Hallituksen I&O-kärkihanke päättyi vuoden vaihteessa – Tekemistä leimasi innokas ja eteenpäin katsomisen ilmapiiri

Hallituksen kärkihankkeet päättyivät viime vuoden lopussa. Yksi Kanta-Hämeessä kahden vuoden ajan vahvasti näkyneistä hankkeista oli I&O-hanke eli virallisemmin Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -niminen kärkihanke.

Hankkeen aikana on kerätty tietoa mm. siitä, mitä palveluja ikääntyneet pitävät tärkeinä ja millaisia toiveita ja tarpeita omaishoitoperheillä on palveluiden suhteen. Tiedot mahdollistavat aidosti ihmislähtöisten palvelujen kehittämisen.

– Kanta-Hämeessä on paljon mahdollisuuksia tehdä erilaisia palvelurakennemuutoksia, jotka keventävät ikääntyneiden palveluiden rakennetta, mutta samalla vapauttavat resursseja tehdä asioita eri tavalla tai uudella tavalla, sanoo Annukka Kuismin, joka toimi I&O-hankkeen muutosagenttina Oma Hämeessä.

Hankkeen aikana saatiin paljon aikaiseksi: Kanta-Hämeeseen mm. laadittiin toimintamalli ikääntyneiden kuntoutuksen tukemiseen ja tietopaketti omaishoidon tueksi sekä kehitettiin ohjauksen, neuvonnan ja tuen palveluita ja palvelutarpeen arviointia. Lisäksi hankkeessa päätettiin ottaa maakunnassa kattavasti käyttöön toimintakykymittaristo, jonka avulla palveluiden myöntäminen on yhdenvertaisempaa ja joka antaa mahdollisuuden koota palvelut aiempaa paremmin sopimaan asiakkaan henkilökohtaiseen tilanteeseen. Omaishoitoperheiden toiveisiin vastataan vastedes monipuolistamalla ja lisäämällä ikääntyneiden perhehoidon saatavuutta ja käyttöä.

Muutosagentti teki hankkeessa tiiviistä yhteistyöstä maakunnan eri toimijoiden kanssa.

– Kanta-Hämeessä vallitsee utelias ja innokas sekä yhdessä eteenpäin katsomisen, suunnittelun ja tekemisen ilmapiiri niin palveluntuottajien ja -järjestäjien kuin vanhusneuvostojen keskuudessa. Se on ollut ja tulee olemaan iso positiivinen voimavara tehdä tarpeellisia muutoksia siten, että kaikki niihin sitoutuvat ja niiden tarpeellisuuden ymmärtävät, Kuismin kiittelee.

Tutustu hankkeen materiaaleihin:

Ikääntyneiden yhteensovitettujen palveluiden kokonaisuus Kanta-Hämeessä (pdf)
I&O-muutosagenttitoiminnan tulokset, Kanta-Häme (pdf)
Loppuraportti, Kanta-Hämeen I&O-muutosagentti (pdf)

Lisätietoa:

Annukka Kuismin
Projektiasiantuntija, ikääntyneiden palveluiden valmistelu
Kanta-Hämeen maakunta- ja sote-valmistelu
puh. 050 550 2263
annukka.kuismin@hame.fi

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun