Aluevaalit 2022

Päivitetty 21. tammikuuta 2022

Tammikuun aluevaaleissa valitaan Kanta-Hämeessä 59 valtuutettua, jotka päättävät hyvinvointialueen asioista maaliskuusta lähtien. Hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestämisestä Kanta-Hämeessä.

Aluevaalien ennakkoäänestys on jo käynnissä. Ennakkoon voi äänestää 18. tammikuuta saakka missä tahansa ennakkoäänestypaikassa. Varsinaisena vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan sinulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Katso Kanta-Hämeen äänestyspaikat kunnittain täältä.

Kanta-Hämeen asukkaat äänestävät aluevaaleissa Kanta-Hämeessä ehdolle asettuneita henkilöitä ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Valinnat tehdään siis koko maakunnan äänet huomioiden eikä aluevaaleissa ole kuntakohtaisia paikkoja.  

Kanta-Hämeessä aluevaltuustoon on ehdolla 476 ehdokasta. Ehdokkaita on tarjolla kaikista Kanta-Hämeen 11 kunnasta. Nais- ja miesehdokkaiden määrä on lähes sama. Ehdokkaita on asettanut 13 puoluetta ja yksi valitsijayhdistys. Ehdokkaat ovat saaneet ehdokasnumeronsa 23. joulukuuta.

Katso ehdokkaiden lista ehdokasnumeroineen (pdf)

Kaikkien hyvinvointialueiden ehdokkaat ja ehdokaslistojen yhdistelmät löytyvät Oikeusministeriön Tieto- ja tulospalvelusta.

Vaalikeskustelun ja demokratian edistämiseksi hyvinvointialueen valmistelutoimisto järjesti kolme aluevaalipaneelia etäyhteyksin. Millaisia arvoja, tavoitteita ja periaatteita aluevaaliehdokkailla on? Miten heidän mielestään sote-ja pelastuspalveluja pitää uudistaa ja miten rahat saadaan riittämään? Muun muassa näistä aiheista keskusteltiin vaalipaneeleissa. Löydät linkit paneelien tallenteisiin täältä.

Äänestäjän ohjeet

Vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan sinulle lähetettävässä äänioikeusilmoituksessa.

Koronaturvallisuus on otettu huomioon aluevaalien järjestämisessä. Vaaliviranomaisilla on kokemusta jo kesän kuntavaaleista. Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeita vaalien terveysturvallisuudesta korona-aikana. Jos Kanta-Hämeen terveysviranomaiset antavat tiukempia ohjeita, niitä noudatetaan oikeusministeriön ja THL:n ohjeiden sijaan.

Kasvomaskin ja käsidesin käyttö on tärkeää, samoin kuin turvaväleistä huolehtiminen. Vaalivirkailijat ohjeistavat äänestäjiä äänestyspaikoilla ja pitävät huolta tehokkaasta tuuletuksesta.

Äänestäjät voivat tarvittaessa kysyä neuvoa erityisjärjestelyistä oman kuntansa keskusvaalilautakunnalta. Hämeen Sanomat kirjoitti 12. tammikuuta, että Hämeenlinnassa karanteeniin joutuneen on mahdollista äänestää erillisjärjestelyin ulkona. Asiasta pitää sopia etukäteen. Sisätiloihin äänestämään sairastunut tai karanteenissa oleva ei saa mennä. Hämeenlinnan keskusvaalilautakunnan puhelinnumero on 040 8696406.

Kaikki Suomen ennakkoäänestyspaikat kunnittain löydät Oikeusministeriön listasta.

Tässä vielä tiivistettynä ohjeet koronaturvalliseen äänestämiseen:

  • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
  • Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
  • Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos se on mahdollista. 
  • Voit halutessasi käyttää omaa kynää.
  • Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon.
  • Koronapassia tai rokotustodistusta ei kysytä.
  • Äänestystiloja tuuletetaan ja puhdistetaan säännöllisesti.

Jokaisen ääni on tärkeä

Aluevaltuutettujen rooli on tärkeä. Valtuutetut päättävät esimerkiksi hyvinvointialuestrategiasta, palvelustrategiasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut koskettavat meitä kaikkia – siksi kannattaa äänestää. Kanta-Häme kisaa neljän hyvinvointialueen kanssa korkeimmasta äänestysprosentista aluevaalihaasteessa.

Kanta-Hämeessä aluevaaleilla valitaan 59 aluevaltuutettua päättämään sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialueella. Sote-uudistuksessa perustettujen hyvinvointialueiden tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut kaikkialla Suomessa. 

Kanta-Hämeessä aluevaalien vaalipiirinä on Kanta-Hämeen maakunta eli tuleva hyvinvointialue. Äänestäjän asuinpaikkasi määrittelee, minkä hyvinvointialueen ehdokasta voit äänestää. Äänioikeusilmoitukset postitetaan joulukuun aikana.

Uudet valtuutetut aloittavat istuntokautensa 1.3.2022. Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Jatkossa hyvinvointialueen aluevaalit järjestetään aina kuntavaalien yhteydessä. Seuraavat vaalit tullaan näin ollen käymään jo vuonna 2025.

Lisää aluevaaleista Oikeusministeriön Vaalit-sivustolta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut oppaan aluevaaliehdokkaille.

Hyvinvointialueen valmistelutoimisto järjesti Kanta-Hämeen aluevaaliehdokkaille infotilaisuuden 5. tammikuuta. Voit katsoa tilaisuuden tallenteen Youtube-sivuiltamme.

Hyödyllistä tietoa hyvinvointialueista.

Tietoa pelastustoimesta löydät täältä ja täältä oman alueesi pelastuslaitoksesta.