Breadcrumb

Terveysaseman vaihto

Nainen istuu terveysaseman aulassa odottamassa.

Terveysaseman vaihtaminen

Terveydenhuoltolain (8.7.2022/581) nojalla henkilöllä on oikeus valita hoidosta vastaava terveysasema. Terveysasema määräytyy asuinkunnan ja kotiosoitteen perusteella, jollei sitä ole vaihdettu erillisellä ilmoituksella. Valinta koskee terveysasemapalvelujen lisäksi neuvolapalveluja, hoitotarvikejakelua, kuntoutuspalveluita ja lyhytaikaista hoitoa terveyskeskussairaalassa.

Suun terveydenhuollon palveluihin voi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sisällä hakeutua vapaasti riippumatta terveysaseman valinnasta — poikkeuksena toistaiseksi Hattula, jonka osalta noudatetaan terveysaseman valintaa.

Valinnan voi tehdä vähintään vuodeksi ja vain yhdelle terveysasemalle kerrallaan. Terveysaseman vaihto tehdään kirjallisella ilmoituksella sekä sille terveysasemalle, mihin haluaa vaihtaa, että aiemmin palvelut tuottaneelle terveysasemalle. Hoitovastuu siirtyy toistaiseksi voimassa olevana valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluessa vaihtoilmoituksesta.

Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella sellaisella hyvinvointialueella, jonka alueella hänen kotikuntansa ei sijaitse, työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin hyvinvointialueensa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. 

Toimi näin 

Ilmoitus terveysaseman vaihdosta tulee tehdä sekä nykyiselle terveysasemallesi että terveysasemalle, johon siirtyy.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen terveysasemien vaihtoilmoitusohjeet löytyvät alla olevista linkeistä: 

Vaihdettaessa Kanta-Hämeen ulkopuolisen kunnan terveysasemalle tai ulkopuolisesta kunnasta Oma Hämeen terveysasemalle tulee huomioida kyseisen kunnan ohjeet.

Kiireellinen hoito


Mikäli hoidon tarpeen arviossa todetaan, että hoito on annettava kiireellisesti, voi hoidon saada miltä tahansa terveysasemalta.

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®