Navigation Menu

Kuntoutus

Kuntoutus

Kuntoutuksesta saat tukea ja ohjausta arjessa selviytymiseen, jos se on vaikeutunut vamman tai sairauden vuoksi. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, kuntoutusohjaus ja apuvälinepalvelut.