Murupolku

Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Hyvinvointialueen perimien maksujen on oltava yhtenäiset 1.1.2023 alkaen, jotta Kanta-Hämeen asukkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa. 

Tämän sivun tietoja päivitetään pian ja samalla lisätään puuttuvia lomakkeita. 

Voit tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja sekä pelastustoimen maksuja asiakasmaksujen ohjekirjasta.

Lakisääteiset maksut ovat Kanta-Hämeessä jo nyt melko yhtenäiset, sen sijaan harkinnanvaraisissa maksuissa on isoakin hajontaa. Oma Häme perii 1.1.2023 pääsääntöisesti lain sallimat, enimmäismääräiset maksut. Tämä ei ole uutta: maakunnassa on jo nyt monin paikoin käytössä enimmäismääräiset asiakasmaksut, esimerkiksi perusterveydenhuollon lääkäripalveluissa, päivystyskäyntien maksuissa ja lyhytaikaisessa laitoshoidossa.

Esimerkiksi kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa on sama käytäntö terveyskeskusmaksuissa, jonka mukaan kolme ensimmäistä lääkärikäyntiä maksaa 20,90 euroa ja sen jälkeen käynnit ovat maksuttomia. Poikkeuksena enimmäismääräisiin maksuihin on lapsiperheiden tilapäinen ja säännöllinen kotipalvelu, joka on maksutonta.

Asiakasmaksujen periaatteiden ja maksujen suuruuden lisäksi hyvinvointialueella yhtenäistetään myös maksun alentamiseen ja perimättä jättämiseen liittyvät toimintaohjeet. Maksun alentamisella ja perimättä jättämisellä pyritään estämään se, että asiakas tarvitsee toimeentulotukea selviytyäkseen maksuista. Etäpalveluna tuotetusta palvelusta peritään sama maksu kuin vastaavasta lähipalvelusta. Käyttämättä tai peruuttamatta jätetyn palvelun maksua ei peritä lyhytaikaisista sosiaalihuoltolain mukaisista hoito- ja asumispalveluista.

Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ohjeistus

Sosiaalihuollon asiakasmaksuissa on terveydenhuoltoa enemmän hajontaa Kanta-Hämeessä. Asiakasmaksuja harmonisoidaan lapsiperheiden, vammaisten ja ikääntyneiden palveluissa. Ikäihmisten palveluissa suurimmat muutokset koskevat lyhytaikaisten palvelujen ja kotiin annettavien tukipalveluiden maksuja.

Asiakasmaksujen yleisenä tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia, eivätkä ole esteenä palvelujen saamiselle. Toisaalta tavoitteena on ehkäistä epätarkoituksenmukaista palvelujen käyttöä. Asiakasmaksut ovat osa hyvinvointialueen rahoitusjärjestelmän kokonaisuutta ja asiakasmaksukertymällä on suora vaikutus hyvinvointialueen toimintakulujen kattamiseen.

Hakemus asiakasmaksujen huojentamiseksi 

Tällä lomakkeella voit hakea terveydenhuollon asiakasmaksun huojentamista.

Hakemus asiakasmaksujen huojentamiseksi 

Lomakkeen voi palauttaa postitse tai turvasähköpostilla.