Navigation Menu

Lautakunnat

Oma Hämeen lautakunnat 

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueella on oltava aluevaltuusto, aluehallitus, tarkastuslautakunta sekä vaalilautakunta. Tämän lisäksi hyvinvointialueella voi olla lautakuntia ja jaostoja. 

Oma Hämeellä on Kanta-Hämeen aluevaltuuston maalikuussa 2022 hyväksymän toimielinmallin mukaan kolme 13-jäsenistä lautakuntaa turvallisuuslautakunta, lasten, nuorten ja perheiden lautakunta sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta. Joulukuussa 2022 aluevaltuusto päätti muuttaa lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan nimen elämänkaarilautakunnaksi. Lisäksi Oma Hämeellä on seitsenhenkinen yksilöjaosto. Osa lautakunnista on jo aloittanut toimintansa vuoden 2022 puolella, osa aloittaa vuoden 2023 alussa. 

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakuntaa johtavat seuraavat päättäjät: puheenjohtaja Piia Olkinuora (sd.) 1. varapuheenjohtaja Päivi Kankaanmäki (kok.) ja 2. varapuheenjohtaja Kirsi Mäkilaine (ps.)

Elämänkaarilautakuntaa johtavat: puheenjohtaja Riku Bitter (kok.), 1. varapuheenjohtaja Eveliina Hostila (sd.) ja 2. varapuheenjohtaja Kylli Kylliäinen (kd.)

Turvallisuuslautakunnan puheenjohtajisto: puheenjohtaja, Heini Ristavaara (kesk.), 1. varapuheenjohtaja Emmi Lintonen (sd.) sekä 2. puheenjohtaja Mika Penttilä (kok.)
 

Yksilöjaoston johtavat päättäjät: puheenjohtaja Ranjith Kumar Prabhakaran (sd.) sekä 1. puheenjohtaja Aino Närkki (kok.)

Lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat


Kokousaikataulut


Elämänkaarilautakunta

17.1. 
14.2. 
28.3. 
25.4. 
6.6. 
15.8. 
12.9. 
7.11. 
7.12. 


Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta

24.1. 
14.3. 
18.4. 
20.6. 
29.8. 
19.9. 
31.10. 
21.11. 

Tarkastuslautakunta

19.1.
16.2.
23.3.
20.4.
25.5.

Turvallisuuslautakunnan kokouspäivämäärät päivitetään myöhemmin