Blogivieras Sara Löyttyjärvi: Järjestöjen yhteistyö organisoituu maakunnallisesti

Maakunta- ja sote-uudistus muokkaa järjestöjen ja yhdistysten toimintaympäristöä, erityisesti sosiaali-, terveys- ja hyvinvointityössä, mutta myös ympäristönsuojelun ja työllisyyden edistämisen osalta. Tähän asti yhteistyötä niin järjestöjen kesken kuin julkisten toimijoiden kanssa on edistetty ja kehitetty lähinnä kunta- ja seututasoilla. Maakunta tuo yhteistyöhön uuden tason.

Maakunnan sekä järjestöjen, yhdistysten ja seurojen väliselle yhteistyölle tarvitaan yhteinen foorumi ja paikka, niin tiedon vaihtoon kuin yhteisistä asioista sopimiseen ja niiden edistämiseen. Tälle yhteistyölle tarvitaan selkeä, oma rakenne. Nyt keväällä on ollut valmisteilla maakunnan strategia: visio, painopisteet ja ohjausrakenne. On ehdottoman tärkeää, että järjestöyhteistyön rakenne tulisi osaksi maakunnan muita rakenteita ja strategiaa. Tämän vuoksi nyt keväällä 2018 on valmisteltu järjestöjen kesken esitystä maakuntatason yhteistyörakenteeksi.

Tämä yhteistyörakenne on tarpeen sekä meidän yhdistysten ja järjestöjen keskinäiselle yhteistyölle maakunnan tasolla että yhteistyön paikaksi maakunnan ja järjestöjen välille. Ensimmäinen rakenneluonnos valmisteltiin Kanta-Hämeen Alueverkoston tapaamisessa 20.3. käydyn keskustelun pohjalta. Luonnos oli olemassa olevien verkostojen ja yhdistystoimijoiden kommentoitavana huhtikuun 2018.

Oma Hämeen Järjestöfoorumissa 15.5.2018 esiteltiin kommenttien pohjalta muokattu esitys Kanta-Hämeen Järjestöasiain neuvottelukunnaksi. Järjestöfoorumissa päätettiin tehdä maakunnalle esitys neuvottelukunnan perustamisesta osaksi maakunnan tulevia rakenteita. Tämä asia on meille järjestöille ja yhdistyksille selvää – tällainen rakenne tarvitaan.

Neuvottelukunnan tehtävistä ja toiminnasta on myös aika hyvä yksimielisyys. Se, mitä tulee vielä hioa ennen kuin ensimmäinen neuvottelukunta aloittaa, on kokoonpano. Tavoitteena neuvottelukunnan kokoonpanolle on mahdollisimman laaja edustus niin yhdistystoiminnan sisältöjen osalta kuin alueellisesti. Olennaista on, että neuvottelukunnan tulevilla jäsenillä on kullakin takanaan isompi joukko yhdistyksiä ja järjestöjä, ei vain oman yhdistyksensä näkemykset. Näin kukin tuo neuvottelukuntaan laajempaa näkemystä. Se, minkä tahon, verkoston tai yhteistyöjärjestön kautta minkäkin alan ja alueen edustus neuvottelukuntaan tulee, vaatii vielä valmistelua. Tarkoitus onkin vuoden 2018 aikana käydä tarkempia keskusteluja eri verkostojen ja neuvostojen kanssa siitä, miten parhaiten turvataan eri yhdistysalojen ja alueiden edustus neuvottelukunnassa.

Järjestöfoorumissa nostettiin myös muita tärkeitä asioita, jotka tulee ottaa huomioon neuvottelukunnan nimeämisessä ja toiminnassa. On tärkeää, että jäsenet eivät tule yksinomaan keskuskunnista, vaan neuvottelukunnassa on riittävä maaseudun edustus ja näkemys. Neuvottelukunnan toiminnassa tulee panostaa erityisesti tiedonkulkuun. On todella tärkeää, että tieto kulkee yhdistyksiltä neuvottelukuntaan ja toiseen suuntaan. Toiminnan aikataulutus eri verkostojen kanssa on myös olennaista, jotta eri verkostoissa ehditään käsittelemään neuvottelukuntaan tulevia asioita ja näin neuvottelukunnan kokoukseen saadaan laajempia näkemyksiä yhdistyskentältä.

Huomionarvioista on myös tähdentää, että vaikka neuvottelukunnan osalta edistetään maakuntatason yhteistyötä, niin kuntayhteistyötä ei unohdeta. Kuntayhteistyön kehittämistä tullaan jatkamaan ja tiivistämään. Suuri osa yhdistyksiä toimii paikallisesti ja heille kuntayhteistyö on oleellisempaa kuin maakuntatason yhteistyö. Kuntiin jää myös merkittävä osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

Jatkossa onkin tarpeen edistää, kehittää ja tehdä yhteistyötä niin kunta-, seutu- kuin maakuntatasolla. Maakunnassamme toimivat yhdistykset voivat kukin määritellä, millä tasoilla omalle yhdistykselle on olennaista olla mukana vaikuttamassa ja tekemässä yhteistyötä, ja olla mukana vain siltä osin. Rakenteet ja kanavat tulee tätä varten olla kuitenkin kunnossa joka tasolla. Silloin meillä on mahdollisuus valita omat areenamme.

Tutustu Kanta-Hämeen Järjestöasiain neuvottelukunnan esitykseen. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta.

Sara Löyttyjärvi
sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun