Uutiset

Jaana Ahtonen-Huuskonen Lapset, nuoret ja perheet -kokonaisuuden projektiasiantuntijaksi

Projektiasiantuntijana Ahtonen-Huuskonen vastaa Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hankekokonaisuuden kehittämistoimenpiteiden edistämisestä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osa-alueella koko Kanta-Hämeessä. Hän on perhekeskuskehittämisen osaaja, jolla on myös vahva osaaminen mielenterveyspalveluiden kehittämiseen. Ahtonen-Huuskonen aloittaa tehtävässään 9.8.2021.

Lisätiedot
Sini Stolt
sini.stolt(at)hame.fi
+358 50 570 9269

Uutiset

Kanta-Hämeen työryhmä käsitteli sote-toimeenpanon ennakkovalmistelua ja aikataulua – Uudistus etenee aikataulussa

Kanta-Hämeen valmistelutyöryhmä päätti perjantaisessa kokouksessaan hyväksyä väliaikaiseen toimeenpanoelimeen VATEen liittyvän tarvittavan ennakkovalmistelun sekä aikataulun. Uudistuksen mukaiset hyvinvointialueet perustetaan 1.7.2021, jos eduskunta hyväksyy sote-lait.

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen uudistuksen myötä perustettava toimeenpanoelin käyttää Kanta-Hämeen hyvinvointialueella korkeinta päätösvaltaa siihen asti, kunnes maakuntavaaleissa valittu aluevaltuusto ja -hallitus aloittavat toimintansa vuoden 2022 alkupuolella. Hyvinvointialueet perustetaan 1.7.2021, jos eduskunta hyväksyy sote-lait. VATEn työskentelyn aloittamisen lisäksi työryhmä kävi kokouksessaan evästyskeskustelun VATEn yhteyteen perustettavasta valmistelutoimistosta sekä päätti valmistelutoimiston muutosjohtajan rekrytointia koskevista käytännöistä.

Työryhmä päätti 11.6.2021 pitämässään kokouksessa hyväksyä VATEn käynnistymiseen liittyvän ennakkovalmistelun ja aikataulun. Valmisteluryhmän pyynnöstä Hämeen liitto tekee ensiselvityksen niistä välttämättömistä tehtävistä ja palveluista, joita hyvinvointialue tarvitsee perustamisvaiheessaan.

Valmisteluryhmä kävi läpi myös valmistelutoimiston organisoitumista, tulevaa työsuunnitelmaa sekä rekrytointia. Valmisteluryhmä totesi, että varsinaiset päätökset valmistelutoimistosta, työjärjestyksestä sekä rekrytoinneista tekee väliaikainen valmistelutoimielin ensimmäisissä kokouksissaan, mutta suunnittelua on hyvä käydä jo etukäteen läpi. Valmisteluryhmä linjasi myös, että valmistelutoimiston tehtävät ja virat olisivat ensisijaisesti osallistuvien organisaatioiden henkilöstön haettavissa.

Hämeen liitto sai valmisteluryhmän päätöksellä tehtäväksi avata ilmoittautumismenettely muutosjohtajan virkaa varten. Ilmoittautumismenettely on avoinna 28.6.2021 ehdollisena siten, että virka avataan ja täytetään, mikäli hyvinvointialue perustetaan. Päätöksen viran perustamisesta ja muutosjohtajan valinnasta tekee VATE. Valmisteluryhmässä sovittiin, että nimeämisesityksen toimielimelle tekee työryhmä, joka koostuu VATEen valittavista seutujen keskuskaupunkien ja sairaanhoitopiirin jäsenistä.