Asukkailla on oikeus vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Tällöin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle. Palveluihin ei tule tässä yhteydessä muutoksia, koska kyseessä on hallinnollinen muutos.

Kanta-Hämeen aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen palveluista jatkossa. 59-henkinen aluevaltuusto valittiin tammikuussa aluevaaleissa. Asuk­kaat ovat valinneet it­seään edus­ta­vat val­tuu­te­tut, jot­ka te­ke­vät rat­kai­su­ja alueen pal­ve­lui­ta ja hal­lin­toa kos­kien.

Parhaillaan valmistellaan hyvinvointialueen strategiaa ja palvelustrategiaa. Osana valmistelua kuullaan asukkaiden toiveita ja näkemyksiä sosiaali- ja terveypalveluista. Vastaa asukaskyselyyn

Täältä voit lukea lisää Oma Hämeen strategian valmistelusta.

Hyvinvointialueen asukkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan tarjota sekä alueen hallinnossa että sen palveluissa. Aluevaltuuston on pidettävä huolta myös monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Hy­vin­voin­tia­lueen tu­lee myös huo­leh­tia nuo­ri­sovaltuuston sekä van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to­jen toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä. Tämän lisäksi asukkaiden osal­li­suut­ta voi­daan vah­vis­taa monin tavoin.

Tälle sivulle kootaan myöhemmin lisää tietoa asukkaiden osallistumismahdollisuuksista.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyy vuoden 2023 alussa 6 700 työntekijää nykyisistä 15 organisaatiosta. Oma Häme tuottaa jatkossa sote- ja pelastupalveluja 170 000 kantahämäläiselle. Lue lisää Oma Hämeen sote-palveluista ja pelastustoimesta.

Sote-uudistuksen valtakunnalliset sivut

Kuva: Miia Salminen/ Oma Häme