Uutiset

Blogi: Haaveilua tulevaisuuden mielenterveys- ja päihdetyöstä

Mielenterveys- ja päihdeosio sai Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen voimaa ja nyt työ jatkuu kahden asiantuntijan yhteisin voimin. Hanke täydentyy pian vielä kolmella mielenterveys- ja päihdetyön suunnittelijalla. Tärkein työ tehdään kuitenkin asiakasrajapinnassa, monialaisen osaamisen voimin.

Hanketyö Kanta-Hämeessä on tähän asti osoittanut, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen verkko on hajanainen ja kirjava. Tasavertaisuus ja saavutettavuus vaihtelevat alueella. Lisäksi mielenterveys- ja päihdeasiakkaisiin liittyvä stigma voi olla palveluiden saatavuuden ja riittävyyden esteenä.

Prosessit, palvelupolut ja kriteerit vaihtelevat. Ei ole yhtä yhteistä näkymää mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastuista ja toteutuksesta. Monille alueille on muodostunut omanlaiset tavat järjestää ja tarjota palveluita.

Miten voimme saavuttaa tasalaatuiset mielenterveys- ja päihdepalvelut kaikille hyvinvointialueen asukkaille?

Haaveillaan hieman ja maalataan tulevaa. Jos Kanta-Hämeessä mielenterveys- ja päihdepalvelut olisivat yhden yksikön alla? Ensinnäkin palvelua tarjoavan yksikön nimen tulisi olla jotakin leimaamatonta, kuten mieli- ja addiktio-osaamista kuvaava yksikkö. Nykyiset nimet usein viittaavat sairauden ilmenemismuotoon tai yksityiseen palveluntuottajaan.

Yksiköstä pitäisi löytyä vahvaa osaamista niin psykiatrisesta kuin päihdepsykiatrisesta alasta sekä näkemyksiä koko addiktioiden kirjosta, joka on paljon laajempi kuin vain päihteiden käyttönä ilmenevä riippuvuus.

Yksikössä voisi olla koottuna alueen osaajat, mikä varmistaisi riittävän substanssiosaamisen saatavuuden Kanta-Hämeessä. Yksiköstä puhuttaessa emme ajattele sen olevan jotakin fyysistä, vaan se voisi olla pilveen rakennettu kokonaisuus.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen yhtenä tavoitteena on saada erityistä tukea eri ikäisten peruspalveluihin. Mitä, jos meillä olisi tästä yksiköstä fyysisesti ja digitaalisesti peruspalveluihin jalkautuvaa osaamista?

Ei tarvitsisi luoda erityispalveluyksiköitä perustasolle, vaan voisimme tukea parhaalla mahdollisella tavalla perustasoa jalkautumalla asiakkaiden luontaiseen elinympäristöön. Olemalla konkreettisesti osa monialaista tiimiä.

Monialaisen työn malli korostuu juuri mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kohdalla. Konsultaatiokäytänteiden kehittäminen onkin yksi tärkeimpiä kehittämisen kohteita. Mitä ajatuksia tämä herättää?

Meistä hanketyöntekijöistä tämä kuulostaisi ideaalilta. Alueella työskentelevät saisivat tukea mielenterveys- ja addiktioiden osalta ja kykenisivät ottamaan haltuun yhä vahvemmin monialaista tukea tarvitsevat asiakkaat. Silloin poislähettämisen kulttuuri voisi olla historiaa.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaajista on pulaa ja pohdimme, kuinka voisimme lisätä pitovoimaa tämän erityisosaamisen kanssa Kanta-Hämeessä? Erityisosaamisen roolin terävöittäminen ja perustason mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen voisivat toimia pitovoimaa lisäävinä tekijöinä.

Siveltimien varressa:

Christa Ahonen, mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntija, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke

Heidi Kemmo, mielenterveystyön asiantuntija, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke

Uutiset

Kuntien Tiera Oy valittu Oma Hämeen ICT-kumppaniksi

Oma Häme hyödyntää Kuntien Tiera Oy:n palveluita Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisessä.

Kuntien Tiera Oy on valittu tuottamaan hyvinvointialueen loppukäyttäjä-, päätelaite-, Microsoft 365- ja konesalipalveluita vuoden 2023 loppuun asti. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) päätti sopimuksesta kokouksessaan perjantaina 18. helmikuuta.

ICT-peruspalveluiden rakentaminen ennen 1.1.2023 järjestämisvastuun siirtymistä turvaa hyvinvointialueen toiminnan häiriöttömän aloituksen.

– Toiminnan käynnistämisen aikataulu ja ICT-asioiden järjestäminen kuntien kanssa vaatii erityisosaamista, jota tunnistimme löytyvän Kuntien Tiera Oy:ltä. Kanta-Hämeen kuntatoimijoiden tuntemus, kokemus haastavista ICT-peruspalveluiden harmonisointiprojekteista ja vakuuttavat suunnitelmat palveluiden järjestämisestä vaikuttivat merkittävästi toimittajavalintaan, kertoo Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ICT-projektijohtaja Johanna Tulander-Välkki.

Tämän vuoden aikana ei ehditä harmisoida kaikkien organisaatioiden tietojärjestelmiä hyvinvointialueen keskitettyihin ratkaisuihin. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Hämeenlinnan kaupungin osalta nykyisten työasemien yhdistäminen uusiin ympäristöihin joudutaan aika- ja rahapulan vuoksi toteuttamaan myöhemmin erillisellä ratkaisulla.

Nyt solmittava palvelusopimus Kuntien Tiera Oy:n kanssa ulottuu vuoden 2023 loppuun. Näin ollen hyvinvointialue pystyy vielä arvioimaan yhteistyötä uudelleen ennen sitoutumistaan palvelutoimittajaan pidempiaikaisesti.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue liittyi Tieran omistajaksi joulukuussa 2021. Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupungeilta, sekä Hattulan, Hausjärven, Janakkalan ja Lopen kunnilta. Lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän sekä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta sulautuu kokonaisuudessaan hyvinvointialueelle. Eteva-kuntayhtymä sulautuu Kanta-Hämeen toimintojensa osalta osaksi uutta hyvinvointialuetta 1.1.2023 alkaen.

Tiera on valtakunnallinen ICT-palveluyhtiö, jonka omistajina toimii yli 370 kuntatoimijaa, mikä tekee yhtiöstä omistuspohjaltaan Suomen suurimman inhouse-toimijan. Tiera on myös kuntakentän johtava ICT-ulkoistuskumppani.

Lisätiedot:

Kanta-Hämeen hyvinvointialue: vastuuprojektipäällikkö Tomi Järvinen (040 489 4665), projektijohtaja Johanna Tulander-Välkki (050 372 6199)

Kuntien Tiera Oy: asiakkuusjohtaja Jukka Markkanen (040 574 9044)

Uutiset

Valtionavustushankkeiden ohjausryhmän tiedote

Kanta-Hämeen sote-johdosta koostuva valtionavustushankkeiden ohjausryhmä kokoontui 18. helmikuuta. Ohjausryhmän kokouksessa luotiin tilannekatsaus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen sekä Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen (Tulkoti) tilanteeseen.

Vapaaehtoiseen valmisteluun perustunut sote-rakenneuudistushanke on päättynyt 2021 loppuun. Kokouksessa käsiteltiin hankkeen viimeisen maksatushakemuksen tilannetta sekä loppuraportin johtopäätöksiä. Hankkeen lyhyt toteutusaika pandemiatilanteessa toi omat haasteensa toteutuksiin.

Hankkeessa projektipäällikkönä toiminut Niina Haake nosti esiin hankkeen kehittämistyön siltaamista jatkokehittämiseen. Erityisen tärkeänä nähdään RRF-hankkeen mahdollisuudet jatkumon luomisessa erityisesti digitaalisten ratkaisujen osalta.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen osalta ohjausryhmä puolsi kansalliseen sosiaalityön kehittämiseen osallistumista. Ohjausryhmä kävi läpi hankkeiden talouskatsauksen ja valtuutti Hämeen liiton lähettämään maksatushakemukset aluehallintoviranomaiselle. Ohjausryhmä hyväksyi myös laajasti valmistellun RRF-hankkeen hankehakemuksen toimittamisen sosiaali- ja terveysministeriöön.

Valtionavustushankkeiden ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 1. huhtikuuta.

Lisätietoja: ohjausryhmän puheenjohtaja Jouni Sakomaa (040 330 4202) ja hankepäällikkö Sini Stolt (050 570 9269).

Uutiset

Oma Häme tukee Kanta-Hämeen kylien turvallisuuden kehittämistä

Hyvinvointialueen tehtäviin kuuluu asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Siihen kuuluu myös turvallisuuden edistäminen, joka tarkoittaa muun muassa onnettomuuksien ehkäisyä, mutta yhtä lailla asuinympäristöjen turvallisuuden tukemista.

Asukkaat voivat itse parantaa oman asuinalueensa turvallisuutta yhteistyöllä. Näin toimitaan Hausjärven Haminankylällä, jossa nuorisoseuran johdolla kehitetään kylän turvallisuusosaamista ja varautumiskykyä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue tukee Haminankylän kyläturvallisuuspilottia, jossa on tarkoitus kehittää käytännön työkaluja laajemmin kylien käyttöön koko Kanta-Hämeessä ja valtakunnallisesti. Kyläturvallisuuspilotissa ovat mukana Haminankylän nuorisoseura, Hämeen Kylät ry, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Hausjärven kunta, pelastuslaitos, sosiaali- ja kriisipäivystys, poliisi ja joukko kolmannen sektorin toimijoita, muun muassa Vapaaehtoinen pelastuspalvelu.

Haminankylän sydän on Kotipirtti, jossa järjestettiin myös torstain kyläturvallisuusilta.

Pilottihanketta esiteltiin torstaina kyläturvallisuusillassa Haminankylän Kotipirtillä. Turvallisuusiltoja jatketaan kylällä säännöllisesti koko vuoden ajan, seuraava järjestetään huhtikuussa.

– Kylätoiminta on sitä, että välitetään toisista. Tässä tehdään työkaluja sille, että miten toimitaan yhdessä, jos ja kun jotain sattuu, selitti kyläasiamies Elina Leppänen Hämeen Kylät ry:stä pilotin ideaa torstain tapahtumassa.

Haminankylän kaltaisella haja-asutusalueella naapuriapu ja talkoohenki ovat tuttua. Kun siitä tehdään systemaattista ja näkyvää, parannetaan koko yhteisön turvallisuutta. Myös varautumalla myrskyihin tai muihin poikkeustilanteisiin parannetaan omaa ja muiden turvallisuutta.

– Hyvinvointialueen valmistelun tavoitteena on turvallinen hyvinvointialue, jossa toimii kattavasti pelastustoimi, ensihoito, sosiaalitoimi ja poliisi. Mutta jos asukkaat varautuvat itse, pystyvät he paremmin odottamaan viranomaisen apua. Esimerkiksi jos sähkökatkoihin varautuu 72 tunnin ohjeen mukaan, pärjää itse ja silloin pystyy auttamaan vaikka naapuriakin, vinkkaa Oma Hämeen varautumisen ja turvallisuuden projektiasiantuntija Ari Saarinen.

Saarisen mukaan avun saapuminen haja-asutusalueille voi kestää, varsinkin jos on kyseessä laaja ja pitkäkestoinen häiriötilanne. Tällöin korostuu paitsi sopimuspalokuntien rooli, myös ihmisten oman toiminnan merkitys. Kanta-Hämeen kyläturvallisuuspilotissa kehitetään myös yhteistyömuotoja kyläyhteisöjen, järjestöjen ja viranomaisten välille.

Torstain kyläillassa oli paikan päällä parisenkymmentä ihmistä ja lisäksi osallistujia oli etäyhteyden päässä.

– Poikkeusoloissa on tärkeää tietää, mihin mennä, jos puhelimet eivät toimi ja tietoliikenneyhteydet ovat poikki. Esimerkiksi tällainen Haminankylän Kotipirtin kaltainen kylätalo on hyvä kokoontumispaikka. Tänne ihmiset voisivat tulla saamaan apua ja mahdollisesti myös antamaan apua. Samalla myös viranomaiset tietäisivät mihin asukkaat kokoontuvat ja tietäisivät, että sieltä saa asukkailta tietoa siitä, mitä on tapahtunut ja minkälaista apua tarvitaan, Saarinen konkretisoi.

Haminankylässä tehtävä turvallisuustyö on yksi osa Suomen Kylät ry:n Kyläturvallisuus 2025 -hanketta, jossa varautumista opetellaan ja kyläturvallisuutta vahvistetaan yhdessä. Muualla Suomessa on käynnissä tai käynnistymässä lähes 20 vastaavaa paikallista pilottia.

Lisätietoja: Ari Saarinen, p. 050 515 1664, varautumisen ja turvallisuuden projektiasiantuntija, Oma Häme (Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutoimisto)

Uutiset

Blogi: Maksuton ehkäisy lisää nuorten yhdenvertaisuutta ja tukee hyvinvointia

Yhdenvertaiset ja seksuaalioikeuksia kunnioittavat terveyspalvelut kuuluvat seksuaalioikeuksien mukaan kaikille nuorille. Seksuaaliterveyspalveluiden tulee olla turvallisia, korkeatasoisia, luottamuksellisia ja helposti saatavilla asuinpaikasta riippumatta.  

Jokaisella nuorella tulisi olla oikeus saada ehkäisy- ja seksuaalineuvontaa sekä itselle sopiva ehkäisymenetelmä rahatilanteesta ja asuinpaikasta riippumatta. Myös seksitautien testauksen ja hoidon sekä turvallisen raskaudenkeskeytyksen pitäisi olla nuorten saatavilla laajasti.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa panostetaan nuorten terveyden edistämiseen ja ehkäisypalveluiden kehittämiseen maksuttoman ehkäisyn kokeilun kautta. Valtionavustuksella mahdollistetaan maksuton raskauden ja seksitautien ehkäisy alle 25-vuotiaille nuorille kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa. Maksuttomuus kattaa pitkäaikaiset ehkäisyvalmisteet (kierukka ja kapseli), ehkäisypillerit, kondomit, ehkäisyrenkaat sekä ehkäisylaastarit.

Maksuttoman ehkäisyn järjestämistavat ja toimintamallit vaihtelevat vielä kunnittain. Lisätietoa saa oman kunnan ja oman alueen terveyspalveluiden verkkosivuilta. Tavoitteenamme on, että maksuton ehkäisy on maakunnallisesti käytössä tämän kevään aikana.

Valmisteiden maksuttomuus on pieni osa isoa ehkäisypalveluiden kokonaisuutta. Tarkoituksena on mallintaa ja ottaa käyttöön maksuttoman ehkäisyn palvelupolku, joka huomioi myös seksuaalikasvatuksen, hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistamisen ja nuorten osallisuuden.

Kehittämistyön tavoitteena on tyytyväinen asiakas. Nuori, joka saa palvelun sujuvasti, oikea-aikaisesti, laadukkaasti – lähellä omaa arkiympäristöään tai sähköisesti. Nuori, joka voi luottaa kohtaamansa ammattilaisen osaamiseen. Nuori, joka saa monipuolista seksuaalikasvatusta vahvistamaan hänen vapauttaan tehdä itsenäisiä, terveyttä edistäviä valintoja.

Seksuaaliterveydestä, seksuaalisuudesta ja ehkäisystä tulee puhua avoimesti ja ilon kautta. Meidän tulee kannustaa nuoria kohtelemaan itseään ja mahdollisia kumppaneita hyväksyvästi ja arvostavasti. Seksuaalisuus on voimavara ja positiivisesti hyvinvointiin vaikuttava tekijä.

Sitä kohti!

Outi Koskinen, maksuttoman ehkäisyn suunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Seuraa Outia Instagramissa @kouluouti_sotekeskuksessa tai lue Outin blogia outikoskinen.blogspot.com

Uutiset

Henkilöstöviestintä on saatu vauhtiin: kysymyspalsta, henkilöstöinfot ja henkilöstökirjeet ovat tarjolla tiedonjanoisille

Siirtyvä henkilöstö on yksi Oma Hämeen viestinnän tärkeimmistä kohderyhmistä. Siirtyminen nykyisestä organisaatiosta hyvinvointialueelle voi herättää kysymyksiä, epäilyksiä tai huolta. Siksi henkilöstön tiedontarpeeseen vastataan monin keinoin.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy 1.1.2023 alkaen noin 6 700 sote- ja pelastustoimen työntekijää nykyisistä organisaatioista. Henkilöstösiirtoja ja henkilöstöasioiden valmistelua tehdään yhdessä henkilöstön kanssa. Luovuttavia organisaatioita on kehotettu käsittelemään hyvinvointialueen valmisteluun liittyviä asioita säännöllisesti henkilöstön edustajien kanssa ja tiedottamaan henkilöstöä.

Hyvinvointialueen valmistelutoimisto pyrkii tiedottamaan valmistelusta ja henkilöstön siirtymiseen liittyvistä asioista mahdollisimman laajasti ja avoimesti. Tietoa kootaan Henkilöstö-sivulle, josta löytyy ajankohtainen tieto henkilöstöinfoista, henkilöstökirjeistä ja henkilöstön osallistumismahdollisuuksista.

Valmistelun tilanteesta ja henkilöstöasioista tiedotetaan myös henkilöstökirjeillä, joita julkaistaan kuukausittain. Tuorein henkilöstökirje on julkaistu 11. helmikuuta. Voit lukea kirjeen kokonaisuudessaan pdf-muodossa.

Henkilöstökirjeen voi tilata omaan sähköpostiin. Kirjeet lähetetään lisäksi laajalla jakelulla lähijohtajille, joiden toivotaan jakavan kirjettä eteenpäin omissa työyksiköissään.

Kysy – me vastaamme

Oma Hämeen Henkilöstö-sivulle on avattu Kysymys ja vastaus -palsta, jossa vastataan yleisiin, kaikkia työntekijöitä koskeviin kysymyksiin sekä yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Sivun kautta voit lähettää omia kysymyksiä, myös anonyymisti. Kysymyksiin vastataan samalla sivulla.

Henkilöstölle järjestetään kevään aikana neljä infotilaisuutta etäyhteydellä. Teams-kokoukset tallennetaan, joten niitä voi katsoa myös itselle sopivana ajankohtana. Tammikuun henkilöstöinfon tallenteet löytyvät Youtube-sivultamme.

Seuraava henkilöstöinfo järjestetään keskiviikkona 16. maaliskuuta klo 14.30-16. Tilaisuuden Teams-linkki tulee jakoon Henkilöstö-sivulle myöhemmin.

Lisäksi lähijohtajille järjestetään kevään aikana erikseen info- ja koulutustilaisuuksia. Ensimmäinen järjestetään 15. helmikuuta. Jos olet lähijohtaja, etkä ole saanut kutsua tilaisuuteen, laita sähköpostia