Breadcrumb

Navigation Menu

Palvelusetelit

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelusetelit 1.1.2023 alkaen

 

Palveluseteli on hyvinvointialueen myöntämä maksusitoumus, jonka avulla asiakas voi ostaa sosiaali- ja terveyspalveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta. 

Palveluseteleiden tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia ja parantaa palvelujen saatavuutta. Palvelusetelin saamisen edellytyksenä on Oma Hämeen sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen tekemä palvelutarpeen arvio.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt 14.11 kokouksessaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle käyttöön seuraavat palvelusetelit:

 • Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen
 • ikäihmisten tilapäinen kotihoito
 • ikäihmisten palveluasuminen, Hämeenlinnan ja Hausjärven alue (alueilla erilliset sääntökirjat)
 • ikäihmisten säännöllinen kotihoito, Janakkalan, Hattulan, Forssan seudun, Riihimäen ja Hämeenlinnan alue (alueilla erilliset sääntökirjat)
 • vammaisten henkilökohtainen apu ja omaishoidon tuki
 • vammaisten päivätoiminta
 • kehitysvammaisten asumispalvelu
 • kuntouttava työtoiminta
 • sosiaalinen kuntoutus
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia)
 • perusterveydenhuollon lääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia, toimintaterapia, lymfaterapia ja puheterapia) ja jalkaterapia
 • peruukkipalvelu
 • tukipohjallispalvelu

Aluehallituksen hyväksymät palvelusetelit perustuvat Kanta-Hämeen alueella aikaisemmin käytössä olleisiin palveluseteleihin. Tavoitteena on turvata palveluseteleillä mahdollisimman laajasti tuotettavien palvelujen häiriötön siirtymä vuodenvaihteen yli.

Joidenkin asiakkaiden kohdalla palveluihin voi tulla muutoksia, sillä osa palvelusetelituottajista mm. ikäihmisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on ilmoittanut lopettavansa palveluiden tuottamisen palvelusetelillä. Näiden asiakkuuksien kohdalla palvelun jatkumisesta neuvotellaan ja tiedotetaan erikseen. Palvelusetelikokonaisuus tullaan päivittämään aluehallituksessa huhti-toukokuun vaihteessa.

Hämeenlinnan kaupungissa ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä käytössä olleen ikäihmisten omaishoidon palvelusetelin käyttöä jatketaan toistaiseksi vanhoilla käytänteillä ja jatkosta neuvotellaan erikseen.

Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen

Kanta-Hämeen hyvinvointialue hyväksyy luovuttavien kuntien ja kuntayhtymien hyväksymät palvelusetelituottajat hyvinvointialueen palvelusetelituottajiksi valvontaviranomaisten (AVI ja Valvira) hyväksymien toimialueiden mukaisesti. Nykyiset palvelusetelituottajaksi hyväksytyt yritykset voivat siis jatkaa niillä alueilla, joille ne on hyväksytty palvelusetelituottajiksi.

Mikäli palvelusetelituottaja haluaa laajentaa toiminta-aluettaan hyvinvointialueen sisällä, niin tuottajan tulee jättää toiminta-alueen laajentamisesta ilmoitus hyvinvointialueelle.

Palvelusetelijärjestelmät, laskutus ja yhteystiedot

Tällä hetkellä käytössä olevien palvelusetelijärjestelmien käyttö jatkuu pääosin ennallaan vuodenvaihteen yli. Terveyspalveluiden palveluseteleissä on käytössä palvelusetelijärjestelmä Effector (palse.fi). Hämeenlinnan ja Janakkalan alueiden sosiaalipalveluissa on käytössä palvelusetelijärjestelmä Vaana (omavaana.fi). Muualla Kanta-Hämeessä sosiaalipalveluiden palveluseteleillä ei ole käytössä erillistä järjestelmää.

Sosiaalipalveluiden palveluseteleiden laskutusohje

Terveyspalveluiden laskutus on ohjeistettu palvelukohtaisissa sääntökirjoissa. Hakuohjeet palvelusetelituottajaksi, hyvinvointialueen palveluseteliasioiden yhteyshenkilöt sekä tarkemmat asiakastietojen käsittelyn ehdot julkaistaan myöhemmin erikseen ja ne voidaan lisätä liitteiksi palveluseteleiden sääntökirjoihin.

Palvelusetelisääntökirjat

Palvelusetelelituottajien hyväksymiskriteerit ja palveluseteleiden arvot määritellään Oma Hämeen palvelusetelisääntökirjoissa, jotka tulevat voimaan 1.1.2023. Sääntökirjat löytyvät alta aihepiireittäin:

Palvelusetelisääntökirjan yleinen osa

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Tilapäinen kotihoito

Henkilökohtainen apu ja omaishoidon tuki

Vammaisten päivätoiminta

Kehitysvammaisten asumispalvelut

Kuntouttava työtoiminta

Sosiaalinen kuntoutus

Lapsiperheiden kotipalvelu

Peruukkipalvelu

Tukipohjallispalvelu

Palveluasuminen

Säännöllinen kotihoito

PTH Lääkinnällinen kuntoutus ja jalkaterapia

ESH Lääkinnällinen kuntoutus