Maakunta- ja sote-valmistelu jatkuu hyvässä vauhdissa

Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulut siirtyivät kesällä taas vuodella eteenpäin. Lainsäädäntökokonaisuus on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä. Uudistuksen on nyt tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alussa. Eduskunta päättää maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä syyskaudella ja tavoitteena on saada lainsäädäntö voimaan ja maakunnat perustettua joulukuussa 2018.

(Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.)

Oma Häme -valmistelussa lisäaikaa ei käytetä odotteluun. Syksyn valmistelutyössä keskitytään erityisesti niihin asioihin, jotka maakunnassa on tehtävä joka tapauksessa – toteutuu uudistus näiltä pohjin tai ei.  Lisäajan myötä olemme parhaimmillaan entistäkin paremmassa iskussa palvelemaan maakunnan asukkaita iloisen 20-luvun koittaessa.

Olemme koonneet alle kuulumisia Oma Hämeen valmistelualueilta.

Maakuntakonsernin ja järjestämisen valmistelu

Maakunnan konsernirakenteen valmistelussa painopiste on tällä hetkellä maakunnan kokonaisturvallisuuteen liittyvässä valmistelussa. Maakunnan turvallisuustoimijoiden yhteistyötä syvennetään ja samalla hienosäädetään maakunnan poliittista ohjausmallia turvallisuusasioiden osalta.

Maakuntastrategiaan liittyvästä valmistelusta on tehty arviolta noin 40 %, ja valtakunnallisen aikataulun muuttumisen myötä 5/2019 valittavilla maakunnan luottamushenkilöillä on mahdollisuus osallistua maakuntastrategian luonnoksen työstämiseen. Maakunnan toimielimien ja poliittisen ohjauksen kokonaisuudesta valmiina on noin 30 %.

Maakunnan järjestämistehtävät on laaja kokonaisuus, jota valmistellaan paraikaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että muiden maakunnan tehtävien osalta (maku). Syksyn aikana testataan mm. palvelulupauksen laadintaa ja päivitetään toimintaympäristötietoa tulevan palvelustrategian osalta, suunnitellaan edelleen järjestämisen organisointia, kehitetään yhteistyötä palveluntuottajien kanssa sekä rakennetaan ohjaus- ja palveluprosesseja.

Syksyn aikana työn alla on myös maakunnan sote-keskuksen kilpailukyvyn kehittäminen.

Talous

Talousasioissa keskitytään syksyllä muutoksen riskikartoituslaskelmien laatimiseen. Riskikartoituksissa pyritään huomioimaan sekä muutoksen voimaantulovaiheen ylimääräiset kertaluonteiset menot että uudistuksen seurauksen syntyvät uudet pysyvät menovastuut. Riskikartoituksien osoittamat menoerät sisällytetään vuoden vaihteessa laadittavaan vuoden 2021 koetalousarvioon.

ICT-valmistelu

ICT-valmistelussa on meneillään kokonaisarkkitehtuurityö. Työkaluksi työhön on valittu ARC-ohjelmisto, joka tarjoaa visuaalisen työkalun toiminnan eri alueiden mallintamiseen. Ohjelmistolla kuvataan strategiaa, palveluja, prosesseja ja tietojärjestelmiä sekä näiden välisiä yhteyksiä.

Maakunnan sote-organisaatioissa aloittaa toimintansa digiagenttien verkosto. Heidän tehtävänään on varmistaa toiminnallinen valmius ottaa käyttöön erilaisia digitaalisia palveluja (esim. päivystysapu 116 117, etämittaukset, Omaolo -sähköiset oirearviot, Avph -palveluohjain, Minunterveyteni.fi ja Oma Raitti).

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien yhtenäistämisen osalta meneillään ovat mm. kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän ja kotihoidon järjestelmän uusiminen FSHKY:ssä yhtenäiseksi muun maakunnan kanssa sekä maakunnallisten terveydenhuollon tietojärjestelmien yhtenäistäminen (Lifecare -potilastietojärjestelmä, maakunnallinen EKG-arkisto, maakunnallinen radiologian kuva-aineistojen arkisto).

Sopimusselvittely

Sopimusselvitykseen liittyvä työskentely aloitetaan syksyllä. Toimintoja siirtävien organisaatioiden on tehtävä selvitys sopimuksista maakunnalle 28.2.2020 mennessä.

Valtakunnallinen palvelukeskus Vimana Oy kilpailuttaa syksyllä maakuntien asianhallintajärjestelmän. Valtakunnallinen valmistelu tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatimiseksi maakunnille on käynnistymässä, samoin kuin valtakunnallisen ohjeistuksen laatiminen tietoaineistojen siirroista.

Henkilöstöasioiden valmistelu

Henkilöstöasioissa valmistellaan alkusyksystä maakunnan henkilöstöstrategiaa. Siinä muodostetaan keskeiset henkilöstöpoliittiset kulmakivet, joiden varassa maakunnan työntekijöitä johdetaan. Lisäksi valmistelussa ovat mm. työhyvinvointijohtamisen asiat ja henkilöstöhallinnollisten prosessien kuvaaminen.

Maku-palvelut

Maakuntauudistuksen – eli tuttavallisemmin ”maku” – palvelut on koottu kahdeksaan palvelukokonaisuuteen, jotka ovat pelastus, aluekehitys, kasvu, kotoutuminen, maaseutu, ympäristöterveydenhuolto, ympäristö ja luonnonvarat sekä aluesuunnittelu ja liikenne. Etevät vastuuvalmistelijat nykyisistä organisaatioista johtavat valmistelua. Lisäksi sote- ja kasvupalveluiden yhteensovittaminen on oma valmistelualueensa. Tulevan maakunnan maku-palveluihin siirtyy yhteensä nelisen sataa työntekijää.

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun