LAPE:n loppuseminaarin jälkilöylyt

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankekausi päättyy pian. Kanta-Hämeen LAPE-hanke järjesti viime viikolla Hämeenlinnassa loppuseminaarin, jossa muisteltiin hanketyön antia ja pohdittiin LAPE-työn onnistumisia, haasteita ja tulevaisuuden visioita. Tässä muutamia poimintoja päivän puheenvuoroista ja keskusteluista.

 

Positiivista:

Parasta oli yhteistyökumppaneiden löytyminen yli kunta- ja sektorirajojen.
Entiset ja nykyiset hanketyöntekijät muistelivat lämmöllä työpajoja ja kokoontumisia, joissa yhteisten näkemysten löytäminen oli usein yllättävänkin helppoa. Hankkeen sote-juurista huolimatta myös kuntien sivistystoimen johtajat olivat löytäneet toisensa ja tervehtivät hanketta optimistisina elvytetystä yhteistyöstään. Myös järjestökentän moniulotteista osallistamista hanketyöhön arvostettiin.

LAPE-työ tuo suuntaa lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen.
Kahden vuoden hanke ei yksin riitä luomaan pysyvää muutosta, mutta se on toiminut sysäyksenä oikeaan suuntaan. LAPE-hanke kytkeytyy sekä aiempaan kehittämistyöhön että ulottaa lonkeronsa tulevaisuuteen. Maakunnallisesti yhdessä työstetyt linjaukset mm. perhekeskusmallista, TLP-menetelmistä, lapsivaikutusten arvioinnista ja lapsibudjetoinnista tukevat kuntia ja tulevaa maakuntaa polulla kohti lapsiystävällistä Kanta-Hämettä.

 

Haasteita:

Aikaa oli liian vähän.
Ajan löytäminen LAPE-työlle kunnissa ja kuntayhtymissä oli usein vaikeaa, vaikka se tunnistettiin tärkeäksi. LAPE-hankkeen lyhytaikaisuus koettiin myös suurena haasteena, vaikka LAPE-agentin jatko helpottaakin siirtymää vuonna 2019.

Yhtäaikaisten muutosten määrä tuntui joskus ylivoimaiselta.
LAPE-hankkeessa on työstetty mm. monialaisen yhteistyön mallia, TLP-menetelmien käyttöönottoa asiakastyössä, Kompassi-työkalun hyödyntämistä palvelutarpeen arvioinnissa ja monia muita uudenlaisia työtapoja. Vaikka LAPE-työn suuntaa pidettäisiin oikeana, on kaikkien muutosten toimeenpano lyhyessä ajassa ja toisaalta ylläpito tulevaisuudessa haastavaa.

 

Tulevaisuus:

Perhekeskusten kehittäminen jatkuu.
Kanta-Hämeen lasten, nuorten ja perheiden palvelut kootaan tulevaisuudessa yhteen perhekeskusverkostoissaPerhekeskusverkostojen järjestäytyminen jatkuu, ja tässä kuntien tukena toimii mm. LAPE-muutosagentti, vuonna 2019 aloittavat kunta-agentit ja THL:n perhekeskus-asiantuntijat.

Lapsiystävällisyys juurtuu syvälle organisaatioiden toimintakulttuuriin.
Toimintakulttuuri ei muutu kahdessa vuodessa, eikä se muutu itsestään. TLP-menetelmistä tuttu lapsen voimavarojen asettaminen keskiöön, kohtaamisen korostaminen ja tää kuuluu mulle -asenne sen sijaan muuttavat hiljalleen toimintatapoja. Muutokseen tarvitaan jatkossakin puhetta lapsiystävällisyydestä, ja puheen täytyy näkyä myös teoissa.

Sähköistä maailmaa hyödynnetään entistä paremmin.
Maailma muuttuu, julkisten palveluiden tulee muuttua mukana. Etäneuvola, oman hyvinvoinnin itsearviointi Kompassi-työkalulla ja hankkeen viime metreillä alkava Mitä kuuluu -somekampanja nuorille ovat hyviä esimerkkejä digitalisaatiopiloteista. LAPE-muutosagentti Jari Pekuri on henkilökohtaisesti luvannut edistää sähköisen maailman parempaa hyödyntämistä, joten sähköiset lapsiperheiden palvelut ovat varmasti tulossa jäädäkseen.

 

LAPE-hanke kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneista kahdesta vuodesta! Vuonna 2019 LAPE-muutostyötä koordinoi LAPE-agentti, apunaan mm. kunta-agentit, THL, STM, OKM, LAPE-akatemiat, Unicef ja Itla. Lisäksi t jatkuu osalla hankehenkilöstöstä vielä helmikuun 2019 loppuun asti, joten lisää analyysiä ja LAPE-hankkeen parhaiden ideoiden esittelyä on luvassa vielä ensi vuoden puolella.  

 

Lämmintä joulun odotusta LAPE-tiimin puolesta toivottaa,
Laura Lamberg, LAPE Oma Häme -projektisuunnittelija

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun