Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

Poliittinen seurantaryhmä keskusteli kokouksessaan 11.11.2021 muun muassa politiikalle ja johdolle suunnatusta työpajasarjasta, hyvinvointialueen koetalousarviosta ja tukipalvelujen järjestämistavoista.

Hyvinvointialueen strategia- ja ohjausmallityö käyntiin 

Hyvinvointialueen strategia- ja ohjausmallityö käynnistyy ensi viikolla alkavalla johdolle ja politiikoille suunnatulla työryhmätyöskentelyllä. Ennakkotyö yritetään saada valmiiksi tammikuun loppuun mennessä. Helmikuussa VATE luovuttaa ennakkotyönsä vaaleissa valituille poliittisille edustajille, jotka synnyttävät ennakkotyön pohjalta käynnistymisvaiheen strategian, sekä päätöksenteko- ja johtamismallin hyvinvointialueen käyttöön. Työskentelyn teemoihin kuuluvat muun muassa strategia, päätöksenteko ja demokratia, johtaminen ja ohjattava organisaatio sekä ohjaus ja mekanismit.  

Hyvinvointialueen rahoituskuva synkkenee 

 Hyvinvointialueen valmistelutoimistossa työskennellään koetalousarvion parissa. Marraskuussa valmistuva koetalousarvio tarkentaa hyvinvointialueen rahoituspohjaa.

– Aiemman tarkastelun perusteella näytti siltä, että toiminta käynnistyy kasvavaan talouteen, mutta nyt selvittelemme, kuinka suuri osa siirtymätasauksesta on mahdollisesti syöty jo ennen hyvinvointialueen aloittamista. Tämä on tärkeä asia tulevissa neuvotteluissamme ministeriöiden kanssa, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen muutosjohtaja Jukka Lindberg toteaa.

Aluevaalikunta järjestäytyy – Sopimusten tallentamaminen on käynnistynyt

 Kanta-Hämeen aluevaalilautakunta pitää järjestäytymiskokouksen 16.11., jolloin päätetään muun muassa kuulutusten julkaisemisesta sekä vaalityössä avustavasta henkilökunnasta. 

Sopimusten tallentaminen sopimushallintajärjestelmään on käynnistynyt. Väliaikainen toimeenpanoelin muistutti 15.10. pitämässään kokouksessa kuntia ja kuntayhtymiä siitä, että sopimussiirtojen ennakkovalmistelu vaatii paljon työtä, ja se tulee aloittaa kunnissa nopeasti. Tällä hetkellä järjestelmään on kirjattu muutama sata sopimusta. 

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön tietojen kerääminen toteutetaan loppuvuoden kuluessa. Tietojen luovuttaminen käsitellään nykyisissä organisaatioissa yhteistoimintamenettelyllä henkilöstön edustajien kanssa ennen tietojen luovuttamista.

HR-asiantuntijoiden rekrytointi etenee. Hyvinvointialue etsii riveihinsä kahta HR-asiantuntijaa tekemään henkilöstösiirtojen valmistelua ja toteuttamista, palvelusuhdeasioita, HR-prosessien ja henkilöstöpolitiikan muodostamista ja HR-viestintää. 

Henkilöstöä luovuttavat organisaatiot käyvät parhaillaan yhteistoimintakäsittelyjä siirtyvän henkilöstön henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamisesta hyvinvointialueelle. 

Tietohallinto & ICT odottaa rahoituspäätöstä

Kanta-Hämeen hyvinvointialue haki lokakuussa sosiaali- ja terveysministeriölle lähetetyssä ICT-hakemuksessa yhteensä 24,6 miljoonaa euroa alueelle. Summaan sisältyy miljoonan euron siemenraha, joka on jyvitetty sellaisiin hallinnollisiin asioihin, joiden käynnistäminen ei voi odottaa. Tällaisia asioita ovat muun muassa talous- ja henkilöstöhallinto. 

 – Rahoituspäätöstä odotetaan yhä, joten ICT-puolella voidaan edetä vain luvatun siemenrahan puitteissa, mutta sitäkään ei ole vielä näkynyt tilillä. Tässä vaiheessa pohdimme, mistä saamme toteuttajat tietohallintoon, ja miten selviämme toiminnasta, jos saamme vain osan hakemastamme rahoituksesta, kommentoi Lindberg.

Tukipalvelujen järjestämistavasta keskusteltiin

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmän kokouksessa nousi esiin huoli hyvinvointialueen tukipalveluiden järjestämistavoista. Huolenaihe koskee hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttävän väliaikaisen toimeenpanoelimen päätökseen hankkia taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus Sarastia Oy:ltä ilman kilpailutusta.

Hyvinvointialueen sote-vastuuorganisaatioilla on tällä hetkellä käytössään lukuisia eri ohjelmistotoimittajilta peräisin olevia tietojärjestelmiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023, on tietojärjestelmät muokattava yhdeksi kokonaisuudeksi. Hyvinvointialue on Sarastia Oy:n omistajana sidosyksikköasemassa, joten järjestelmän hankintapäätös on mahdollista tällä pohjalla tehdä. Lisäksi on otettava huomioon, että käyttöönottoprojektit ovat eri järjestelmiä yhdistettäessä erittäin pitkiä. VATElla on kuitenkin toimivaltaa tehdä päätöksiä vain vuoden 2023 loppuun saakka.

– VATE on ainoa taho, jolla on tällä hetkellä erilliseen VATE-lakiin perustuen valta tehdä päätöksiä syntyvän hyvinvointialueen puolesta. Seurantaryhmässä käytiin hyvää keskustelua toimivallan rajoista, ja käytännön esimerkkinä pohdittiin, miten laaja toimivalta VATElla on, ja miten pitkälle meneviä päätöksiä se voi tehdä kiireeseen vedoten. Aikataulun valtava kireys oli yleisesti jaettu huoli jo lakipaketista lausuttaessa, ja nyt se konkretisoituu. Tärkeintä on kaikilla päätöksillä varmistaa, että siirtymä 2023 tehdään häiriöittä, ja vaikkapa palkat maksetaan ajallaan, kommentoi hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Sari Rautio.

– Nyt tarvitaan avointa keskustelua ja myös selkeää viestintää hämäläisille. Yhteisen uuden rakentaminen vaatii meiltä kaikilta paljon joustoa. Hankintojen osalta on oltava erityisen tarkkana, ja erillisen hankintastrategian rakentaminen on aloitettava välittömästi. VATElla on myös päävastuu viestinnästä. Päätökset ja niiden perusteet on tultava avoimesti kaikkien tietoon, ja hyvän hallinnon mukaisesti esityslistat hyvissä ajoin nähtäville. Näin rakennetaan yhteistä luottamusta, Rautio jatkaa. 

Lindberg toteaa Kanta-Hämeen toimineen samoin kuin muutkin niin sanotut sirpalemaakunnat.

– Olemme nojanneet käyttöönotossa in-house-yhtiöön samalla tavalla kuin kaikki Kanta-Hämeen kaltaiset hyvinvointialueet, joissa ei ole valmista kuntayhtymää.

Uutiset

HR-asiantuntijoita hyvinvointialueen valmistelutoimistoon

Henkilöstöhallinnon asiantuntija, tule mukaan toteuttamaan ainutlaatuista noin 6 500 työntekijän onnistunutta siirtymää Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle!

Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja sinulla on mahdollisuus päästä mukaan rakentamaan täysin uuden organisaation työnantajatoimintoja ja houkuttelevaa työnantajabrändiä. Tarjolla on näköalapaikka innostuneen projektitiimin tukemana.

Haemme nyt kahta laaja-alaista HR-asiantuntijaa valmistelemaan HR-asioiden kokonaisuutta.

Millaista asiantuntijaa haemme?

HR-asiantuntijana odotamme sinulta monipuolista osaamista ja kokemusta HR-alan tehtävistä, innostusta uuden hyvinvointialueen perustamiseen. Omaat nopeaa reagointikykyä ja sinulla on kyky ylläpitää verkostoja ja toimintasi on proaktiivista.

Olet luonteeltasi asiakaspalveluhenkinen, positiivinen ja innostut kehittämisestä ja ihmisten parissa työskentelystä. Toimit sujuvasti verkostoissa ja sinulla on kyky ottaa laajojakin kokonaisuuksia haltuun.

Työtehtävän sisältö

HR-asiantuntijana tehtäviisi liittyy esimerkiksi henkilöstösiirtojen valmistelua ja toteuttamista, palvelusuhdeasioita, HR-prosessien ja henkilöstöpolitiikan muodostamista ja HR-viestintää.

Tehtävät täsmentyvät valmistelun edetessä.

Tehtävässä onnistumisen vaatimukset

Tehtävässä onnistuaksesi sinulla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot, niin kirjallisesti kuin suullisesti. Ratkaisukeskeinen työote ja oma-aloitteisuus ovat ominaisuuksia, joita sinulta odotamme. Tärkeänä luonteenpiirteenäsi ovat sujuvat yhteistyötaidot erilaisten ihmisten ja tahojen kanssa.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten tunteminen olisi erinomainen lisä.

Edellytämme sinulta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Eduksi katsomme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen tuntemusta.

Palkkaus ja työsuhde

Työsuhde on voimassa määräaikaisesti 30.6.2023 saakka.

Palkkaus on hyvinvointialueen TVA:n mukainen. Voit esittää oman palkkatoivomuksen. Työsopimukseen sovelletaan KVTES:n ehtoja.

Kiinnostuitko?

Lähetä hakemuksesi ja CV:si osoitteella viimeistään 7.11.2021. Viestikenttään otsikoksi HR-asiantuntija.

Lisätiedot

Matti Korkala, projektipäällikkö, p. 050 467 7320

Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikaisen toimeenpanoelimen tiedote

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen toimeenpanoelin käsitteli kokouksessaan 15.10. hyvinvointialueen käynnistysvaiheen strategian ja organisaatiomallin valmistelua, talous- ja henkilöstöhallintojärjrestelmiä, sopimussiirtoja sekä päättynyttä ICT-rahoituksen hakua.

Käynnistysvaiheen strategian ja organisaatiomallin suhteen kokouksessa sovittiin vastuista VATEn ja työvaliokuntien kesken. VATEn tavoitteena on tehdä poliittisen työvaliokunnan kanssa mahdollisimman valmiita ehdotuksia tulevalle maakuntavaltuustolle hyvinvointialueen organisaation vaihtoehdoista.

Lokakuussa toimintansa aloittanut poliittinen työvaliokunta on 11-jäseninen ryhmä, jonka koostamisessa on otettu Kanta-Hämeen seutukunnat ja poliittiset voimasuhteet huomioon.

Työvaliokunnan puheenjohtajana toimiva kokoomuksen Sari Rautio peräänkuuluttaa ryhmältä aktiivista otetta, jotta kansalaisten, järjestöjen ja poliittisen kentän ääni saadaan kuuluviin työskentelyn kaikissa vaiheissa.

– Päätöksenteossa on vahva virkamiesvalta ja poliittinen tyhjiö aina siihen asti, kun aluevaalit on pidetty. Sen takia peräänkuulutan kaikilta työvaliokunnan jäseniltä aktiivisuutta, vaikka kyseessä onkin seurantaryhmä. Meillä jäsenillä on suuri poliittinen vastuu siitä, että viestit kulkevat, ja että esimerkiksi yrittäjäjärjestöt ja sote-alan järjestöt tulevat kuulluiksi. Edustamme omia taustaorganisaatioitamme ja poliittisia ryhmiämme, ja toivon, että kaikki muistavat kysyä kotijoukkojen näkemyksiä, Rautio toteaa.

Ennakkotyö yritetään saada valmiiksi tammikuun loppuun mennessä. Helmikuussa VATE luovuttaa ennakkotyönsä vaaleissa valituille poliittisille edustajille, jotka tekevät päätökset.

– Haluamme osallistaa politiikka jo nyt tähän ennakkovalmistautumiseen, jotta se ei ole vain virkamiesten tekemää. On hyvä, että poliittiset päättäjät voivat ennakolta tietää ne kysymyksenasettelut ja asiat, jotka tulevat osaksi päätöksentekoa, kommentoi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Sarastia hyvinvointialueen taloushallintojärjestelmän toimittajaksi – henkilöstöhallinnon järjestelmien suhteen päätös marraskuussa

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sote-vastuuorganisaatioilla on tällä hetkellä käytössään lukuisia eri ohjelmistotoimittajilta peräisin olevia tietojärjestelmiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023, on tietojärjestelmät muokattava yhdeksi kokonaisuudeksi.

Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus on tarkoitus hankkia hyvinvointialueen käyttöön keskitetysti yhdeltä palvelutuottajalta siten, että hyvinvointialue käyttää vuoden 2023 alusta alkaen yhteisiä taloushallinnon järjestelmiä. Taloushallinnon järjestelmäpalvelukokonaisuudeksi esitetään hankittavaksi Sarastia Oy:n Sarastia365 Talous -järjestelmäkokonaisuus ja palvelu. Hyvinvointialue on Sarastia Oy:n omistajana sidosyksikköasemassa, joten järjestelmän hankintapäätös on mahdollista tällä pohjalla tehdä. VATElla on kuitenkin toimivaltaa tehdä päätöksiä vain vuoden 2023 loppuun saakka.

– Meidän on päätettävä hallintojärjestelmien yhteistyökumppani jo tässä vaiheessa, sillä käyttöönotto on kooltaan niin mittava sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Käyttöönotto on pakko aloittaa ennen aluevaltuuston toiminnan aloittamista, jotta onnistumme häiriöttömässä aloituksessa, Lindberg kommentoi.

Käyttöönottoprojektin arvioidut kustannukset ovat noin 903 000 € ja käyttökustannukset vuodesta 2023 alkaen noin 1 380 000 € vuodessa. Lopulliset kustannukset ja sopimukseen liittyvät kannusteet täsmentyvät sopimusneuvotteluissa.

Sopimussiirrot työllistävät toimijoita

Kanta-Hämeen maakunnan kuntien lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuslaitosten tehtäviä koskevat sopimukset, tähän toimintaan kuuluvat tukipalvelut, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavien kuntayhtymien kaikki sopimukset siirtyvät lain nojalla yleisseuraantona Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Sopimusten siirtojen valmistelu on käynnistynyt syyskuussa 2021 ja kunnat, kuntayhtymät ja pelastuslaitos ovat nimittäneet omista organisaatioistaan sopimussiirtojen toteuttamiseen vastuuhenkilöt. Ensimmäisessä vaiheessa tallennetaan sopimushallintajärjestelmään 1.1.2023 voimassa olevat kuntien, kuntayhtymien ja pelastuslaitoksen sopimukset.

VATE halusi asian käsittelyllä muistuttaa kuntia ja kuntayhtymiä siitä, että sopimussiirtojen ennakkovalmistelu vaatii paljon työtä, ja se tulee aloittaa kunnissa nopeasti. Sama koskee henkilöstönsiirtoja ja kiinteistöasioita.

Kanta-Häme hakee ICT-rahoituksessa 24,6 miljoonan euron pottia

Kanta-Hämeen hyvinvointialue haki lokakuussa sosiaali- ja terveysministeriölle lähetetyssä ICT-hakemuksessa yhteensä 24,6 miljoonaa euroa alueelle. Summaan sisältyy miljoonan euron siemenraha, joka on jyvitetty sellaisiin hallinnollisiin asioihin, joiden käynnistäminen ei voi odottaa. Tällaisia asioita ovat muun muassa talous- ja henkilöstöhallinto. Päätös alueiden ICT-rahoituksista on odotettavissa vielä vuoden 2021 puolella. Haun yhteydessä monilta alueilta kuultiin kriittisiä äänenpainoja rahoitusmallista, Lindberg kertoo.

– Varsinkin Kanta-Hämeen tyyppisten sirpalemaakuntien vastuuvalmistelijat ilmaisivat vakavan huolensa ministeriölle sekä valmistelun rahoituksen määrästä, aikataulusta ja myöhäisestä maksatuksesta.

Uutiset

Hyvinvointialueen valmistelutoimiston projektijohtajat esittäytyvät

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutoimiston projektijohtajat aloittivat työssään 1.9.2021. Projektijohtajien viroissa aloittivat Niina Haake (palvelut ja järjestäminen), Petrus Kukkonen (konsernitalous ja rakenne), Jussi Savola (konsernihallinto ja siirrot) sekä Johanna Tulander-Välkki (tietohallinto ja ICT).

Tulander-Välkki on 53-vuotias tietojenkäsittelyn tradenomi, YAMK, jolla on kokemusta sote-alan ICT-ratkaisuista aina 1990-luvulta saakka. Ennen hyvinvointialueen palvelukseen siirtymistään hän on työskennellyt muun muassa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä tietohallintopäällikkönä sekä Tiedolla. Tulander-Välkki oli mukana ICT-vastuuvalmistelijana myös Juha Sipilän hallituskauden sote-uudistusta tehtäessä.

”ICT-valmistelussa tehtävä työ on eri organisaatioiden järjestelmien yhtenäistämistä. Jatkossa pystymme lisäämään palvelujen saatavuutta digitalisaation avulla – lähipalveluja kuitenkaan unohtamatta”, Tulander-Välkki toteaa.

Kanta-Hämeellä on kaikki edellytykset pärjätä uudistuksessa

Riihmäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymäjohtajana työskentelevän 49-vuotiaan Jussi Savolan vastuualueeseen kuuluviin konsernihallintoon sekä siirtoihin sisältyvät henkilöstön siirtyminen uuden hyvinvointialueen alaisuuteen, tulevat aluevaalit sekä hyvinvointialueen hallinnon järjestäminen.

”Uuden organisaation luomisessa tärkeää on kerätä alueen kunnista ja kuntayhtymistä hyvin toteutetut ja toimivat palvelumallit ja laajentaa niiden käyttö koko hyvinvointialueelle. Kanta-Häme on sopivan kokoinen alue, jolla on kaikki edellytykset pärjätä hyvin tässä uudistuksessa”, kommentoi Savola.

Koulutustaustaltaan Savola on oikeustieteen lisensiaatti, valtiotieteiden maisteri ja varatuomari. Aiemmin hän on työskennellyt Riihimäen kaupungin kaupunginlakimiehenä sekä hallintojohtajana. Valmistelutoimiston aluevaaleista vastaavana projektijohtajana hän esittää myös toiveen kantahämäläisille.

”Toivon, että tammikuun aluevaalit saavat äänestäjät liikkeelle, jotta hyvinvointialueen päättäjillä on vahva mandaatti vaikuttaa sote-palveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen Kanta-Hämeessä.”

Ihmistä varten

Konsernitalouden ja rakenteen osa-alueesta vastaava projektijohtajan virassa aloitti Petrus Kukkonen. Hän on työskennellyt 15 vuoden ajan yksityisellä sektorilla, niistä viimeiset kymmenen vuotta johtamis- ja kehittämistehtävissä Suomessa ja useissa Euroopan maissa. Julkisella sektorilla Kukkonen on työskenellyt kuuden vuoden ajan muun muassa palvelutuotantojohtajana, projektijohtajana ja projektipäällikkönä. Myös Kukkonen oli mukana sote-valmistelussa Sipilän hallituskaudella.  

”Siirryin yksityiseltä puolelta julkiselle halusta tuoda omaa panostani julkisen sektorin kehittämiseen. Teemme Suomen suurinta uudistusta, joka on erittäin haastava kokonaisuus. Oma kantava ajatukseni on se, että olemme olemassa ihmisiä varten. Huomasin myös heti ensimmäisissä keskusteluissa, että jaamme tämän ajatuksen vahvasti hyvinvointialueen johtoryhmässä.”

Järjestämistä tehdään vahvassa verkostojen yhteistyössä

Palveluista ja järjestämisestä vastaava Niina Haake siirtyy projektijohtajan virkaan Kanta-Hämeen rakenneuudistushankkeen hankepäällikön tehtävistä. 41-vuotiaan Haaken tausta on kansantaloustieteen ja sosiaalityön saralla, ja hän on tehnyt sote-alan erilaisia kehittämistöitä useiden vuosien ajan. Sipilän kaudella Haake vastasi järjestämisen kokonaisuudesta. ”Tätä pestiä tehdään vahvasti verkostojen kanssa yhteistyössä. Kanta-Hämeen alueella on tehty pitkään yhteistä kehittämistä, ja se on ehdottomasti alueen yksi voimavaroja. Myös alueen sopiva koko, yhteinen historia, tuttuus ja yhteinen tilannekuva helpottavat valmistelutyötä,” kommentoi Haake omasta vastuualueestaan.