Uutiset

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen toimialarakenteen

Aluevaltuusto kokoontui toiseen kokoukseensa Hämeenlinnan Verkatehtaalle tiistai-iltana. Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa hyvinvointialueen toimialarakenne. Kolmituntisen kokouksen tallenne löytyy Youtubesta.

Aluevaltuusto kokoontui tiistaina toistumiseen Verkatehtaan Vanaja-salissa. Kuva: Miia Lahti/Oma Häme

Aluevaltuusto hyväksyi tiistain kokouksessa hyvinvointialueen toimialarakenteen, joka jakaa Oma Hämeen toiminnan viiteen toimialakokonaisuuteen. Toimialat ovat: pelastustoimi, ikäihmisten palvelut, perhe-, vammais- ja sosiaalipalvelut, terveydenhuollon palvelut sekä konserni- ja tukipalvelut.

Toimialarakennetta on valmisteltu pitkään. Hyväksytyn toimialarakenteen pohjalta muodostetaan hyvinvointialueen johtamisrakenne.

Talousasioista kaivataan lisätietoa

Aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan myös hyvinvointialueen käynnistysvaiheen alustavia arvoja, periaatteita sekä talousarviovalmistelun painopisteitä. Pykälät hyväksyttiin esityslistan mukaan, mutta aiheet keskusteluttivat aluevaltuutettuja. Puheenvuoroissaan valtuutetut nostivat esiin muun muassa yritysten merkittävän roolin palveluiden tuottamisessa sekä lähipalveluiden ja elintapasairauksien ennaltaehkäisyn tärkeyden.

Myös hyvinvointialueen talous kirvoitti runsaasti puheenvuoroja. Useampi aluevaltuutettu oli huolissaan rahoituksen riittävyydestä. Puheenvuoroista kävi ilmi, että aluevaltuutetut kaipaavat lisätietoa hyvinvointialueen taloudesta. Aiheesta toivottiin omaa iltakoulua.

Kokouksen alussa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta infosi aluevaltuutettuja Assi-sairaalasta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt hankkeen kustannuksia muun muassa rakennustarvikkeiden hintojen nousun myötä.

Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi kuntien ja kuntayhtymien lakisääteiset siirtoselvitykset hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyvistä sopimuksista, kiinteistöistä ja henkilökunnasta.

Kokouksessa jätettin myös useita aloitteita, jotka siirtyvät aluehallituksen kautta valmisteltavaksi.

Valtuuston seuraavat kokoukset pidetään 26. huhtikuuta Forssassa ja 24. toukokuuta Riihimäellä. Myös nämä kokoukset striimataan suorana Youtubeen.

Uutiset

Kanta-Hämeeseen 7,5 miljoonaa euroa valtionavustusta

Valtiovarainministeriö on jakanut hyvinvointialueille lisää rahaa, josta Kanta-Häme saa reilut 7,5 miljoonaa. Summa turvaa Oma Hämeessä kriittisimmän ICT-valmistelun, jonka loput projektit saadaan nyt käynnistettyä rahoituspäätöksen turvin.

Valtiovarainministeriö osoittaa tälle vuodelle yhteensä 155,7 miljoonaa euroa lisämäärärahaa hyvinvointialueiden valmisteluun. Kanta-Hämeen osuus potista on reilut 7,5 miljoonaa euroa. Ministeriö tiedotti asiasta maanantaina ja rahat siirtyvät hyvinvointialueiden käyttöön vielä tällä viikolla.

Rahoitusta voi käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen ICT-muutoskustannuksiin, muuhun hyvinvointialueiden valmistelurahoitukseen ja valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen. Valtiovarainministeriön tiedotteeseen on listattu kaikkien hyvinvointialueiden saamat avustukset.

Kanta-Hämeessä rahoituspäätös otettiin tyytyväisenä vastaan.

– Saimme lähes sen summan, jota anoimme ministeriöstä viime vuoden lopulla. Odotimme rahoituspäätöstä paljon aiemmin ja sen viivästyminen on hidastanut monien projektien käynnistymistä, harmittelee vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

Kanta-Hämeessä saamasta 7,5 miljoonasta eurosta käytetään 4,5 miljoonaa ICT-muutoksiin ja noin kolme miljoonaa käytetään yleisvalmisteluun.

Maanantaina varmistunut lisärahoitus mahdollistaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueella kriittisimmän ICT-valmistelun. Järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja siihen mennessä on saatava ICT-muutos vietyä läpi kriittisemmiltä osilta.

– Työskentely uusien ja vanhojen järjestelmien välillä on suoraviivaisempaa lisärahoituksen ansiosta. Nyt ICT-infran ratkaisut on mahdollista rakentaa tämän vuoden aikana laadukkaaksi ja tietoturvalliseksi pohjaksi. Sen päälle Oma Häme kykenee kehittämään muun muassa digitaalisia järjestelmiä tehokkaasti heti järjestämisvastuun siirtämisen jälkeen, toteaa tietohallinnon ja ICT:n projektijohtaja Johanna Tulander-Välkki.

Lisätietoja: vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg (040 5950631)

Uutiset

Aluehallitus on aloittanut toimintansa

Kanta-Hämeen aluehallitus kokoontui maanantaina toiseen kokoukseensa. Hybridikokouksen esityslistalla oli paljon isoja asiakokonaisuuksia, joiden valmistelu saatiin käyntiin aluehallituksen päätöksellä.

Hyvinvointialueen strategian laadinta on alkamassa. Tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen strategiasta sekä palvelustrategiasta lokakuussa. Aluehallitus toimii strategiatyöskentelyn ohjausryhmänä ohjaamassa valmistelua ennen aluevaltuuston varsinaista käsittelyä. Strategia määrittelee hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä.

Varsinaisen strategian pohjaksi voidaan määritellä arvoja ja periaatteita, jotka kuvaavat organisaation toimintasääntöjä ja -tapoja. Parhaimmillaan arvot näkyvät organisaation arjessa ja ohjaavat organisaation rakentamista. Aluehallitus hyväksyi pienin muutoksin käynnistymisvaiheen alustavat arvot ja periaatteet sekä henkilöstöjohtamisen tiekartan.

Käynnistysvuoden 2021 talous oli vaatimaton

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös on toimintavuoden 2021 valmistelutilanteeseen nähden kohtuullisen tasapainoinen. Tilinpäätöksessä on voittoa vastaavaa erää reilut miljoona euroa. Tämä johtuu yksinomaan siitä, ettei valtion myöntämää ICT-valmisteluun siemenrahaa ehditty käyttää vuoden 2021 puolella. Valtionavustuksena myönnetty siemenraha ei ole sidottu hyvinvointialueen talousarviovuoteen, joten käyttämätön osuus on siirretty vuodelle 2022.

Aluehallitus käsitteli myös hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviota ja talousvalmistelun raameja. Talousarviovalmistelulle hyväksyttiin painopisteet, joilla turvataan hyvinvointialueen häiriötön aloitus ja tasapainoinen talous. Painopisteitä ovat muun muassa toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, yhdenvertaiset palvelut, henkilöstön turvattu siirtyminen, palveluiden oikea-aikaisuus ja saatavuus sekä lakien ja asetusten huomiointi palveluiden suunnittelussa.

Hallintosääntöä täydennetään jokaisessa valtuustossa

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen hallintosäännön ensimmäisen version kokouksessaan 8. maaliskuuta. Nyt hallintosäännön valmistelutyötä on jatkettu. Asiaa koskeva esitys palautettiin lähetekeskustelun jälkeen uudelleen valmisteltavaksi.

Hallintosääntö on seuraavan kerran aluevaltuuston käsittelyssä maaliskuun 29. päivän kokouksessa, jossa käsitellään Kanta-Hämeen hyvinvointialueen käynnistävän vaiheen toimialat. Huhtikuun kokoukseen valmistellaan hyvinvointialueen vapaaehtoinen toimielinrakenne (esimerkiksi lautakunnat). Toukokuun aluevaltuuston kokouksessa nimetään jäsenet toimielimiin.

Lisäksi aluehallitus merkitsi kokouksessan tiedoksi Kanta-Hämeen kuntien ja muiden palveluntuottajaorganisaatioiden lakisääteiset selvitykset hyvinvointialueellle siirtyvistä sopimuksista, henkilöstöstä ja kiinteistöistä. Näiden käsittelyä jatketaan kesäkuussa ja lopulliset vastaanottopäätökset tehdään kesän jälkeen.

Lisätietoja: muutosjohtaja Jukka Lindberg (040 5950631)

Uutiset

Oma Häme etsii johtajaa, jolla on kantahämäläisten menestyjien ominaisuuksia

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtoon haetaan uudistamiskykyistä ihmisten johtajaa, jolla on vahvoja näyttöjä toimintakulttuurin muutoksen johtamisesta valmentavalla otteella.

Hakuaikaa on 18. huhtikuuta saakka. Aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan kokouksessaan 24. toukokuuta. Hakuprosessissa on mukana rekrytointikonsultti hoitamassa suorahakua. Maanantaina julkaistussa tiedotteessa avataan hyvinvointialuejohtajan valintaprosessia.

Haku tapahtuu Kuntarekryn kautta – tästä pääset suoraan hakuilmoitukseen

Uutiset

Hyvinvointialuejohtajan haku on käynnistetty – Oma Hämeelle etsitään muutoskykyistä ihmisten johtajaa

Kanta-Hämeen hyvinvointialuejohtajan haku on auki 18.4. saakka. Aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan kokouksessaan 24. toukokuuta. Hakuprosessissa on mukana rekrytointikonsultti hoitamassa suorahakua.

Oma Hämeen johtoon haetaan uudistamiskykyistä ihmisten johtajaa, jolla on vahvoja näyttöjä toimintakulttuurin muutoksen johtamisesta valmentavalla otteella. Hakuilmoitus on julkaistu maanantaina Kuntarekryssä. Rekrytointikonsultti Maija Talvinen Wilma Consulting Oy:sta avustaa hakuprosessissa. Talvisen vastuulla on potentiaalisten hakijaehdokkaiden etsiminen suorahaulla.

Hyvinvointialuejohtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä vahvoja näyttöjä vaativasta johtamistyöstä. Arvostettavaksi ominaisuudeksi on määritelty sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen toiminnan monipuolinen tuntemus.

Hyvinvointialuejohtajan tehtävä on vakituinen ja alkaa kesällä 2022 sopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika. Hakijoilla on mahdollisuus esittää oma palkkatoive. Haku on auki 18. huhtikuuta asti.

Aluevaltuusto tekee valinnan toukokuussa

Aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan kokouksessaan 24. toukokuuta. Sitä ennen aluehallituksen nimeämä arviointiryhmä valitsee sopivimmat ehdokkaat haastatteluun sekä edelleen soveltuvuustesteihin. Arviointiryhmän muodostavat aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajistot eli Sanni Grahn-Laasonen (kok.), Pirjo Alijärvi (sd.), Mika Lartama (ps.), Kaisa Lepola (sd.), Juha Isosuo (kok.) ja Johanna Häggman (kesk.).

– Etsimme muutosjohtajaa. Tarvitaan sekä näkemyksellisyyttä, operatiivista johtamisosaamista että kykyä rakentaa luottamusta ja saada ihmiset mukaan uuden hyvinvointialueen rakentamiseen. Tehtävä on ammatillisesti haastava näytön paikka, minkä toivon kiinnostavan hakijoita, toteaa aluevaltuuston puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok).

Hyvinvointialuejohtajan haku tapahtuu Kuntarekryssä, jossa työpaikkailmoitus löytyy työavaimella 414775.

Lisätietoja:

va. hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg (040 5950631)

Maija Talvinen Wilma Consulting ( 0400 883966)

aluevaltuuston puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (050 4626614)

aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (050 5925868)

Uutiset

Oma Hämeen verkkosivut ovat uudistuneet

Sivustoa on uudistettu vastaamaan paremmin hyvinvointialueen valmistelun tarpeita. Aluevaltuuston ja päätöksentekoon liittyvät asiat ovat nyt näkyvästi etusivulla. Asukasviestintä on kasvamassa, mikä näkyy myös parannetuilla omahame.fi -sivuilla.

Oma Hämeen verkkosivuja on uudistettu sisällöllisesti ja visuaalisesti. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelu on siirtynyt aluevaltuustoon alaisuuteen, minkä vuoksi päätöksentekoon liittyvät uutiset ja asiakirjat haluttiin tuoda näkyvämmin esille omahame.fi -sivulle.

Uusilla sivuilla aluevaltuuston ja aluehallituksen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Päätöksenteko-otsikon alta. Kummallakin toimielimellä on omat sivunsa, josta löytyvät myös aluehallituksen ja aluevaltuuston kokoonpanot.

Hyvinvointialueen valmisteluun liittyvät asiat ja valmistelutoimiston tehtävät löytyvät Kanta-Hämeen hyvinvointialue -otsikon alta. Sosiaali- ja terveydenhuollon työtä kehitetään hankkeiden kautta. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen sekä Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille – hankkeen asiasisällöt on koottu yhteystietoineen Kehittäminen ja hankkeet- osioon.

Uudelta sivustolta löytyvät myös Asukkaalle-, Henkilöstölle-, Päättäjälle- ja Järjestölle-sivut, joihin on koottu tietoa kohdennetusti. Henkilöstöviestintä on jo hyvässä vauhdissa – asukasviestintä sen sijaan on käynnistymässä. Asukkaille suunnattu ensimmäinen sähköinen kysely lähtee liikkeelle lähiviikkoina.

Kuvakaappaus omahame.fi -sivulta.

Hyvinvointialueen toiminta käynnistyy 1.1.2023. Sen jälkeen Oma Hämeen nykyiset sivut väistyvät ja käyttöön otetaan hyvinvointialueen varsinainen palvelusivu. Tulevien kotisivujen suunnittelu on saatu käyntiin uuden projektipäällikön turvin. Karoliina Kärkkäinen aloitti tehtävässään 14. maaliskuuta ja vastaa projektipäällikkönä Oma Hämeen kotisivujen ja intran suunnittelusta. Suunnitteluun tullaan kutsumaan mukaan laajasti Kanta-Hämeen asukkaita ja siirtyvää henkilöstöä.

Nykyisen omahame.fi -sivuston uudistuksesta ja ylläpidosta vastaa Muotoilutoimisto Siltanen & Sandberg.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Suvi Turunen p. 040 188 1431

Uutiset

Blogi: Johtaminen näkyy asiakkaalle asti

Jotta soteuudistus ja integraatio onnistuvat, henkilöstöllä on oltava paremmat olot ja asiakkaan on saatava palvelut aiempaa helpommin. Tavoitteiden onnistuminen vaatii myös johtamisen parantamista ja kehittämistä.

Johtamisen näkökulmasta koko systeemin on toimittava, jotta sen osat toimivat. Meidän kunkin johtajan on nähtävä oman työpöytämme ulkopuolelle: Miten johtamiseni vaikuttaa koko systeemiin? Tukeeko se toiminnan rakentumista vai hajottaako se sitä? Rakennanko johtamisella joustavaa järjestelmää vai vahvistanko siiloja?

Innostuin pohtimaan tätä, kun kuuntelin kansainvälisen, julkisten sote-palvelujen integraatiota kehittävän IFIC-säätiön vanhempaa tutkijaa Arturo Alvarezia. Hän esiintyi hiljattain tilaisuudessa, joka on osa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen johtamisvalmennusta.

Aiemmin samana päivänä kuuntelin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokemusasiantuntijaa, joka kertoi kuinka sekavalta ja joustamattomalta systeemimme näyttää ja tuntuu. Koin häpeää siitä, miten yksin asiakas jää järjestelmässä, joka on kehitetty tuottamaan hyvinvointia. Arturon puheessa virityin samaan teemaan ja kirjoitin joitakin ajatuksia ylös:

Haluan, että minun hyvinvointini äärellä toimivat ammattilaiset:

  • tuntevat minut 
  • muistavat olemassaoloni: en jää yksin, jos voimani ovat vähissä
  • pyrkivät parhaaseeni, yhdessä kanssani
  • arvostavat toisiaan
  • auttavat minua, kun tarvitsen apua
  • kertovat, kun huomaavat elämääni liittyviä riskejä
  • kunnioittavat minua

Ehkä naiivistikin ajattelen, että nämä ovat osin helppojakin toiveita. Asiakas ei toivo tiettyjä ammattilaisia tai palveluita tietystä palvelualueesta, vaan toimivaa, yhteistyön kykenevää ammattilaisten joukkoa rinnalleen. Välittäviä, osaavia ihmisiä. 

Minun ajatuksissani nämä kuvaavat myös hyvää henkilöstöjohtamista ja kääntyvät helposti johtamisen toiminnaksikin.

Jatkamme hyvän henkilöstö- ja asiakaskokemuksen kehittämistä koko hyvinvointialueella. Päätehtävämme on kuitenkin pohtia kaikessa toiminnassamme: Hyötyykö asiakkaamme tästä? Rakentaako tämä päätös yhteistyötä ja mahdollisuuksia puhaltaa yhteen hiileen?

Sini Stolt, hankepäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke & Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palveluiden kehittäminen -hanke

Uutiset

Sanni Grahn-Laasonen Kanta-Hämeen aluevaltuuston puheenjohtajaksi –valtuusto urakoi ensimmäisen kokouksensa

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui tiistaina historialliseen ensimmäiseen kokoukseensa Hämeenlinnan Verkatehtaalle. Yli viisituntiseksi venyneessä kokouksessa tehtiin henkilövalintoja, hyväksyttiin hyvinvointialueen hallintosääntö ja päätettiin hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen. Valtuuston 1. varapuheenjohtajiksi valittiin Pirjo Alijärvi (sd.) ja 2. varapuheenjohtajaksi Mika Lartama (ps.).

Aluehallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Lepola (sd.). Aluehallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Isosuo (kok. ja 2. varapuheenjohtajaksi Johanna Häggman (kesk.).

Aluevaltuuston 8.3.2022 kokouksen pöytäkirja

Sanni Grahn-Laasonen sai puheenjohtajan nuijan Seppo Kupariselta (kesk.). Kuva: Miia Lahti

Puheenjohtajat painottivat yhteistyön merkitystä

Aluevaltuuston puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen muistutti kiitospuheessaan aluevaltuuston vastuusta.

– Tämä on historiallinen kokous. Viime aikojen tapahtumat ovat johdattaneet meidän perusasioiden äärelle. Näinä aikoina turvallisuus ja toimivat peruspalvelut ovat tärkeitä. Ja meidän ydintehtävämme on keskittyä juuri näihin.

Grahn-Laasonen totesi, että vaikka huomio saattaa aluevaltuuston alkutaipaleella kohdistua hallinnollisiin asioihin, on aluevaltuuston vastuulla 170 000 kantahämäläisen palvelut.

– Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset palvelut, parantaa niiden saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sekä hillitä kustannusten kasvua. Rajallisten resurssien maailmassa nämä ovat erittäin vaativia tehtäviä, painotti Grahn-Laasonen.

Tuore valtuuston puheenjohtaja muistutti, että aluevaltuuston pitää osata huomioida myös ne ihmiset, jotka kokevat, ettei heidän edustajiaan tullut valituksi valtuustoon.

Kaisa Lepola puhumassa Vanaja-salin yleisölle sekä striimiä seuraavalle yleisölle. Kuva: Miia Lahti

Aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.) puhui myös yhteisöllisyydestä ja yhteistyöstä.

– Meidän pitää olla inhimillisiä toisillemme, yrittää löytää ennemmin ratkaisuja kuin ongelmia, nokittelulle ei ole sijaa eikä aikaa, muistutti Lepola.

Lepolan mukaan hyvinvointialueen lähtöasetelma on haastava, koska koronasta on hoitovelkaa ja hoitajat ovat venyneet äärirajoille.

– Henkilökunta on kaikkien toimivien palvelujen kulmakivi. Nyt on takana pandemia ja edessä iso uudistus, joka voi herättää epäluuloja. Tiedämme, että sote- ja pelastustyötä tehdään suurellä sydämellä ja sitoutuneesti. Meidän on sitouduttava pitämään huolta henkilökunnasta, linjasi Lepola.

Lepolan mukaan hyvinvointialueen tulee kyetä vahvistamaan perusterveydenhuoltoa monilla alueilla sekä huomioida laajasti mielenterveysongelmat ja ylisukupolvinen osattomuus.

– Jokaisen Kanta-Hämeessä asuvan pitää voida luottaa siihen, että hän saa hyvää hoitoa ja palveluja asuinpaikasta riippumatta.

Aluevaltuuston tiistainen kokous löytyy tallenteena Oma Hämeen Youtube-kanavalta.

Aluevaltuusto kokousti tiistaina Verkatehtaan Vanaja-salissa. Kuva: Miia Lahti/ Oma Häme

Kokous venyi iltamyöhään

Valtuustoa puhutti kovasti hallintosääntö, johon jätetiin useita muutosehdotuksia. Muutosehdotusten käsittely kesti useamman tunnin, osin sähköisen äänestysjärjestelmän ongelmien vuoksi. Valtuusto palaa hallintosääntöön ja täydentää sitä vielä tulevissa kokouksissa.

Lisäksi kokouksessa valittiin muutosjohtaja Jukka Lindberg hyvinvointialueen väliaikaiseksi johtajaksi. Aluevaltuusto päätti myös hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta. Johtajan paikka laitetaan mahdollisimman pian hakuun.

Kokouksen lopussa valtuutetut innostuivat vielä pitämään tulevaisuuteen katsovia linjapuheita. Moni tähdensi asukkaiden ja henkilöstön osallistamisen tärkeyttä. Lisäksi valtuutettujen puheissa toistui huoli lisääntyneistä mielenterveysongelmista, työvoimapulasta ja rahoituksen riittävyydestä.

Aluevaltuuston seuraava kokous on 29. maaliskuuta. Valtuuston toimikausi kestää 31.5.2025 saakka.

Lisätietoja:

aluevaltuuston puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen p. 050 462 6614

aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola p. 050 592 5868

Uutiset

Maaliskuun henkilöstökirjeessä esillä henkilöstökokemus, muutoskyvykkyys ja työsuhde-edut

Oma Hämeen henkilöstökirje tarjoaa ajankohtaista tietoa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelusta noin 6 700 sote- ja pelastusalan ammattilaiselle, jotka siirtyvät 1.1.2023 töihin hyvinvointialueelle.

Maaliskuun henkilöstökirje on julkaistu ja lähetetty laajalla jakelulla henkilöstölle ympäri maakuntaa. Uusimmassa kirjeessä kerrotaan henkilöstökokemuksen kehittämistyöstä ja kartoitetaan kyselyllä henkilöstön mielipiteitä työsuhde-eduista. Lisäksi palveluiden ja järjestämisen valmistelualueen asiantuntijat kertovat omasta työstään.

Vastaa kyselyyn työsuhde-eduista tämän linkin kautta.

Esittelyssä on lisäksi yrittäjä Tiina Heikka, joka pitää Oma Hämeen lähijohtajien muutosvalmennuksen kevään aikana. Heikka esiintyy myös seuraavassa henkilöstöinfossa 16. maaliskuuta koko henkilöstölle omalla draamaluennollaan Muutosvastarintaa vai tervettä järkeä. Entinen Lapinjärven kunnanjohtaja haluaa auttaa julkista sektoria muutosprosesseissa ja tarjoaa muutosvalmennuksia muun muassa hyvinvointialueille.

Henkilöstökirjeen voi tilata omaan sähköpostiin. Maaliskuun henkilöstökirjeen voi lukea kokonaisuudessaan pdf-muodossa ja tarvittaessa tulostaa työpaikoilla. Teknisen ongelman vuoksi osalle tilaajista maaliskuun kirje on saattanut mennä roskapostiin.

Maaliskuun henkilöstöinfo tulossa

Seuraava henkilöstöinfo järjestetään keskiviikkona 16. maaliskuuta klo 14.30-16. Tässä on tilaisuuden Teams-linkki.

Henkilöstölle järjestetään kevään aikana neljä infotilaisuutta etäyhteydellä. Teams-kokoukset tallennetaan, joten niitä voi katsoa myös itselle sopivana ajankohtana. Tammikuun henkilöstöinfon tallenteet löytyvät Youtube-sivultamme.

Siirtyvä henkilöstö on yksi Oma Hämeen viestinnän tärkeimmistä kohderyhmistä. Hyvinvointialueen valmistelutoimisto pyrkii tiedottamaan valmistelusta ja henkilöstön siirtymiseen liittyvistä asioista mahdollisimman laajasti ja avoimesti. Tietoa kootaan Henkilöstö-sivulle, josta löytyy ajankohtainen tieto henkilöstöinfoista, henkilöstökirjeistä ja henkilöstön osallistumismahdollisuuksista.

Lisäksi Oma Hämeen Henkilöstö-sivulle on avattu Kysymys ja vastaus -palsta, jossa vastataan yleisiin, kaikkia työntekijöitä koskeviin kysymyksiin sekä yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Sivun kautta voit lähettää omia kysymyksiä, myös anonyymisti. Kysymyksiin vastataan samalla sivulla.

Uutiset

Blogi: Tietojohtamisella parempaa päätöksentekoa

Johtamisen haasteet ovat kautta aikain olleet moninaiset. Pyrkimys parempaan päätöksentekoon on ollut jatkuvaa ja kiihtyvää toimintaympäristöjen jatkuvassa muutoksessa. Tämän päivän sähköistyvässä maailmassa tietojohtaminen on keino, jossa sekä tiedon johtamisella että tiedolla johtamisella luodaan edellytykset tavoiteltuun parempaan päätöksentekoon.

Myös meillä Kanta-Hämeessä tiedon johtamisen tarkastelu alkaa työn kuvista ja työprosesseista. Esimerkiksi kirjauskäytännöistä, joiden tuloksena tuotamme dataa käytössä olevien järjestelmien kautta. Edelleen tämä data jalostetaan tiedoksi erilaisiin tietovarastoihin, joita hyödynnetään tuottamalla raportteja ja analyysejä.

Tämä raporttien ja analytiikan kuluttaminen synnyttää tietämystä. Tiedolla johtamisella tarkoitamme sitä, kun tietämyksen pohjalta syntyy ymmärrys, jota vahvistamme tietoa jakamalla ja yhteisöllistä vuorovaikutusta kasvattamalla.

Data, Information, Knowledge and Wisdom –hierarkia (mukaillen Rowley 2007).

Oma Hämeen tietojohtamisen kehittämisen suunnitelma ja tiekartta pyrkivät tunnistamaan edellä kuvatut osa-alueet, jotta organisaation strategiset tavoitteet, samoin kuin operatiivinen toiminta, olisivat tuettuja onnistuneen tietojohtamisen myötä. Käytännössä tietojohtamisen kehittämiseen osallistuvat siis kaikki organisaation työntekijät.

Oikea tieto, oikea-aikaisesti ja oikeissa olosuhteissa auttaa meitä myös luomaan näkemystä. Se myös tarjoaa ennakoivaa tietoa tulevasta suunnittelun tueksi. Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot tavoittelevat laajaa toimintakulttuurin muutosta, jossa johtamisen ja tietojohtamisen uudistaminen on pitkäkestoista ja johdonmukaista kehittämistyötä vaativa prosessi.

Tietojohtamisen tavoitteet johdetaan sote-uudistuksen järjestämislain vähimmäistietotavoitteista. Niihin kuuluvat muun muassa asiakasymmärrys ja asiakaslisäarvo, palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus, taloudellisuutta unohtamatta. Keskeisessä roolissa ovat ihmisten osaaminen, tietojärjestelmät sekä organisaatiorakenteet- ja kulttuuri. Kyse ei siis ole pelkästään tietojohtamisen teknologioista ja niiden osaamisista.

Tietojohtamisella edistämme perustettavan organisaation tavoitteisiin pääsyä ja toimintakykyä. Tämä tapahtuu, kun hyödynnetään organisaation aineetonta pääomaa: henkilöstöä ja sen osaamista, johtamista, palvelukonsepteja, ilmapiiriä, innovaatioprosesseja, yhteistyötä sekä verkostoja.

Tietojohtamisessa ei ole kyse yksittäisistä päätöksistä, vaan se on jatkuva prosessi. Tietojohtamisen käytännöt ja mallinnukset auttavat kuvaamaan organisaatiolle kaikkein kriittisimpien aiheiden tilaa ja kehityksen suuntaa. Tietojohtamisen ammattilaiset tukevat organisaatiota tietotarpeen tunnistamisessa ja tiedon hallintaa edistävien prosessien luomisessa.

Tehkäämme Kanta-Hämeessä siis omaa hämäläistä tietojohtamista, hyvinvointialuettamme ja sen toimintaa tukevaa, hämäläisten hyväksi.

Jari Kauppi, projektipäällikkö, tietojohtaminen