Lapsiystävällisyydestä Kanta-Hämeen valttikortti

Lapsiystävällisyys on tavoite, johon on helppo yhtyä. Tämä on havaittu myös lapsi- ja perhepalveluita uudistavassa LAPE-muutosohjelmassa. Visio entistä lapsiystävällisemmästä Kanta-Hämeestä tuo yhteen lapsiperheiden sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluita yli kuntarajojen ja kiteyttää Kanta-Hämeen yhteisen näkemyksen palveluiden tulevaisuudesta.

Kanta-Häme on jo nyt tietyillä mittareilla yksi Suomen lapsiystävällisimmistä maakunnista. Unicef kehitti suomalaisen lapsiystävällinen kunta -mallinsa yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa ja myös Forssa ja Tammela ovat Unicefin sertifioimia lapsiystävällisiä kuntia. Vastaavaa sertifioitua lapsiystävällisen maakunnan mallia ei ole vielä olemassa, mutta LAPE-muutosagentti Jari Pekuri kokee, että Kanta-Hämeessä tulee silti viedä eteenpäin myös maakunnanlaajuisen lapsiystävällisyyden sanomaa.

Tarvittavia askeleita kohti suurempaa lapsiystävällisyyttä esitellään tuoreessa julkaisussa ”Kohti lapsiystävällistä Kanta-Hämettä”. Julkaisu kokoaa LAPE-työn tähänastisia tuloksia ja käytännön työkaluja päättäjille ja ammattilaisille. Lataa julkaisu.

LAPE-agentti Jari Pekuri kiertää kevään aikana puhumassa lapsiystävällisyydestä Kanta-Hämeen kuntien valtuutetuille. Päättäjille Pekuri kertoo muun muassa lapsivaikutusten arvioinnista, lapsilähtöisestä budjettianalyysistä ja Kanta-Hämeessä kehitetystä hyvinvointiympyrästä, joka jäsentää ja visualisoi tietoa koululaisten hyvinvoinnista. Nämä ovat kaikki käytännön työkaluja, joita soveltamalla päätökset voidaan perustaa entistä paremmin tietoon ja lapsen etuun.

Laajemmin ajateltuna lapsiystävällisyys vaatii sekä pysyvää muutosta toimintakulttuuriin että palveluiden parempaa järjestämistä, jotta pirstaleisuudesta saadaan muodostettua perheille toimivia kokonaisuuksia. Kanta-Häme on aloittanut matkansa kohti molempia. Tehtävää on vielä, mutta yhteisen tahdon ja yhdessä tekemisen kautta Kanta-Häme voi tulevaisuudessa olla aidosti lapsiystävällinen maakunta.

Lisätietoa:

muutosagentti Jari Pekuri
jari.pekuri@hame.fi
p. 050 598 4101

 

Päättäjä tai ammattilainen, tee ainakin tämä lapsiystävällisyyden eteen:

  1. Lähde rohkeasti mukaan monialaisiin verkostoihin!
  2. Kuule lapsia ja nuoria arjessa, ei vain juhlapuheissa. Muista kohtaamisen tunnusmerkistö työssäsi.
  3. Kehitä vanhemmuuden tukea. Muista, että vanhempien voimavarat ovat avainasemassa myös lasten hyvinvoinnissa.
  4. Lähde mukaan, kun saat yhteistyöpyynnön.
  5. Pyydä apua, kun olet asiantuntemuksesi rajoilla. Luota sekä omaasi että muiden ammattiosaamiseen.
  6. Perusta päätöksesi tietoon. Pidä päättäjänä lapsen etu mielessäsi.
  7. Päivitä osaamistasi avoimin mielin. Osallistu koulutuksiin, opettele sähköisiä työkaluja, ole valmis aidosti muuttamaan työtapojasi, teit sitten asiakas- tai esimiestyötä.
  8. Ota puheeksi.
  9. Uskalla olla eri mieltä ja kehittää.
  10. Vaali yhteistyöverkostoja yli sektori- ja aluerajojen. Verkostotyö tuo lisäarvoa enemmän kuin se ottaa työaikaa.Lähde: Kohti lapsiystävällistä Kanta-Hämettä -julkaisu (pdf)
Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun