Uutiset

Kanta-Hämeessä linjataan hyvinvointialueen valmistelusta kevään aikana

Sosiaali- ja terveysuudistukseen ja hyvinvointialueen perustamiseen varaudutaan Kanta-Hämeessä. Ensimmäisenä sovittavana asiana on valmistelun ohjaus ja hallinto lakien astuessa voimaan.

 Alueen kunnat ja sote-organisaatiot keskustelevat huhtikuun aikana väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokoonpanosta asiaa valmistelemaan nimetyn työryhmän johdolla. Tämä valmisteluryhmä käsitteli ensimmäistä pohjaesitystä väliaikaisesta valmistelutoimielimestä perjantain kokouksessaan. Lopullisesti asiasta päättävät alueen kunnat ja kuntayhtymät, erityishuoltopiiri sekä pelastuslaitos.

Pohjaesitysmallissa VATE olisi 11-jäseninen toimielin, jossa olisivat edustettuina alueen kunnat, sairaanhoitopiiri, pelastuslaitos sekä erityishuoltopiiri Eteva. Lisäksi henkilöstöjärjestöt sekä VATEn aikanaan asettava taho olisivat edustettuna puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Nyt ehdotettu kokoonpano pohjaa jo aiemmin Sipilän hallituskaudella neuvoteltuun malliin, josta saatiin hyviä kokemuksia. Toimielimelle asetettaisiin myös laajapohjainen poliittinen seurantaryhmä ja erityinen työvaliokunta tukemaan valmistelutyötä.

Hallituksen esityksen mukaisen voimaanpanolain mukaan osapuolten on sovittava myös siitä, mikä taho asettaa valmistelutoimielimen ja tukee sen toimintaa. Valmistelutyöryhmä ehdotti kokouksessaan valmistelutoimielimen asettajaksi Hämeen liittoa. Hämeen maakuntahallitus kuuli valmistelun tilannekatsauksen kokouksessaan 19.4.

Valmistelutyöryhmän jäsenet vievät esityksen väliaikaisvalmistelun toteuttamisesta keskusteltavaksi edustamiinsa organisaatioihin vielä huhtikuun aikana, jotta asiasta saadaan yksimielisyys ennen kesälomakautta. Jos asiaa ei saada sovittua, tulee valtioneuvosto asettamaan VATEn viimeistään kahden kuukauden kuluessa voimaanpanolain voimaantulosta. Hyvinvointialueet on tarkoitus perustaa lailla 1.7.2021.

Uutiset

Kanta-Hämeen perhekeskukset kutsuvat ihmiset ylös, ulos ja leikille

Viikolla 16 (aikavälillä 19.4.–24.4.) vietetään valtakunnallista leikkipäivä-viikkoa. Tämä viikko huipentuu lauantain 24.4. leikkipäivään, jonka teemana on ”Leikkien lähelle luontoa”.

Järjestä ilahduttava leikkituokio naapurustossa tai lyö leikiksi tauolla työkavereiden kanssa. Osoitteessa www.leikkipaiva.fi voit tutustua Suomen laajuisesti järjestettäviin leikkipäivän tapahtumiin. Jos haluat, voit myös lisätä oman leikkiaiheinen tapahtumasi kartalle.

Leikkipäivä liikuttaa yrityksiä mutta myös paikallisia perhekeskuksia ja järjestöjä. Osallisuutta ja kohtaamisia mahdollistavat Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun perhekeskukset kannustavat
kaikkia vanhempia sukeltamaan leikin maailmaan. Perhekeskuksien tärkeinä kumppaneina toimivat paikalliset järjestöt ja yhdistykset mahdollistavat hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa ympärivuotisesti. Tutustu yksittäisten toimijoiden toimintaan tarkemmin osoitteessa www.meidanhame.fi.

Vanhempien leikkiseura on lapsille tärkeää. Aikuisista on niin leikittäjiksi kuin leikkijöiksikin. Muista, että leikkiä voit vain oikein! Lyö siis leikiksi luonnossa ja jaa oma leikkiaiheinen kuvasi sosiaalisessa mediassa Kanta-Hämeen perhekeskusten yhteisellä tunnisteella #perhekeskushäme. Leikkipäivän virallisena tunnisteena toimii #leikkipäivä.

Uutiset

Hyvinvointialueen esivalmistelu käynnistyi Kanta-Hämeessä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä syntyvän Kanta-Hämeen hyvinvointialueen esivalmistelutyö on käynnistynyt. Kanta-Hämeen kunnat, kuntayhtymät sekä pelastustoimi ovat nimenneet edustajat hyvinvointialueen valmistelutyöryhmään, joka kokoontui ensimmäistä kertaa maanantaina 22.3.2021.

Työryhmän tehtävänä on laatia suunnitelma tulevasta väliaikaisvalmistelusta, jota tarvitaan tulevan hyvinvointialueen rakentamiseksi. Hyvinvointialueelle siirtyy uudistuksen yhteydessä koko Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, omaisuutta ja sopimukset.

Suunnittelun lisäksi ryhmän mietittäväksi jää väliaikaisvalmistelusta vastaavan valmistelutoimielimen kokoonpano ja ohjaus. Sote-lakien astuessa voimaan heinäkuussa 2021 valmistelutoimielin käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa aina siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu aluevaltuusto aloittaa tehtävänsä keväällä 2022. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.

– On myöhäistä käynnistää valmistelutyötä syksyllä, jos lait menevät eduskunnassa aikataulun mukaisesti läpi. Sen vuoksi olemme päättäneet käynnistää hyvinvointialueen valmistelun nyt, vaikka virallisia päätöksiä ei vielä olekaan olemassa, kommentoi valmistelutyöryhmän puheenjohtajaksi valittu Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.

Pelkästään siirtyvän henkilökunnan pitää valmistelutyön kiireisenä.  

– Uusi hyvinvointialue tulee olemaan noin 6 000 – 7 000 ihmisen työpaikka, joten suunnittelu- ja neuvotteluprosessit ovat melkoisen pitkiä, Isosuo jatkaa.  

Ryhmä valitsi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Riihimäen kaupunginjohtaja Jere Penttilän. Toisena varapuheenjohtajana toimii Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi. Puheenjohtajiston valinnan lisäksi valmistelutyöryhmä vahvisti kevään työsuunnitelman. Ryhmän tavoitteena on saada valmistelutoimielimeen liittyvät linjaukset ratkaistua ennen kesää, jotta väliaikainen valmistelutoimielin voi aloittaa toimintansa täysipainoisesti syksyllä 2021.