Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

UUTINEN
06.06.2023

Aluehallitus käsitteli talousarvion muutoksia ja johtamisjärjestelmän uudistusta

Aluevaltuuston kevään viimeinen kokous on 13. kesäkuuta. Hallitus kokoontuu vielä juhannusviikolla.

Aluehallitus käsitteli talousarvion muutoksia ja johtamisjärjestelmän uudistusta

UUTINEN / 06.06.2023

Aluevaltuuston kevään viimeinen kokous on 13. kesäkuuta. Hallitus kokoontuu vielä juhannusviikolla.

UUTINEN / 06.06.2023

Aluehallitus käsitteli talousarvion muutoksia ja johtamisjärjestelmän uudistusta

Maanantaina kokoontunut aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän uudistusta ja strategian toimeenpanoa. Se päätti esittää aluevaltuustolle perustettavaksi uutta toimialaa, jonka nimi on strategia ja integraatio. Toimialan ydintehtävinä tulee olemaan hyvinvointialueen strategian toimeenpanosuunnitelman läpivieminen sekä palveluiden integrointi.

Uuden toimialan tarkemmat tehtävät määrittelee aluehallitus, kun se perustaa toimialan tulosalueet. Näin on toimittu muidenkin toimialojen kohdalla. Toimialan perustamista koskeva hallintosääntömuutos on tarkoitus saada aluevaltuuston käsiteltäväksi viimeistään syyskuussa. 

Lisäksi aluehallitus käsitteli tämän vuoden talousarviomuutoksia. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy kokouksessaan 13. kesäkuuta talousarvion muutokset. Muutokset ovat pitkälti odotettuja, koska valtion rahoituksen tiedettiin täsmentyvän alkuvuoden aikana. Lisäksi oli tiedossa se, että osaa määrärahoista joudutaan kohdentamaan uudestaan toimialojen, tulosalueiden ja palveluyksiköiden välillä. 

Palvelutoiminnan ja talouden seurannan käynnistymisen myötä muutostarpeiden määrä on kasvanut. Lisäksi maaliskuussa sovitun palkkaratkaisun vaikutukset ovat nyt tuotu osaksi talousarviomuutosta. Toukokuussa hyväksytty talouden tasapainottamisohjelma vaikuttaa myös osaltaan talousarvion muutoksiin. Talousarvion muutoksen yhteydessä valtuustolle esitetään päätettäväksi myös investointien kohdennusmuutokset.

Integraatiovaliokunnan työ alkaa

Aluehallitus nimesi hyvinvointialuejohtajan esittelijäksi integraatiovaliokunnan ensimmäiseen kokoukseen 15. kesäkuuta. Sen myötä Oma Hämeen integraatiovaliokunnan toiminta käynnistyy. Valiokunnan tehtävinä on muun muassa seurata palveluiden integraatiota, asukas- ja asiakaspalautetta sekä kuntien ja hyvinvointialueen palvelurajapinnan toimivuutta. 

Lisäksi aluehallitus merkitsi maanantain kokouksessaan tiedoksi Assi-hankkeen tilanneraportin sekä hyvinvointialueen talouden toteuman tammi-huhtikuulta. Aluehallitus myös hyväksyi Oma Hämeen palvelussuhdekäsikirjan päivitykset.

Asiakasmaksujen muutosta koskevan asian aluehallitus palautti valmisteluun, muut asiat päätettiin esityslistan mukaisesti. Aluehallitus on koolla seuraavan kerran 19. kesäkuuta.