Turvallisuusfoorumi järjestäytyi Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeen turvallisuusfoorumi kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina. Uudessa foorumissa näkökulma turvallisuuteen on tarkoitus pitää mahdollisimman laajana niin, että se pitää sisällään niin turvallisuuden, varautumisen, valmiuden kuin hyvinvoinnin.

Monissa maakunnissa vastaava toiminta on ollut käynnissä jo vuosia. Kanta-Hämeessä toiminnasta tekee poikkeuksellista se, että täällä samaan pöytään otetaan mukaan myös ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

– Turvallisuusfoorumin kokoamiseen päädyttiin oikeastaan kahdelta suunnalta yhtäaikaa. Toisaalta keskusteluissa nousivat esiin teemat arjen turvallisuudesta, nuorten pahoinvoinnista ja huumerikollisuudesta, ja toisaalta Kanta-Hämeen maakunta- ja sote-uudistusta valmistelevassa Oma Hämeessä turvallisuusfoorumia suunnitellaan osaksi tulevan maakunnan toimintaa, sanoo maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen Hämeen liitosta.

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla on jo toiminnassa koko Etelä-Suomen kattava valmiustoimikunta, silti uusi maakunnallinen turvallisuusfoorumi nähdään tärkeänä.

– Turvallisuusfoorumi tuo toimintaan lisäarvoa, sillä maakunnan tasolla toimiessa ollaan lähempänä käytännön toimijoita ja tekemistä, sanoo AVI:n Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Tommi Laurinen.

– Turvallisuusfoorumin kautta voidaan yhteistyössä esimerkiksi edistää riskiarvion jatkuvaa ylläpitoa, valmistella valmiusharjoituksia ja suunnitella koordinoidusti häiriötilanteiden viestintää.

Turvallisuusfoorumin kokoonpanossa ovat edustettuina maakuntaliiton, maakunta- ja sote uudistuksen valmistelun, aluehallintoviraston, pelastuslaitoksen, erikoissairaanhoidon, poliisin, puolustusvoimien, ympäristöterveydenhuollon, rikosseuraamuslaitoksen, seurakuntien henkisen huollon, järjestötoiminnan, ELY-keskuksen, huoltovarmuuden ja kuntien näkökulmat. 

– Foorumi mahdollistaa yhteisen tilanneymmärryksen ja varmistaa, että kaikkialla varaudutaan tasalaatuisesti riskeihin. Myös ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin voidaan varautua, kun mukana on monenlaisia toimijoita erilaisista näkökulmista. Tärkeää on huomioida myös laajoihin ja vakaviin häiriötilanteisiin varautuminen. Foorumi tukee sekä arjen turvallisuuteen että poikkeusoloihin varautumista, Laurinen summaa.

Oleellinen osa toimintaa tulee olemaan ajatusten, kokemusten ja toimivien mallien jakaminen.

– Turvallisuusfoorumi on arvokas keskusteluareena hyvien käytänteiden jakamiseen. Tätä kautta saadaan aikaan myös luontevaa kustannustehokkuutta, Laurinen toteaa.

Lisätietoa:

Anna-Mari Ahonen
maakuntajohtaja, Hämeen liitto
Turvallisuusfoorumin puheenjohtaja
anna-mari.ahonen@hame.fi
p. 050 572 0945

Tommi Laurinen
pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
tommi.laurinen@avi.fi
p. 0295 016 144

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun