Uutiset

Blogi: Tietojohtamisella parempaa päätöksentekoa

Johtamisen haasteet ovat kautta aikain olleet moninaiset. Pyrkimys parempaan päätöksentekoon on ollut jatkuvaa ja kiihtyvää toimintaympäristöjen jatkuvassa muutoksessa. Tämän päivän sähköistyvässä maailmassa tietojohtaminen on keino, jossa sekä tiedon johtamisella että tiedolla johtamisella luodaan edellytykset tavoiteltuun parempaan päätöksentekoon.

Myös meillä Kanta-Hämeessä tiedon johtamisen tarkastelu alkaa työn kuvista ja työprosesseista. Esimerkiksi kirjauskäytännöistä, joiden tuloksena tuotamme dataa käytössä olevien järjestelmien kautta. Edelleen tämä data jalostetaan tiedoksi erilaisiin tietovarastoihin, joita hyödynnetään tuottamalla raportteja ja analyysejä.

Tämä raporttien ja analytiikan kuluttaminen synnyttää tietämystä. Tiedolla johtamisella tarkoitamme sitä, kun tietämyksen pohjalta syntyy ymmärrys, jota vahvistamme tietoa jakamalla ja yhteisöllistä vuorovaikutusta kasvattamalla.

Data, Information, Knowledge and Wisdom –hierarkia (mukaillen Rowley 2007).

Oma Hämeen tietojohtamisen kehittämisen suunnitelma ja tiekartta pyrkivät tunnistamaan edellä kuvatut osa-alueet, jotta organisaation strategiset tavoitteet, samoin kuin operatiivinen toiminta, olisivat tuettuja onnistuneen tietojohtamisen myötä. Käytännössä tietojohtamisen kehittämiseen osallistuvat siis kaikki organisaation työntekijät.

Oikea tieto, oikea-aikaisesti ja oikeissa olosuhteissa auttaa meitä myös luomaan näkemystä. Se myös tarjoaa ennakoivaa tietoa tulevasta suunnittelun tueksi. Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot tavoittelevat laajaa toimintakulttuurin muutosta, jossa johtamisen ja tietojohtamisen uudistaminen on pitkäkestoista ja johdonmukaista kehittämistyötä vaativa prosessi.

Tietojohtamisen tavoitteet johdetaan sote-uudistuksen järjestämislain vähimmäistietotavoitteista. Niihin kuuluvat muun muassa asiakasymmärrys ja asiakaslisäarvo, palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus, taloudellisuutta unohtamatta. Keskeisessä roolissa ovat ihmisten osaaminen, tietojärjestelmät sekä organisaatiorakenteet- ja kulttuuri. Kyse ei siis ole pelkästään tietojohtamisen teknologioista ja niiden osaamisista.

Tietojohtamisella edistämme perustettavan organisaation tavoitteisiin pääsyä ja toimintakykyä. Tämä tapahtuu, kun hyödynnetään organisaation aineetonta pääomaa: henkilöstöä ja sen osaamista, johtamista, palvelukonsepteja, ilmapiiriä, innovaatioprosesseja, yhteistyötä sekä verkostoja.

Tietojohtamisessa ei ole kyse yksittäisistä päätöksistä, vaan se on jatkuva prosessi. Tietojohtamisen käytännöt ja mallinnukset auttavat kuvaamaan organisaatiolle kaikkein kriittisimpien aiheiden tilaa ja kehityksen suuntaa. Tietojohtamisen ammattilaiset tukevat organisaatiota tietotarpeen tunnistamisessa ja tiedon hallintaa edistävien prosessien luomisessa.

Tehkäämme Kanta-Hämeessä siis omaa hämäläistä tietojohtamista, hyvinvointialuettamme ja sen toimintaa tukevaa, hämäläisten hyväksi.

Jari Kauppi, projektipäällikkö, tietojohtaminen