Breadcrumb

Hyvinvointialueen strategia

Aluevaltuusto on hyväksynyt Oma Hämeen strategian joulukuussa

Aluevaltuusto hyväksyi 13. joulukuuta Oma Hämeen strategian, joka määrittelee organisaation merkityksen eli mission ja vision. Kuten kaikki Oma Hämeen toiminnan käynnistämisessä, myös strategia tehdään vaiheittain. Kevään aikana tullaan luomaan muun muassa Oma Hämeen palvelustrategia ja siihen liittyvät toimenpideohjelmat.

Nyt hyväksytty Oma Hämeen strategia on tehty aluevaltuuston maaliskuussa 2022 hyväksymien arvojen pohjalta. Arvot ovat vaikuttavuusrohkeusyhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys. Ne pohjautuvat aiempaan, maakunnassa tehtyyn sote-uudistuksen valmisteluun.

Ennen strategian hyväksymistä arvoista ja niiden merkityksestä kerättiin sanoitusta henkilöstöltä . Henkilöstön näkemysten perusteella arvoille tehtiin seuraavanlaiset määritelmät:

VAIKUTTAVUUS Käytämme vaikuttavimpia, näyttöön perustuvia menetelmiä. Sitoudumme toimimaan suunnitelmallisesti parantaaksemme asukkaan hyvinvointia mahdollisimman paljon.

ROHKEUS Uskallamme kokeilla uusia toimintatapoja ja myöntää itsellemme, jos jokin ei toimi. Rohkeutemme ajatella uudelleen perustuu avoimeen keskusteluun ja luottamukseen.

YHDENVERTAISUUS Tarjoamme asukkaalle hänen tarvitsemansa palvelun kaikille samoilla kriteereillä. Palvelumme ovat tasalaatuisia. Jokainen työntekijämme on meille yhtä arvokas.

ASIAKASLÄHTÖISYYS Teemme työmme yhdessä asukkaan kanssa hänen toimintakykyään ja osallisuuttaan tukien.

Tarkoituksena on, että arvoista tulee organisaation yhteiset. Sellaiset, jotka tulevat näkymään toiminnassa ja arjessa. Henkilöstöä ja asukkaita kuullaan jatkossakin, kun strategiaa työstetään eteenpäin.