti maanantaina viiden toimialajohtajan määräaikaisten virkojen muuttamisesta toistaiseksi voimassa oleviksi. Näin ollen hyvinvointialueen toimialajohtajien virat vakinaistetaan 1. syyskuuta alkaen. Päätös koskee konserni- ja tukipalveluiden toimialajohtaja Jussi Savolaa, ikäihmisten palveluiden toimialajohtaja Satu Ala-Kokkoa, perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja Marika Paasikoski-Junnista, terveydenhuollon toimialajohtaja Jarmo Lappalaista sekä pelastusjohtaja Petri Talikkaa.

Kaikki toimialajohtajat ovat hyvinvointialueen vakituisia viranhaltijoita ja heidän virkansa siirtyivät vuodenvaihteessa liikkeenluovutuksessa hyvinvointialueelle. Oma Hämeen toiminnan käynnistyttyä toimialajohtajien vanhat virkatehtävät sellaisenaan ovat loppuneet. Viranhaltijalain mukaan näin ollen toimialajohtajilla on perusteet tulla valituksi ilman hakumenettelyä. Toimialajohtajilla on määräaikaiset virat kuluvan vuoden loppuun. Nyt virat muutetaan toistaiseksi voimassa oleviksi, mikä turvaa hyvinvointialueen kehittämistä sekä toimialojen johtamista. Toimialajohtajat täyttävät virkojensa kelpoisuusvaatimukset ja ovat hoitaneet tehtäviään ansioituneesti.

Asiakasohjaukseen ja kotisairaalaan panostetaan 

Lisäksi aluehallitus päätti perustaa 16 virkaa, jotka sijoittuvat perhe- sosiaali- ja vammaispalveluihin, ikäihmisten palveluihin sekä terveydenhuoltoon. Kaikki virat eivät ole uusia, sillä osassa kyseessä on toimen muuttaminen viraksi.

Ikäihmisten palveluiden asiakasohjaukseen perustetaan 11 uutta palveluohjaajan virkaa. Viroilla vahvistetaan ikäihmisten asiakasohjausta, mikä on yksi Oma Hämeen strategisista painopisteistä. 

Terveydenhuollon toimialalle perustetaan yksi uusi osastonhoitajan virka perusterveydenhuollon sairaalapalveluihin. Tehtävä liittyy kotisairaalatoiminnan laajentumiseen. Lisäksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumis- ja kuntoutuspalveluihin perustetaan palveluohjaajan virka. Virka liittyy asiakasmäärän huomattavaan kasvuun ja palvelualueen toiminnan kehittämiseen. Virka täytetään aluksi määräaikaisesti. Lisäksi perhekeskuspalveluihin perustetaan sosiaaliohjaajan virka vastaamaan kasvaneisiin asiakasmääriin. 

Aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan kaikki asiat esityslistan mukaisesti. Aluehallituksen seuraava kokous on 11. syyskuuta. Aluevaltuusto sen sijaan on koolla ensi tiistaina Forssassa.