Asiakkaat haluavat terveyskeskuksista ammattitaitoista ja sujuvaa palvelua

Huomisen terveyskeskus -valmennuksen aikana toteutettiin marras-joulukuussa asiakaskysely Riihimäen, Tervakosken ja Viipurintien terveysasemilla sekä sähköisesti verkossa. Kahden viikon aikana saatiin yhteensä 125 vastausta.

Kyselyssä kartoitettiin kahta asiaa: mitkä 07asiat saavat aikaan hyvän palvelukokemuksen ja mitä tulevaisuudessa palvelulta odotetaan.

Tulosten perusteella hyvän asiakaskokemuksen muodostavat ensisijaisesti ystävällinen palvelu ja kohtelu (38 % vastaajista maininnut), puhtaat, viihtyisät ja esteettömät tilat (33 %) sekä aito kohtaaminen ja kuulluksi tulemisen kokemus (26 %). Lisäksi asiakkaat ovat tyytyväisiä, jos palvelu on nopeaa ja sujuvaa (20 %).

Tulevaisuudessa terveyskeskuksen palvelun odotetaan olevan ammattitaitoista, moniammatillista ja kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeet huomioivaa (34 %). Palvelun nopeutta (24 %) ja aitoa kohtaamista ja kuuntelua (22 %) odotetaan myös vastaisuudessa. Asiakkaat toivovat lisäksi sähköisten palveluiden kehittämistä (20 %): mm. ajanvarausten tekemisen, omien tietojen tarkastamisen ja yhteydenottamisen pitäisi olla mahdollista myös verkossa. Monet vastaajat odottavat, että pääsy erikoislääkärille ja jatkotutkimuksiin olisi nykyistä helpompaa (16 %).

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun