Kanta-Hämeessä arvostetaan turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Oma Häme kokosi huhtikuussa kaikille avoimessa verkkoaivoriihessä mielipiteitä siitä, mistä aineksista rakentuu Kanta-Hämeessä hyvä arki ja mihin asioihin maakunnan tulisi panostaa asukkaan, elinkeinoelämän edustajan, järjestöjen ja maakunnan tulevan työntekijän näkökulmasta. Toukokuussa luottamushenkilöille lähetettiin kysely, jossa he saivat vielä jalostaa verkkoaivoriihen tuloksia omilla näkemyksillään.

Tärkeimmäksi hyvän arjen takaajaksi vastaajat kokivat laadukkaat ja saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Hyvä arki koostuu myös hyvistä julkisista liikenneyhteyksistä, kulttuuri- ja liikuntapalveluista sekä työllisyyspalveluista. Vastaajat arvostivat lisäksi lähipalveluita, osallisuuden tukemista, ihmisläheistä johtamista, palvelujen ja toimintojen saumattomuutta sekä työnteon joustavuutta.

Verkkoaivoriihen vastausten perusteella tärkeimmiksi arvoiksi osoittautuivat turvallisuus, yhteisöllisyys ja avoimuus. Luottamushenkilöt lisäsivät listaan vielä yhdenvertaisuuden, asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden. Tärkeinä asioina molemmissa ryhmissä koettiin luonnon kunnioitus ja työhyvinvointi.

– Turvallisuus nousi yhdeksi eniten mainintoja saaneista asioista, ja se tuleekin näkymään vahvasti tulevan maakunnan suunnittelussa. Vastaajat olivat pohtineet turvallisuutta hyvin monista näkökulmista, esiin nousivat mm. nopeasti saatava apu sairaustapauksiin, poliisi- ja pelastustoiminta, kevyen liikenteen väylät, esteettömyys, valaistus, työturvallisuus ja  tietoturva, luettelee projektipäällikkö Marjo Lindgren Oma Hämeestä.

Verkkoaivoriiheen vastanneiden mielestä Kanta-Hämeen tulevassa maakunnassa tulee panostaa erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä saumattomiin palveluihin ja toimintoihin. Liikuntapalveluihin, työhyvinvointiin ja työntekijöiden arvostukseen toivottiin myös panostusta.

Verkossa toteutettuun aivoriiheen osallistui 415 vastaajaa. Enemmistö vastaajista oli maakunnan asukkaita ja tulevia työntekijöitä. Tulosten jalostukseen osallistui 63 luottamushenkilöä.

– Toivoimme hiukan suurempaa osanottajamäärää, mutta olemme kuitenkin tyytyväisiä, sillä nämä lähes 500 vastaajaa ovat nähneet todella vaivaa vastatessaan. Jokainen aivoriiheen osallistunut käytti vastaamiseen aikaa keskimäärin 18 minuuttia, mikä näkyy vastausten laadussa ja hyvin perustelluissa pohdinnoissa, kiittelee Lindgren.

– Saamiamme tuloksia on jo alettu hyödyntää tulevan maakunnan strategisessa suunnittelussa.

Tutustu koosteeseen tuloksista.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Marjo Lindgren
marjo.lindgren@hame.fi
p. 046 922 6643

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun