Navigation Menu

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Jos sinulla tai perheelläsi on erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, voidaan sinulle sosiaalihuollon harkinnan mukaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Sinun tulee kuitenkin ensin hakea perustoimeentulotukea Kelasta, sillä täydentävää toimeentulotukea ei voida myöntää ennen voimassaolevaa päätöstä perustoimeentulotuesta.

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista tai jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Sosiaalihuollon harkinnan mukaan sinulle voidaan myöntää myös ehkäisevää toimeentuloa. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää sinulle muun muassa:

* turvaamaan asumista

* lieventämään vaikeuksia, jotka aiheutuvat taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä

* edistämään muulla tavoin omatoimista suoriutumista.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitus on tarjota sinulle tai perheellesi tilapäistä taloudellista tukea vaikeassa elämäntilanteessa. Niiden avulla ei voida kattaa säännöllisesti toistuvia menoja. Lisätietoja toimeentulotuista saat alueesi työikäisten sosiaalipalveluista.

Toimi näin

Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit vain täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea sekä myönteisen että kielteisen Kela-päätöksen perusteella.

Voit merkitä Kelan perustoimeentulotuen hakemukseen, että haluat hakemuksesi siirrettävän hyvinvointialueelle täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyyn. Tällöin Kela siirtää hakemuksesi hyvinvointialueelle sähköisesti.

Mikäli sinulla on jo Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, hae täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan hyvinvointialueelta. Huolehdithan, että toimitat hakemuksen lisäksi tarvittavat liitteet.

Asuinalueestasi riippuen voit:

* jättää sähköisen tukihakemuksen (vain Hämeenlinna)

* tulostaa ja täydentää tulostettavan hakulomakkeen ja toimittaa sen sosiaalihuollon toimipisteeseen

* vierailla alueesi sosiaalihuollon toimipisteessä ja täyttää paperisen lomakkeen siellä.

Hyvinvointialueen sosiaaliviranomainen tekee päätöksen täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta seitsemän arkipäivän kuluessa.

Työikäisten sosiaalipalveluiden neuvonta- ja päivystys, Janakkala

Työikäisten sosiaalipalveluilla pyritään tukemaan ja auttamaan sinua selviytymään erilaisista arkielämän haasteellisissa tilanteista keskustelun, neuvonnan ja taloudellisen tuen keinoin. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi asumiseen tai työllistymiseen liittyvät ongelmat, kuntoutus, päihde- ja mielenterveysongelmat, lähisuhdeväkivalta, ero, kriisi tai taloudelliset vaikeudet.

Aikuissosiaalityössä pääset asioimaan ajanvarauksella. Vara aika puhelimitse. Mikäli sinulla ole mahdollisuutta soittaa, voi kunnantalon palvelutoimisto Lyyliin (Juttilantie 1, Turenki) käydä jättämässä ajanvarauspyynnön. Palvelutoimisto Lyyli on auki arkisin klo 8.00 – 15.00.

Voit olla yhteydessä myös sähköpostitse: tyoikaiset.sosiaalityo@janakkala.fi.

Standard opening times

Neuvonta ja päivystyspuhelin avoinna:
 • Monday - Friday 08:00 - 16:00

Kunnat:

Hämeenlinna Ypäjä Loppi Hausjärvi Janakkala Forssa Hattula Riihimäki Tammela Jokioinen Humppila

Aikuissosiaalityön neuvonta- ja ajanvarausnumero, Forssan seutu

Aikuissosiaalityön neuvonta- ja ajanvarausnumero Forssan seudulla.

Voit kääntyä aikuissosiaalityön puoleen, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän tilanteissa. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja on tavattavissa ajanvarauksella kaikissa Forssan seudun kunnissa.

Virka-ajan ulkopuolella Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa kriisitilanteissa.

Standard opening times

Puhelinaika:
 • Monday - Tuesday 09:00 - 10:00
 • Thursday 09:00 - 10:00
 • Friday 09:00 - 10:00

Kunnat:

Humppila Hausjärvi Riihimäki Ypäjä Tammela Jokioinen Janakkala Hämeenlinna Forssa Hattula Loppi

Työikäisten sosiaalipalveluiden neuvonta- ja päivystys, Hausjärvi

Työikäisten sosiaalipalveluissa kartoitamme elämäntilannettasi ja etsimme kanssasi ratkaisukeinoja. Arvioimme, mitkä palvelut auttavat sinua parhaiten. Teemme tarvittaessa yhteistyötä kunnan muiden toimialojen, TE-palveluiden, Kelan, terveydenhuollon, seurakunnan, järjestöjen sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kanssa.

Palvelun kesto suunnitellaan tilanteesi mukaan.

Standard opening times

Työikäisten palveluiden päivystys:
 • Monday - Friday 09:00 - 15:00

Kunnat:

Loppi Hausjärvi Hattula Riihimäki Ypäjä Tammela Jokioinen Janakkala Hämeenlinna Forssa Humppila

Aikuissosiaalityön neuvonta- ja ajanvarausnumerot, Hattula

Hattulassa aikuissosiaalityön palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille aikuisille, yksin asuville, pariskunnille sekä lapsiperheille. Tukea on mahdollista saada mm. asumisen, työllistymisen, kuntoutuksen ja taloudellisen tilanteen kysymyksissä.

Aikuissosiaalityön sosiaalipalveluohjaajat etsivät yhdessä sinun kanssasi sopivia ratkaisuja arjen vaikeuksiin. He ohjaavat ja neuvovat sinua tarvittavissa asioissa.

Voit olla yhteydessä sosiaalihuoltoon myös Huoli-ilmoituksella.


Kunnat:

Tammela Hattula Hausjärvi Humppila Forssa Hämeenlinna Janakkala Jokioinen Loppi Ypäjä Riihimäki

Sosiaalipalvelujen neuvontapuhelin, Hämeenlinna

Sosiaalipalvelujen puhelinneuvonnasta saat tietoa sosiaalihuollon eri palveluista Hämeenlinnassa.

Voit saada neuvontaa ja ohjausta vaikeisiin elämäntilanteisiin, esimerkiksi kun:

* tarvitset neuvoa ja tietoa palveluista ja etuuksista

* perhe-elämässäsi on ristiriitatilanteita

* tarvitset neuvoa ja apua kasvatuskysymyksissä

* elatus- ja huoltosopimusten teko on ajankohtaista

* lapsi, nuori tai perhe on avun tarpeessa

* taloudellinen tilanne on umpisolmussa

* tarvitset apua päihdeongelmissa

* tarvitset erityisestä syystä apua ja tukea asunnon/asumisesi järjestämisessä.

Standard opening times

Neuvontapuhelin on avoinna:
 • Monday - Tuesday 09:00 - 12:00
 • Wednesday 13:00 - 15:00
 • Thursday 09:00 - 12:00
 • Friday 09:00 - 12:00

Kunnat:

Forssa Hausjärvi Humppila Hämeenlinna Jokioinen Janakkala Tammela Ypäjä Riihimäki Loppi Hattula

Työikäisten sosiaalipalveluiden neuvonta, Loppi

Lopen työikäisten sosiaalipalvelujen neuvonnasta saat työikäisten sosiaalipalveluihin ja etuuksiin liittyvää neuvoa ja ohjausta.


Kunnat:

Ypäjä Loppi Hattula Hausjärvi Humppila Forssa Hämeenlinna Janakkala Jokioinen Tammela Riihimäki

Pal­ve­luoh­jaus ja vir­ka-ai­kai­nen so­si­aa­li­päi­vys­tys, Riihimäki

Lapsiperheiden tai työikäisten palveluiden palveluohjauksesta ja päivystyksestä voit hakea apua ja neuvontaa arkea kuormittavissa tilanteissa. Yhteyden saat joko soittamalla palveluohjaukseen tai ottamalla yhteyttä suoraan omatyöntekijään.

Käytössämme on järjestelmä, jossa valitset numeronäppäimin haluamasi palvelun. Kiireettömissä asioissa voit jättää lapsiperheiden palveluihin takaisinsoittopyynnön. Kiireellisissä päivystysasioissa puhelu ohjautuu suoraan päivystäjälle. Päivystäjä vastaanottaa myös viranomaisten yhteydenotot sosiaalihuollon tarpeessa olevasta asiakkaasta sekä lastensuojeluilmoitukset.

Tavoitat samasta numerosta lapsiperheiden palveluohjauksen ja lastensuojelun päivystyksen työntekijän sekä työikäisten palveluiden päivystävän työntekijän. Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112!

Standard opening times

 • Monday - Friday 08:00 - 16:00

Kunnat:

Hämeenlinna Loppi Tammela Humppila Hausjärvi Forssa Janakkala Hattula Jokioinen Ypäjä Riihimäki

Työikäisten sosiaalipalveluiden toimipiste, Riihimäki

Työikäisten sosiaalipalvelujen toimipiste Riihimäellä.

Saat yhteyden työikäisten sosiaalipalveluihin ensisijaisesti soittamalla palveluohjauksen ja virka-aikaisen päivystyksen puhelinasiointiin.


Osoite


Virastokeskus Veturi

Eteläinen Asemakatu 4, 11130 RIIHIMÄKI


Muut yhteystiedot


Kunnat:

Hattula Loppi Riihimäki Ypäjä Tammela Jokioinen Janakkala Hämeenlinna Forssa Humppila Hausjärvi

Sosiaalitoimisto, Janakkala

Janakkalan sosiaalitoimiston yhteystiedot.

Voit asioida aikuissosiaalityössä ajanvarauksella. Aika varataan puhelimitse. Jollei sinulla ole mahdollisuutta soittaa, voi käydä jättämässä ajanvarauspyynnön kunnantalon palvelutoimisto Lyyliin (Juttilantie 1, Turenki). Palvelutoimisto Lyyli on auki arkisin klo 8.00 – 15.00.


Osoite


Juttilantie 1, 14200 TURENKI


Standard opening times

Avoinna ajanvarauksella Open 24/7

Muut yhteystiedot


Kunnat:

Riihimäki Tammela Ypäjä Jokioinen Janakkala Hämeenlinna Forssa Humppila Hausjärvi Hattula Loppi

Sosiaalityön toimipisteet, Forssan seutu

Sosiaalitoimistojen osoitetiedot Forssan seudulla. Forssan seudun toimipisteet sijaitsevat Forssassa, Jokioisissa, Ypäjällä, Tammelassa ja Humppilassa.

Palvelemme yli 18-vuotiaita aikuisia ja perheitä. Autamme silloin, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän tilanteissa. Voit varata ajan aikuissosiaalityön puhelinasioinnin kautta.


Osoite


Forssan toimipiste, Kaupungintalo

Turuntie 18, 30100 FORSSA


Jokioisten toimipiste, Kunnantalo

Keskuskatu 29 B, 31600 JOKIOINEN


Ypäjän toimipiste, Kunnantalo

Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ


Tammelan toimipiste, Kunnantalo

Hakkapeliitantie 2, 31300 TAMMELA


Humppilan toimipiste, Kunnantalo

Kisakuja 2, 31640 HUMPPILA


Muut yhteystiedot


Kunnat:

Ypäjä Loppi Hattula Hausjärvi Humppila Forssa Hämeenlinna Janakkala Jokioinen Tammela Riihimäki

Sosiaalipalvelujen neuvontapiste, Hämeenlinna

Sosiaalipalvelujen neuvontapisteestä saat apua ja tukea sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Neuvontapiste sijaitsee Hämeenlinnan Kelan toimipisteessä.


Osoite


Rauhankatu 1, 13100 HÄMEENLINNA


Standard opening times

 • Monday 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 • Tuesday 09:00 - 12:00
 • Wednesday 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 • Thursday 09:00 - 12:00
 • Friday 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Muut yhteystiedot


Kunnat:

Janakkala Ypäjä Forssa Riihimäki Loppi Jokioinen Humppila Hämeenlinna Hausjärvi Tammela Hattula

Työikäisten sosiaalipalveluiden toimipiste, Loppi

Työikäisten sosiaalipalveluiden toimipiste Lopella.

Yhteydenotot ensisijaisesti Lopen työikäisten sosiaalipalveluiden neuvonnan puhelinasiointiin.


Osoite


Yhdystie 5, 12700 LOPPI


Muut yhteystiedot


Kunnat:

Riihimäki Loppi Hattula Hausjärvi Humppila Forssa Hämeenlinna Janakkala Jokioinen Tammela Ypäjä

Sosiaalitoimisto, Hattula

Aikuissosiaalityön toimipiste Hattulassa.


Osoite


Pappilanniementie 9, 13880 HATTULA


Muut yhteystiedot


Kunnat:

Ypäjä Riihimäki Tammela Jokioinen Janakkala Hämeenlinna Forssa Humppila Hausjärvi Hattula Loppi

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sähköinen hakemus, Hämeenlinna

Tällä hakemuksella voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea sähköisesti.

Lomakkeella on käytössä vahva tunnistautuminen. Muista liittää hakemukseesi tarvittavat liitteet käsittelyn nopeuttamiseksi.

Liitä hakemukseen:

* tiliotteet kaikista tileistäsi 2 kk:n ajalta takautuvasti

* kaikki muut tositteet, joilla haluat perustella hakemustasi

Hautausavustushakemus

Hautausavustushakemus

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Tausta

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea alueen sosiaalihuollosta sen jälkeen, kun hän on ensin saanut Kelasta päätöksen perustoimeentulotuesta. Hakemuksen voi jättää Kelaan samalla, kun hakee perustoimeentulotukea. Toimeentulotuesta saa päätöksen viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa. Jos tilanne on kiireellinen, päätöksen voi saada jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä. Tuen tarkoituksena on turvata henkilön toimeentulo ja edistää tämän itsenäistä suoriutumista. Tukea voi saada myös erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi lapsen syntymästä tai läheisen hautaamisesta koituviin kuluihin. Ehkäisevää tukea voi saada elämäntilanteen kohentamiseen välttämättömiksi katsottavista syistä. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.


Lainsäädäntö


Laki toimeentulotuesta


https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1997/19971412
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412