Uutiset

Väliaikainen valmistelutoimielin hakee neljää projektijohtajaa

Kanta-Hämeen hyvinvointialue ottaa vastuun Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja julkisesta toteuttamisesta 1.1.2023 lähtien. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää tässä valmistelun vaiheessa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE), joka on ensimmäisessä kokouksessaan 5.7.2021 perustanut valmistelutoimistoon neljä (4) projektinjohtajan virkaa. Virat täytetään muutosjohtajan tekemällä päätöksellä. Hämeen Liitto toimii Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallinnollisena tukena käynnistymisvaiheessa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue julistaa haettavaksi:

1. Projektinjohtajan viran valmistelualueelle palvelut ja järjestäminen
2. Projektinjohtajan viran valmistelualueelle konsernihallinto ja siirrot
3. Projektinjohtajan viran valmistelualueelle tietohallinto ja ICT
4. Projektinjohtajan viran valmistelualueelle konsernitalous ja rakenne

Projektinjohtajien tutkintovaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, taito johtaa laajoja kokonaisuuksia, valmistelualueen tuntemus sekä toimeenpanokyky verkosto-olosuhteissa. Projektinjohtajat toimivat sisällöllisinä esimiehinä aihekokonaisuuden valmisteluhenkilöstölle. Virkamääräys tehdään sopimuksen mukaan, mutta enintään 30.6.2023 saakka. Hakija voi esittää palkkatoiveensa.

Hakemukset ja CV:t voi lähettää sähköpostitse 21.7.2021 klo. 12.00 mennessä muutosjohtaja Jukka Lindbergille jukka.lindberg(at)hameenlinna.fi. Hakemus on otsikoitava ”Hakemus projektijohtajan virkaan”. Tiedustelut puhelimitse Jukka Lindberg 040-5950631.

Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloitti toimintansa

Sosiaali- ja terveysuudistuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettiin 1.7.2021. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa aina maaliskuuhun 2022 asti käyttävä väliaikainen valmistelutoimielin piti järjestäytymiskokouksensa maanantaina 5.7.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) puheenjohtajaksi valittiin Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Varapuheenjohtajina toimivat Riihimäen kaupunginjohtaja Jere Penttilä, Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta. VATEssa on puheenjohtajiston lisäksi 14 jäsentä kaikista Kanta-Hämeen kunnista, kuntayhtymistä, sairaanhoitopiiristä sekä pelastustoimesta.

VATEn tehtävänä on valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien sekä pelastustoimen siirtymistä kunnilta uudelle hyvinvointialueelle, jolle järjestämisvastuu siirtyy tammikuussa 2023. Kanta-Hämeessä tavoitellaan sitä, että uudistuksella saadaan mahdollisimman suuret hyödyt kansalaisille sekä häiriötön siirto, josta ei aiheudu sote-palveluiden käyttäjille katkoksia.  

Järjestäytymiskokouksessaan VATE päätti myös hyvinvointialueen muutosjohtajan määräaikaisen viran perustamisesta. Muutosjohtajaksi valittiin Hämeenlinnan sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg, joka toimii virassa 30.6.2023 saakka. Tehtävässään Lindberg vastaa uudistuksen läpiviennistä ja hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä ja johtamisesta Kanta-Hämeessä.

– Iso juttu tulee olemaan henkilöstösiirron onnistuminen. Meillä Kanta-Hämeessä siirtyy reilusti yli 6 000 työntekijää uuden hyvinvointialueen alaisuuteen. On tärkeää, että teemme siirron yhteistoiminnallisesti, läpinäkyvästi ja avoimesti. Jatkamme ja vahvistamme aiemmilla valmistelukerroilla hyväksi havaittuja toimintamalleja, kun teemme yhteistyötä siirtyvän henkilöstön kanssa, Lindberg kommentoi.

Puolentoista vuoden mittaiseen väliaikaiseen toimeenpanovaiheeseen mahtuu Lindbergin mukaan suuria urakoita.

– Teemme ison fuusion lyhyessä ajassa, ja siihen liittyy todella paljon teknistä tekemistä: pitää muodostaa hyvinvointialueen organisaatio, tehdä henkilöstön siirtosopimukset, omaisuuden siirto ja tulevat ICT-ratkaisut. Tämä kaikki tehdään myös poikkeuksellisella tavalla. Suomen hallintohistoria ei tunne tällaista virkamiehistä koottua väliaikaista valmisteluelintä. Meillä on onneksi paljon asiantuntemusta VATEssa, ja tämä työskentelytapa onnistuu varmasti.

VATE hyväksyi myös valmisteluorganisaation, johon kuuluvat muutosjohtajan lisäksi neljä projektijohtajaa sekä muu valmistelutoimisto työvaliokunnan ja VATEn lisäksi. VATE kokoustaa seuraavan kerran elokuussa. Hyvinvointialueella toimii väliaikaisvalmistelun ajan poliittinen seurantaryhmä, jolle nimetään puheenjohtajisto. Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin perustaa väliaikaishallinnon yhteistoimintaelimen.