Aluehallitus

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kevään aikana valittava hyvinvointialuejohtaja tulee johtamaan aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja toimintaa.

Aluehallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Lepola (sd.). Aluehallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Isosuo (kok.) ja 2. varapuheenjohtajaksi Johanna Häggman (kesk.).

Aluehallituksen tulevat kokoukset ovat 30. toukokuuta, 6. kesäkuuta ja 20. kesäkuuta. Aluehallituksen 30.5.2022 kokouksen esityslista

Kesälomien jälkeen aluehallitus kokoontuu syyskaudella

 • 22.8.
 • 5.9.
 • 19.9.
 • 17.10.
 • 31.10.
 • 14.11.
 • 28.11.
 • 19.12.

Menneet kokoukset

Aluehallituksen 16.5.2022 kokouksen pöytäkirja

Aluehallituksen 25.4.2022 kokouksen pöytäkirja

Aluehallituksen 11.4.2022 kokouksen pöytäkirja

Aluehallituksen 23.3.2022 kokouksen pöytäkirja

Aluehallituksen 21.3.2022 kokouksen pöytäkirja

Aluehallituksen 8.3.2022 kokouksen pöytäkirja

Aluevaltuuston 8.3.2022 hyväksymä hallintosäännön ensimmäinen versio, jota täydennetään myöhemmin.

Tulevaisuudessa esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Oma Hämeen tweb-sivustolla

Aluehallituksen toimikausi jatkuu 2025 saakka.

Aluehallituksen jäsenet:

Tarja Filatov (sd.)
Tapani Hellstén (sd.)
Lauri Jormanainen (sd.)
Helena Lehkonen (kok.)
Timo Heinonen (kok.)
Eija Aittola (kok.)
Seppo Kuparinen (kesk.)
Vesa Mäkinen (ps.)
Juhani Lehto (vas.)
Mirka Soinikoski (vihr.)

Varajäsenet:

Sari Kaakinen (sd.)
Antti Ahonen (kok.)
Merja Taponen (kesk.)
Sari Myllykangas (sd.)
Prabhakaran Ranjithkumar (sd.)
Pentti Nyholm (sd.)
Päivi Kankaanmäki (kok.)
Riku Bitter (kok.)
Jaana Lähteenkorva (kok.)
Timo Kaunisto (kesk.)
Jari Heikkinen (ps.)
Erja Hirviniemi (vas.)
Hannele Saari (kd.)

Kaisa Lepola puhumassa Verkatehtaalla aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa 8. maalkiskuuta. Kuva: Miia Lahti/ Oma Häme

Aluehallituksen tehtävät

Aluehallituksen tehtäviksi on laissa määritelty:

 1. vastata hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta;
 2. vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
 3. valvoa hyvinvointialueen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää sen puhevaltaa;
 4. edustaa hyvinvointialuetta työnantajana ja vastata hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta;
 5. vastata hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta;
 6. vastata hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta;
 7. huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä;
 8. huolehtia hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.