Hyvinvointi ja turvallisuus nivoutuvat yhteen

Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen: Hyvinvointi ja turvallisuus nivoutuvat yhteen
Seminaari Riihimäellä 13.2.

Sisäinen turvallisuudentunne on tärkeää

Sisäministeriön strategiapäällikkö Ari Ewvareyan mukaan Suomessa ei ole koskaan ollut niin turvallista kuin nyt mm. liikenneturvallisuuden ja lasten hyväksikäytön mittareilla.

Hyvinvointia ja terveyttä edistämällä vaikutetaan tuvallisuuden juurisyihin eli ehkäistään esim. koulupudokkuutta, syrjäytymistä, päihde- ja mielenterveysongelmia.

Ari Turunen totesi, että kunnan eri toimialojen ja poliisin tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseksi. Arjen yhteistyö varmistaa varautumisen onnistumisen. Kanta-Hämeen turvallisuusfoorumi alkaa koordinoida maakunnallista yhteistyötä.

Väestö on moninaista ja elää eri todellisuudessa, jolloin paikallisyhteisöjen merkitys korostuu. Vanhempi konstaapeli Jukka Kastikainen kertoi Forssan seudulla kehitetystä yhteisösovittelun mallista, joka on palkittu rikoksentorjuntakilpailussa sekä Suomessa että Euroopassa. Malli kehitettiin turvapaikanhakijoiden ja paikallisten nuorten kahakoidessa.

Yhteisöllisyys parantaa turvallisuutta ja vähentää yksinäisyyttä

Järjestöjen toiminta täydentää perustason palveluja. Tuki- ja ohjauspisteissä ohjataan kullekin sopivaan toimintaan. Riihimäellä on kehitetty ikäihmisille sopivia yhteisöllisiä liikuntamuotoja, kuten kortteliliikuntaa ja naapuruston tukiverkkoa. Tavoitteena on toimintakyvyn parantaminen niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Uutena hankkeena on alkanut Kulmakunta-toiminta kaupungin eri osissa.

Kaikki koulun toiminta tähtää oppilaiden hyvinvointiin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tarvitaan kaikkia eri osapuolia; se ei ole pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon tai sivistys- ja teknisen toimen asia. Liikkuva koulu -toimintamalli on käytössä jokaisella peruskoululla Riihimäellä.

Ehyt ry on kouluttanut nuuska-agentteja mm. Forssan seudun kouluille. Nuuska-agentti on yläkoululainen, joka tukee ja kouluttaa nuorempia oppilaita. Reilu 4 % 8–9-luokkalaisista käyttää nuuskaa, vaikka raittiimpia nuoria on enemmän kuin ennen.

 

Auli Anttila
projektiasiantuntija

Seminaarin materiaalit löytyvät aineistoista.

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun