Uutiset

Aluehallitus puoltaa Forssan seudun ympärivuorokautisen päivystyksen poikkeuslupaa

Kanta-Hämeen hyvinvointialue puoltaa Forssan seudun ympärivuorokautiseen päivystykseen jatkolupaa enintään kahdeksi vuodeksi. Aluehallitus antoi lausunnon asiasta vt. hyvinvointialuejohtajan esityksen mukaan maanantaisessa kokouksessaan.

Kahden vuoden ympärivuorokautisen päivystyksen poikkeuslupa antaa aikaa Forssan seudun päivystysjärjestelyiden suunnittelemiseksi. Jos sosiaali- ja terveysministeriö myöntää luvan, se ei velvoita ympärivuorokautisen toiminnan jatkamiseen kahdeksi vuodeksi.

Ympärivuorokautisen päivystyksen luvan jatkaminen on perusteltua, sillä se turvaa alueen väestön palvelut muutosvaiheessa ja antaa hyvinvointialueelle aikaa järjestellä Forssan seudun palvelut suunnitelmalliseksi osaksi Kanta-Hämeen palvelujen kokonaisuutta.

Hyvinvointialue on organisaationa vasta muodostumassa, ja toimintojen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi tapahtuu 11 organisaation fuusiona. Kehittämistarpeita on paikannettu eri toiminnoissa. Forssan seudun terveydenhuollon kokonaisuus on yksi kehittämiskohteista, jonka suunnittelu alkaa johdon rekrytointien jälkeen.

– Suunnitelmallinen kehittäminen saadaan toteutumaan vasta hyvinvointialueen aloittaessa eli vuoteen 2023 siirryttäessä. Tässä tilanteessa varmistamme häiriöttömän siirtymän parhaiten siten, että toiminnot ja sopimukset siirretään sellaisenaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle, taustoittaa vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

– Forssan yöpäivystyksen volyymi on suhteellisen pieni osa kaikkien perusterveydenhuollon vastaanottojen kokonaisuutta. Se on kuitenkin kiinteä osa Terveystalolta hankittua päivystyskokonaisuutta. Yöpäivystyksen mahdolliset muutokset vaatisivat uusia järjestelyjä, joita ei kyetä riittävän laadukkaasti suunnittelemaan kesken organisaatioiden yhdistymistä, hän jatkaa.

Aluehallitus suosittelee FSHKY:lle Terveystalo Oy:n sopimuksessa olevan vuoden option käyttämistä, jotta hyvinvointialueen käynnistyminen sujuisi häiriöttä. Option käyttäminen tarkoittaa sitä, että Forssan päivystysjärjestelyt jatkuvat nykyisellään ainakin vuoden ajan, mikäli STM myöntää poikkeusluvan.

Lisäksi aluehallitus velvoittaa seuraamaan tarkasti optiovuoden 2023 kustannuksia, yöpäivystyksen käyntimääriä ja -syitä sekä arvioimaan osastojen potilasainesta.

Lisätietoja: vt. hyvinvointialueen johtaja Jukka Lindberg 040 595 0631

Uutiset

Seppo Rannasta Oma Hämeen muutosjohtaja

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta aloittaa osa-aikaisesti Oma Hämeen muutosjohtajana syyskuun alussa.

Hyvinvointialueen valmisteluun tarvitaan lisävoimaa, kun Jukka Lindberg siirtyy syyskuussa hyvinvointialuejohtajaksi Kainuuseen.

Ranta jatkaa vuoden loppuun saakka myös työtään sairaanhoitopiirin johtajana.

Muutosjohtajana Rannan tehtävänä on vahvistaa hyvinvointialueen valmistelua ja muun muassa valmistella terveydenhuollon toimialan käynnistymistä.

– Arvioin voivani tuoda muutosvaiheeseen jatkuvuutta ja erityisesti terveydenhuollon osaamista, hän sanoo.

– Valmistelua on vahvistettava, ja Seppo Ranta on siihen juuri oikea henkilö, toteaa Kanta-Hämeen syksyllä jättävä vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

Lisätietoja:

sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta, p. 044 278 7320

vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg, p. 040 595 0631

Uutiset

Hyvinvointialueen hallintoon haetaan viittä johtajaa – haku avautuu elokuussa

Henkilöstöjohtajan, talousjohtajan, tietohallintojohtajan, viestintäjohtajan ja hallintojohtajan virat tulevat julkiseen hakuun kesälomien jälkeen.

Aluehallitus perusti kokouksessaan 20. kesäkuuta hyvinvointialueelle henkilöstöjohtajan, talousjohtajan, tietohallintojohtajan, viestintäjohtajan ja hallintojohtajan virat. Virkojen kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä tehtävän mukainen substanssiosaaminen ja johtamiskokemus.

Tehtävien tarkemmat toimenkuvat määritellään täyttövaiheessa – virat tulevat julkiseen hakuun elokuussa.

– Näiden osa-alueiden toimiminen on aivan kriittistä. Haluamme varmistaa, että valituksi tulee paras mahdollinen hakija. Siirtyvissä organisaatioissa on korkeatasoista osaamista ja osaan viroista voi hyvinkin tulla valituksi siirtyvä henkilö. Rohkaisemme kaikkia sisäisiä ja ulkoisia osaajia hakemaan tehtäviä. Kaikille osaajille riittää joka tapauksessa töitä, kun Oma Hämettä rakennetaan, painottaa vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

Hyvinvointialueelle nykyisistä organisaatioista siirtyviä työntekijöitä koskevat liikkeenluovutusssäännökset, joiden mukaan he säilyttävät siirtymähetkellä voimassa olevat työ -tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Hyvinvointialue avaa henkilöstöjohtajan, talousjohtajan, tietohallintojohtajan, viestintäjohtajan ja hallintojohtajan virkojen haut Kuntarekryssä elokuussa. Rekrytoinnista tiedotetaan vielä erikseen kesälomien jälkeen.

Syksyllä jatkuu myös Oma Hämeen toimialajohtajien valinta. Aluehallitus nimitti maanantaina neljä toimialajohtajaa, mutta kolmen johtajan valinta jätettiin syksyyn.

Lisätietoja: vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg p. 040 5950 631

Uutiset

Kesäkuun henkilöstökirjeessä esillä hyvinvointialueen tukipalvelut sekä yhden luukun palvelut

Oma Hämeen henkilöstökirje tarjoaa ajankohtaista tietoa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelusta noin 6 700 sote- ja pelastusalan ammattilaiselle, jotka siirtyvät 1.1.2023 töihin hyvinvointialueelle.

Kesäkuun henkilöstökirje on julkaistu ja lähetetty laajalla jakelulla henkilöstölle ympäri maakuntaa. Uusimmassa kirjeessä on tietoa vastanimitetyistä toimialajohtajista, hyvinvointialueelle suunnitelluista tukipalveluista ja yhden luukun palveluista.

Seuraava henkilöstökirje julkaistaan elokuussa. Kirjeen voi tilata omaan sähköpostiinPdf-muotoista henkilöstökirjettä voi tarvittaessa tulostaa työpaikoilla. Hyvinvointialueen valmistelusta saa tietoa myös seuraamalla Oma Hämeen verkkosivuja ja somekanavia.

Elokuussa järjestetään henkilöstön kehittämispäivä

Henkilöstökokemuksen kehittäminen on tärkeä osa hyvinvointialueen valmistelua. 12. elokuuta järjestettävän kehittämispäivän aikana henkilöstöllä on mahdollisuus verkostoitua, oivaltaa uutta ja  tuoda esiin näkemyksiä Oma Hämeen veto- ja pitovoiman parantamiseksi. Työpajoissa käymme yhdessä keskustelua mm. seuraavista teemoista: hyvinvoiva henkilöstö, mahdollistava ja palveleva johtaminen, sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö, Oma Häme houkuttelevana työnantajana. Lue lisää tapahtumasta

Siirtyvä henkilöstö on yksi Oma Hämeen viestinnän tärkeimmistä kohderyhmistä. Hyvinvointialueen valmistelutoimisto pyrkii tiedottamaan valmistelusta ja henkilöstön siirtymiseen liittyvistä asioista mahdollisimman laajasti ja avoimesti. Tietoa kootaan Henkilöstö-sivulle, josta löytyy myös Kysymys ja vastaus -palsta. Palstalla vastataan yleisiin, kaikkia työntekijöitä koskeviin kysymyksiin sekä yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Sivun kautta voit lähettää omia kysymyksiä, myös anonyymisti. Kysymyksiin vastataan samalla sivulla.

Uutiset

Aluehallitus valitsi hyvinvointialueelle neljä toimialajohtajaa

Aluehallitus valitsi hyvinvointialueelle toimialajohtajat ikäihmisten palveluihin, terveydenhuoltoon, perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluihin ja pelastuspalveluihin. Muut johtajanimitykset jäävät syksylle, koska niiden toimenkuvia on tarkennettava.

Aluehallitus valitsi maanantain kokouksessaan neljä toimialajohtajaa. Ikäihmisten palveluiden toimialajohtajaksi valittiin Satu Ala-Kokko, perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimialajohtajaksi Marika Paasikoski-Junninen ja terveydenhuollon toimialajohtajaksi Sally Leskinen. Lisäksi aluehallitus nimitti pelastusjohtaja Petri Talikan pelastuspalveluiden toimialajohtajaksi.

Aluehallituksen päätös perustui valintatyöryhmän yksimieliseen esitykseen. Henkilövalinnat perustuvat osaamiskartoitukseen, jolla kerättiin tietoa nykyisten viranhaltijoiden osaamisesta ja mielenkiinnosta tulla sijoitetuksi hyvinvointialueen johtajatehtäviin. Rekrytointikeskusteluissa oli mukana 19 viranhaltijaa ja henkilöarvioinneissa 15 viranhaltijaa.

Virkavalintoja valmisteli arviointityöryhmä, johon kuuluvat aluehallituksen puheenjohtajat Kaisa Lepola (sd.), Juha Isosuo (kok.) ja Johanna Häggman (kesk.) sekä vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg, projektipäällikkö Matti Korkala sekä konsultti Vesa Peltonen VPFuture Oy:stä. Tuleva hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen osallistui myös prosessiin.

Alun perin aluehallituksen piti tässä kohtaa nimittää seitsemän johtajaa. Aluehallitus päätti kuitenkin jättää syksyyn sosiaali- ja terveysjohtajan, konsernipalvelujohtajan sekä järjestämisjohtajan nimitykset, jotta näiden johtajien toimenkuvia pystytään tarkentamaan.

Aluehallitus päätti toimialajohtajien palkoista ja hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksesta esityslistan mukaisesti. Myös hyvinvointialueen työterveyshuollosta tehtiin päätös. Sen mukaan Terveystalo vastaa hyvinvointialueen työterveyshuollosta vuonna 2023. Työterveyshuoltopalvelut kilpailutetaan vuonna 2023 niin, että uusi sopimus astuu voimaan 1.1.2024.

Muut asiat päätetiin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja: vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg p. 040 5950 631

Uutiset

Blogi: Mitä tapahtuu huumeita käyttävälle henkilölle tulevalla hyvinvointialueella?

Keskikesän lähestyessä päihdetyön projektiasiantuntija Christa Ahonen laittaa kulunutta kautta pakettiin ja jakaa ajatuksia huumeiden käyttäjien palveluiden tilanteesta. 

Joukko Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuolloin toimijoita kokoontui syystalvella pohtimaan huumeiden käyttäjien palveluita, niiden laatua ja kehittämistarpeita – työryhmässä pyrittiin lisäämään asiakasymmärrystä. Tarve pohdinnalle syntyi, kun THL esitti huolensa jalkautuvien ja terveyttä lisäävien palveluiden tilanteesta Kanta-Hämeessä.

Ajankohtainen aihe niin kansallisesti kuin alueellisesti. Ryhmämme kartoitti nykytilannetta: Syntyi kuvaus palveluiden hajanaisuudesta, paljon kysymyksiä palveluiden tilanteesta ja joukko kehittämistarpeita. Haluan nyt jakaa kanssanne listan työryhmän nostoista ja poiminnoista.

Leima

Huumeiden käyttäjiin liittyy usein negatiivinen leima. Työryhmä totesi, että leiman poistamiseksi tehtävä työ on tärkeää. Huumeita käyttävä henkilö asioi kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ja kohtaa useita ammattilaisia päivittäin. Huumeiden käyttäjä sairastuu somaattisesti, hoidattaa hampaitaan ja tarvitsee sosiaalipuolelta monenlaista apua. Leima saattaa olla esteenä avun ja tuen saamiselle. Se saattaa synnyttää lisähaasteita palveluissa ja tuottaa kaikille osapuolille epämiellyttäviä tilanteita.

Ymmärrys

Huumeita käyttävälle henkilölle on saattanut syntyä riippuvuus, joka on diagnoosikriteerit täyttävä sairaus. Pahimmillaan se voi johtaa ennenaikaisesti kuolemaan. Lisäksi se voi aiheuttaa lukuisia muita sairauksia kuten tartuntatauteja ja mielen sairauksia.

Motivaatio

Riippuvuussairauden oireita ovat kieltäminen, muiden syyttäminen ja hoitomotivaation vaihtelu. Tämä tarkoittaa, että meillä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on velvollisuus toimia motivaation herättäjänä ja sen ylläpitäjänä. Motivaation puute ei voi olla myöskään hoitoon pääsyn este tai hidaste.

Läheisten hoito ja auttaminen

Huumeiden käyttäjä on aina jonkun lapsi, läheinen ja mahdollisesti vanhempi. Tämä tarkoittaa, että hänen lähellään elää lukuisia henkilöitä, jotka sairastuvat myös. Päihderiippuvuus on aina koko systeemin ongelma ja hyötyy systeemisestä avusta. Lasten huomiointi ja ylisukupolvisen ongelman huomiointi ovat erityisen tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Aikuisten palveluissa huolen heräämisen tulisi aina johtaa yhteistyöhön lastensuojelun kanssa.

Meitä kaikkia tarvitaan

Meidän ei tarvitse kilpailla huumeita käyttävien henkilöiden hoidosta. Hoidosta hyötyviä ja sitä tarvitseva on niin paljon, että meitä kaikkia tarvitaan. Emme voi myöskään tukkia yhtä erityisyksikköä vaan meidän tulee huomioida erilaiset hoidon tarpeet ja hoitomuodot. Tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa lääkkeellistä ja lääkkeetöntä hoitoa. Erityisen tärkeiksi nousevat kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus sekä psykososiaalinen hoito. Erityispalveluiden roolia on hyvä vahvistaa niissä kohdissa hoitopolkua, joissa niistä on asiakkaan näkökulmasta hyötyä. Voiko joku muu ammattilainen hoitaa esim. laboratoriokokeet ja lääkkeen jaon?

Yhteistyö

Huumeiden käyttäjät hyötyvät monialaisesta yhteistyöstä. Monialaisen yhteistyön on löydyttävä tulevaisuuden palveluiden rakenteista; se ei voi olla enää vain yksilöiden tai tuttuuden varassa. Yhteistyörakenteissa on tärkeää huomioida, että asiakas saa riippuvuusosaavan ammattilaisen apua tarpeen mukaan. Järjestöjen, kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden sitominen yhteistyöverkostoon on hyvä muistaa.

Huumeiden käytön monet kasvot

Palveluita tulee tarjota lähipalveluina, etäpalveluina, ryhmämuotoisena, yksilöllisenä jne. Apua tulee tarjota perustasolla, erityistasolla ja erikoistasoilla. Jos opioidiriippuvaisella on hyvässä tasapainossa oleva korvaushoito meneillään, voisiko hän tulevaisuudessa saada avun lähimmältä terveysasemalta? Ja hankalissa tilanteissa päihdepsykiatrista apua oman alueen erikoissairaanhoidosta?

Tarpeita

Palveluita järjestettäessä tulee huomioida eri-ikäisten tarpeet. Vasta täysi-ikäistynyt henkilö on usein hyvin erilaisessa tilanteessa ja hyötyy toisenlaisesta avusta kuin ikääntynyt huumeiden käyttäjä. Sukupuoli, elämäntilanne ja muut yksilölliset tarpeet on niin ikään hyvä ottaa huomioon. Tarvitsemme asiakkaan elinympäristöön vietyjä palveluita myös niin, että ne ovat saatavilla muutenkin kuin virka-aikaan. Tutkimusten mukaan sitoutuminen hoitoon on vahvempaa, kun asiakas on voinut vaikuttaa kuntoutuspaikkansa valintaan.

Nyt on aika toivottaa aurinkoista kesää Kanta-Hämeeseen ja muistuttaa, että olen syksyllä taas käytettävissä erilaisten päihdeteemojen parissa, kun hanketyö jatkuu levollisen loman jälkeen.

Yhteistyöterveisin,

Christa

Uutiset

Iloisia kohtaamisia Erämessuilla – Oma Hämeen kesäkiertue alkoi Riihimäeltä

Kanta-Hämeen hyvinvointialuetta esiteltiin messuvieraille Riihimäen Erämessuilla viikonloppuna. Oma Hämeen osastolla riitti väkeä, joiden kanssa käytiin hyviä keskusteluja hyvinvointialueen tulevaisuudesta sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen kehittämisestä. Erämessujen jälkeen Oma Hämeen kesäkiertue näkyy Kuninkuusraveissa Forssassa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna.

Palomiehen varusteiden kokeilu oli osaston hitti, joka houkutteli erityisesti pieniä messukävijöitä.
Lauantaina ja sunnuntaina Riihimäellä oli helteinen sää. Oma Hämeen osaston juomatarjoilu helpotti sekä ihmisten että eläinten messu-urakkaa. Elmo-snautseri kasteli partansa janoisena.
Oma Häme ei nimenä ollut monellekaan tuttu, mutta hyvinvointialueet ja sote-uudistus tunnettiin paremmin.
Oma Hämeen messuosastolla työskenneltiin vuoroissa – projektijohtaja Jussi Savola piipahti myös Erähallissa. Viestintäsuunnittelija Miia Lahti esitteli mm. sähköistä Oma olo -palvelua messuyleisölle.
Maksuton ehkäisy kuuluu nyt Kanta-Hämeessä kaikille alle 25-vuotiaille, minkä vuoksi Oma Hämeen kondomeja jaettiin messukävijöille.
Lauantaina Erämessuilla vieraili 10 000 kävijää, joka on hiukan vähemmän kuin neljä vuotta sitten, jolloin messut edellisen kerran järjestettiin.
Uutiset

Blogi: Mitä sinulle kuuluu?

Mielen merkitys ihmisen hyvinvoinnille on korostunut monestakin syystä, kirjoittaa mielenterveystyön projektiasiantuntija Heidi Kemmo.

Kohtaamme työssämme ja vapaa-ajallamme paljon ihmisiä. Kohtaaminen on muuttunut paljon pandemian aikana digitalisaation myötä, Teams-kuvat ja vaihtelevat taustakuvat ovat arkipäivää. Tuskin olimme selvinneet pandemiasta, kun kohtasimme muuttuneen maailmantilanteen yhdessä yössä sodan alkaessa Euroopassa. Huoli ja pelko ovat tulleet monen suomalaisen mieliin, ja historiamme sivuja unohtamatta monelle ovat nousseet vanhat pelot mieleen. Epävarmuudesta on muodostunut pysyvä tunne.

Mielen merkitys ihmisten hyvinvoinnille on korostunut monestakin syystä. Asioimme me missä tahansa tai teemme mitä tahansa, mieli kulkee mukana. Sen huomioiminen, ihan pienilläkin asioilla, kuten kysymällä mitä sinulle kuuluu tai miten sinä jaksat, voi olla todella merkityksellistä. Ihmisen kokemus tulla kohdatuksi ja kuulluksi on tärkeintä. Mielenterveyttä ei voi erottaa muusta terveydestä.

Mielenterveystyö on valtakunnallisesti nostanut päätään, ja sen merkitys on tunnistettu erottamattomaksi osaksi kaikkea työtä ja kohtaamisia. Pelkästään pysähtymällä ja kysymällä voimme synnyttää keskustelutilanteen, jolla voi olla varsin merkityksellinen vaikutus. Se voi jopa ennaltaehkäistä jonkin vakavamman tilanteen syntymistä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa haluan vahvasti edistää mielenterveydellisten asioiden huomioimista jokaisessa asiakaskohtaamisessa: Rohkeutta ottaa mielenterveyteen liittyviä asioita keskusteluun, tunnistaa mahdollisia mielialaan liittyviä ongelmia ja tarvittaessa osaamista ohjata ammattilaisen luo. Palvelupolkujen tulisi olla saumattomia niin, ettei asiakkaan tarvitse ponnistella saadakseen apua.

Aurinkoista kohtaamisten kesää toivottaen,

Heidi Kemmo

Uutiset

Oma Häme on the road – hyvinvointialuetta tehdään tunnetuksi kesän yleisötapahtumissa

Oma Häme näkyy kesällä maakunnan isoissa yleisötapahtumissa. Tule tapaamaan hyvinvointialueen väkeä Erämessuille, Kuninkuusraveihin ja Elomessuille.

Hyvinvointialuetta tehdään kesällä tutuksi Kanta-Hämeen asukkaille. Oma Häme osallistuu kolmeen yleisötapahtumaan: Erämessuille Riihimäelle 9–12. kesäkuuta, Forssan Kuninkuusraveihin 29.–31. heinäkuuta ja Hämeenlinnan Elomessuille 6.–7. elokuuta.

Tarkoituksena on lisätä Oma Hämeen tunnettuutta ja asukkaiden tietämystä hyvinvointialueen toiminnasta. Samalla on mahdollisuus kuulla asukkaiden toiveita ja tarpeita sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista.

Oma Hämeen messuosastolla kerrotaan hyvinvointialueen valmistelusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä. Lisäksi yleisöllä on myös mahdollisuus jättää palautetta ja kehittämisideoita hyvinvointialueen palveluihin.

Tule testaamaan lähtönopeuttasi tulipalokiireessä

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen palomies Akseli Vuorinen näyttää mallia palomiehen varustuksesta. Kuva: Suvi Turunen / Oma Häme

Erämessut käynnistyvät Riihimäen Urheilupuistossa torstaina. Metsästyksen, kalastuksen, retkeilyn ja luonnossa liikkumisen erikoismessut täyttävät tänä vuonna 50 vuotta.  Juhlavuoden tapahtuman suojelijaksi on lupautunut tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Oma Hämeen messuosasto numero 22 on Erähallissa. Tiedon jakaminen on messujen päätavoite, mutta yleisölle tarjotaan myös viihdyttäviä kilpailuja. Osastolla on hoitoinstrumenttien tunnistuskilpailu ja palomiehen varusteiden pukemiskisa.

Kun hälytys tulee, palomiehellä on 60 sekuntia aikaa olla lähtövalmiina autossa. Pystyisitkö samaan? Oma Hämeen osastolla (Erähalli 22) pääset kokeilemaan palomiehen asuun pukeutumista. Nopeimmat palkitaan!

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Suvi Turunen p. 040 188 1431

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 11:ltä Kanta-Hämeen kunnalta hyvinvointialueelle. Samalla hyvinvointialueelle siirtyy noin 6 700 työntekijää nykyisistä organisaatioista. Hyvinvointialue palvelee noin 170 000 asukasta ja sen budjetti nousee 800 miljoonaan euroon.

Uutiset

Jukka Lindberg on valittu Kainuun hyvinvointialuejohtajaksi

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vt. johtaja Jukka Lindberg siirtyy hyvinvointialuejohtajaksi Kainuuseen.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen rakentamista kesästä 2021 lähtien johtanut Jukka Lindberg jättää Oma Hämeen syksyllä. Lindberg valittiin maanantaina Kainuun hyvinvointialuejohtajaksi. Kainuun aluevaltuusto valitsi Lindbergin virkaan 53 äänellä. Maire Ahopelto ja Eija Tolonen saivat molemmat 3 ääntä aluevaltuuston virkavaalissa.

Yhdeksän henkilöä haki Kainuuseen hyvinvointialuejohtajaksi. Haastattelujen ja henkilöarvioinnin jälkeen kärkiehdokkaana oli Lindbergin lisäksi Kainuun vt. hyvinvointialuejohtaja Eija Tolonen.

Lindberg totesi jo muutosjohtajan pestin aloittaessaan, ettei tule hakemaan Kanta-Hämeen johtoon sen vuoksi, ettei valmistelun tasapuolisuus vaarannu.

– Haluan antaa panokseni kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän sote-reformin toimeenpanossa. Kainuu on hyvä ja haastava toimintaympäristö jatkaa tätä työtä.

Lindberg siirtyy Kainuuseen syksyllä sitten, kun vaihdos Olli Naukkarisen kanssa on saatu turvattua. Järvenpään kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen valittiin Kanta-Hämeen hyvinvointialuejohtajaksi toukokuun lopussa.

– Pyrin sovittamaan oman irrottautumiseni samaan aikatauluun kuin Olli Naukkarinen, joka ottaa johtajuuden Kanta-Hämeessä. Näin voimme välttää katkokset Kanta-Hämeessä. Kanta-Hämeen valmistelu on hyvässä mallissa ja etenee aikataulussa. Siellä on hyvät valmistelijat, toteaa Lindberg.

Lisätietoja: Jukka Lindberg p. 040 5950 631