Uutiset

Aluevaalien äänestyspaikat Kanta-Hämeessä

Aluevaalien ennakkoäänestysaika on 12.-18. tammikuuta. Ennakkoäänestysaikana voit valita äänestyspaikan vapaasti. Varsinaisena vaalipäivänä 23. tammikuuta voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan sinulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.

Tarvitset äänestäessäsi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen, koronapassia tai rokotustodistusta ei kysytä.

Kasvomaskin ja käsidesin käyttö on tärkeää, samoin kuin turvaväleistä huolehtiminen. Vaalivirkailijat ohjeistavat äänestäjiä äänestyspaikoilla ja pitävät huolta tehokkaasta tuuletuksesta. Lisätietoja vaaleista ja koronasta löydät täältä.

Äänestyspaikat kunnittain:

Forssa

Hattula

Hausjärvi

Humppila

Hämeenlinnan ennakkoäänestyspaikat

Hämeenlinnan äänestyspaikat varsinaisena äänestyspäivänä 23.1.

Janakkalan ennakkoäänestyspaikat

Janakkalan äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä 23.1.

Jokioinen

Loppi

Riihimäki

Tammela

Ypäjä ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnanvirasto (Perttulantie 20). Ennakkoäänestyksen 12.-18.1. aukioloajat: ke klo 9-15, to klo 9-17, pe klo 9-14.30, la-su klo 10-15, ma klo 9-15 ja ti klo 9-18.

Varsinaisena vaalipäivänä 23. tammikuuta Ypäjällä äänestetään Kartanon koululla (Varsanojantie 97) klo 9-20.

Kaikki Suomen ennakkoäänestyspaikat kunnittain löydät Oikeusministeriön listasta.

Kanta-Hämeessä valitaan 59 aluevaltuutettua

Kanta-Hämeen asukkaat äänestävät aluevaaleissa 23. tammikuuta Kanta-Hämeessä ehdolle asettuneita henkilöitä ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. 

Aluevaltuutettujen rooli on tärkeä. Valtuutetut päättävät esimerkiksi hyvinvointialuestrategiasta, palvelustrategiasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut koskettavat meitä kaikkia – siksi kannattaa äänestää. Kanta-Hämeessä aluevaaleilla valitaan 59 aluevaltuutettua.

Kanta-Hämeessä aluevaltuustoon on ehdolla 476 ehdokasta. Ehdokkaita on tarjolla kaikista Kanta-Hämeen 11 kunnasta. Nais- ja miesehdokkaiden määrä on lähes sama. Ehdokkaita on asettanut 13 puoluetta ja yksi valitsijayhdistys.

Katso ehdokkaiden lista ehdokasnumeroineen (pdf)

Uutiset

Blogi: Mielenterveys- ja päihdetyö kuuluu meille kaikille

Huoli päihteiden käytöstä ja mielen hyvinvoinnista on tuttu useille niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.

Huoli kertoo usein siitä, että huolen kohde on jonkinlaisen intervention tai avun tarpeessa. Yksityishenkilönä voimme ottaa huolen puheeksi, koska välitämme läheisistä. Työelämässä voimme ottaa huolen esiin siksi, että haluamme ammattilaisina auttaa ja ennaltaehkäistä hankalien oireiden syntymistä ja massiivisemman tuen tarvetta.

Ammatillinen vastuu ja eettinen välittäminen ohjaavat toimintaamme. Joskus kuitenkin puheeksiottaminen pelottaa. Joskus siihen liittyy epätietoisuutta siitä, mihin ohjata, jos avun tarve on akuutti ja todellinen. Ajanpuutteen vuoksi syvempi mielenterveys- ja päihdesyyn arvio voi jäädä tekemättä. Joskus voi ajatella, että mielen ja päihteiden asiat ovat henkilökohtaisia, eikä niihin ei voi puuttua.

Koetaanko Kanta-Hämeessä mielenterveys- ja päihdesyin asioivat henkilöt omina asiakkaina vai lähetetäänkö heidät eteenpäin?

Mielenterveys- ja päihdesyin asioivat lähetetään eteenpäin usein siitä syystä, että ajatellaan niiden hoidon tarvitsevan jotakin erityisosaamista. Joskus niin onkin, mutta perustason mielenterveys- ja päihdetyö on kohtaamista sekä yksinkertaisia tutkittuja menetelmiä, joilla saadaan nopeasti palvelu käyntiin. Kuulluksi tulemisen kokemus ja kohtaaminen saattavat auttaa jo ensimmäisen tarpeen yli.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on monenlaista osaamista ja kykyä hoitaa hankalia asioita. Perustason työ mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden auttamisessa varmasti onnistuu, kun siihen kytketään riittävästi aikaa ja systemaattisten menetelmien käyttö.

Kuva: pixabay.com

Mielenterveys- ja päihdepalveluita on ulkoistettu Kanta-Hämeessä osittain. Myös niiden valvonta ja ohjaus on siirretty pois omista palveluista. Päihderiippuvuus ja mielenterveyden sairaudet ovat diagnoosikriteerit täyttäviä sairauksia, jonka hoito kuuluu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille niin perus-, erityis- kuin erikoistasoilla aivan kuin verenpaine tai toimeentuloasiat.

Mielenterveysongelmiin ja päihderiippuvuuksiin ei ole nopeaa apua. Oireet ovat moninaisia ja usein vaikeasti tunnistettavia, mutta hoitoa vaativia. Avun tarpeen arvioiminen ja monialainen yhteistyö ovat tärkeät ensitoimet, koppia ottavaa asennetta unohtamatta.

Palveluiden integraation tarve on välitön

Liian moni putoaa palveluiden välimaastoon. Niin nuorten kuin aikuisten palveluissa on aukkoja mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä muiden sote-palveluiden välimaastossa. Nuorten kohdalla kuntiin jäävät sivistystoimen palvelut ovat merkittävässä roolissa ja niiden liittämistä palvelukokonaisuuksiin ei tule unohtaa.

Näiden aukkojen kurominen palveluita yhdistämällä ja rooleja kirkastamalla on tarpeen Kanta-Hämeessä. Kuinka palvelut tullaan järjestämään tulevalla hyvinvointialueella? Onko tarpeen perustaa yhteinen ohjaus-, valvonta- ja koordinaatiokeskittymä? Kuinka palvelut porrastetaan, jotta mielenterveys- ja päihdeasiakkaat saavat apua myös peruspalveluissa?

Mielenterveys- ja päihdesyin varhainen tunnistaminen tärkeää

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarve kasvaa kasvamistaan. Tilanne vain pahenee, jos varhainen tuki ja apu ovat puutteellisia ja siilomaisia. Mielenterveys- ja päihdesairaudet ovat huonontuessaan kuolemaan johtavia sairauksia. Lisäksi ne kuormittavat sairastavan lähipiiriä sekä erikoissairaanhoitoa. Siksi on tärkeää nähdä, että tänään tehty työ on poissa tulevaisuuden tehtävistä.

Systemaattisten tunnistamisen menetelmien käyttäminen, kirjaaminen ja ajan käyttäminen tänään kannattaa. Varhaisten interventioiden lisääminen ja kynnyksetön apu toimivat keinoina varhaisen avun järjestämiselle. Kanta-Hämeessä on paljon hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä, joita kannattaa nostaa esiin ja joiden käyttämistä kannattaa laajentaa.

Kuka sitten uudistaa palvelut?

Me kaikki. Sinä ja minä, niin omassa arjessa kuin työtehtävissä. Välitämme ja ennaltaehkäisemme, otamme puheeksi ja autamme. Käytämme tutkittuja arvioinnin menetelmiä ja huolehdimme kirjaamisesta ja yhteistyöstä muiden ammattilaisten kanssa. Otamme aktiivisesti mukaan myös kolmannen sektorin.

Keväällä 2022 on tulossa koulutuskokonaisuus, jossa tuetaan kaikkia sote-alan ammattilaisia ottamaan päihteet puheeksi. Tarkoituksena on lisätä tietoa riippuvuuksista ja keinoista, joilla jokainen sosiaali –ja terveydenhuollon ammattilainen voi työssään edistää päihdehaitoista kärsivien hoitoa. 7 vuorokauden hoitotakuu tulee koskemaan myös mielenterveys- ja päihdeasiakkaita.

Me kaikki voimme ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja väliinputoamista. Yksinäisyys on yksi merkittävä mielenterveyden ja päihdehaasteiden yksittäinen taustasyy. Teemme päättäjinä mielenterveys- ja päihdehaasteista kärsivien henkilöiden elämänlaatua parantavia päätöksiä sekä huolehdimme omasta ja läheisten hyvinvoinnista ja otamme huolen puheeksi varhain.

Ei ole me ja he, on vain me.

Rauhallista vuodenvaihdetta ja onnea alkavalle vuodelle!

Christa Ahonen

mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntija, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke

Uutiset

Aluevaalien ehdokasasettelu on vahvistettu – lue äänestäjän koronaohjeet

Tammikuun aluevaaleissa valitaan Kanta-Hämeessä 59 valtuutettua, jotka päättävät hyvinvointialueen asioista maaliskuusta lähtien. Ehdokasettelu on vahvistettu 23. joulukuuta: aluevaaleissa on ehdolla 476 kantahämäläistä ehdokasta.

Kanta-Hämeen asukkaat äänestävät aluevaaleissa 23. tammikuuta Kanta-Hämeessä ehdolle asettuneita henkilöitä ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Valinnat tehdään siis koko maakunnan äänet huomioiden eikä aluevaaleissa ole kuntakohtaisia paikkoja.  

Kanta-Hämeessä aluevaltuustoon on ehdolla 476 ehdokasta. Ehdokkaita on tarjolla kaikista Kanta-Hämeen 11 kunnasta. Nais- ja miesehdokkaiden määrä on lähes sama. Ehdokkaita on asettanut 13 puoluetta ja yksi valitsijayhdistys. Ehdokkaat ovat saaneet ehdokasnumeronsa 23. joulukuuta.

Katso ehdokkaiden lista ehdokasnumeroineen (pdf)

Kaikkien hyvinvointialueiden ehdokkaat ja ehdokaslistojen yhdistelmät löytyvät Oikeusministeriön Tieto- ja tulospalvelusta.

Katso äänestämisen koronaohjeet

Koronaturvallisuus on otettu huomioon aluevaalien järjestämisessä. Vaaliviranomaisilla on kokemusta jo kesän kuntavaaleista. Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeita vaalien terveysturvallisuudesta korona-aikana. Jos Kanta-Hämeen terveysviranomaiset antavat tiukempia ohjeita, niitä noudatetaan oikeusministeriön ja THL:n ohjeiden sijaan.

Aluevaaleja ei siirretä, vaan ne järjestetään 23. tammikuuta. On viisasta hyödyntää 12. tammikuuta alkavaa ennakkoäänestystä ja käydä äänestyspaikalla vähemmän ruuhkaisina aikoina. Kasvomaskin ja käsidesin käyttö on tärkeää, samoin kuin turvaväleistä huolehtiminen. Vaalivirkailijat ohjeistavat äänestäjiä äänestyspaikoilla ja pitävät huolta tehokkaasta tuuletuksesta.

Äänestäjät voivat tarvittaessa kysyä neuvoa erityisjärjestelyistä oman kuntansa keskusvaalilautakunnalta. 

Tässä vielä tiivistettynä ohjeet koronaturvalliseen äänestämiseen:

  • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
  • Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
  • Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos se on mahdollista. 
  • Voit halutessasi käyttää omaa kynää.
  • Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon.
  • Koronapassia tai rokotustodistusta ei kysytä.
  • Äänestystiloja tuuletetaan ja puhdistetaan säännöllisesti.

Äänestäessäsi tarvitset henkilöllisyystodistuksen, myös ajokortti käy. Postitse saapunutta ilmoituskorttia ei tarvitse olla mukana äänestyspaikalla, kuvallinen henkilötodistus riittää. 

Vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain sinulle nimetyssä äänestyspaikassa, ennakkoon voit äänestää missä tahansa äänestyspaikassa. Ilmoitus äänioikeudesta postitetaan kotiin tai se on luettavissa suomi.fi -palvelussa. 

Oikeusministeriön aluevaali-sivut löydät täältä.

Uutiset

Kanta-Hämeeseen viisi miljoonaa euroa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä rahalla palkataan 30 asiantuntijaa kehittämään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluja Kanta-Hämeeseen. Keihäänkärkenä on asiakas-ja palveluohjauksen kehittäminen – asiakkaiden halutaan saavan apua nopeammin ja kerralla oikeasta paikasta.

Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke saa reilut viisi miljoona euroa lisärahoitusta hyvinvointialueen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämiseen. Vuonna 2020 aloitettu hanke jatkuu nyt myönnetyn 5,26 miljoonan euron lisärahoituksen turvin vuoden 2023 loppuun.

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa nyt valtionavustuksina Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kautta hyvinvointialueille reilut 180 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on tukea hyvinvointialueita ottamaan käyttöön uusi, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskusmalli.

Nyt saadulla rahoituksella Kanta-Hämeessä palkataan 30 henkilöä lisää kehittämään tulevaisuuden sote-palveluja. Heistä osa työskentelee ensi vuoden aikana kunnissa ja kuntayhtymissä.

– Pyrimme kaikessa kehittämistyössä vahvistamaan koko hyvinvointialueen laajuisia yhteisiä toimintamalleja ja pitämään samaa suuntaa hyvinvointialueen valmistelun kanssa, kertoo Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen hankepäällikkö Sini Stolt.

Uusina osa-alueina hankkeeseen tulevat henkilöstökokemuksen kehittäminen, kuntoutus, vammaispalveluiden kehittäminen sekä rakenteellisen sosiaalityön ja lastensuojelun kehittäminen.

– Kehitämme asiakas-ja palveluohjausta ja monialaista työtä, jotta asiakkaamme saisivat nopeammin avun ja kerralla oikeasta paikasta. Vahvistamme mielenterveys- ja päihdeosaamista kaiken ikäisten asiakkaidemme kanssa työskentelevillä ammattilaisilla, selittää Stolt.

Stoltin mukaan kehittämistyö näkyy asiakkaille jo nyt ja ensi vuonna, ennen hyvinvointialueen aloittamista. Tulevaisuudessa sosiaali-ja terveyskeskusten sisällä tulee toimimaan lapsia, nuoria ja perheitä palveleva perhekeskus. Myös tätä toimintamallia kehitetään Kanta-Hämeessä. Yhtenä kehityskohteena on edistää yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

– Esimerkiksi kuntoutuksen osalta arvioimme kuntoutustarvetta jatkossa yhtenäisemmin, kuntoutus on oikea-aikaisempaa ja saavutettavampaa. Ikääntyneiden palveluissa kehitämme kotona asumisen tukea sekä kotisairaalatoimintaa, Stolt listaa.

Tiistaisessa tiedotustilaisuudessaan ministeri Kiuru nosti esille hoitotakuun tiukentumisen. Hoitoonpääsyn parantamista Kanta-Hämeessä edistetään myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa. Tarkoituksena on esimerkiksi hankkia ulkopuolinen arviointi saatavuuden kehittämiseksi sekä parantaa terveyskeskusten vastaanottotoimintaa.

Lisätietoja: Sini Stolt, hankepäällikkö, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, , p. 050 570 9269

Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle jäi luu käteen ICT-rahoituksessa – häiriötön aloitus vaarantuu

Kanta-Hämeen hyvinvointialue sai valtiolta vain kolmasosan hakemastaan ict-muutostuesta. Riittämätön rahoitus pakottaa turvautumaan huteriin ja korttitalomaisiin perusratkaisuihin, joista maksetaan kalliisti hyvinvointialueen toiminnan alkuvuosina, kun asioita tehdään useaan kertaan. Valtion rahoituspäätös ei ota huomioon hyvinvointialueiden eroja ICT-valmiudessa. Tämä asettaa kantahämäläiset eriarvoiseen asemaan, painottaa muutosjohtaja Jukka Lindberg. 

Kanta-Hämeen hyvinvointialue saa valtiolta vain 7,6 miljoonaa euroa ICT-muutoskustannuksiin. Hyvinvointialue haki välttämättömiin muutostöihin ja hankintoihin 22,4 miljoonaa euroa. Nyt saaduilla rahoilla saadaan turvattua vain talous- ja henkilöstöjärjestelmien käyttöönotto sekä välttämättömät asiakas- ja potilasjärjestelmien muutokset.

– Joudumme muuttamaan suunnitelmiamme ja ottamaan käyttöön väliaikaisratkaisuja, jotka tulevat lisäämään hyvinvointialueen ict-käyttömenoja tulevaisuudessa. Jatkossa muutostyöt joudutaan tekemään moneen kertaan, useaan eri ympäristöön. Suunnittelemamme tekniset yhdistämistyöt joudutaan joka tapauksessa tekemään myöhemmin. Muutoskustannukset tulevat lyhyen ajan sisällä maksettavaksi kahteen kertaan. Tässä ei ole mitään järkeä, toteaa muutosjohtaja Jukka Lindberg turhautuneena.

Lindbergin mukaan turvallinen ja järkevä hyvinvointialueen toiminnan aloitus vaatisi ainakin viisi miljoonaa euroa lisää ict-rahoitusta.

Kanta-Hämeessä sote- ja pelastustoimen palveluja tuottaa nyt 15 organisaatiota, joilla on käytössään satoja erilaisia tietojärjestelmiä. 1.1.2023 aloittavaa hyvinvointialuetta varten tietojärjestelmät on yhtenäistettävä, missä on valtava työ. Riittämättömän rahoituksen vuoksi hyvinvointialueelle ei pystytä luomaan yhteistä, uutta ict-infraa. Sen sijaan on tukeuduttava kuntien ja kuntayhtymien vanhentuneisiin ict-toimintaympäristöihin. 

Tämä tarkoittaa sitä, että palveluverkosto joudutaan rakentamaan vanhanaikaiseen ja hajanaiseen ict-toimintaympäristöön. Esimerkiksi hyvinvointialueen työntekijöiden yhtenäiset sähköposti-, puhelinvaihde- ja työasemaratkaisut uhkaavat jäädä kokonaan toteuttamatta 1.1.2023 mennessä.

ICT:n osalta yhdenvertaisuus ei toteudu hyvinvointialueilla

Valtio on varannut ICT-valmistelurahoitusta hyvinvointialueille vuosille 2021–2026 yhteensä noin 400 miljoonaa euroa. Määrärahaa voidaan hyvinvointialueilla käyttää tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien muutosten sekä hankintojen suunnitteluun. Ensi vuodelle valtionavustusta myönnettiin 200 miljoonaa ja loput on luvattu jakaa vuoden 2022 lopussa.

– Tämä avustuksen vaiheistus on sirpalemaakunnan kannalta älytön. Juuri rahoituksen paloittelu pakottaa meidät tekemään väliaikaisratkaisuja, huomauttaa Lindberg.

Avustusta on myönnetty myös hyvinvointialueille, joilla on jo valmiina maakunnan laajuinen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja yhteiset tietojärjestelmät. Yksi valtion avustuspäätöksen suurimmista ongelmista on se, ettei se huomioi hyvinvointialueiden erityispiirteitä ja erilaisia lähtökohtia.

– Meidän ICT-kypsyys on huonompi kuin esimerkiksi naapurissa Päijät-Hämeessä. Me lähdemme tietojärjestelmien tarvitseman infrastruktuurin osalta pitkältä takamatkalta verrattuna yhtenäisen organisaation pohjalta syntyviin hyvinvointialueisiin. Se asettaa kantahämäläiset eriarvoiseen asemaan, painottaa Lindberg. 

Valtionavustusten ensisijaisena tavoitteena on varmistaa hyvinvointialueiden häiriötön siirtymä 1.1.2023. Nyt myönnetyillä ict-rahoilla se ei Kanta-Hämeessä toteudu. 

– Tällä rahoituksella joudumme rankasti priorisoimaan ict-menoja, mikä johtaa siihen ettemme todennäköisesti pysty täyttämään lainsäädännön edellytyksiä eikä hyvinvointialuetta voida johtaa asianmukaisin järjestelmin. Hyvinvointialueen ammattilaisten, kuten esimerkiksi lääkärien, sairaanhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden, arkea väliaikaisratkaisut hankaloittavat ja pahimmassa tapauksessa vaarantavat potilas- ja asiakasturvallisuuden, listaa Lindberg. 

Riittämätön ict-rahoitus heikentää myös Kanta-Hämeen kykyä kehittää edelleen digipalvelujaan. 

– Tämä ei ole missään nimessä verorahojen järkevää käyttöä. Nyt joudumme tekemään kestävät ratkaisut vasta hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen, jolloin pitäisi kehittää täydellä painolla kansalaisille suunnattuja palveluja, eikä investoida perustietotekniikkaan, jyrähtää Lindberg. 

Lisätietoja: muutosjohtaja Jukka Lindberg p. 040 595 0631

Uutiset

Hyvinvointialueen ensimmäinen henkilöstökirje on julkaistu

Henkilöstökirje tarjoaa ajankohtaista tietoa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelusta noin 6 500 sote- ja pelastusalan ammattilaiselle, jotka siirtyvät 1.1.2023 töihin hyvinvointialueelle.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy 1.1.2023 tuhansia työntekijöitä nykyisistä organisaatioista. Maanantaina julkaistussa henkilöstökirjeessä on mm. tietoa henkilöstösiirroista, henkilöstöpolitiikan valmistelusta sekä sitä, miten henkilöstö pääsee mukaan valmisteluun.

Henkilöstökirje on lähetetty viestintä- ja hr-henkilöille jaettavaksi henkilökunnalle ympäri maakuntaa. Myös lähijohtajien toivotaan jakavan henkilöstökirjettä laajasti omissa työyksiköissään. Henkilöstökirjeen voi lukea kokonaisuudessaan tästä linkistä, jossa se on pdf-muodossa ja tarvittaessa tulostettavissa.  

Seuraava henkilöstökirje julkaistaan tammikuussa 2022. Tämän linkin kautta voit tilata henkilöstökirjeen suoraan omaan sähköpostiisi.

Siirtyville työntekijöille luodaan suoria vaikuttamisen kanavia ja mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen valmisteluun. Esimerkiksi tälle sivustolle luodaan alkuvuodesta kaikille avoin Kysymys & vastaus -palsta.

Lisäksi henkilöstölle järjestetään kevään aikana neljä infotilaisuutta etäyhteydellä. Teams-kokoukset tallennetaan, joten niitä voi katsoa myös itselle sopivana ajankohtana. Lähijohtajille järjestetään erikseen info- ja koulutustilaisuuksia.

Ensimmäinen koko henkilöstölle pidettävä Teams-info järjestetään perjantaina 28. tammikuuta klo 8.30-10. Kokouslinkki tulee myöhemmin jakoon. Mitä asioita ensimmäisessä infossa pitäisi käsitellä? Kerro meille tämän palautelomakkeen kautta.

Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialue vastaa aluevaalihaasteeseen

Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Keski-Suomen ja Kymenlaakson hyvinvointialueet kilvoittelevat tammikuun historiallisissa aluevaaleissa korkeimmasta äänestysprosentista. Se hyvinvointialue, jolla on keskinäisistä haasteeseen osallistuvista alueista korkein äänestysprosentti, on voittaja.  

Aluevaalihaaste on lähtenyt liikkeelle Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta ja leviää nyt ympäri Suomea. Haasteessa on mukana jo 16 hyvinvointialuetta. Aluevaalihaasteen tavoitteena on tuoda näkyvyyttä Suomessa ensimmäistä kertaa järjestettäville aluevaaleille ja lisätä äänestäjien kiinnostusta historiallisia vaaleja kohtaan.
 
Osallistu haasteeseen ja nosta kuntasi äänestysprosenttia 

Kuntalaisia, järjestöjä, hyvinvointialueiden henkilöstöä ja poliittisia päättäjiä kannustetaan lähtemään mukaan haasteeseen. Aluevaalihaasteeseen voi osallistua tekemällä aiheesta julkaisun sosiaalisen median kanaviin käyttämällä aihetunnisteita #aluevaalihaaste ja #torikahvihaaste tai jakamalla Kanta-Hämeen tai muiden hyvinvointialueiden julkaisuja.  

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sometilit löytyvät näillä nimillä: Facebook @OmaHameMeitaVarten Twitter: @Oma_Hame Instagram: @oma_hame

Haasteen panoksena torikahvit 

Aluevaalihaasteessa kilpaillaan maakuntana, mutta panoksena olevat torikahvit tarjotaan siinä kunnassa, missä äänestetään kaikkein vilkkaimmin. Torikahvien kuluista vastaavat hävinneet kolme hyvinvointialuetta. Mikäli voittajakunta on Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeen, Keski-Suomen ja Kymenlaakson hyvinvointialueet sitoutuvat tarjoamaan yhteisvastuullisesti kahvit kyseisessä kunnassa riippumatta omasta sijoituksestaan.

Jos voitto osuu muihin maakuntiin, osallistuu Kanta-Häme vastaavasti kahvituskuluihin. Torikahvit tulee järjestää 31.3.2022 mennessä. Voittaneen hyvinvointialueen edustajat ovat paikan päällä kahvituksessa, ja myös kilvoittelussa mukana olleiden hyvinvointialueiden edustajat kutsutaan tapahtumaan.

Äänelläsi on suora vaikutus toimivaan arkeen  

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueiden aluevaltuustot, jotka vastaavat 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialueilla. Uusien hyvinvointialueiden tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut kaikkialla ja kaikille Suomessa. 

Aluevaltuutetut päättävät lähipalveluista ja palveluverkon rakentumisesta, esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemien sekä pelastustoimen sijoittumisesta ja niissä tarjottavista palveluista sekä koko hyvinvointialueiden tasavertaisesta palvelujen saatavuudesta.   

Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12.–18.1.2022. 

Kanta-Hämeen ehdokkaat ja äänestysohjeet löydät vaalisivuiltamme.


Lisätietoja:  aluevaalilautakunnan sihteeri, hyvinvointialueen projektijohtaja Jussi Savola p. 040 330 5512.

Aluevaalihaasteen kuvia saat viestintäpäällikkö Suvi Turuselta p. 040 1881431

Uutiset

Aluevaalien ehdokasasettelu on päättynyt – Kanta-Hämeessä aluevaltuustoon pyrkii 476 ehdokasta

Tammikuun aluevaaleissa valitaan Kanta-Hämeessä 59 valtuutettua, jotka päättävät hyvinvointialueen asioista maaliskuusta lähtien. Ehdokaslistat ja ehdokasnumerot vahvistetaan 23.12.2021. Ennakkoäänestysaika on 12.-18. tammikuuta ja varsinainen vaalipäivä on 23. tammikuuta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaalilautakunnalle jätettiin määräaikaan (14.12.2021 ennen kello 16) mennessä yhteensä 476 ehdokasta koskevaa hakemusta. Ehdokkaita on jättänyt kolmetoista puoluetta ja yksi valitsijayhdistys. 

Ehdokashakemuksensa aluevaaleihin jättivät seuraavat puolueet ja puolueiden muodostamat vaaliliitot:

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Ahlqvist, Leila erityisopettaja, työnohjaaja Loppi

Alijärvi, Pirjo koulutussuunnittelija Janakkala

Arminen, Mikko ohjelmistosuunnittelija, LuK Riihimäki

Arola, Otto lähihoitaja, huoltomies Loppi

Filatov, Tarja kansanedustaja, tiedottaja Hämeenlinna

Haikka, Anniina sairaanhoitaja Hattula

Hautamäki, Anne työterveyshoitaja, työhyvinvoinnin asiantuntija Janakkala

Heinonen, Mia lähihoitaja, toimistosihteeri Hämeenlinna

Hellstén, Tapani varatoimitusjohtaja Hämeenlinna

Hirvioja, Alpo sisätautilääkäri Hämeenlinna

Hostila, Eveliina FM, toiminnanjohtaja Hattula

Huhtimo, Iina työvalmentajaopiskelija Hausjärvi

Hämäläinen, Matti yrittäjä, eläkkeellä Hattula

Jormanainen, Lauri vanginvartija Riihimäki

Järvinen, Piritta pääluottamusmies, sairaanhoitaja Hattula

Kaakinen, Sari sosionomi Tammela

Kalliosaari, Miia fysioterapeutti, yrittäjä Hämeenlinna

Kinnunen, Matti geologi Riihimäki

Koskinen, Johannes kansanedustaja, varatuomari Hämeenlinna

Kotirinta, Kaisu haastemies Riihimäki

Laatikainen, Anne FM, rehtori Hämeenlinna

Lax, Minna opettaja Jokioinen

Lehikoinen, Sari freelance-toimittaja, eläkkeellä Riihimäki

Lehtonen, Terhi perioperatiivinen sairaanhoitaja Hämeenlinna

Leinonen, Heidi AMK-lehtori, fysioterapeutti Hämeenlinna

Lepola, Kaisa valtion lastensuojeluyksiköiden johtaja Forssa

Lindberg, Maarit erityisopettaja, kaupunginvaltuutettu Riihimäki

Lindholm, Sinikka lähihoitaja Hämeenlinna

Linna, Tuija merkonomi Hämeenlinna

Lintonen, Emmi optikko (AMK) Forssa

Luopajärvi, Päivi palveluyksikön johtaja Hattula

Löytynoja, Reijo tuotantomestari Janakkala

Masalin, Kari työsuojeluvaltuutettu Hausjärvi

Mattila, Petri autonkuljettaja, toiminnanjohtaja Riihimäki

Moilanen, Heidi kirjanpitäjä, tradenomi Ypäjä

Murtonen-Pesonen, Anna-Riikka fysioterapeutti Hämeenlinna

Mustiala, Marko muistiasiantuntija, sairaanhoitaja Janakkala

Myllykangas, Sari psykoterapeutti, sairaanhoitaja Hämeenlinna

Myllymäki, Ville yrittäjä, mainosmies Hattula

Mäkelä, Anita kouluohjaaja Hämeenlinna

Mäkinen, Jari työpäällikkö Hausjärvi

Mäkinen, Timo rakennusmestari Hämeenlinna

Nahkuri, Miia erityisasiantuntija, sosionomi (AMK) Riihimäki

Nikkanen, Timo yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Humppila

Nurmi, Jari psykologi, palvelukehittäjä Hämeenlinna

Nurmi, Silja lähihoitaja, sairaanhoitajaopiskelija (AMK) Riihimäki

Nyholm, Pentti eläkeläinen Hämeenlinna

Nyholm, Soila sosionomi, perhetyöntekijä Hämeenlinna

Ojamäki-Salminen, Minna-Mari sairaanhoitaja Hämeenlinna

Olkinuora, Piia controller, KTM Hämeenlinna

Perttula, Elias myyjä Riihimäki

Piipponen, Irene koulukuraattori, sosionomi (AMK) Hausjärvi

Raitanen, Kimmo toimitusjohtaja, insinööri Jokioinen

Ranjith Kumar, Prabhakaran terveydenhoitaja, lähihoitaja Hämeenlinna

Ranta-Porkka, Raija liikuntatoimenjohtaja, eläkeläinen Janakkala

Rosenberg, Riitta MMM, kuluttajaekonomia Hämeenlinna

Ruuskanen, Kristina terveydenhoitaja, TtM Riihimäki

Räsänen, Mikko palomies Riihimäki

Saikkonen, Marko yrittäjä Loppi

Salmela, Eeva lähihoitaja Janakkala

Salmi, Mailis toimitusjohtaja, ekonomi Hämeenlinna

Suoranta, Kirsti erityisluokanopettaja, eläkkeellä Hämeenlinna

Taavela, Irma insinööri (YAMK) Hämeenlinna

Tammilehto, Noora hallintotieteiden maisteriopiskelija Janakkala

Tila, Jarno autonkuljettaja Hämeenlinna

Uschanov, Johanna sairaanhoitaja, IT-asiantuntija Hämeenlinna

Uutela, Matti eläkeläinen Forssa

Vahlman, Mikko lähihoitaja, mielenterveyshoitaja Hattula

Valkama, Lassi lähihoitaja, työsuojelupäällikkö Hämeenlinna

Viljanen, Ida-Sofia lähihoitaja Forssa

Virta, Harri toimitusjohtaja (eläkkeellä), yhteiskuntatieteiden maisteri Tammela

Vuorenmaa, Janne puuseppäartesaani Forssa

Ylitalo, Sami valtiotieteiden maisteri, kehitysjohtaja Janakkala

Piraattipuolue r.p.

Heikkilä, Mikko system specialist Janakkala

Kansallinen Kokoomus r.p.

Aaltonen, Kari yrittäjä Hämeenlinna

Ahonen, Antti filosofian maisteri, toiminnanjohtaja Hämeenlinna

Ahtiainen, Marko toimitusjohtaja Janakkala

Aittola, Eija kasvatustieteen maisteri, opettaja (eläkkeellä) Riihimäki

Alasentie, Antti yrittäjä, eläkeläinen Tammela

Antin, Miia varainhoitaja Hattula

Bitter, Riku toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Riihimäki

Dahlberg, Eija-Liisa diplomi-insinööri, eläkeläinen Riihimäki

Esala, Martti professori emeritus Jokioinen

Frank, Karoliina yrittäjä, hallintotieteiden maisteri Hämeenlinna

Grahn-Laasonen, Sanni kansanedustaja, talousvaliokunnan puheenjohtaja Forssa

Hanka, Henna palvelupäällikkö Hämeenlinna

Haonperä, Jouko valtiotieteen maisteri Forssa

Hedman, Mikael teologian ylioppilas Riihimäki

Heikura, Esko dosentti Hämeenlinna

Heinonen, Timo kansanedustaja, kasvatustieteen maisteri Loppi

Heinonen-Pesonen, Minna tapahtumajärjestäjä, ravintoloitsija Hämeenlinna

Hervala, Tiia sairaanhoitaja, AmO Loppi

Hieta, Mikko filosofian maisteri, viestintä- ja markkinointipäällikkö Hämeenlinna

Hirvioja, Vesa-Pekka eläkeläinen, aliupseeri evp. Humppila

Huttu, Jarkko liiketoiminnan opettaja Riihimäki

Hyvärinen, Elisa toimittaja, oikeustieteen ylioppilas Hämeenlinna

Isosuo, Juha varatuomari Hämeenlinna

Jaakonsaari, Katriina maataloustyöntekijä Janakkala

Jokinen, Päivi kauppatieteiden maisteri, eläkeläinen Hausjärvi

Jussila, Kaisa sairaanhoitaja Forssa

Kaartosalmi, Timo upseeri, tradenomi (YAMK) Hattula

Kankaanmäki, Päivi fysioterapeutti, yrittäjä Hämeenlinna

Keiholehti, Jukka asiakkuusjohtaja Hämeenlinna

Kilpeläinen, Pirjo terveydenhoitaja Janakkala

Kontturi, Maija hammaslääkäri Hämeenlinna

Kortepohja, Sari terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja Jokioinen

Koskelainen, Juha sisätautien erikoislääkäri Forssa

Laine, Pasi johtamisen lehtori, turvallisuusasiantuntija Hämeenlinna

Laivola, Ari maanviljelijä, toimitusjohtaja Hämeenlinna

Lankinen, Suvi insinööri (YAMK) Hattula

Lapikisto, Sari rakennusinsinööri Hämeenlinna

Lehkonen, Helena kasvatustieteen tohtori, yrittäjä Hämeenlinna

Lehtimäki, Tuire fysioterapeutti (AMK), tradenomi (YAMK) Loppi

Lemola, Markku maatalousyrittäjä Janakkala

Lindqvist, Päivi luokanopettaja Hämeenlinna

Liukkonen, Janne putkiasentaja, palvelupäällikkö Hämeenlinna

Lähteenkorva, Jaana sairaanhoitaja Forssa

Miettinen, Jani-Jukka liiketoiminta-asiantuntija Riihimäki

Mikkola, Antti maatalousyrittäjä Loppi

Mohr, Pia-Nina työkyvyttömyyseläkeläinen, tekstiilisuunnittelija Hämeenlinna

Nuora, Timo insinööri (YAMK) Hausjärvi

Närkki, Aino johtava elinkeinoasiantuntija, yhteiskuntatieteiden maisteri Riihimäki

Ojanen, Jere opiskelija Hattula

Palo, Leevi opiskelija Hämeenlinna

Penttilä, Mika vanhempi konstaapeli Forssa

Pesula, Sanna tehtaanjohtaja Hämeenlinna

Rautio, Sari opiskelija, oikeustieteen ylioppilas Hämeenlinna

Rintakoski, Timo toimittaja Riihimäki

Saarenmaa, Lotta filosofian maisteri, aineenopettaja Forssa

Saarinen, Kari yrittäjä Janakkala

Saastamoinen, Markku maatalous- ja metsätieteiden tohtori, johtava tutkija Ypäjä

Saksa, Reijo sijoitusjohtaja, kunnallisneuvos Hämeenlinna

Salomaa, Kimmo komentaja evp. Hämeenlinna

Siivonen, Petri upseeri, everstiluutnantti Riihimäki

Silpola, Veli-Antti asiantuntijamyyjä, agrologi Hämeenlinna

Sipola, Johanna johtaja Hämeenlinna

Siukola, Lauri suunnittelujohtaja, diplomi-insinööri Hattula

Stenberg, Merituuli talousjohtaja Hämeenlinna

Stråhle, Jarkko johtava asiantuntija, filosofian maisteri Hausjärvi

Tervasmäki, Pasi johtava tilintarkastaja, luottamusmies Hämeenlinna

Tuomi, Juha nuohojamestari, yrittäjä Hämeenlinna

Vekka, Leevi tradenomi Hämeenlinna

Vekka, Tapio yrittäjä, MBA Hämeenlinna

Vihmalaakso, Tero yrittäjä Hämeenlinna

Virtanen, Kalle maa- ja metsätalousyrittäjä, everstiluutnantti evp. Hämeenlinna

Vuorsalo, Risto hammaslääkäri Hattula

Yli-Pirilä, Pia sairaanhoitaja, psykoterapeutti Hattula

Perussuomalaiset r.p.

Aaltonen, Harri yrittäjä, sähkötöiden johtaja Janakkala

Boström, Janita työnjohtaja, autofiksari Riihimäki

Davidsson, Voitto terapeutti, ent. yksityisetsivä Ypäjä

Eriksson, Otto pelimyyjä, tradenomiopiskelija Forssa

Grönberg, Katja omaistyöntekijä Hämeenlinna

Hallikainen, Pasi IV-asentaja Hausjärvi

Halonen, Toni sahuri, muotoilija (AMK) Hämeenlinna

Heikkilä, Markku eläkeläinen Ypäjä

Heikkinen, Jari yrittäjä Riihimäki

Heino, Maritza sosiaalityöntekijä Jokioinen

Helin, Timo filosofian maisteri, lehtori (eläkkeellä) Forssa

Herranen, Olli ryhmävastaava Hämeenlinna

Hipp-Koskenoja, Pirita tuntiopettaja, yrittäjä Forssa

Holopainen, Tommi tuotantotyöntekijä Forssa

Honkala, Pekka vientikonsultti Hämeenlinna

Huitsi, Timo yksikönjohtaja, sairaanhoitaja Riihimäki

Huusko, Jouni ajojärjestelijä Janakkala

Immonen, Petri kuorma-autonkuljettaja Hattula

Into, Petri työpäällikkö, sähkömestari Jokioinen

Jaakkola, Tea sairaanhoitaja, yrittäjä Forssa

Jämsén, Pasi auto- ja kuljetusteknikko Riihimäki

Jämsén, Sanna lääkäri Hausjärvi

Kautio, Kimmo asiantuntija Hämeenlinna

Kindt, Sami yrittäjä Loppi

Koivula, Jarkko projekti-insinööri, opiskelija Tammela

Koskinen, Tuomas putkiasentaja Hämeenlinna

Kröger, Petri lähihoitaja Hämeenlinna

Laine, Petri teologian maisteri, pastori Hämeenlinna

Lappalainen, Tarja erikoissairaanhoitaja, sosionomi (AMK) Hämeenlinna

Lartama, Mika yrittäjä Hämeenlinna

Lehtinen, Elise laboratoriohoitaja, palvelupäällikkö Janakkala

Lehtinen, Marjut controller-asiantuntija Hämeenlinna

Leino, Kati autoteknikko Tammela

Lepistö, Ilpo asiakkuuspäällikkö, toimitusjohtaja Riihimäki

Levaniemi, Jonni myyjä, taloushallinnon merkonomi Hämeenlinna

Lintukangas, Jukka tiiminvetäjä Humppila

Lintulahti, Erkki omaishoitaja Janakkala

Malmivaara, Hanna omaishoitaja, ravivalmentajaopiskelija Hattula

Mäkilaine, Kirsi sairaanhoitaja, pääluottamusmies Loppi

Mäkinen, Vesa psykiatrinen sairaanhoitaja, palvelupäällikkö Hämeenlinna

Määttä, Petri metsätalousinsinööri (AMK), yrittäjä Hausjärvi

Niemi, Pasi liiketoimintajohtaja, insinööri (MEng) Hattula

Ojanen, Marko yrittäjä Janakkala

Ojanperä, Jani kunnossapitoasentaja Hämeenlinna

Oravisjärvi, Jaana laskentamerkonomi Janakkala

Ovaskainen, Sanna lähihoitaja, lastenhoitaja Hämeenlinna

Partanen, Marcia opiskelija, lähihoitaja Humppila

Peltola, Juha-Pekka kokki Riihimäki

Pimiä, Jani ajojärjestelijä, työnjohtaja Janakkala

Pöystilä, Veli-Pekka opettaja Hämeenlinna

Ranne, Lulu kansanedustaja, diplomi-insinööri Hämeenlinna

Rantanen, Emmi tradenomi Hämeenlinna

Sallinen, Ilpo autopeltiseppä, automaalari Loppi

Salminen, Antti tietoturva-asiantuntija Loppi

Salminen, Juha varastomestari, paperiteknikko Janakkala

Salminen, Kari tietoliikenneasentaja Hausjärvi

Salo, Anu tuoteryhmävastaava Riihimäki

Salonen, Vesa yrittäjä Hattula

Sarin, Anu kätilöopiskelija, kauppateknikko Forssa

Sarin, Mika vartija Forssa

Savolainen, Kimmo turvallisuuskonsultti, eläkeläinen Hämeenlinna

Selenius, Heidi logistiikan esimies, sihteeri Riihimäki

Seppänen, Kim insinööri, rakennusterveysasiantuntija Hämeenlinna

Sulander, Jesse leipomotyöntekijä, tuotantovastaava Riihimäki

Suomalainen, Kari insinööri Riihimäki

Suoranta, Kari vastaava mestari Forssa

Susi, Simo-Pekka liikkeenjohdon konsultti Hämeenlinna

Tervatuli, Riikka laadunvalvoja Riihimäki

Tikka, Janne vanginvartija Riihimäki

Turja, Teppo viestintäyrittäjä, eläkeläinen Hämeenlinna

Vesioja, Samuli sosionomiopiskelija Janakkala

Viljava, Henna perhehoitaja Janakkala

Vironen, Jaakko CNC-koneistaja Riihimäki

Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Kaleva, Petteri ekonomichef, talouspäällikkö Tavastehus

Plutén, Gunilla ledningens assistent, johdon assistentti Tavastehus

Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.

Aaltonen, Suvi työllisyydenhoidon päällikkö, sosionomi (YAMK) Forssa

Antikainen, Tapani sosiaalityöntekijä Hämeenlinna

Auvinen, Sari sairaanhoitaja, Riihimäen Seudun Vasemmistoliitto ry:n puheenjohtaja Hausjärvi

Belik, Minna sairaanhoitaja, kaupunginvaltuutettu Riihimäki

Haippo, Mervi lähihoitaja Forssa

Hakamäki, Jenni perhepäivähoitaja Jokioinen

Hiltunen, Juha sairaanhoitaja (YAMK) Riihimäki

Hirviniemi, Erja sairaanhoitaja (AMK) Riihimäki

Hänninen, Hanna sosionomi (YAMK), ministerin erityisavustaja Riihimäki

Ihamäki, Suvi lähihoitaja Janakkala

Ilmén, Mikko pääluottamusmies, SASK-lähettiläs Forssa

Islander, Piia media-alan opiskelija Hausjärvi

Jaatinen, Ari-Pekka telinemies, kirvesmies Janakkala

Janhunen, Johanna puistotyönjohtaja, hortonomi (AMK) Hämeenlinna

Jokikota, Arttu työsuojeluvaltuutettu Hämeenlinna

Jokinen, Hanna lähihoitaja, muistihoitaja Hattula

Jokinen, Sari vastaava sopimusasiantuntija, yhteisöpedagogi (AMK) Riihimäki

Juhola, Juha elementtityöntekijä Jokioinen

Juurus, Pirkko sosionomi (AMK), varhaiskasvatuksen opettaja Hämeenlinna

Kankus, Juha pääluottamusmies Hausjärvi

Kettunen, Ari vanhempi ammattimies Jokioinen

Kirkkola-Helenius, Tarja teknisen toimen sihteeri, pääluottamusmies Jokioinen

Koskinen, Timo puutarhuri Hattula

Kulonen, Jussi veroasiantuntija Janakkala

Laakso, Maria sairaanhoitaja, pääluottamusmies Tehy ry Ao 307 Riihimäki

Laurila-Hakulinen, Raisa FM, eläkeläinen Riihimäki

Lehto, Juhani professori emeritus Hämeenlinna

Lehtonen, Petri metallityöntekijä, pääluottamusmies Jokioinen

Leppälahti, Raija YTM, sosiaalityöntekijä Riihimäki

Levanto, Lauri insinööri, eläkkeellä Riihimäki

Lindroos, Elise palveluvastaava, ravitsemistyöntekijä Janakkala

Lindroos, Sirpa lähihoitaja, eläkeläinen Riihimäki

Marttila, Katri taksin- ja linja-autonkuljettaja, lähihoitaja Loppi

Mäkelä, Arja sairaanhoitajaopiskelija Forssa

Norring, Katriina etsivä nuorisotyöntekijä, yhteisöpedagogi (AMK) Riihimäki

Nuora, Jouko kuvittaja Forssa

Nurminen, Taina lähihoitaja, Super pääluottamusmies 615 Riihimäen ao ry. Riihimäki

Nylén, Petri lähihoitaja, opiskelija Forssa

Pajari, Niina yksikönpäällikkö, sairaanhoitaja (AMK) Riihimäki

Pekonen, Aino-Kaisa kansanedustaja, lähihoitaja Riihimäki

Pitkäranta, Markku toimitusjohtaja Hämeenlinna

Pohjalainen, Katariina erityislastenkodin johtaja Forssa

Pohjanlehto, Terhi sairaanhoitaja (AMK) Hämeenlinna

Rautiainen, Marianna diplomikielenkääntäjä, eläkkeellä Loppi

Reima, Aapo opiskelija Hämeenlinna

Romu, Riitta varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Riihimäki

Sundman, Tuula valtiotieteiden maisteri, omavalmentaja Hämeenlinna

Syrjälä, Matti työpajaohjaaja Ypäjä

Syväterä, Jarmo eläkeläinen Janakkala

Tuomi, Aki logistiikkatyöntekijä, pääluottamusmies Loppi

Tuomisto, Tiina kotihoidon aluevastaava Forssa

Tylli, Arja äidinkielenopettaja Riihimäki

Viksten, Satu va. sosiaalityöntekijä Tammela

Vuorio, Seppo eläkeläinen Forssa

Ylikerälä, Sirpa YTM, sosiaalialan lehtori Hattula

Jenni Uotila

Uotila, Jenni omaishoitaja, baarityöntekijä Janakkala

Liike Nyt r.p.

Aaltonen, Henri fysioterapeutti, omaishoitaja Riihimäki

Aaltonen, Jonna sairaanhoitaja, tradenomiopiskelija Riihimäki

Ahlsved-Hänninen, Camilla FM, asiakkuuspäällikkö Hämeenlinna

Buska, Rami sairaanhoitaja (AMK), anestesiasairaanhoitaja Hämeenlinna

Forstén, Kaj DI, eläkeläinen Hämeenlinna

Haapanen, Arvo geriatrian erikoislääkäri, aluejohtaja Hämeenlinna

Harju, Jaana yrittäjä Jokioinen

Hellsten, Rafael FM, tilastotutkija Hämeenlinna

Jetsu, Antti insinööri Riihimäki

Jumppanen, Timo tuotantotyöntekijä Hausjärvi

Kaikkonen, Anders tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK), opettaja Hämeenlinna

Kukkohovi, Markku eläkeläinen Hämeenlinna

Kukkohovi, Saija sairaanhoitaja Hämeenlinna

Kuukasjärvi, Harri valmennuspäällikkö Hämeenlinna

Laurell, Jari yrittäjä Janakkala

Lehtilä-Salmi, Heli hallintotieteiden maisteri, opettaja Loppi

Puolakka, Sanna TtM, sote-alan esimies Riihimäki

Sabel, Mikko diplomi-insinööri, matemaattisten aineiden lehtori Hattula

Venäläinen, Kari yrittäjä Hämeenlinna

Vesala, Terhi tradenomi, logistiikkapäällikkö Riihimäki

Ågren, Simo ensihoitaja Jokioinen

Suomen Keskusta r.p.

Ahola, Kari maatalousyrittäjä, tekninen myyjä Humppila

Alanko, Matti maatalousyrittäjä Ypäjä

Anttila, Suvi markkinointi- ja viestintäjohtaja, MMM Hämeenlinna

Elo, Irmeli koulutuspäällikkö, sosionomi (YAMK) Janakkala

Eve, Anne muistineuvoja Loppi

Hakamäki, Petri tuotepäällikkö, insinööri (AMK) Janakkala

Hirvikoski, Eero palvelupäällikkö Forssa

Huuskonen, Mika taloussuunnittelija Janakkala

Häggman, Johanna sairaanhoitaja Forssa

Innamaa, Tapio lääkäri Hämeenlinna

Järvensivu, Terhi terveydenhoitaja, sairaanhoitaja (AMK) Hämeenlinna

Kaukonen, Raimo yrittäjä Janakkala

Kaunisto, Jyri lehtori, pedagoginen koordinaattori Tammela

Kaunisto, Timo yrittäjä, MMM Hämeenlinna

Kivinen, Maija asiantuntija, HR Jokioinen

Knuuti, Anne hoitotyön opettaja, HTM Loppi

Koskela, Heikki eläkeläinen, agronomi Hämeenlinna

Kuparinen, Seppo eläkeläinen Loppi

Kuusemo, Jari yrittäjä Loppi

Kärpänen, Hannu maatalousyrittäjä, autonkuljettaja Hämeenlinna

Lahtinen, Jori opiskelija, metsuri Hämeenlinna

Lahtinen, Petri yrittäjä, sahateollisuusteknikko Riihimäki

Leinikka, Antti eläkeläinen, valtiotieteen maisteri Hämeenlinna

Leppälahti, Markku eläkeläinen Ypäjä

Lindén, Anne palvelujohtaja Loppi

Lokinperä, Pirkko koulunjohtaja, kasvatustieteen maisteri Hattula

Luomala, Onni yrittäjä, työsuojeluvaltuutettu Forssa

Mansikkamäki, Pentti lääketieteen lisensiaatti Forssa

Mattila, Pirkko eläkeläinen, sosiaaliohjaaja Hämeenlinna

Miettunen, Outi sairaanhoitaja, kasvatustieteen maisteri Hausjärvi

Moisio, Sami aluemyyntipäällikkö Forssa

Mustonen, Hannu yrittäjä Humppila

Mäkelä, Niina hanketyöntekijä, restonomi (AMK) Humppila

Mäki-Uuro-Tuiskunen, Maria yrittäjä Hämeenlinna

Mänki, Marianne maanviljelijä, agrologi Jokioinen

Määttä, Jarmo kunnanjohtaja emeritus Jokioinen

Nissilä, Minna yrittäjä Tammela

Ovaska, Ulla ryhmäpäällikö, HT Hausjärvi

Patjas, Tiina-Liisa toimihenkilö, lähettämövastaava Tammela

Peltomäki, Marja yhteyspäällikkö, MMM Loppi

Peltonen, Riku yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Hausjärvi

Pietilä, Mikko rakennusmestari, lehtori Tammela

Pohjus, Juhani myyntijohtaja Janakkala

Pulli, Sari sairaanhoitaja-diakonissa Riihimäki

Pura, Eero maanviljelijä Tammela

Rahkio, Taina eläinlääkäri, ELT Hämeenlinna

Raiskio, Sakari tutkija, maatalousyrittäjä Jokioinen

Rehuttu, Juha ikäihmisten perhehoitaja Hämeenlinna

Riihilahti, Anne terveystieteiden maisteri Hattula

Riihimäki, Hannu yrittäjä Janakkala

Ristavaara, Heini sosiaalityöntekijä, VTM Hausjärvi

Ruuskanen, Kristiina projektipäällikkö, sosiaalityöntekijä Hämeenlinna

Räisänen, Kirsi sairaanhoitaja (AMK) Jokioinen

Saarinen, Johanna teologianmaisteri, opettaja Hämeenlinna

Saarinen, Matti diplomi-insinööri Hämeenlinna

Salminen, Sari maanmittausinsinööri Hämeenlinna

Sauramäki, Sanna perhetyöntekijä, lähihoitaja Riihimäki

Silván, Timo maaseutuyrittäjä, hall.yo Hausjärvi

Stålhammar, Tarja myyjä Hattula

Suojala, Leena eläinlääkäri Hämeenlinna

Taponen, Merja maa- ja metsätalousyrittäjä, filosofian maisteri Janakkala

Toivonen, Sisko myyjä, merkonomi Hausjärvi

Tokeensuu, Osmo maanviljelijä Janakkala

Uusitalo, Hannele erikoissairaanhoitaja Ypäjä

Valtonen, Susanna maanviljelijä, agrologi (AMK) Hämeenlinna

Vehmas, Heli vs. johtava varhaiskasvattaja Janakkala

Veteläinen, Aulis opettaja, insinööri (AMK) Hämeenlinna

Vinnikainen, Irmeli yrittäjä, lastenhoitaja Forssa

Vuorinen, Matti liikkeenharjoittaja Hämeenlinna

Väänänen, Veikko ratkaisukonsultti Riihimäki

Wiisak, Johanna sairaanhoitaja, väitöskirjatutkija Forssa

Ylitalo, Anne päälaiteasiantuntija Tammela

Ylitalo, Hannu nuorisotyönohjaaja, eläkeläinen Forssa

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Aitola, Nina sairaanhoitaja, kiinteistönvälittäjä Hattula

Aitto-oja, Piia KM, luokanopettaja Janakkala

Eklund, Matti lakimies Hämeenlinna

Hakamo-Balk, Marja luokanopettaja, eläkeläinen Hämeenlinna

Halleen, Mikael talouspäällikkö Riihimäki

Harjunpää, Juhani teknikkokapteeniluutnantti evp, evankelista Riihimäki

Heinonen, Jouni toiminnanjohtaja Hämeenlinna

Holmi, Sari sosionomi (AMK), sosiaaliohjaaja Hämeenlinna

Iso-Kungas, Asko talouspäällikkö, TM Hausjärvi

Jaakkola, Asta, pysäköinnintarkastaja Forssa

Kaitainen, Tapani pastori, TM Hausjärvi

Kiihamäki, Terhi linja-autonkuljettaja Hämeenlinna

Krokfors, Ulf muusikko Janakkala

Kujala, Topias hankekoordinaattori, yrittäjä Forssa

Kylliäinen, Kylli vanginvartija, päihdetyöntekijä Hämeenlinna

Lehmusta, Taito projektityöntekijä Forssa

Lehtonen, Irmeli sairaanhoitaja Hämeenlinna

Markkanen, Aleksi lehtori, pääluottamusmies Hämeenlinna

Mehtälä, Pekka hammaslääkäri Hämeenlinna

Miettinen, Heimo DI, opettaja Hattula

Murtolahti, Pekka pastori, päihdetyöntekijä Forssa

Oikari, Elise KM, luokanopettaja Hattula

Ollilainen, Maiju suomen kielen opettaja, yrittäjä Hausjärvi

Olsen, Sini sosionomi (YAMK), varhaiskasvatuksen opettaja Hämeenlinna

Ormala, Markku eläkeläinen, opettaja Hämeenlinna

Osara, Jaana siivooja Hämeenlinna

Ounila, Marjut koordinaattori Hämeenlinna

Panula, Katja lähihoitaja, sosiaalialan ohjaaja Riihimäki

Peltola, Sinikka FM, eläkeläinen Riihimäki

Peltonen, Juha FM, opettaja Tammela

Peltonen, Susanna KM, erityisopettaja Tammela

Pohjanvuori, Jones yrittäjä Riihimäki

Portin, Ismo hallintopäällikkö Riihimäki

Pöhö, Mirja KTM, talous- ja hallintojohtaja Janakkala

Ryynänen, Tomi FT, tutkija Hämeenlinna

Räsänen, Päivi lääkäri, kansanedustaja Riihimäki

Saari, Hannele KM, luokanopettaja Riihimäki

Saarinen, Marja-Liisa kätilö, omaishoitaja Riihimäki

Stenberg, Martin liiketalouden yliopettaja, filosofian tohtori Hämeenlinna

Suonurmi, Riitta sosiaalityöntekijä Loppi

Syväntö, Vuokko ohjaaja, ohjaustoiminnan artenomi (YAMK) Hämeenlinna

Tuomala, Jenni rahoitusasiantuntija, tradenomi Riihimäki

Valkama, Antti toimituspäällikkö, TM Hämeenlinna

Valo, Risto työnjohtaja, yrittäjä Hämeenlinna

Viljakainen, Pentti oikeustieteen maisteri, lakimies Hämeenlinna

Vihreä liitto r.p.

Autio, Minna kulttuurituottaja, kirjailija Humppila

Erkamo, Eliisa kirjastovirkailija, tuotekehitystyön opiskelija Hämeenlinna

Heinonen, Harri projektipäällikkö Riihimäki

Heinonen, Satu lasten ja nuorten erityisohjaaja, omaishoitaja Hämeenlinna

Helanen, Kuura restaurointipuuseppä, yrittäjä Janakkala

Helin, Paula  eläkeläinen, yhdistysaktiivi Janakkala

Holmström, Jaana eläkeläinen Hämeenlinna

Islander, Hanna-Leena yksikön johtaja, diplomi-insinööri Janakkala

Jokinen, Sari erityisasiantuntija, KM Riihimäki

Joutsenlahti, Riitta-Liisa musiikin maisteri, kouluttaja Hattula

Jussila, Veera muotoilija, yrittäjä Hämeenlinna

Kaihovirta, Kati hallintotieteiden opiskelija, sairaanhoitaja Janakkala

Karenius, Jaana tuoteassistentti Hämeenlinna

Kekki, Outi markkinointipäällikkö, insinööri (AMK) Loppi

Koistinen, Vilma opiskelija Hämeenlinna

Kolu, Emma yhteyspäällikkö, VTM Hämeenlinna

Korttila, Tuija erityisopettaja Hämeenlinna

Koskimies, Jonne yrittäjä Hämeenlinna

Kosonen, Leena johtava ohjaaja, sosionomi (AMK) Janakkala

Kranni, Maija opiskelija Forssa

Laakso, Timo psykiatrinen sairaanhoitaja, eläkeläinen Hämeenlinna

Leinikka, Taavi manager Hämeenlinna

Leiskamo, Tiina toiminnanohjaaja Janakkala

Leivonsalo, Satu alueasiamies Hämeenlinna

Lepistö, Anssi sivistysjohtaja, KM Janakkala

Liinaharja, Kristiina lampuri, maaseutuyrittäjä Tammela

Lilja, Päivi toiminnanjohtaja, sosionomi (AMK) Hämeenlinna

Lindgren, Anne terveyspoliittinen asiantuntija, YTM Riihimäki

Lintukorpi, Eliisa FM Forssa

Löfstedt, Jan lääketieteen lisensiaatti Tammela

Merilaiti, Munnu arkkitehti, SAFA Jokioinen

Mustonen, Kari journalisti, YTM Hämeenlinna

Mustonen, Leo IT-konsultti, eläkeläinen Loppi

Niemelä, Pasi järjestelmäarkkitehti Janakkala

Niittynen, Laura lähihoitaja, sosionomiopiskelija Janakkala

Pirttilä, Satu kerho-ohjaaja, vapaaehtoistoimija Loppi

Rajamäki, Martti LuK, koulutettu kokemusasiantuntija Riihimäki

Ruotsalainen, Wille FM, historian ja yhteiskuntaopin opettaja Hämeenlinna

Ruuskanen, Leena eläkeläinen, sosionomi Hämeenlinna

Salo-Lehtinen, Niina järjestöasiantuntija Tammela

Sanneh, Aamu lähihoitaja, geronomiopiskelija Hämeenlinna

Sieppi, Päivi maatalous- ja metsätieteiden maisteri, ympäristöneuvontapäällikkö Hämeenlinna

Soinikoski, Mirka kansanedustaja, erikoislääkäri Hämeenlinna

Stålhammar, Eero opiskelija Hämeenlinna

Sundell, Ville atk-ohjelmoija, yrittäjä Forssa

Tuohimaa-Salminen, Kristiina kehitysvammaistyön diakoni, sosionomi (YAMK) Loppi

Vanttaja, Karri geriatrian erikoislääkäri Hämeenlinna

Vettenterä, Nessa lähihoitajaopiskelija Riihimäki

Vinkki, Anniina tarjoilija, opiskelija Forssa

Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.

Lähteenmäki, Laura tietotekniikan insinööri Hämeenlinna

Minkkinen, Jouni avainasiakaspäällikkö Hämeenlinna

Kristallipuolue r.p.

Hallikainen, Outi sihteeri Riihimäki

Jousimaa, Terhi
sairaanhoitaja, terveydenhoitaja Riihimäki

Pirttilahti, Tiina yrittäjä Riihimäki

Valta kuuluu kansalle r.p.

KRIP+VKK

Koivumäki, Kari sairaanhoitaja Riihimäki

Metsäranta, Tiina terveydenoitaja, sairaanhoitaja Riihimäki

Oja, Sannamaria artenomi (AMK), lähihoitaja Hämeenlinna

Sajeva, Maurizio kestävän kehityksen tohtori, taloustieteiden maisteri Hämeenlinna

Suutari, Jarno sähköasentaja, yrittäjä Hämeenlinna

Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutoimiston tiedote

Kanta-Hämeen sote-toimijat, puolueet ja järjestöt pääsevät ottamaan kantaa hyvinvointialueen strategia- ja organisaatiomallin luonnoksiin.

Hyvinvointialuetta valmistellaan tiukalla aikataululla Kanta-Hämeessä, mutta osallistamisesta ja laajasta kuulemisesta pidetään silti kiinni. Tänään lähetetään arvioitavaksi luonnokset hyvinvointialueen poliittisesta toimielinmallista sekä organisaatiomallista. Malleja on työstetty marras-joulukuussa eri sidosryhmien työpajoissa.

Hyvinvointialueen tavoitteena on turvata häiriötön siirtymä ja muutosprosessin valmistelu ripeässä aikataulussa. Nyt haetaan näkemyksiä hyvinvointialueen arvoista, tavoitteista sekä päätöksenteko- ja organisaatiomallista.

– On tärkeää saada eri näkökulmat huomioitua ja haettua parhaat ratkaisut kantahämäläisille. Ja siihen päästään vain yhdessä keskustelemalla, toteaa valmistelutoimiston projektijohtaja Niina Haake.

Malleista päättää uusi aluevaltuusto. Pohjaesitykset on tarkoitus tuoda aluevaltuutettujen puntaroitavaksi jo helmikuussa, jotta tarvittavat päätökset syntyvät maaliskuussa.

Tässä vaiheessa malliluonnoksia arvioivat maakunnan poliittiset piirijärjestöt, sote- ja pelastusjohto, henkilöstöfoorumi sekä järjestöjen ja sote-yritysten edustajat. Myös hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) ja poliittinen työvaliokunta antavat luonnoksista palautetta.

– Odotan aktiivisuutta ja keskustelua, parhaimmillaan reipasta vuoropuhelua ja myös uusia nostoja. Arviointikierros kertoo, mitkä asiat ovat hämäläisille tärkeimpiä, ja yhteisiä edistettäviä, muistuttaa hyvinvointialueen poliittisen työvaliokunnan puheenjohtaja Sari Rautio (kok).

Hyvinvointialueen tavoitteena yhdenvertaisuus ja ketteryys

Vaihtoehtoja hyvinvointialueen poliittisesta toimielinmallista ja organisaatiomallista on työstetty loppuvuoden ajan eri sidosryhmien työpajoissa. Osallistujat ovat pohtineet muun muassa sitä, minkälaisia tavoitteita organisaatiorakenteen pitää tukea ja millainen toimielinmalli mahdollistaa hyvinvointialueen integraation ja tulevaisuuden muutokset.

Työpajoissa hyvinvointialueen yhteisiksi tavoitteiksi on nostettu yhdenvertaisuus, aito demokratia, ketteryys ja selkeät roolit. Poliittista päätöksentekoa on pohdittu muun muassa vallankäytön, osallistamisen ja päätösten valmistelun näkökulmasta.

– On tärkeää, että aloittaville aluevaltuutetuille on päätöksenteon pohjana monipuolisesti ja aidosti pohdittuja vaihtoehtoja. Rakenne ohjaa toimintaa ja esimerkiksi integraation ja vaikuttavan toiminnan kannalta on välttämätöntä, että organisaatio uudistuu. Sotessa on paljon parannettavaa, niin henkilöstön kuin hämäläisten hyvinvoinnin ja palveluiden saatavuuden kannalta. Nyt on se paikka tehdä muutos, sanoo poliittisen työvaliokunnan puheenjohtaja Sari Rautio (kok).

Tammikuun aluevaaleissa valittavat 59 aluevaltuutettua päättävät hyvinvointialueen toimielinmallista. Lain mukaan hyvinvointialueella on oltava aluevaltuuston lisäksi aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Osallistumismahdollisuuksien varmistamiseksi on nimettävä nuoriso- vanhus ja vammaisneuvostot. Lisäksi aluevaltuuston on pidettävä huolta, että asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet laajemminkin ovat monipuolisia ja vaikuttavia.

Lisätietoja: Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutoimiston projektijohtaja Niina Haake p. 040 8696 436 ja hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän sekä poliittisen työvaliokunnan puheenjohtaja Sari Rautio p. 040 522 0933.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 11:ltä Kanta-Hämeen kunnalta hyvinvointialueelle. Samalla hyvinvointialueelle siirtyy noin 6 500 työntekijää nykyisistä sote-organisaatioista. Hyvinvointialue palvelee noin 170 000 asukasta ja sen budjetti nousee 765 miljoonaan euroon.

Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen tiedote

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) hyväksyi kokouksessaan 10.12. hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvion sekä sai laajan katsauksen valmistelun etenemisestä.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon valmistelusta, kunnes aluevaltuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022.

Perjantain kokouksessaan VATE hyväksyi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2022 mittavasta alijäämästä huolimatta. Hyvinvointialueen talous on ensi vuonna täysin valtion avustuksen varassa ja tällä hetkellä avustus kattaa vain 45 prosenttia ensi vuoden menoista.

Hyvinvointialue neuvotteli marraskuun lopussa ministeriöiden kanssa rahoituksesta ja sai lupauksen lisärahasta. VATEn mukaan reilusti alijäämäinen talousarvio on hyväksyttävissä, koska alijäämä ei siirry seuraavalle vuodelle ja valtion rahoitus on tulossa.

Hyvinvointialueen menojen vuodelle 2022 on arvioitu olevan 4,4 miljoonaa euroa. Alijäämää on nyt noin 2,4 miljoonaa euroa, joka syntyy pääosin henkilöstö- ja demokratiakustannuksista. Ensi vuoden valmisteluun on budjetoitu 34 henkilöä, joista 10 on osa-aikaista. Henkilöstökulut sisältävät myös tulevien toimielinten puheenjohtajille mahdollisesti maksettavat palkat.

Ensi vuoden demokratiakustannuksiin on laskettu toimielinten kokouskulut sekä mahdollinen puolueiden ryhmäraha. Myös Kanta-Hämeessä puolueet aikovat esittää, että aluevaltuuston valtuustoryhmille maksettaisiin ryhmärahaa. Muutosjohtaja Jukka Lindbergin mukaan ryhmärahasta tulisi noin 280 000 euron kulu. Kokouskuluihin on budjetoitu ensi vuodelle 300 000 euroa.

– Ryhmäraha on nyt huomioitu budjetissa, mutta sen maksamisesta päättää aluevaltuusto, huomauttaa Lindberg.

Valmistelu etenee suunnitellusti

Hyvinvointialueen valmistelu on Kanta-Hämeessä edennyt suunnitellusti. Valtioneuvoston tilannekuvassa Kanta-Häme sijoittuu valmisteluvauhdillaan keskikastiin. Muutosjohtaja Jukka Lindbergin mukaan osa asioista halutaan Kanta-Hämeessä valmistella rauhassa, siksi esimerkiksi hyvinvointialueen organisaatiorakenne on vielä pohdintavaiheessa.

Hyvinvointialueen poliittista toimielinmallia sekä käynnistysvaiheen organisaatiomallia on pohdittu viime viikkoina työpajoissa. Mallit lähtevät ensi viikolla laajalle kommentointikierrokselle koko maakuntaan. Tarkoituksena on, että tammikuussa valittava aluevaltuusto saa mahdollisimman valmiita vaihtoehtoja työstettäväkseen heti vaalien jälkeen ja päätettäväkseen ensimmäiseen kokoukseensa maaliskuussa.

Lisätietoja antaa muutosjohtaja Jukka Lindberg p. 040 595 0631

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 11:ltä Kanta-Hämeen kunnalta hyvinvointialueelle. Samalla hyvinvointialueelle siirtyy noin 6 500 työntekijää nykyisistä organisaatioista. Hyvinvointialue palvelee noin 170 000 asukasta ja sen budjetti nousee 765 miljoonaan euroon.