Mikä Soteuttamo?

Uudenlaista palveluntuottajayhteistyötä on kokeiltu, kehitetty ja toteutettu Sitran tuella ympäri Suomea kohta jo puolentoista vuoden ajan. Meillä Kanta-Hämeessä Soteuttamo on toiminut hyvinvointialan toimijoita laaja-alaisesti yhteen tuovana konseptina jo vuodesta 2017. Mukana on ollut niin yrityksiä, oppilaitoksia, järjestöjä, eri alojen asiantuntijoita, kuntien virkamiehiä kuin luottamushenkilöitäkin. Konseptin avulla on avattu hyvinvointialan tulevaisuudennäkymiä, valinnanvapauden mahdollisuuksia ja alan digitalisaatiota, jaettu tietoa, keskusteltu ja verkostoiduttu. Erilaisia työskentely- ja toteutusmalleja on voitu hyödyntää yli maakuntarajojen. Toisaalta toiminta ja toteutus on lähtenyt aina paikallisesta, kunnan tai seutukunnan tarpeesta. Soteuttamoita on toteutettu Kanta-Hämeessä verkostoitumistilaisuuksina, infoina ja työpajoina valmistauduttaessa sote- ja maakuntauudistukseen, mutta jatkossa hyödyntäminen voi olla yhä monipuolisempaa.

Mitä hyötyä Soteuttamosta voi olla?

Soteuttamon avulla voidaan saattaa eri toimijoita yhteen, kehittää uutta ja mahdollistaa. Yhdeksi maakunnan järjestäjän ns. pehmeäksi ohjausvälineeksi on nostettu kumppanuus palveluntuottajien kanssa. Itse näen kumppanuuden ohjaamista laajempana asiana – tapana rakentaa palvelutarjoomaa asukkaiden tarpeiden mukaiseksi ja tiivistää palveluiden käyttäjien ja tuottajien yhteistyötä. Toisaalta kumppanuus helpottaa myös vaikkapa järjestäjän valvontatehtävää ja sopimusohjausta – tutuksi tulemisen myötä yhteistyö ja dialogi on tunnetusti helpompaa. Lisäksi erityisesti pienille tuottajille on tärkeää, että järjestäjällä on kasvot. Hienointa tietysti on, että prosessissa myös järjestäjä itse oppii.

Miten työtä jatketaan?

Tulevien maakuntien tehtäväkenttä on varsin laaja ulottuen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä muun muassa elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittämiseen. Laaja-alainen asiantuntemus ja vahva emo-organisaatio antavat erinomaiset mahdollisuudet laajentaa yhteistyötä yli eri toimialueiden. Jatkossa voidaan hyödyntää tehokkaammin eri alueiden asiantuntijoita, kun toiminnot siirtyvät saman katon alle. Maakunnan näkökulmasta Soteuttamo-yhteistyö on tuonut hyvän keskusteluyhteyden ja ymmärrystä maakunnan toimijakentästä. Näen, että uudistustyön jatkuessa yhteistyö tiivistyy ja kehittyy entisestään.

Miksi Soteuttamo on osa terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuutta?

Yritykset ovat jatkossa sekä maakunnan asiakkaita että maakunnan asukkaiden, eli asiakkaiden, palveluiden tuottajia. Maakunnan on sekä ylläpidettävä että edistettävä markkinoiden toimivuutta ja huolehdittava samalla myös siitä, että elinkeinoelämä kehittyy ja pysyy innovatiivisena näiden molempien asiakkuuksien näkökulmasta. Markkinat eivät ole staattinen tila, vaan yrityksiä syntyy ja poistuu markkinoilta. Soteuttamo voikin toimia alustatalouden yhtenä välineenä, jossa eri toimijoita törmäytetään ja verkotetaan. Soteuttamon kautta voidaan edistää liikehdintää ja kytköksiä maakunnan eri ekosysteemien välillä.

Niina Haake
projektipäällikkö, maakunnan järjestäjätehtävä

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun