Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

Poliittinen seurantaryhmä keskusteli kokouksessaan 2.12.2021 muun muassa hyvinvointialueen strategia- ja organisaatiomallin valmistelusta sekä tavoitteista tulevaan toimielinmalliin liittyen. 

Hyvinvointialueen strategia- ja ohjausmallin valmistelu on saatu käyntiin johdon ja politiikan työpajoissa. Ensimmäisen työpajan tuloksia esiteltiin poliittiselle seurantaryhmälle torstain kokouksessa. Pohdinnassa ovat parhaillaan muun muassa hyvinvointialueen päätöksentekorakenne, johtamisen periaatteet sekä konserniorganisaatio. Päätöksenteon toivotaan olevan hyvinvointialueella joustavaa ja ketterää, jotta se tukisi palveluiden ja rakenteiden kehittämistä. Avoimuus ja aluevaltuuston laaja-alainen vaikuttavuus koetaan myös tärkeäksi.  

Poliittinen seurantaryhmä totesi, että hyvinvointialueen valmistelu vaatii paljon keskustelua ja kaikkia vaihtoehtoja on syytä pohtia huolella. Seurantaryhmä pitää tärkeänä, että maaliskuussa aloittava aluevaltuusto saa toimielinmallin päätettäväkseen huolellisen valmistelun jälkeen.  

Vaihtoehtoja työstetään vielä joulukuun ajan eri työryhmissä ja vaihtoehtoihin pyydetään myös eri sidosryhmien näkemykset. Pohjatyö on tarkoitus saada valmiiksi tammikuun loppuun mennessä. Kaiken valmistelun tavoitteena on hyvinvointialueen häiriötön aloitus 1.1.2023 sekä muutosprosessin valmistelu ripeässä aikataulussa. 

Poliittinen seurantaryhmä pohti kokouksessaan myös mahdollista aluevaltuuston ryhmärahaa. Puolueille maksettava valtuustoraha on ollut syksyn aikana esillä mediassa ja sitä on valmisteltu valtakunnallisesti. Kanta-Hämeessä puolueet parhaillaan valmistelevat omaa linjaustaan. Seurantaryhmä totesi, että myös ryhmäraha-asia pitäisi valmistella avoimesti.  

Lisätietoja: Jussi Savola, projektijohtaja (konsernihallinto & siirrot) p. 040 330 5512 


Viimeisimmät uutiset

01

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

3.12.2021

02

Blogi: Huoleton lapsuus ja nuoruus vaatii aikuisilta pysähtymistä ja kuuntelemista

2.12.2021

03

Kanta-Hämeen sote-hankkeiden joulukuun 2021 uutiskirje

1.12.2021

04

Sote-palveluiden yhtenäistäminen on aloitettu Kanta-Hämeessä – rahoituksen epävarmuus hidastaa hyvinvointialueen valmistelua

30.11.2021

Blogi: Huoleton lapsuus ja nuoruus vaatii aikuisilta pysähtymistä ja kuuntelemista

Huolettomuus ja vapaus – ei paineita ja turhia murheita. Näin meistä moni muistelee omaa lapsuus ja nuoruusaikaa. Valitettavasti kaikille meistä tuo elämänvaihe ei aina ole ollut niin huoletonta ja murheista vapaata ja kokemuksemme ovat hyvin monenlaisia varhaisvuosien elämänvaiheista.

Lapsuuden monipuoliset leikit sekä nuoruuden hurjat kokeilut ja jännittävät seikkailut ovat osa aikuiseksi kasvamista. On tärkeää, että lapsi ja nuori saa elää huoletonta ja murheista vapaata elämää ennen aikuisuutta.

Lapsen ja nuoren on helpompi kohdata pettymyksiä ja vastoinkäymisiä, kun niitä on tullut harjoitelluksi turvallisessa koti- ja kasvuympäristössä. Avainhenkilöitä lasten ja nuorten näkökulmasta ovat vanhemmat ja muut perheenjäsenet tai tukihenkilöt. Muita avainhenkilöitä ovat ammattikasvattajat varhaiskasvatuksessa sekä opettajat, rehtorit ja muu oppilas- ja opiskeluhuoltohenkilöstö opetuksen puolella. Lisäksi avainhenkilölistaan kuuluvat muut lasten ja nuorten palveluiden ammattilaiset ja asiantuntijat.

Saavatko lapset ja nuoret elää huoletonta ja murheista vapaata aikaa tämän päivän Suomessa ja Kanta-Hämeen alueella? 

Liian monen kohdalla vastaus on: ei. Tämä on valitettava tosiasia. Kanta-Hämeen alueen lapset ja nuoret kokevat liian paljon turvattomuutta, väkivaltaa, yksinäisyyttä ja kaltoinkohtelua. Lapsuus ja nuoruus ei ole huoletonta ja murheista vapaata. 

Lapsuuden perheen ja lähiympäristön tuoma turva luo elämää kannattelevan pohjan. Erilaiset lapsuus- ja nuoruusiän kokemukset on mahdollista jakaa, kun ympärillä on turvalliset aikuiset – vanhemmat ja perhe. Nuoruusiässä tarvitaan ympärille myös kannattelevia, turvallisia ihmisiä, jotka ovat tarvittaessa helposti saatavilla ja jotka pysähtyvät kohtaamaan nuoren aidosti ja avoimesti.  

Oletko sinä se aikuinen, joka ei sivuuta lapsen tai nuoren tarpeita, vaan kohtaa, pysähtyy, kuuntelee, keskustelee, eikä tuomitse? Kantahämäläiset lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisia, jotka toimivat niin.

Nuori tarvitsee turvallisen kasvu- ja kehitysympäristön kasvaakseen ja kehittyäkseen tasapainoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Nuoruuden elämänvaiheessa etsitään ja haetaan kiinnittymisen paikkoja, joihin on turvallista tarttua ja joissa tarpeet tulevat kuulluksi. Perheellä, vanhemmilla, kavereilla, harrastusryhmän vetäjillä, tukihenkilöillä, opettajilla ja lasten ja nuorten palveluissa toimivilla aikuisilla on suuri merkitys nuoren hyvinvoinnin rakentumisessa ja elämässä onnistumisessa. Nuori kiinnittyy joka tapauksessa johonkin ryhmään – joukkoon kuulumisen tarve on jokaisen ihmisen perustarve.   

Nuoruus, itsenäistymispyrkimysten tuomien kolhujen myötä, on aikaa, jolloin nuori etsii identiteettiä, luo uusia ihmissuhteita, ihastuu, vihastuu ja rakastuu. Nuoruuteen liittyy pohdinta myös siitä, mikä minusta tulee isona? Nuoren mielessä voi olla paljon kysymyksiä, eikä niihin kaikkiin ole helppoja vastauksia. Itsenäistyminen ja irtautuminen omasta perheestä on psyykkisesti iso asia. Siinä vaiheessa jokainen nuori tarvitsee kannattelevuutta ja turvaa – aikuisen rinnalla kulkemista sopivasti etäällä pysyen.

Pidetään yhdessä huoli lapsista ja nuorista. Varmistetaan, että heillä on mahdollisuus kiinnittyä turvalliseen, kannattelevaan sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävään kasvu- ja kehitysympäristöön. 

Näin myös sinä edistät omalla toiminnallasi murheista ja huolista vapaata elämää kantahämäläisille lapsille ja nuorille. Mikäli lapsi tai nuori tarvitsee vahvempaa ammattilaisen apua tai tukea, kulje rinnalla ja varmista, että apu on saatavilla.  

Lapsille ja nuorille sekä heidän läheisille ja perheelle on tarjolla matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluita, jotka eivät vaadi asiakkuutta ja ovat usein maksuttomia. Tällaisia palveluita on tarjolla muun muassa perhekeskuksen avoimissa kohtaamispaikoissa. Kohtaamispaikoissa järjestetään erilaisia ryhmämuotoisia tapaamisia, pop up –tapahtumia ja vertaistuen tilaisuuksia. Lisäksi tarjolla on yksilöllisiä tapaamisia eri ammattilaisen kanssa, joita tuotetaan järjestöjen ja yhdistysten, seurakunnan sekä julkisen sektorin yhteistoimintana.  

Kanta-Hämeessä on viisi perhekeskusta: Forssan ja Riihimäen seuduilla, Janakkalassa, Hämeenlinnassa ja Hattulassa. Lisäksi lapsille ja nuorille on tarjolla harrastustoimintaa muun muassa kuntien kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluissa. Lapsi ja nuori voi tarpeen vaatiessa hakeutua myös päiväkodin tai koulun aikuisen pariin. Myös nuorisotyöntekijät ovat saatavilla erilaisiin elämäntilanteisiin ja nuoren tarpeisiin. 

Lähitapaamisten lisäksi lapsi ja nuori voi hakea apua myös digitaalisten palvelujen kautta, joita on tarjolla erilaisten yhdistysten ja järjestöjen toimesta, muun muassa MLL:n Nuortennetti–palvelusta. Mielenterveystalo.fi –sivuston kautta on tarjolla monenlaista apua, myös vanhemmille ja huoltajille. Kanta-Hämeen perhetyön palveluista saa apua itselle tai läheiselle erotilanteessa. Mieli ry on valtakunnallinen järjestö, jonka kautta voi lapsi tai nuori löytää apua tai tukea itselleen erilaisissa kuormittavissa elämänvaiheissa.  

Jaana Ahtonen-Huuskonen

asiantuntija, lapset, nuoret ja perheet, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Kanta-Hämeen kohtaamispaikkoja: 

Riksula – Riihimäki  

Hausjärven kohtaamispaikka 

Läyliäisiin avataan kohtaamispaikka loppilaisille perheille – Lopen kunta 

Yhteisötalo, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 

Hämeenlinnan Kumppanuustalo ja Vapaaehtoiskeskus Pysäkki – Hämeenlinna  


Viimeisimmät uutiset

01

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

3.12.2021

02

Blogi: Huoleton lapsuus ja nuoruus vaatii aikuisilta pysähtymistä ja kuuntelemista

2.12.2021

03

Kanta-Hämeen sote-hankkeiden joulukuun 2021 uutiskirje

1.12.2021

04

Sote-palveluiden yhtenäistäminen on aloitettu Kanta-Hämeessä – rahoituksen epävarmuus hidastaa hyvinvointialueen valmistelua

30.11.2021

Kanta-Hämeen sote-hankkeiden joulukuun 2021 uutiskirje

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen yleiset kuulumiset


Hanketoimistossa odotellaan kuumeisesti täydennyshaun rahoituspäätöstä. Päätös on luvattu saapuvan jouluviikolla. Täydennyshaun myötä uusiin painopisteisiin on jo valmistauduttu valtionapuhankkeiden kehittämispäivässä. Ohjausryhmä, maakunnallisten työryhmien puheenjohtajat, hyvinvointialuevalmistelun johtoryhmä sekä hanketyöntekijät linjasivat yhdessä vuoden 2022 työskentelyn painopisteitä. Hankkeen laajentumisen myötä myös henkilöstömme kasvaa. Rekrytoinnit ovat käynnissä ennakollisesti ja toivommekin uusien työkavereidemme aloittavan tammikuussa työnsä.


Ikäihmiset


Ikääntyneiden palveluiden kehittämisen työryhmissä vuoden 2021 työskentely on pitkälti saatu päätökseen ja suunnitelmat ensi vuodelle on tehty työryhmissä. Showroom-konseptin kehittäminen on loppuraportin kirjoittamisvaiheessa ja suunnitelma on valmis. Omaishoidon tuen kriteereistä on menossa kaksi kokeilua, joiden tulosten pohjalta rakentuu yhteinen maakunnallinen toimintatapa. Ensi vuonna työryhmä jatkaa muun muassa omaishoitajien tukemiseen liittyvillä teemoilla ja palvelupolkukokonaisuuden rakentamisella. Kotihoidon ja asiakas- ja palveluohjauksen alueella työstetään hyvinvointialueen yhtenäisiä kotihoidon sisältöjä ja kriteereitä. Tavoitteena on laajentaa kehittämistä asiakas- ja palveluohjauksen osalta ja huomioida teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet. Kotihoidon laatua pyrimme varmistamaan laajalla keväällä 2022 toteuttavalla koulutuskokonaisuudella sekä mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistamisella.
Ikääntyneiden palveluiden kehittämistyötä jatkaa vuonna 2022 vahvistettu tiimi. STM:ltä on haettu valtionavustusta Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeeseen. Mikäli avustus saadaan, rekrytoidaan kaksi projektiasiantuntijaa viemään eteenpäin muun muassa teknologian hyödyntämistä sekä ikääntyneiden palveluiden vetovoimaisuutta. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeen kehittämisessä jatkaa kaksi projektiasiantuntijaa, joiden lisäksi tavoitteena on palkata kolme suunnittelijaa jalkauttamaan toimintatapoja seudullisesti.

Mielenterveys- ja päihdetyö


Mielenterveys- ja päihdetyön työryhmä paketoi vuoden viimeisessä kokouksessaan vuoden 2021 työskentelyn pakettiin. Työryhmässä on vuoden aikana käyty läpi Kanta-Hämeen alueen mielenterveys- ja päihdepalveluita, koottu tietoa ja käyty keskustelua alueen kehittämistarpeista. Aktiivista työryhmää luotsaa Johtava psykologi KHKS Ritva Oinonen, joten linkki erikoissairaanhoidon palveluiden kanssa on foorumissa turvattu. Aktiivinen työryhmä ansaitsee suurenmoiset kiitokset joustavasta työskentelystä ja arvokkaasta aktiivisuudesta.
Keväälle 2022 on työn alla koulutussarja, joka tullaan toteuttamaan iltapäivisin teemoilla kohtaaminen, dialogisuus mielenterveys- ja päihdetyössä sekä eri sisältöisiä infoja päihde ja mielenterveysteemoilla. Niihin toivotetaan kaikki Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tervetulleeksi. Koulutussarjasta voi valita itselleen sopivia kiinnostavia teemoja. Etäyhteydellä toteutettava kokonaisuus mahdollistaa osallistumisen omalta työpisteeltä.

Terveydenhuolto


Kolmannen kiireettömän ajan laskentamalli automatisoidusti on otettu käyttöön myös Hattulassa. Automaattisen laskennan ansiosta näitä ns. T3-aikoja ei tarvitse enää laskea käsin jokaiselta ajanvarauskirjalta erikseen. Perusterveydenhuollon kehittäjäryhmän jäsenet edistävät yhtenäistä sovittujen mittarien kirjaamista. Kirjalliset ohjeet ovat tulossa työntekijöille.
Asiakaskokemusta edistävä palvelumuotoilu valmennus sekä monialaiset valmennukset ovat menossa jatkuen ensi vuonna. Tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaan näkökulmasta palvelujen saatavuutta ja sujuvuutta sekä luoda yhteistyölle toimintatapoja yli sektorirajojen, olemmehan vuoden 2023 alusta saman työnantajan palveluksessa.
Suun terveydenhuoltoa on koko Kanta-Hämeen alueella erilaisin teemoin; pitkäaikaissairaiden, – työttömien ja nuorten osalta aloitettu integroimaan palveluketjuihin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla on tarjolla paljon webinaareja, mikäli niihin on mahdollista osallistua.

Sosiaalihuolto


Työikäisten sosiaalihuollossa on edelleen tunnistettu erilaisia rajapintoja, joihin sosiaalityö- ja ohjaus liittyy. Arvatakin saattaa, että koska kyseessä on työkenttä, joka läpileikkaa ja kiinnittyy useisiin palveluihin – on sen kuvaaminen haastavaa, mutta samalla sitäkin olennaisempaa. Ja jotta tärkeä työ tulee myös näkyväksi, meidän tulee ajatella uudella tavalla ja pyrkiä avaamaan työn sisältöjä yhteiseen pohdintaan. Myös työllisyyden, työkyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen saralla jatketaan pohdintoja muun muassa siitä näkökulmasta missä työllisyys ja sosiaalityö kohtaavat. Keskustelussa lähdetään hiljalleen myös ottamaan tärkeitä askelia kohti perheiden ja perheiden aikuisten eri palveluiden yhteistä roolia. Näissä isona apuna ovat työryhmien pohdinnat, erilaiset työpajat sekä hankkeiden monialaiset valmennukset. Tärkeää juuri nyt on myös jatkuva, pitkäjänteinen ja koostava työskentely, jotta saamme yhteisen verkoston tiivistymään.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen


Sote-rakenneuudistuhankkeeseen sisältynyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankeosio on päättymässä ja työhön panoksensa antaneen alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanoa koordinoivan työryhmän työsarka nykyisessä muodossaan samoin. Myönteisen loppusilauksen kokonaisuudelle ja työryhmän tekemälle työlle antaa se, että maakuntavaltuusto on maanantain kokouksessaan yksimielisesti hyväksynyt Kanta-Hämeen ensimmäisen alueellisen hyvinvointikertomuksen- ja suunnitelman. Kyse on asiakirjasta, jossa kuvataan kantahämäläisten hyvinvoinnin ja terveyden nykytilaa ja linjataan alueen toimijoiden työn tueksi asukkaiden hyvinvointia tukevat painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2021–2024. Tehtyä työtä voivat muun muassa kunnat hyödyntää omien lakisääteisten hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien laadinnassa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyölle on Kanta-Hämeessä nyt yhteiset suuntaviivat. Vaikka hanke päättyy, niin yhteistä työtä tarvitaan myös jatkossa. “Nyt tärkeäksi kysymykseksi nousee, mitä tapahtuu suunnitelman hyväksymisen jälkeen”, kuten järjestöneuvottelukunta asiakirjaa koskevassa lausunnossaan osuvasti toi esille ja jatkoi: “Toivomme, että myös suunnitelman toimeenpanossa onnistutaan”. Tähän toiveeseen on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen projektiasiantuntijan helppo yhtyä.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tarvitaan kaikkia toimijoita. Tämän teeman äärelle ovat niin kuntien, soten, järjestöjen toimijat kuin muutkin hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneet tervetulleita Kanta-Hämeen 3. kumppanuuspäivään (tiistaina 7.12. klo 15–17 etäyhteyksin). Tuolloin on mahdollisuus kuulla puheenvuoroja eri näkökulmista yhteistyön nykytilasta ja seurata keskustelua, jossa suunnataan katsetta tulevaan. Työ muun muassa hyvinvointityössä tarvittavien toimivien rakenteiden luomiseksi tulee jatkumaan osana hyvinvointialueen valmistelua.
Tässä kohtaa on kuitenkin paikallaan sanoa työryhmän jokaiselle jäsenelle ja sen työtä osaavasti eteenpäin johtaneelle työryhmän puheenjohtajalle, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukolle lämpimät kiitokset uutterasta työskentelystä kantahämäläisten hyvinvoinnin eteen!


Viimeisimmät uutiset

01

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

3.12.2021

02

Blogi: Huoleton lapsuus ja nuoruus vaatii aikuisilta pysähtymistä ja kuuntelemista

2.12.2021

03

Kanta-Hämeen sote-hankkeiden joulukuun 2021 uutiskirje

1.12.2021

04

Sote-palveluiden yhtenäistäminen on aloitettu Kanta-Hämeessä – rahoituksen epävarmuus hidastaa hyvinvointialueen valmistelua

30.11.2021

Sote-palveluiden yhtenäistäminen on aloitettu Kanta-Hämeessä – rahoituksen epävarmuus hidastaa hyvinvointialueen valmistelua

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen ja yhtenäistäminen on saatu Kanta-Hämeessä käyntiin. Monialaisten palveluiden kehittäminen on yksi sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista ja hyvinvointialueen valmistelun painopisteistä Kanta-Hämeessä.

Monialaisten palvelukokonaisuuksien luominen edellyttää muutoksia organisaatiorakenteisiin sekä johtamis- ja tietojärjestelmiin Kanta-Hämeessä. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tänään julkistetusta arviointiraportista, joka koskee vuotta 2020.

Raportin mukaan Kanta-Hämeessä palvelut on nyt järjestetty sirpalemaisesti, eikä yhteistyöverkostoja vielä hyödynnetä kovin laajasti. Kehitystarpeet on kuitenkin tunnistettu ja palvelujen välisiä siiloja on jo ryhdytty kuromaan umpeen.

– Meillä on lähdetty Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen kautta koostamaan erilaisia palvelupolkuja, monialaista työskentelytapaa ja skaalaamaan jo olemassa olevia hyviä toimintamalleja. Hyvää monialaista työtä tehdään jo ympäri Kanta-Hämettä, kertoo hyvinvointialueen valmistelutoimiston projektijohtaja Niina Haake.

Edistyksellistä monialaista yhteistyötä tehdään esimerkiksi koko maakunnan tasolla sosiaali- ja kriisipäivystyksessä, jossa terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden ammattilaiset työskentelevät yhdessä pelastustoimen ja poliisin kanssa.

THL:n raportin mukaan Kanta-Hämeessä sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset olivat tarkastelujaksolla maan keskitasoa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet hieman keskimääräistä maltillisemmin. Toisaalta on nähtävissä, että potilaat ovat hakeneet erikoissairaanhoidon palveluja yhä enemmän Kanta-Hämeen ulkopuolelta, mikä heikentää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin taloutta.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/sote-arviointi-ja-tietopohja

Hyvinvointialueen valmisteluun tarvitaan lisää valtion rahaa

Kanta-Hämeessä hyvinvointialueen valmistelu on hyvässä vauhdissa. Valmistelua on kuitenkin hidastanut epävarmuus rahoituksesta. Valtion lupaama rahoitus kattaa nyt alle puolet ensi vuoden talousarvion tuloista.

– Saimme tänään ministeriöiden (STM, VM, SM) neuvotteluissa vakuudet siitä, että valmistelu rahoitetaan kokonaisuudessaan, vaikka nyt varattu raha on alimitoitettu. Tämän lupauksen varassa jatkamme valmistelua riittävässä laajuudessa, toteaa muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Kanta-Häme oli ensimmäisenä vuorossa hyvinvointialueiden neuvotteluissa, joissa keskusteltiin toimeenpanon tilanteesta ja palveluiden järjestämisestä arviointiraportin tulosten perusteella.

Valtiolta saatiin lupaus lisärahoituksesta sekä tarkentavista neuvotteluista Assi-sairaalan lainojen vakuuksiin ja vanhan keskussairaalan poistoihin liittyen. Ministeriöillä ja hyvinvointialueen edustajilla on varsin yhtenäinen kuva sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteesta Kanta-Hämeessä. Sirpalemaisessa maakunnassa valmistelua on enemmän kuin niillä alueilla, joissa on valmis kuntayhtymä. Neuvotteluissa oltiin kuitenkin luottavaisia valmistelun onnistumisesta.  

Lisätietoja hyvinvointialueen valmistelusta ja rahoituksesta antaa muutosjohtaja Jukka Lindberg (040 5950 631). THL:n arviointiraportista kertoo enemmän antaa valmistelutoimiston projektijohtaja Niina Haake (040 8696 436) ja monialaisista palveluista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen hankepäällikkö Sini Stolt (050 5709 269).

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 11:ltä Kanta-Hämeen kunnalta hyvinvointialueelle. Samalla hyvinvointialueelle siirtyy noin  työntekijää nykyisistä sote-organisaatioista. Hyvinvointialue palvelee noin 170 000 asukasta ja sen budjetti nousee 765 miljoonaan euroon.


Viimeisimmät uutiset

01

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

3.12.2021

02

Blogi: Huoleton lapsuus ja nuoruus vaatii aikuisilta pysähtymistä ja kuuntelemista

2.12.2021

03

Kanta-Hämeen sote-hankkeiden joulukuun 2021 uutiskirje

1.12.2021

04

Sote-palveluiden yhtenäistäminen on aloitettu Kanta-Hämeessä – rahoituksen epävarmuus hidastaa hyvinvointialueen valmistelua

30.11.2021

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tiedote

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) piti kokouksen perjantaina 19.11.2021. Juha Isosuon eläköitymisen myötä Hämeenlinnan kaupunki on nimennyt kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviaisen Hämeenlinnan edustajaksi VATE:en. Riihimäen kaupunginjohtaja Jere Penttilä jatkaa VATE:n puheenjohtajana ja Hämeenlinnan uusi kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen 1. varapuheenjohtajana.

Puheenjohtajaratkaisuilla taataan VATE-vaiheen jatkuvuus ja kaikkien riittävä osallisuus.

Jere Penttilä, kaupunginjohtaja, Riihimäki ja Olli-Poika Parviainen, kaupunginjohtaja, Hämeenlinna

Muutosjohtaja Jukka Lindberg tiedotti kokouksen aluksi ajankohtaisista asioista liittyen ministeriöiden ohjaukseen, ICT-rahoitukseen sekä Eteva-kuntayhtymän palveluiden tulevaisuuden ratkaisuihin. Eteva-kuntayhtymä ylläpitää kehitysvammaisten palveluja neljän Uudenmaan hyvinvointialueen, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sekä Kanta-Hämeen alueella. Kanta-Hämeen hyvinvointialue kuuluu ainoana Pirkanmaan maakunnan ympärille muodostuvaan Sisä-Suomen yhteistyöalueeseen.

Näyttää siltä, että Etevan erityisimpiä asiantuntijapalveluita tai kehitysvammapsykiatriaa ei ole mahdollista jakaa hyvinvointialueiden vastuulle 2023 alkaen. Näyttää viisaalta pitää erityinen osaaminen keskitettynä ja jatkaa tulevaisuuden suunnittelua yhteistyöalueilla 2-4 vuoden tähtäimellä. Hyvällä suunnittelulla taataan palveluiden häiriötön jatkuvuus.

Jukka Lindberg, muutosjohtaja

VATE päätti hyväksyä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstöhallinnon järjestelmän toimijaksi Sarastia Oy:n. ”Päätös toimijasta oli tehtävä vielä tämän vuoden puolella, koska käyttöönoton tulee alkaa heti vuodenvaihteen jälkeen”, toteaa muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Hyvinvointialueen talouden ensimmäiset koelaskelmat ovat valmistuneet

Talouden tilannetta käsitellään ensimmäisissä ministeriöiden neuvottelussa 30.11.2021. Koelaskelman perusteella Kanta-Häme on saamassa nykytasoon verrattuna lisärahoitusta 5-vuoden siirtymäkauden jälkeen, mutta vähemmän kuin arvioitiin keväällä 2021.

Kokouksessa todettiin, että ympäristöterveydenhuolto ei tule siirtymään hyvinvointialueelle voimaanpanolain 65§ mukaisella prosessilla. Siirto olisi edellyttänyt kaikkien kuntien yhdenmukaista päätöstä vielä vuoden 2021 puolella. Kaikki maakunnan kunnat eivät ole valmiita nopeaan päätöksentekoon.

Kokouksen lopuksi VATE äänesti ensimmäisen kerran toimikautensa aikana. VATE ei yhdy muutosjohtajan antamaan lausuntoon Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin esittämien lisäpoistojen osalta, vaan toteaa että vanhan keskussairaalan kiinteistöjen lisäpoistoja ei tule tässä kohdassa toteuttaa.

Aluevaalilautakunta on pitänyt järjestäytymiskokouksensa. Aluevaalit toteutetaan 23.1.2022.

Lisätiedot:

Jukka Lindberg, muutosjohtaja, p. 040 595 0631


Viimeisimmät uutiset

01

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

3.12.2021

02

Blogi: Huoleton lapsuus ja nuoruus vaatii aikuisilta pysähtymistä ja kuuntelemista

2.12.2021

03

Kanta-Hämeen sote-hankkeiden joulukuun 2021 uutiskirje

1.12.2021

04

Sote-palveluiden yhtenäistäminen on aloitettu Kanta-Hämeessä – rahoituksen epävarmuus hidastaa hyvinvointialueen valmistelua

30.11.2021

Ripeästi ja rohkeasti kohti Kanta-Hämeen hyvinvointialuetta

Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveysjohtoa, politiikkaa ja eri sidosryhmiä kokoontui Hämeenlinnan Verkatehtaalle 17.11. kuulemaan ja keskustelemaan hyvinvointialueiden valmistelusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimeenpano on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan hyvässä vauhdissa.

Toimeenpanon rahoitus erityisesti ICT:n osalta on asia, jonka osalta toivomme, että Kanta-Hämeen tyyppiset sirpaleiset alueen huomioidaan rahoituksessa tasapäistämisen sijaan.

Jukka Lindberg, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tehdään myös hallintouudistuksen rinnalla. Erityisesti parannetaan peruspalveluiden saatavuutta ja yhtenäisiä toimintatapoja hyvinvointialueella. ”Aitaa kaatuu, eikä vaan vaihdeta nimeä ovessa”, totesi perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru puheenvuorossaan.

Myös hoitotakuun tiukentuminen puhututti ministeri Kiurun aluekierroksella. Hallituksen esitys hoitotakuun lainsäädännöstä on tulossa lausuntokierrokselle. Esityksen mukaan huhtikuusta 2023 alkaen perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Tavoite on iso haaste myös Kanta-Hämeen alueella.

Sekä hallinnon että palveluiden uudistamisen eteenpäinviemiseksi on tärkeä oppia ajattelemaan asioita hyvinvointialueen mittakaavassa.

On myös ymmärrettävä, että hyvinvointialueen käynnistämisvaihe ei ole lopullinen, vaan nyt tehtäviä ratkaisuita voidaan muuttaa ja parantaa vielä hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyäkin.

Jukka Lindberg, muutosjohtaja

Lisätietoja: Muutosjohtaja Jukka Lindberg, 040-595 0631,


Viimeisimmät uutiset

01

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

3.12.2021

02

Blogi: Huoleton lapsuus ja nuoruus vaatii aikuisilta pysähtymistä ja kuuntelemista

2.12.2021

03

Kanta-Hämeen sote-hankkeiden joulukuun 2021 uutiskirje

1.12.2021

04

Sote-palveluiden yhtenäistäminen on aloitettu Kanta-Hämeessä – rahoituksen epävarmuus hidastaa hyvinvointialueen valmistelua

30.11.2021

Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke rekrytoi

Etsimme meille työkaveriksi innokkaita kehittäjiä. Oletko oman alasi tulevaisuuteen katsova, innovatiivinen osaaja? Tule meidän hanketiimiin töihin!

Pääset kehittämään sote-palveluita ja samalla pysyt valtakunnallisen kehittämisen kärjessä. Meidän työpisteemme on helpon kulkuyhteyden päässä juna- ja bussiasemilta, joten kulku onnistuu helposti. Meillä on hyvät etätyön mahdollisuudet ja joustavat työajat.

Palkkaus tehtäviin on KVTES:n mukainen.

Tule kehittämään tulevan hyvinvointialueen palveluita

Tulevaisuuden sote- ja ikääntyneiden kotona asumisen hankkeissa kehitämme tulevan hyvinvointialueen palveluita. Olemme luomassa uudenlaisia sote-keskuksia, joissa monialainen tiimimalli vastaa saatavuuden ja jatkuvuuden parantamisen haasteisiin. Samalla otetaan käyttöön yhden yhteydenoton-periaate.

Mielenterveys- ja päihdepalveluja vahvistetaan kaikissa ikäluokissa. Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen suuntautuu usealle osa-alueelle kuten kotihoidon sisältöjen, saatavuuden ja intensiteetin kehittämiseen. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa panostetaan mm. varhaisen vaiheen yhteen-toimivaan ohjaukseen ja neuvontaan universaalipalveluista lastensuojeluun.

Verkostomainen perhekeskus muodostaa toiminnallisen kehyksen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiselle. Uusien teknologioiden ja digitalisaation maksimaalinen hyödyntäminen sekä asiakas- ja palveluohjaus ovat merkittäviä yhteisiä painopisteitä.

Kuntoutuksessa yhtenäistetään ja selkiytetään toimintakäytänteitä sekä kehitetään toimiva konsultaation malli. Vammaistyössä varmistetaan palveluiden saatavuutta ja hyvinvointialueen valmiutta palveluiden yhtenäisyyteen lakien muuttuessa.

Kaiken kehittämisen läpileikkaavina tavoitteina ovat asiakasosallisuuden vahvistaminen, johtamisen uudistaminen, toimintakulttuurin muutos ja kustannusten nousun hillitseminen. Tutkimme hankkeen aikana asiakasprosessien sisältöjä ja polkuja yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta osaamme palvella heitä tulevaisuudessa entistä paremmin.

Oletko uusi osaajamme?

Rekrytoimme hankkeeseen uusia osaajia. Osa rekrytoinneista on ehdollisia kunnes rahoituspäätös saapuu jouluviikolla 2021.

Tavoitteemme on, että uudet työkaverimme pääsisivät aloittamaan 1.1.2022. Työsuhde olisi voimassa 31.12.2023 asti määräaikaisena sopimuksena (projektityö). Hankeorganisaatio sijoittuu tällä hetkellä Hämeen liittoon. Vuoden 2023 alusta siirrymme hyvinvointialueen toiminnaksi.

Haemme erityisasiantuntijaa, joilta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa ja laajaa osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon kentän kehittämisestä myös valtakunnallisesti. Asiantuntijoiden koulutustason tulee olla myös ylempi korkeakoulututkinto. Asiantuntijoilta toivomme oman substanssin osaamisen lisäksi johtamisosaamista, jolla viedä kehittämistyötä eteenpäin hyvinvointialueellamme. Suunnittelijoilla toivomme olevan soveltuva korkeakoulututkinto ja sen lisäksi vankka osaaminen omalta substanssialueeltaan.

Avoimet ja haettavat tehtävät

Rekrytoimme nyt seuraaviin tehtäviin (näissä rahoitus on jo varmistunut):

 • viestintäsuunnittelija
 • asiantuntija: lapset, perheet ja nuoret

Valtionavustuksen varmistuessa täytämme seuraavat tehtävät (rekrytointi ennakollisena ja ehdollisena):

 • erityisasiantuntija: asiakas- ja palveluohjaus
 • asiantuntija: kuntoutus
 • asiantuntija: vammaispalvelut
 • asiantuntija: henkilöstökokemus
 • asiantuntija: lastensuojelu
 • asiantuntija: henkilöstön kehittäminen, ikääntyneiden palvelut
 • asiantuntija: hyvinvointiteknologia, ikääntyneiden palvelut
 • suunnittelija: alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy ja seksuaalineuvonta
 • suunnittelija: lasten ja nuorten nepsy-palveluiden kehittäminen

Lisätietoja

Sini Stolt, hankepäällikkö, ensisijaisesti sähköpostilla . Puhelimitse 19.11.klo 8-9 ja 23.11. klo 15-16

Tutustuthan myös: omahame.fi ja soteuudistus.fi -sivustoihin.

Hakuohjeet

IIlmoitukset ja hakuohjeet löytyvät Sarastia Rekryn sivuilta.


Viimeisimmät uutiset

01

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

3.12.2021

02

Blogi: Huoleton lapsuus ja nuoruus vaatii aikuisilta pysähtymistä ja kuuntelemista

2.12.2021

03

Kanta-Hämeen sote-hankkeiden joulukuun 2021 uutiskirje

1.12.2021

04

Sote-palveluiden yhtenäistäminen on aloitettu Kanta-Hämeessä – rahoituksen epävarmuus hidastaa hyvinvointialueen valmistelua

30.11.2021

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

Poliittinen seurantaryhmä keskusteli kokouksessaan 11.11.2021 muun muassa politiikalle ja johdolle suunnatusta työpajasarjasta, hyvinvointialueen koetalousarviosta ja tukipalvelujen järjestämistavoista.

Hyvinvointialueen strategia- ja ohjausmallityö käyntiin 

Hyvinvointialueen strategia- ja ohjausmallityö käynnistyy ensi viikolla alkavalla johdolle ja politiikoille suunnatulla työryhmätyöskentelyllä. Ennakkotyö yritetään saada valmiiksi tammikuun loppuun mennessä. Helmikuussa VATE luovuttaa ennakkotyönsä vaaleissa valituille poliittisille edustajille, jotka synnyttävät ennakkotyön pohjalta käynnistymisvaiheen strategian, sekä päätöksenteko- ja johtamismallin hyvinvointialueen käyttöön. Työskentelyn teemoihin kuuluvat muun muassa strategia, päätöksenteko ja demokratia, johtaminen ja ohjattava organisaatio sekä ohjaus ja mekanismit.  

Hyvinvointialueen rahoituskuva synkkenee 

 Hyvinvointialueen valmistelutoimistossa työskennellään koetalousarvion parissa. Marraskuussa valmistuva koetalousarvio tarkentaa hyvinvointialueen rahoituspohjaa.

– Aiemman tarkastelun perusteella näytti siltä, että toiminta käynnistyy kasvavaan talouteen, mutta nyt selvittelemme, kuinka suuri osa siirtymätasauksesta on mahdollisesti syöty jo ennen hyvinvointialueen aloittamista. Tämä on tärkeä asia tulevissa neuvotteluissamme ministeriöiden kanssa, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen muutosjohtaja Jukka Lindberg toteaa.

Aluevaalikunta järjestäytyy – Sopimusten tallentamaminen on käynnistynyt

 Kanta-Hämeen aluevaalilautakunta pitää järjestäytymiskokouksen 16.11., jolloin päätetään muun muassa kuulutusten julkaisemisesta sekä vaalityössä avustavasta henkilökunnasta. 

Sopimusten tallentaminen sopimushallintajärjestelmään on käynnistynyt. Väliaikainen toimeenpanoelin muistutti 15.10. pitämässään kokouksessa kuntia ja kuntayhtymiä siitä, että sopimussiirtojen ennakkovalmistelu vaatii paljon työtä, ja se tulee aloittaa kunnissa nopeasti. Tällä hetkellä järjestelmään on kirjattu muutama sata sopimusta. 

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön tietojen kerääminen toteutetaan loppuvuoden kuluessa. Tietojen luovuttaminen käsitellään nykyisissä organisaatioissa yhteistoimintamenettelyllä henkilöstön edustajien kanssa ennen tietojen luovuttamista.

HR-asiantuntijoiden rekrytointi etenee. Hyvinvointialue etsii riveihinsä kahta HR-asiantuntijaa tekemään henkilöstösiirtojen valmistelua ja toteuttamista, palvelusuhdeasioita, HR-prosessien ja henkilöstöpolitiikan muodostamista ja HR-viestintää. 

Henkilöstöä luovuttavat organisaatiot käyvät parhaillaan yhteistoimintakäsittelyjä siirtyvän henkilöstön henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamisesta hyvinvointialueelle. 

Tietohallinto & ICT odottaa rahoituspäätöstä

Kanta-Hämeen hyvinvointialue haki lokakuussa sosiaali- ja terveysministeriölle lähetetyssä ICT-hakemuksessa yhteensä 24,6 miljoonaa euroa alueelle. Summaan sisältyy miljoonan euron siemenraha, joka on jyvitetty sellaisiin hallinnollisiin asioihin, joiden käynnistäminen ei voi odottaa. Tällaisia asioita ovat muun muassa talous- ja henkilöstöhallinto. 

 – Rahoituspäätöstä odotetaan yhä, joten ICT-puolella voidaan edetä vain luvatun siemenrahan puitteissa, mutta sitäkään ei ole vielä näkynyt tilillä. Tässä vaiheessa pohdimme, mistä saamme toteuttajat tietohallintoon, ja miten selviämme toiminnasta, jos saamme vain osan hakemastamme rahoituksesta, kommentoi Lindberg.

Tukipalvelujen järjestämistavasta keskusteltiin

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmän kokouksessa nousi esiin huoli hyvinvointialueen tukipalveluiden järjestämistavoista. Huolenaihe koskee hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttävän väliaikaisen toimeenpanoelimen päätökseen hankkia taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus Sarastia Oy:ltä ilman kilpailutusta.

Hyvinvointialueen sote-vastuuorganisaatioilla on tällä hetkellä käytössään lukuisia eri ohjelmistotoimittajilta peräisin olevia tietojärjestelmiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023, on tietojärjestelmät muokattava yhdeksi kokonaisuudeksi. Hyvinvointialue on Sarastia Oy:n omistajana sidosyksikköasemassa, joten järjestelmän hankintapäätös on mahdollista tällä pohjalla tehdä. Lisäksi on otettava huomioon, että käyttöönottoprojektit ovat eri järjestelmiä yhdistettäessä erittäin pitkiä. VATElla on kuitenkin toimivaltaa tehdä päätöksiä vain vuoden 2023 loppuun saakka.

– VATE on ainoa taho, jolla on tällä hetkellä erilliseen VATE-lakiin perustuen valta tehdä päätöksiä syntyvän hyvinvointialueen puolesta. Seurantaryhmässä käytiin hyvää keskustelua toimivallan rajoista, ja käytännön esimerkkinä pohdittiin, miten laaja toimivalta VATElla on, ja miten pitkälle meneviä päätöksiä se voi tehdä kiireeseen vedoten. Aikataulun valtava kireys oli yleisesti jaettu huoli jo lakipaketista lausuttaessa, ja nyt se konkretisoituu. Tärkeintä on kaikilla päätöksillä varmistaa, että siirtymä 2023 tehdään häiriöittä, ja vaikkapa palkat maksetaan ajallaan, kommentoi hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Sari Rautio.

– Nyt tarvitaan avointa keskustelua ja myös selkeää viestintää hämäläisille. Yhteisen uuden rakentaminen vaatii meiltä kaikilta paljon joustoa. Hankintojen osalta on oltava erityisen tarkkana, ja erillisen hankintastrategian rakentaminen on aloitettava välittömästi. VATElla on myös päävastuu viestinnästä. Päätökset ja niiden perusteet on tultava avoimesti kaikkien tietoon, ja hyvän hallinnon mukaisesti esityslistat hyvissä ajoin nähtäville. Näin rakennetaan yhteistä luottamusta, Rautio jatkaa. 

Lindberg toteaa Kanta-Hämeen toimineen samoin kuin muutkin niin sanotut sirpalemaakunnat.

– Olemme nojanneet käyttöönotossa in-house-yhtiöön samalla tavalla kuin kaikki Kanta-Hämeen kaltaiset hyvinvointialueet, joissa ei ole valmista kuntayhtymää.


Viimeisimmät uutiset

01

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

3.12.2021

02

Blogi: Huoleton lapsuus ja nuoruus vaatii aikuisilta pysähtymistä ja kuuntelemista

2.12.2021

03

Kanta-Hämeen sote-hankkeiden joulukuun 2021 uutiskirje

1.12.2021

04

Sote-palveluiden yhtenäistäminen on aloitettu Kanta-Hämeessä – rahoituksen epävarmuus hidastaa hyvinvointialueen valmistelua

30.11.2021

Hyvinvointialueen valmistelutoimiston johtoryhmän viikkotiedote 4.11.2021

Suvi Turunen aloittaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen viestintäpäällikkönä

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen viestintäpäälliköksi on valittu Suvi Turunen. Hän on 44-vuotias filosofian maisteri, joka on tehnyt kaksikymmenvuotisen uran toimittajana. Turunen on toiminut esihenkilötehtävissä Ylellä, viimeisimpänä suunnittelevana tuottajana Yle Hämeessä. Hänen tehtäviinsä on kuulunut muun muassa Yle Hämeenlinnan ja Yle Lahden toimitusten sisältöjen suunnittelu verkkoa, radiota, televisiota ja sosiaalista mediaa varten. 

– Olen erittäin innoissani uudesta tehtävästä, jonka kautta pääsen aitiopaikalta seuraamaan sote-uudistusta. Edessä on suuri murros, joka vaatii paljon viestintää, kuuntelemista ja vuoropuhelua – ja juuri näitä asioita haluan olla tekemässä, kommentoi Turunen. 

Turunen aloittaa tehtävässään 22.11.2021. 

Palveluiden ja järjestämisen vastuualueella Tuula Salminen on aloittanut palveluiden yhdyspintojen valmistelijana. Hän tulee työskentelemään myös osallisuuteen liittyvien kysymysten parissa. Salminen siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen Kanta-Hämeessä sote-valmistelua tehneestä rakennehankkeesta. 

Kanta-Häme aloittaa hyvinvointialueiden neuvottelukierroksen

Kanta-Häme valmistautuu ensimmäisenä hyvinvointialueena rahoittavien ja ohjaavien ministeriöiden (STM, VM, SM) kanssa käytäviin neuvotteluihin. Marraskuun lopussa alkavissa neuvotteluissa muodostetaan peruskäsitystä muun muassa hyvinvointialueen palveluista, kehittämiskohteista, vahvuuksista ja rahoituksen tarpeesta. Neuvotteluihin mentäessä Kanta-Hämeessä koostetaan koko hyvinvointialuetta ja kaikkia siihen liittyviä organisaatioita koskeva talousarvio. 

– Nyt alkaa varmentua se, että valtiolta tulevan rahoituksen tarve on Kanta-Hämeessä noin 650 miljoonaa euroa. sen lisäksi tullaan keräämään asiakasmaksuja noin 50 miljoonaa euroa, joten kokonaistalous on tämänhetkisen käsityksen mukaan noin 700 miljoonaa euroa, kommentoi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen muutosjohtaja Jukka Lindberg

Hän peräänkuuluttaa myös ministeriöiltä pikaisia toimia rahoituksen turvaamiseksi.

– Meitä kiinnostaa luonnollisesti tässä vaiheessa valmistelun rahoitus sekä hyvinvointialueen lopullinen rahoitus. On äärimmäisen tärkeää, että yleisvalmistelun ja ICT:n riittävä rahoitus turvataan ministeriöiden puolelta. Toivommekin, että tilanne selkiytyisi nopeasti.

Tilojen ja palveluiden kartoitus on alkanut

Hyvinvointialue on aloittanut tilojen ja tukipalveluiden kartoituksen. Kartoituksessa hyödynnetään aiempien tuotantokausien aikana syntynyttä aineistoa. Aineistoon on koottuna kattavia tietoja muun muassa hyvinvointialueelle siirtyvien kiinteistöjen tilojen määrästä, vuokrista, kunnosta ja omistusmuodoista. 

Katso muutosjohdon esittäytyminen

Oma Hämeen kotisivuilta löytyvään materiaalipankkiin on koottu viime tiedotteessa mainittu hyvinvointialueen muutosjohdon esittäytymisvideosarja. Video tarjoaa perusteellista tietoa siitä, mitä hyvinvointialueen valmistelussa on tällä hetkellä meneillään ja miten henkilöstön osallisuus on varmistettu.


Viimeisimmät uutiset

01

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

3.12.2021

02

Blogi: Huoleton lapsuus ja nuoruus vaatii aikuisilta pysähtymistä ja kuuntelemista

2.12.2021

03

Kanta-Hämeen sote-hankkeiden joulukuun 2021 uutiskirje

1.12.2021

04

Sote-palveluiden yhtenäistäminen on aloitettu Kanta-Hämeessä – rahoituksen epävarmuus hidastaa hyvinvointialueen valmistelua

30.11.2021

Hyvinvointialueen valmistelutoimiston johtoryhmän viikkotiedote 29.10.2021

Valmistelutoimisto julkaisee joka perjantai viikkotiedotteen, jossa kerrotaan hyvinvointialueen valmistelutyön uusimmat kuulumiset.

Tästä tiedotteesta löydät tietoa muun muassa uusien valmistelijoiden palkkaamisesta, sopimusten siirrosta, ICT-rahoituksesta sekä strategiatyöstä. 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutyö etenee aikataulussaan. Valmistelijoita tarvitaan kuitenkin yhä lisää, jotta työ etenee aikataulussa. Esimerkiksi sopimuksen siirtoihin liittyvään tekniseen työhön palkataan parhaillaan useita avustajia. Myös hyvinvointialueen viestintään ollaan kiinnittämässä lisää resursseja. 

– Saamme lähes päivittäin yhteydenottoja ja yhteistyöpyyntöjä eri tahoilta. Olemme lisäämässä viestintäämme, johon kohdistuu suuria odotuksia, toteaa muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Valmistelutoimisto julkaisee ensi viikolla videosarjan, jossa toimiston projektijohtajat ja henkilöstön sekä pelastustoimen valmistelijat esittäytyvät organisaatioille. Videoiden on tarkoitus myös tarjota perusteellista tietoa siitä, mitä hyvinvointialueen valmistelussa on tällä hetkellä meneillään ja miten henkilöstön osallisuus on varmistettu.

Konsernihallinto ja siirrot

Sopimusten siirtojen tallentaminen sopimushallintajärjestelmään käynnistyy ensi viikon aikana. Väliaikainen toimeenpanoelin muistutti 15.10. pitämässään kokouksessa kuntia ja kuntayhtymiä siitä, että sopimussiirtojen ennakkovalmistelu vaatii paljon työtä, ja se tulee aloittaa kunnissa nopeasti.

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön tietojen kerääminen toteutetaan loppuvuoden kuluessa. Tietojen luovuttaminen käsitellään nykyisissä organisaatioissa yhteistoimintamenettelyllä henkilöstön edustajien kanssa ennen tietojen luovuttamista.

Hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 siirtyvään henkilöstöön kuuluvat kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö, jotka siirtyvät uudistuksen yhteydessä tehtäviensä mukana hyvinvointialueen palvelukseen, opiskeluhuollon kuraattorit ja koulupsykologit sekä kuntien palveluksessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen, jos heidän työtehtävistään vähintään puolet on kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tukitehtäviä.

Aluehallintovirasto on nimennyt aluevaalilautakunnan, joka järjestäytyy marraskuun puolivälissä.

Tietohallinto ja ICT

Kanta-Hämeen hyvinvointialue haki lokakuussa sosiaali- ja terveysministeriölle lähetetyssä ICT-hakemuksessa yhteensä 24,6 miljoonaa euroa alueelle. Summaan sisältyy miljoonan euron siemenraha, joka on jyvitetty sellaisiin hallinnollisiin asioihin, joiden käynnistäminen ei voi odottaa. Tällaisia asioita ovat muun muassa talous- ja henkilöstöhallinto.

ICT-valmistelutiimi jalkautuu marras-joulukuun aikana esittäytymään ja tutustumaan alueen organisaatioiden ICT-yksiköihin.

Palvelut ja järjestäminen

Strategian ja organisaatio- sekä päätöksentekomallin työstäminen alkaa marraskuussa yhteistyössä poliittisen työvaliokunnan kanssa. Ennakkotyö yritetään saada valmiiksi tammikuun loppuun mennessä. Helmikuussa VATE luovuttaa ennakkotyönsä vaaleissa valituille poliittisille edustajille, jotka tekevät päätökset.

– Haluamme osallistaa politiikka jo nyt tähän ennakkovalmistautumiseen, jotta se ei ole vain virkamiesten tekemää. On hyvä, että poliittiset päättäjät voivat ennakolta tietää ne kysymyksenasettelut ja asiat, jotka tulevat osaksi päätöksentekoa, kommentoi muutosjohtaja Jukka Lindberg.   

Yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskushankkeen kanssa kartoitetaan lähipalveluiden tilannetta ja kootaan organisaatioiden palvelupolkujen nykytilaa. Tehdään palveluverkon nykytila ja palvelupolkujen nykytilan kuvaukset.  

Varautumisen valmistelualueella jatketaan työntekoa valmiussuunnittelun parissa. Varautumisen valmistelualueelle kuuluvat sunnitelmien ja rakenteiden luominen esimerkiksi koronapandemian kaltaisia tilanteita varten. 

Konsernirakenne ja talous

Konsernirakenteen ja talouden puolelle jatketaan kartoitusta hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten, irtaimen, tukipalveluiden ja tilojen osalta. Marraskuussa valmistuu myös hyvinvointialueen koelaskelma. Koelaskelma on tärkeä pohja sille, paljonko hyvinvointialue tulee saamaan tulevaisuudessa rahaa, toteaa Lindberg.


Viimeisimmät uutiset

01

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

3.12.2021

02

Blogi: Huoleton lapsuus ja nuoruus vaatii aikuisilta pysähtymistä ja kuuntelemista

2.12.2021

03

Kanta-Hämeen sote-hankkeiden joulukuun 2021 uutiskirje

1.12.2021

04

Sote-palveluiden yhtenäistäminen on aloitettu Kanta-Hämeessä – rahoituksen epävarmuus hidastaa hyvinvointialueen valmistelua

30.11.2021