Navigointivalikko

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Kanta-Hämeen sosiaali-ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystys antaa apua elämän erilaisissa kriisitilanteissa.

Toiminta-alueeseen kuuluvat Forssan, Hattulan, Hausjärven, Humppilan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Jokioisten, Lopen, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän kunnat.

Näitä palveluita saat 24/7:

 • kriisityötä asuinkunnasta riippumatta
 • apua lapsiperheiden ja lastensuojelun kiireellisiin tilanteisiin asuinkunnasta riippumatta 

Virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa kaikista kiireellisistä sosiaalipalveluista ja kriisityöstä koko Kanta-Hämeen alueella.

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksellä on toimitilat Hämeenlinnassa, mutta työntekijät liikkuvat koko maakunnan alueella tarpeen mukaan.


Miten otan yhteyttä?

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksen suora numero (toiminnassa 24/7) on 03 621 7100. Huom! Ollessamme kiireellisellä työtehtävällä emme voi ottaa vastaan asiakaspuheluja.

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112. 
Hätäkeskus välittää sosiaali- ja kriisipäivystykselle yleiseen hätänumeroon 112 tulleista yhteydenotoista sellaiset, joissa hätäkeskuspäivystäjän arvion mukaan tarvitaan sosiaalitoimen kiireellisiä toimenpiteitä. Hätäkeskuksen kautta sosiaali- ja kriisipäivystykseen saa kiireellisissä ja välttämättömissä tilanteissa yhteyden joka päivä 24/7 soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

Ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa asioissa ota virka-aikana yhteyttä ensisijaisesti oman kuntasi sosiaalitoimen virka-aikaisiin päivystysnumeroihin. Sama koskee sosiaalipalvelujen päivystysasioita virka-aikana. 

Sosiaalihuollon kiireellinen päivystys virka-aikana keskitetään Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Muutoksen jälkeen sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa kiireellisistä päivystystehtävistä maakunnassa myös virka-aikana.  

Keskittäminen toteutetaan vaiheittain: 

 • 13.3.2023 alkaen lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystys 
 • 3.4.2023 alkaen sosiaalipalvelujen päivystys 
 • 24.4. alkaen ikäihmisten palveluiden ja vammaispalveluiden päivystys 

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hoidetaan 

 • Kiireelliset lastensuojeluasiat
 • Alaikäisten päihteidenkäyttöön ja rikollisuuteen liittyvät tilanteet
 • Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet
 • Kriisitilanteet ensivaiheesta jatkotyöskentelyyn (esim. läheisen kuolema)
 • Tilanteet, joissa ikäihminen ei pärjää yksin kotona
 • Muut tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaalitoimen arviota tai ratkaisuja ja jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä annetaan myös konsultaatioapua muille viranomaisille.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ei hoideta

 • Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ei käsitellä rahaa, tehdä tilisiirtoja tai makseta laskuja. Toimeentulotukiasioissa ota yhteyttä ensisijaisesti Kelaan.
 • Lapsen huolto- ja tapaamisasiat: mikäli tapaamissopimusta tai oikeuden päätöstä ei noudateta, ei sosiaalipäivystyksellä ole toimivaltaa tapaamisoikeuden täytäntöönpanolle. Tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa voi hakea käräjäoikeudesta virka-aikana.
 • Tilanteet, jotka voivat odottaa seuraavaan arkipäivään kenenkään turvallisuuden vaarantumatta.
 • Virka-aikana kunnat järjestävät kiireelliset sosiaalipalvelut itse.