Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelua tehdään vahvalle pohjalle

Pitkä yhteinen historia, laaja valmistelupohja ja yhtenäinen tilannekuva nähdään hyvinvointialuetyössä Kanta-Hämeen vahvuuksina.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelua johtava väliaikainen toimeenpanoelin (VATE) on käynyt lähetekeskustelun valmistelun peruslinjoista ja tavoitteista. Keskeisenä tavoitteena on toiminnan siirtäminen hyvinvointialueelle ilman asukkaille tai työntekijöille koituvia häiriöitä. Vastuu valmistelun onnistumisesta on helmikuuhun 2022 asti VATElla, valmistelutoimistolla sekä kaikilla hyvinvointialueeseen liittyvillä organisaatioilla.

Toimeenpanoelin listaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutyön vahvuuksiksi alueen sopivan koon, yhteisen valmisteluhistorian, tuttuuden, laajan valmistelupohjan sekä yhtenäisen tilannekuvan. Kanta-Hämeen vahvuutena on myös henkilöstön ottaminen laajasti mukaan valmisteluun.

– Meillä on realistisella tasolla oleva tavoite. Toiminnan häiriöttömän siirtämisen lisäksi henkilöstön osallisuus, demokratian varmistaminen ja valmistelun avoimuus ovat tärkeitä onnistumisen kohtia, kommentoi muutosjohtaja Jukka Lindberg.

VATE muistuttaa lähetekeskustelussaan, että väliaikaisen valmistelun aikana kaikkea hyvinvointialueeseen liittyvää työtä ei saada valmiiksi eikä se ole tarpeenkaan. Näin hyvinvointialueen vaaleilla valitut päättäjät sekä operatiivinen johto pääsevät tekemään omat linjauksensa.

– Hyvinvointialue tekee omat strategiset valintansa sitten, kun käynnistyminen on varmistunut ja rakenteet pystytetty, Lindberg toteaa.

VATE jatkaa syksyn mittaan myös henkilöstön rekrytoimista. Tällä hetkellä sisäisessä haussa on yhdeksän työntekijää ICT:n, hallinnon ja talouden tehtäviin. Näiden palkkausten myötä valmistelun tahdin odotetaan kiihtyvän.

Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialue saa poliittisen seurantaryhmän

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti kokouksessaan 13.8.2021 kutsua poliittisen seurantaryhmän tukemaan hyvinvointialueen valmistelua. Poliittinen seurantaryhmä koostuu kuntien ja sote-kuntayhtymien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajistosta sekä maakuntahallituksen ja -valtuuston puheenjohtajistosta. Lisäksi poliittisen seurantaryhmän kokouksiin voivat osallistua kunnanjohtajat sekä sosiaali- ja terveysjohtajat, sote-kuntayhtymien yhtymäjohtajat sekä perusturvajohtajat sekä pelastusjohtaja.

Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja tukea väliaikaisen valmistelutoimielimen työtä ja hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanoa. Poliittinen seurantaryhmä ei voi käyttää laissa väliaikaiselle valmistelutoimielimelle säädettyä toimivaltaa, mutta se voi välittää näkemyksiään ja ehdotuksiaan valmistelutoimielimelle.

Valmistelutoimiston projektijohtajat aloittavat

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin perusti heinäkuussa pidetyssä ensimmäisessä kokouksessa VATEn yhteyteen muodostettuun valmistelutoimistoon neljä projektijohtajan virkaa. Virkoihin valittiin Niina Haake (palvelut ja järjestäminen), Petrus Kukkonen (konsernitalous ja rakenne), Jussi Savola (konsernihallinto ja siirrot) sekä Johanna Tulander-Välkki (tietohallinto ja ICT). Muissa asioissa VATE linjasi henkilöstön osallistumisen tapoja hyvinvointialueen valmistelussa. Kanta-Häme pyrkii laajaan henkilöstön osallisuuteen valmistelun eri vaiheissa.

Uutiset

Monialaiset kahvihetket jatkuvat – Löydät päivämäärät ja teemat täältä

Monialaiset kahvihetket jatkuvat kesätauon jälkeen. Monialaisissa kahvihetkissä voit tulla
keskustelemaan teeman äärelle tai vain kuunnella muita. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua.
Liity mukaan tapahtumiin tämän linkin kautta!


Päivämäärät ja teemat

10.8. klo 14–14.30 Millaista tukea vanhemmille löytyy perhekeskuksesta?

Tuukka Pajuniemi, Kaisa Pulakka, Jaana Ahtonen-Huuskonen ja Sini Stolt

24.8. klo 14–14.30 Työntekijää kuormittavat asiakkuudet – miten apua monialaisuudesta
Pilvi Nieminen

7.9. klo 14–14.30 Tietojohtamisen askeleet kohti monialaista sote-keskusta
Jari Kauppi

21.9. klo 14–14.30 Päihdetyö kuuluu kaikille – puhetta päihdetyöstä Kanta-Hämeessä
Christa Ahonen

5.10. klo 14–14.30 Kanta-Hämeen alueellinen hyvinvointikertomus
Tuula Salminen

19.10. klo 14–14.30 Kanta-Hämeen syyslomaviikko, tarkentuu myöhemmin

2.11. klo 14–14.30 Ikääntyneiden kotiutustilanteet – mikä mättää, mikä ei
Riikka Ovaskainen ja Mari Ventola

16.11. klo 14–14.30 Lapsen oikeudet ovat aikuisen velvollisuuksia. Miten tuemme tähän
perhekeskuksissa? – Lapsen oikeuksien teemaviikko

Jaana Ahtonen-Huuskonen, Tuukka Pajuniemi ja Kaisa Pulakka

30.11. klo 14–14.30 Tarkentuu myöhemmin

14.12. Kko 14–14.30 Syksyn valmennusten antia: Mitä uutta monialaisessa työprosessissa
Kanta-Hämeessä?

Taru Arnkil ja Pilvi Nieminen