Uutiset

Sote-palveluiden yhtenäistäminen on aloitettu Kanta-Hämeessä – rahoituksen epävarmuus hidastaa hyvinvointialueen valmistelua

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen ja yhtenäistäminen on saatu Kanta-Hämeessä käyntiin. Monialaisten palveluiden kehittäminen on yksi sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista ja hyvinvointialueen valmistelun painopisteistä Kanta-Hämeessä.

Monialaisten palvelukokonaisuuksien luominen edellyttää muutoksia organisaatiorakenteisiin sekä johtamis- ja tietojärjestelmiin Kanta-Hämeessä. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tänään julkistetusta arviointiraportista, joka koskee vuotta 2020.

Raportin mukaan Kanta-Hämeessä palvelut on nyt järjestetty sirpalemaisesti, eikä yhteistyöverkostoja vielä hyödynnetä kovin laajasti. Kehitystarpeet on kuitenkin tunnistettu ja palvelujen välisiä siiloja on jo ryhdytty kuromaan umpeen.

– Meillä on lähdetty Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen kautta koostamaan erilaisia palvelupolkuja, monialaista työskentelytapaa ja skaalaamaan jo olemassa olevia hyviä toimintamalleja. Hyvää monialaista työtä tehdään jo ympäri Kanta-Hämettä, kertoo hyvinvointialueen valmistelutoimiston projektijohtaja Niina Haake.

Edistyksellistä monialaista yhteistyötä tehdään esimerkiksi koko maakunnan tasolla sosiaali- ja kriisipäivystyksessä, jossa terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden ammattilaiset työskentelevät yhdessä pelastustoimen ja poliisin kanssa.

THL:n raportin mukaan Kanta-Hämeessä sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset olivat tarkastelujaksolla maan keskitasoa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet hieman keskimääräistä maltillisemmin. Toisaalta on nähtävissä, että potilaat ovat hakeneet erikoissairaanhoidon palveluja yhä enemmän Kanta-Hämeen ulkopuolelta, mikä heikentää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin taloutta.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/sote-arviointi-ja-tietopohja

Hyvinvointialueen valmisteluun tarvitaan lisää valtion rahaa

Kanta-Hämeessä hyvinvointialueen valmistelu on hyvässä vauhdissa. Valmistelua on kuitenkin hidastanut epävarmuus rahoituksesta. Valtion lupaama rahoitus kattaa nyt alle puolet ensi vuoden talousarvion tuloista.

– Saimme tänään ministeriöiden (STM, VM, SM) neuvotteluissa vakuudet siitä, että valmistelu rahoitetaan kokonaisuudessaan, vaikka nyt varattu raha on alimitoitettu. Tämän lupauksen varassa jatkamme valmistelua riittävässä laajuudessa, toteaa muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Kanta-Häme oli ensimmäisenä vuorossa hyvinvointialueiden neuvotteluissa, joissa keskusteltiin toimeenpanon tilanteesta ja palveluiden järjestämisestä arviointiraportin tulosten perusteella.

Valtiolta saatiin lupaus lisärahoituksesta sekä tarkentavista neuvotteluista Assi-sairaalan lainojen vakuuksiin ja vanhan keskussairaalan poistoihin liittyen. Ministeriöillä ja hyvinvointialueen edustajilla on varsin yhtenäinen kuva sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteesta Kanta-Hämeessä. Sirpalemaisessa maakunnassa valmistelua on enemmän kuin niillä alueilla, joissa on valmis kuntayhtymä. Neuvotteluissa oltiin kuitenkin luottavaisia valmistelun onnistumisesta.  

Lisätietoja hyvinvointialueen valmistelusta ja rahoituksesta antaa muutosjohtaja Jukka Lindberg (040 5950 631). THL:n arviointiraportista kertoo enemmän antaa valmistelutoimiston projektijohtaja Niina Haake (040 8696 436) ja monialaisista palveluista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen hankepäällikkö Sini Stolt (050 5709 269).

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 11:ltä Kanta-Hämeen kunnalta hyvinvointialueelle. Samalla hyvinvointialueelle siirtyy noin 6 500 työntekijää nykyisistä sote-organisaatioista. Hyvinvointialue palvelee noin 170 000 asukasta ja sen budjetti nousee 765 miljoonaan euroon.

Uutiset

Avoimet työpaikat: Rakenteellisen sosiaalityön asiantuntija

Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon tukeutuva Kanta-Hämeen maakunnan vaikuttava asiantuntija- ja kehittäjäorganisaatio. Meillä on kannustava ja tukea antava hyvähenkinen työyhteisö. Mottomme – asiantuntijuus intohimona – kertoo ajattelutavastamme ja työotteestamme. Toimimme maakunnan palveluksessa ja asiantuntijamme tekevät töitä maakunnan kehittämisen, yhteistyön ja edunvalvonnan eteen. Sote-uudistamishankkeita varten perustettu hanketoimisto on osa asiantuntevaa kokonaisuuttamme. Meillä saat käyttöösi liikunta- kulttuuri- ja lounasedun sekä kattavan työterveyshuollon. Olemme joustava työpaikka etätyökäytäntöineen sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Perehdytys korona-aikaan hoituu meiltä sujuvasti myös etänä. Toimistomme sijaitsee Hämeenlinnassa. Tutustu meihin ja toimintaamme tarkemmin www.omahame.fi

Etsimme nyt rakenteellisen sosiaalityön asiantuntijaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen

Tehtävän alkaminen ja kesto

1.1.2022 tai sopimuksen mukaan, määräaikainen, päättyy 31.12.2023, tehtävät täytetään hankerahoituksen varmistuessa

Työyksikkö

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Kuvaus tehtävästä

Etsimme meille työkaveriksi innokkaita kehittäjiä. Oletko oman alasi tulevaisuuteen katsova, innovatiivinen osaaja? Tule meidän hanketiimiin töihin! Pääset kehittämään sote-palveluita ja samalla pysyt valtakunnallisen kehittämisen kärjessä. Meidän työpisteemme on helpon kulkuyhteyden päässä juna- ja bussiasemilta, joten kulku onnistuu helposti. Meillä on hyvät etätyön mahdollisuudet ja joustavat työajat.

Haemme rakenteellisen sosiaalityön kehittäjää, jolla olisi ymmärrystä rakenteellisesta sosiaalityöstä, kirjaamisen kehittämisestä sekä systeemisestä työotteen edistämisestä. Sosiaalityön kehittäjän työ linkittyy laajemminkin TKIO-kokonaisuuden eteenpäin viemiseen Kanta-Hämeessä. Työtehtävän sisältöä voidaan muokata myös erityisasiantuntijan tehtäväksi, mikäli hakijan osaaminen vastaa vaativampaa työnkuvaa. Rakenteellisen sosiaalityöntekijän työkenttään kuuluu myös sosiaalialan tiedolla johtamisen mahdollisuuksien edistäminen esimerkiksi rakenteelllisen kirjaamisen kautta.

Asiantuntija/erityisasiantuntijan tehtävää tukee sosiaalihuollon työikäisten asiantuntija sekä muu hanketiimi. Työtä tehdään tiiviisti koko Kanta-Hämeen alueen sote-kentän kanssa.

Lähetä meille 1-2 min pituinen videotervehdys, jossa kerrot miksi haet tätä tehtävää.

Haastatteluun voidaan kutsua jo hakuaikana.

Kelpoisuusvaatimukset

Ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus.

Arvostettavat ominaisuudet

Haemme sosiaalityön vahvaa osaajaa, jolla on kyky kehittää sosiaalityön rakenteita, prosesseja, kirjaamista sekä viedä eteenpäin systeemistä ajattelua Kanta-Hämeessä. Tehtävä vaatii hyvät yhteistyötaidot, kehittämisosaamista sekä innostusta kehittää uutta sosiaali- ja terveyskeskusta.

Palkkaus

KVTES, KVTES

Koeaika (kuukautta)

Kuusi kuukautta

Lisätietoja

Hankepäällikkö Sini Stolt, puh. 050 570 9269, , Tiedustelut mieluiten sähköpostitse.

Haku päättyy

10.12.2021, klo 15:00

Tallenna hakemuksesi opinto- ja työkokemustietoineen rekrytointijärjestelmään www.sarastiarekry.fi. Käyttöön liittyvät kysymykset 03 621 3915, . Hakemuksen voi toimittaa myös: Sarastia Rekry Oy, Sibeliuksenkatu 1 A 8, 13100 Hml (kirjoita TP-ilmoituksen numero hakemukseen). Hakemuksen tiedot tallennetaan rekrytointijärjestelmään Sarastia Rekryn toimesta.

Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tiedote

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) piti kokouksen perjantaina 19.11.2021. Juha Isosuon eläköitymisen myötä Hämeenlinnan kaupunki on nimennyt kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviaisen Hämeenlinnan edustajaksi VATE:en. Riihimäen kaupunginjohtaja Jere Penttilä jatkaa VATE:n puheenjohtajana ja Hämeenlinnan uusi kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen 1. varapuheenjohtajana.

Puheenjohtajaratkaisuilla taataan VATE-vaiheen jatkuvuus ja kaikkien riittävä osallisuus.

Jere Penttilä, kaupunginjohtaja, Riihimäki ja Olli-Poika Parviainen, kaupunginjohtaja, Hämeenlinna

Muutosjohtaja Jukka Lindberg tiedotti kokouksen aluksi ajankohtaisista asioista liittyen ministeriöiden ohjaukseen, ICT-rahoitukseen sekä Eteva-kuntayhtymän palveluiden tulevaisuuden ratkaisuihin. Eteva-kuntayhtymä ylläpitää kehitysvammaisten palveluja neljän Uudenmaan hyvinvointialueen, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sekä Kanta-Hämeen alueella. Kanta-Hämeen hyvinvointialue kuuluu ainoana Pirkanmaan maakunnan ympärille muodostuvaan Sisä-Suomen yhteistyöalueeseen.

Näyttää siltä, että Etevan erityisimpiä asiantuntijapalveluita tai kehitysvammapsykiatriaa ei ole mahdollista jakaa hyvinvointialueiden vastuulle 2023 alkaen. Näyttää viisaalta pitää erityinen osaaminen keskitettynä ja jatkaa tulevaisuuden suunnittelua yhteistyöalueilla 2-4 vuoden tähtäimellä. Hyvällä suunnittelulla taataan palveluiden häiriötön jatkuvuus.

Jukka Lindberg, muutosjohtaja

VATE päätti hyväksyä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstöhallinnon järjestelmän toimijaksi Sarastia Oy:n. ”Päätös toimijasta oli tehtävä vielä tämän vuoden puolella, koska käyttöönoton tulee alkaa heti vuodenvaihteen jälkeen”, toteaa muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Hyvinvointialueen talouden ensimmäiset koelaskelmat ovat valmistuneet

Talouden tilannetta käsitellään ensimmäisissä ministeriöiden neuvottelussa 30.11.2021. Koelaskelman perusteella Kanta-Häme on saamassa nykytasoon verrattuna lisärahoitusta 5-vuoden siirtymäkauden jälkeen, mutta vähemmän kuin arvioitiin keväällä 2021.

Kokouksessa todettiin, että ympäristöterveydenhuolto ei tule siirtymään hyvinvointialueelle voimaanpanolain 65§ mukaisella prosessilla. Siirto olisi edellyttänyt kaikkien kuntien yhdenmukaista päätöstä vielä vuoden 2021 puolella. Kaikki maakunnan kunnat eivät ole valmiita nopeaan päätöksentekoon.

Kokouksen lopuksi VATE äänesti ensimmäisen kerran toimikautensa aikana. VATE ei yhdy muutosjohtajan antamaan lausuntoon Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin esittämien lisäpoistojen osalta, vaan toteaa että vanhan keskussairaalan kiinteistöjen lisäpoistoja ei tule tässä kohdassa toteuttaa.

Aluevaalilautakunta on pitänyt järjestäytymiskokouksensa. Aluevaalit toteutetaan 23.1.2022.

Lisätiedot:

Jukka Lindberg, muutosjohtaja, p. 040 595 0631

Uutiset

Ripeästi ja rohkeasti kohti Kanta-Hämeen hyvinvointialuetta

Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveysjohtoa, politiikkaa ja eri sidosryhmiä kokoontui Hämeenlinnan Verkatehtaalle 17.11. kuulemaan ja keskustelemaan hyvinvointialueiden valmistelusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimeenpano on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan hyvässä vauhdissa.

Toimeenpanon rahoitus erityisesti ICT:n osalta on asia, jonka osalta toivomme, että Kanta-Hämeen tyyppiset sirpaleiset alueen huomioidaan rahoituksessa tasapäistämisen sijaan.

Jukka Lindberg, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tehdään myös hallintouudistuksen rinnalla. Erityisesti parannetaan peruspalveluiden saatavuutta ja yhtenäisiä toimintatapoja hyvinvointialueella. ”Aitaa kaatuu, eikä vaan vaihdeta nimeä ovessa”, totesi perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru puheenvuorossaan.

Myös hoitotakuun tiukentuminen puhututti ministeri Kiurun aluekierroksella. Hallituksen esitys hoitotakuun lainsäädännöstä on tulossa lausuntokierrokselle. Esityksen mukaan huhtikuusta 2023 alkaen perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Tavoite on iso haaste myös Kanta-Hämeen alueella.

Sekä hallinnon että palveluiden uudistamisen eteenpäinviemiseksi on tärkeä oppia ajattelemaan asioita hyvinvointialueen mittakaavassa.

On myös ymmärrettävä, että hyvinvointialueen käynnistämisvaihe ei ole lopullinen, vaan nyt tehtäviä ratkaisuita voidaan muuttaa ja parantaa vielä hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyäkin.

Jukka Lindberg, muutosjohtaja

Lisätietoja: Muutosjohtaja Jukka Lindberg, 040-595 0631,

Uutiset

Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke rekrytoi

Etsimme meille työkaveriksi innokkaita kehittäjiä. Oletko oman alasi tulevaisuuteen katsova, innovatiivinen osaaja? Tule meidän hanketiimiin töihin!

Pääset kehittämään sote-palveluita ja samalla pysyt valtakunnallisen kehittämisen kärjessä. Meidän työpisteemme on helpon kulkuyhteyden päässä juna- ja bussiasemilta, joten kulku onnistuu helposti. Meillä on hyvät etätyön mahdollisuudet ja joustavat työajat.

Palkkaus tehtäviin on KVTES:n mukainen.

Tule kehittämään tulevan hyvinvointialueen palveluita

Tulevaisuuden sote- ja ikääntyneiden kotona asumisen hankkeissa kehitämme tulevan hyvinvointialueen palveluita. Olemme luomassa uudenlaisia sote-keskuksia, joissa monialainen tiimimalli vastaa saatavuuden ja jatkuvuuden parantamisen haasteisiin. Samalla otetaan käyttöön yhden yhteydenoton-periaate.

Mielenterveys- ja päihdepalveluja vahvistetaan kaikissa ikäluokissa. Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen suuntautuu usealle osa-alueelle kuten kotihoidon sisältöjen, saatavuuden ja intensiteetin kehittämiseen. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa panostetaan mm. varhaisen vaiheen yhteen-toimivaan ohjaukseen ja neuvontaan universaalipalveluista lastensuojeluun.

Verkostomainen perhekeskus muodostaa toiminnallisen kehyksen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiselle. Uusien teknologioiden ja digitalisaation maksimaalinen hyödyntäminen sekä asiakas- ja palveluohjaus ovat merkittäviä yhteisiä painopisteitä.

Kuntoutuksessa yhtenäistetään ja selkiytetään toimintakäytänteitä sekä kehitetään toimiva konsultaation malli. Vammaistyössä varmistetaan palveluiden saatavuutta ja hyvinvointialueen valmiutta palveluiden yhtenäisyyteen lakien muuttuessa.

Kaiken kehittämisen läpileikkaavina tavoitteina ovat asiakasosallisuuden vahvistaminen, johtamisen uudistaminen, toimintakulttuurin muutos ja kustannusten nousun hillitseminen. Tutkimme hankkeen aikana asiakasprosessien sisältöjä ja polkuja yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta osaamme palvella heitä tulevaisuudessa entistä paremmin.

Oletko uusi osaajamme?

Rekrytoimme hankkeeseen uusia osaajia. Osa rekrytoinneista on ehdollisia kunnes rahoituspäätös saapuu jouluviikolla 2021.

Tavoitteemme on, että uudet työkaverimme pääsisivät aloittamaan 1.1.2022. Työsuhde olisi voimassa 31.12.2023 asti määräaikaisena sopimuksena (projektityö). Hankeorganisaatio sijoittuu tällä hetkellä Hämeen liittoon. Vuoden 2023 alusta siirrymme hyvinvointialueen toiminnaksi.

Haemme erityisasiantuntijaa, joilta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa ja laajaa osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon kentän kehittämisestä myös valtakunnallisesti. Asiantuntijoiden koulutustason tulee olla myös ylempi korkeakoulututkinto. Asiantuntijoilta toivomme oman substanssin osaamisen lisäksi johtamisosaamista, jolla viedä kehittämistyötä eteenpäin hyvinvointialueellamme. Suunnittelijoilla toivomme olevan soveltuva korkeakoulututkinto ja sen lisäksi vankka osaaminen omalta substanssialueeltaan.

Avoimet ja haettavat tehtävät

Rekrytoimme nyt seuraaviin tehtäviin (näissä rahoitus on jo varmistunut):

 • viestintäsuunnittelija
 • asiantuntija: lapset, perheet ja nuoret

Valtionavustuksen varmistuessa täytämme seuraavat tehtävät (rekrytointi ennakollisena ja ehdollisena):

 • erityisasiantuntija: asiakas- ja palveluohjaus
 • asiantuntija: kuntoutus
 • asiantuntija: vammaispalvelut
 • asiantuntija: henkilöstökokemus
 • asiantuntija: lastensuojelu
 • asiantuntija: henkilöstön kehittäminen, ikääntyneiden palvelut
 • asiantuntija: hyvinvointiteknologia, ikääntyneiden palvelut
 • suunnittelija: alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy ja seksuaalineuvonta
 • suunnittelija: lasten ja nuorten nepsy-palveluiden kehittäminen

Lisätietoja

Sini Stolt, hankepäällikkö, ensisijaisesti sähköpostilla . Puhelimitse 19.11.klo 8-9 ja 23.11. klo 15-16

Tutustuthan myös: omahame.fi ja soteuudistus.fi -sivustoihin.

Hakuohjeet

IIlmoitukset ja hakuohjeet löytyvät Sarastia Rekryn sivuilta.

Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

Poliittinen seurantaryhmä keskusteli kokouksessaan 11.11.2021 muun muassa politiikalle ja johdolle suunnatusta työpajasarjasta, hyvinvointialueen koetalousarviosta ja tukipalvelujen järjestämistavoista.

Hyvinvointialueen strategia- ja ohjausmallityö käyntiin 

Hyvinvointialueen strategia- ja ohjausmallityö käynnistyy ensi viikolla alkavalla johdolle ja politiikoille suunnatulla työryhmätyöskentelyllä. Ennakkotyö yritetään saada valmiiksi tammikuun loppuun mennessä. Helmikuussa VATE luovuttaa ennakkotyönsä vaaleissa valituille poliittisille edustajille, jotka synnyttävät ennakkotyön pohjalta käynnistymisvaiheen strategian, sekä päätöksenteko- ja johtamismallin hyvinvointialueen käyttöön. Työskentelyn teemoihin kuuluvat muun muassa strategia, päätöksenteko ja demokratia, johtaminen ja ohjattava organisaatio sekä ohjaus ja mekanismit.  

Hyvinvointialueen rahoituskuva synkkenee 

 Hyvinvointialueen valmistelutoimistossa työskennellään koetalousarvion parissa. Marraskuussa valmistuva koetalousarvio tarkentaa hyvinvointialueen rahoituspohjaa.

– Aiemman tarkastelun perusteella näytti siltä, että toiminta käynnistyy kasvavaan talouteen, mutta nyt selvittelemme, kuinka suuri osa siirtymätasauksesta on mahdollisesti syöty jo ennen hyvinvointialueen aloittamista. Tämä on tärkeä asia tulevissa neuvotteluissamme ministeriöiden kanssa, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen muutosjohtaja Jukka Lindberg toteaa.

Aluevaalikunta järjestäytyy – Sopimusten tallentamaminen on käynnistynyt

 Kanta-Hämeen aluevaalilautakunta pitää järjestäytymiskokouksen 16.11., jolloin päätetään muun muassa kuulutusten julkaisemisesta sekä vaalityössä avustavasta henkilökunnasta. 

Sopimusten tallentaminen sopimushallintajärjestelmään on käynnistynyt. Väliaikainen toimeenpanoelin muistutti 15.10. pitämässään kokouksessa kuntia ja kuntayhtymiä siitä, että sopimussiirtojen ennakkovalmistelu vaatii paljon työtä, ja se tulee aloittaa kunnissa nopeasti. Tällä hetkellä järjestelmään on kirjattu muutama sata sopimusta. 

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön tietojen kerääminen toteutetaan loppuvuoden kuluessa. Tietojen luovuttaminen käsitellään nykyisissä organisaatioissa yhteistoimintamenettelyllä henkilöstön edustajien kanssa ennen tietojen luovuttamista.

HR-asiantuntijoiden rekrytointi etenee. Hyvinvointialue etsii riveihinsä kahta HR-asiantuntijaa tekemään henkilöstösiirtojen valmistelua ja toteuttamista, palvelusuhdeasioita, HR-prosessien ja henkilöstöpolitiikan muodostamista ja HR-viestintää. 

Henkilöstöä luovuttavat organisaatiot käyvät parhaillaan yhteistoimintakäsittelyjä siirtyvän henkilöstön henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamisesta hyvinvointialueelle. 

Tietohallinto & ICT odottaa rahoituspäätöstä

Kanta-Hämeen hyvinvointialue haki lokakuussa sosiaali- ja terveysministeriölle lähetetyssä ICT-hakemuksessa yhteensä 24,6 miljoonaa euroa alueelle. Summaan sisältyy miljoonan euron siemenraha, joka on jyvitetty sellaisiin hallinnollisiin asioihin, joiden käynnistäminen ei voi odottaa. Tällaisia asioita ovat muun muassa talous- ja henkilöstöhallinto. 

 – Rahoituspäätöstä odotetaan yhä, joten ICT-puolella voidaan edetä vain luvatun siemenrahan puitteissa, mutta sitäkään ei ole vielä näkynyt tilillä. Tässä vaiheessa pohdimme, mistä saamme toteuttajat tietohallintoon, ja miten selviämme toiminnasta, jos saamme vain osan hakemastamme rahoituksesta, kommentoi Lindberg.

Tukipalvelujen järjestämistavasta keskusteltiin

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmän kokouksessa nousi esiin huoli hyvinvointialueen tukipalveluiden järjestämistavoista. Huolenaihe koskee hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttävän väliaikaisen toimeenpanoelimen päätökseen hankkia taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus Sarastia Oy:ltä ilman kilpailutusta.

Hyvinvointialueen sote-vastuuorganisaatioilla on tällä hetkellä käytössään lukuisia eri ohjelmistotoimittajilta peräisin olevia tietojärjestelmiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023, on tietojärjestelmät muokattava yhdeksi kokonaisuudeksi. Hyvinvointialue on Sarastia Oy:n omistajana sidosyksikköasemassa, joten järjestelmän hankintapäätös on mahdollista tällä pohjalla tehdä. Lisäksi on otettava huomioon, että käyttöönottoprojektit ovat eri järjestelmiä yhdistettäessä erittäin pitkiä. VATElla on kuitenkin toimivaltaa tehdä päätöksiä vain vuoden 2023 loppuun saakka.

– VATE on ainoa taho, jolla on tällä hetkellä erilliseen VATE-lakiin perustuen valta tehdä päätöksiä syntyvän hyvinvointialueen puolesta. Seurantaryhmässä käytiin hyvää keskustelua toimivallan rajoista, ja käytännön esimerkkinä pohdittiin, miten laaja toimivalta VATElla on, ja miten pitkälle meneviä päätöksiä se voi tehdä kiireeseen vedoten. Aikataulun valtava kireys oli yleisesti jaettu huoli jo lakipaketista lausuttaessa, ja nyt se konkretisoituu. Tärkeintä on kaikilla päätöksillä varmistaa, että siirtymä 2023 tehdään häiriöittä, ja vaikkapa palkat maksetaan ajallaan, kommentoi hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Sari Rautio.

– Nyt tarvitaan avointa keskustelua ja myös selkeää viestintää hämäläisille. Yhteisen uuden rakentaminen vaatii meiltä kaikilta paljon joustoa. Hankintojen osalta on oltava erityisen tarkkana, ja erillisen hankintastrategian rakentaminen on aloitettava välittömästi. VATElla on myös päävastuu viestinnästä. Päätökset ja niiden perusteet on tultava avoimesti kaikkien tietoon, ja hyvän hallinnon mukaisesti esityslistat hyvissä ajoin nähtäville. Näin rakennetaan yhteistä luottamusta, Rautio jatkaa. 

Lindberg toteaa Kanta-Hämeen toimineen samoin kuin muutkin niin sanotut sirpalemaakunnat.

– Olemme nojanneet käyttöönotossa in-house-yhtiöön samalla tavalla kuin kaikki Kanta-Hämeen kaltaiset hyvinvointialueet, joissa ei ole valmista kuntayhtymää.

Uutiset

Hyvinvointialueen valmistelutoimiston johtoryhmän viikkotiedote 4.11.2021

Suvi Turunen aloittaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen viestintäpäällikkönä

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen viestintäpäälliköksi on valittu Suvi Turunen. Hän on 44-vuotias filosofian maisteri, joka on tehnyt kaksikymmenvuotisen uran toimittajana. Turunen on toiminut esihenkilötehtävissä Ylellä, viimeisimpänä suunnittelevana tuottajana Yle Hämeessä. Hänen tehtäviinsä on kuulunut muun muassa Yle Hämeenlinnan ja Yle Lahden toimitusten sisältöjen suunnittelu verkkoa, radiota, televisiota ja sosiaalista mediaa varten. 

– Olen erittäin innoissani uudesta tehtävästä, jonka kautta pääsen aitiopaikalta seuraamaan sote-uudistusta. Edessä on suuri murros, joka vaatii paljon viestintää, kuuntelemista ja vuoropuhelua – ja juuri näitä asioita haluan olla tekemässä, kommentoi Turunen. 

Turunen aloittaa tehtävässään 22.11.2021. 

Palveluiden ja järjestämisen vastuualueella Tuula Salminen on aloittanut palveluiden yhdyspintojen valmistelijana. Hän tulee työskentelemään myös osallisuuteen liittyvien kysymysten parissa. Salminen siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen Kanta-Hämeessä sote-valmistelua tehneestä rakennehankkeesta. 

Kanta-Häme aloittaa hyvinvointialueiden neuvottelukierroksen

Kanta-Häme valmistautuu ensimmäisenä hyvinvointialueena rahoittavien ja ohjaavien ministeriöiden (STM, VM, SM) kanssa käytäviin neuvotteluihin. Marraskuun lopussa alkavissa neuvotteluissa muodostetaan peruskäsitystä muun muassa hyvinvointialueen palveluista, kehittämiskohteista, vahvuuksista ja rahoituksen tarpeesta. Neuvotteluihin mentäessä Kanta-Hämeessä koostetaan koko hyvinvointialuetta ja kaikkia siihen liittyviä organisaatioita koskeva talousarvio. 

– Nyt alkaa varmentua se, että valtiolta tulevan rahoituksen tarve on Kanta-Hämeessä noin 650 miljoonaa euroa. sen lisäksi tullaan keräämään asiakasmaksuja noin 50 miljoonaa euroa, joten kokonaistalous on tämänhetkisen käsityksen mukaan noin 700 miljoonaa euroa, kommentoi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen muutosjohtaja Jukka Lindberg

Hän peräänkuuluttaa myös ministeriöiltä pikaisia toimia rahoituksen turvaamiseksi.

– Meitä kiinnostaa luonnollisesti tässä vaiheessa valmistelun rahoitus sekä hyvinvointialueen lopullinen rahoitus. On äärimmäisen tärkeää, että yleisvalmistelun ja ICT:n riittävä rahoitus turvataan ministeriöiden puolelta. Toivommekin, että tilanne selkiytyisi nopeasti.

Tilojen ja palveluiden kartoitus on alkanut

Hyvinvointialue on aloittanut tilojen ja tukipalveluiden kartoituksen. Kartoituksessa hyödynnetään aiempien tuotantokausien aikana syntynyttä aineistoa. Aineistoon on koottuna kattavia tietoja muun muassa hyvinvointialueelle siirtyvien kiinteistöjen tilojen määrästä, vuokrista, kunnosta ja omistusmuodoista. 

Katso muutosjohdon esittäytyminen

Oma Hämeen kotisivuilta löytyvään materiaalipankkiin on koottu viime tiedotteessa mainittu hyvinvointialueen muutosjohdon esittäytymisvideosarja. Video tarjoaa perusteellista tietoa siitä, mitä hyvinvointialueen valmistelussa on tällä hetkellä meneillään ja miten henkilöstön osallisuus on varmistettu.