Uutiset

Aluehallitus on huolissaan rahoituslakimuutoksen vaikutuksista – yliopistosairaalalisä vaarantaisi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelut

Maanantain kokouksessaan aluehallitus perusti toimialajohtajien virat ja hyväksyi hyvinvointialueen tulosaluerakenteen.

Sote-uudistuksen rahoituslainsäädäntöön kaavaillaan mittavia muutoksia poikkeuksellisen nopealla aikataululla. Aluehallitus käsitteli rahoituslain muutosehdotusta maanantain kokouksessaan. Valtiovarainministeriön muutosehdotuksessa hyvinvointialueiden rahoituksen painopistettä muutettaisiin niin, että asukasperusteisen rahoituksen määrä vähenisi ja käyttöön otettaisiin niin sanottu yliopistosairaalalisä. Jos ehdotus toteutuu, Kanta-Hämeen tarvepohjaisesta rahoituksesta lähtisi lähes 11 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi nopeita sopeuttamistoimia.  

Aluehallitus toteaa, että rahoituslakimuutoksen säädösvalmistelu on toteutettu puutteellisesti eikä uudelle rahoituksen määräytymistekijälle eli yliopistosairaalalisälle ole esitetty kestäviä perusteita. Aluehallitus huomauttaa, että yliopistosairaalalisä heikentää merkittävästi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen talouden toimintaedellytyksiä ja vaarantaa kyvyn tuottaa hyvinvointialueen asukkaiden tarvitsemat palvelut.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue vastustaa yliopistosairaalalisän käyttöönottoa ja on jättänyt ministeriölle siitä lausuntonsa, jonka aluehallitus maanantaina hyväksyi. Oma Hämeen lausunto rahoituslakimuutokseen on luettavissa kokonaisuudessa aluehallituksen 25.4. kokouksen esityslistasta.

Toimialajohtajille osaamiskartoitukset

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan hyvinvointialueen tulosaluerakenteen budjettivalmistelun pohjaksi. Hallintosäännön mukaan aluehallitus päättää toimialojen ja tulosalueiden jakautumisesta ja tehtäväjaosta. Maanantain kokouksessa aluehallitus hyväksyi toimialojen tulosalueet, jotka on eritelty aluehallituksen 25.4. esityslistassa. Hyvinvointialueen toimialoiksi aluevaltuusto hyväksyi 29. maaliskuuta pelastustoimen, ikäihmisten palvelut, perhe-, vammais- ja sosiaalipalvelut, terveydenhuollon palvelut sekä konserni- ja tukipalvelut.

Lisäksi aluehallitus päätti perustaa toimialajohtajien virat, joiden kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä johtamiskokemus. Perustettavat virat ovat: pelastustoimen toimialajohtaja (pelastusjohtaja), ikäihmisten toimialajohtaja, perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja, terveydenhuollon toimialajohtaja sekä konserni- ja tukipalveluiden toimialajohtaja.

Lisäksi aluehallitus perusti sosiaali- ja terveysjohtajan ja järjestämisjohtajan virat. Kaikki edellämainitut virat täytetään nykyisten organisaatioiden viranhaltijoista ilmoitusmenettelyn ja osaamiskartoitusten perusteella. Ainoastaan pelastusjohtajan virka täytetään sijoittamalla Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen johtaja suoraan kyseiseen virkaan, koska nykyisen pelastusjohtajan tehtäväsisältö vastaa pitkälti tulevaa tehtävää.

Muut pykälät kokouksessa hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Lisätietoja: projektijohtaja Jussi Savola (040 330 5512)