Uutiset

Aluehallitus puoltaa Forssan seudun ympärivuorokautisen päivystyksen poikkeuslupaa

Kanta-Hämeen hyvinvointialue puoltaa Forssan seudun ympärivuorokautiseen päivystykseen jatkolupaa enintään kahdeksi vuodeksi. Aluehallitus antoi lausunnon asiasta vt. hyvinvointialuejohtajan esityksen mukaan maanantaisessa kokouksessaan.

Kahden vuoden ympärivuorokautisen päivystyksen poikkeuslupa antaa aikaa Forssan seudun päivystysjärjestelyiden suunnittelemiseksi. Jos sosiaali- ja terveysministeriö myöntää luvan, se ei velvoita ympärivuorokautisen toiminnan jatkamiseen kahdeksi vuodeksi.

Ympärivuorokautisen päivystyksen luvan jatkaminen on perusteltua, sillä se turvaa alueen väestön palvelut muutosvaiheessa ja antaa hyvinvointialueelle aikaa järjestellä Forssan seudun palvelut suunnitelmalliseksi osaksi Kanta-Hämeen palvelujen kokonaisuutta.

Hyvinvointialue on organisaationa vasta muodostumassa, ja toimintojen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi tapahtuu 11 organisaation fuusiona. Kehittämistarpeita on paikannettu eri toiminnoissa. Forssan seudun terveydenhuollon kokonaisuus on yksi kehittämiskohteista, jonka suunnittelu alkaa johdon rekrytointien jälkeen.

– Suunnitelmallinen kehittäminen saadaan toteutumaan vasta hyvinvointialueen aloittaessa eli vuoteen 2023 siirryttäessä. Tässä tilanteessa varmistamme häiriöttömän siirtymän parhaiten siten, että toiminnot ja sopimukset siirretään sellaisenaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle, taustoittaa vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

– Forssan yöpäivystyksen volyymi on suhteellisen pieni osa kaikkien perusterveydenhuollon vastaanottojen kokonaisuutta. Se on kuitenkin kiinteä osa Terveystalolta hankittua päivystyskokonaisuutta. Yöpäivystyksen mahdolliset muutokset vaatisivat uusia järjestelyjä, joita ei kyetä riittävän laadukkaasti suunnittelemaan kesken organisaatioiden yhdistymistä, hän jatkaa.

Aluehallitus suosittelee FSHKY:lle Terveystalo Oy:n sopimuksessa olevan vuoden option käyttämistä, jotta hyvinvointialueen käynnistyminen sujuisi häiriöttä. Option käyttäminen tarkoittaa sitä, että Forssan päivystysjärjestelyt jatkuvat nykyisellään ainakin vuoden ajan, mikäli STM myöntää poikkeusluvan.

Lisäksi aluehallitus velvoittaa seuraamaan tarkasti optiovuoden 2023 kustannuksia, yöpäivystyksen käyntimääriä ja -syitä sekä arvioimaan osastojen potilasainesta.

Lisätietoja: vt. hyvinvointialueen johtaja Jukka Lindberg 040 595 0631