Kanta-Hämeeseen tavoitellaan maakunnallista vapaan valinnan pilottia

Oma Häme valmistelee maakunnallista vapaan valinnan pilottihakemusta Kanta-Hämeessä. Kokeiluun haetaan sekä asiakasseteliä että henkilökohtaista budjettia. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen pilotin saavista maakunnista huhtikuun lopussa.

Pilotissa halutaan korostaa asiakkaan osallisuutta ja vahvistaa aktiivisen kansalaisen vapautta valita omia palvelujaan. Lisäksi tavoitteena on monipuolistaa palveluvalikoimaa ja luoda toimiva kumppanuus yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Laajana tavoitteena pilotille on sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio ja yhteisten toimintatapojen tehostaminen.

Pilotointiaika on heinäkuun alusta vuoden 2019 loppuun. Pilotti kattaa koko maakunnan, ja siihen saatava valtionapu kattaa kaikki kustannukset.

– Hankkeen täytyy kattaa vähintään 80 % maakunnan alueen väestöstä, ja mielellään koko maakunnan tulisi osallistua siihen. Hakemus ministeriöön jätetään 15.3. mennessä, ja kunnilta ja kuntayhtymiltä tarvitaan päätös hankkeeseen osallistumisesta viimeistään huhtikuun aikana, sanoo projektiasiantuntija Auli Anttila Oma Hämeestä.

Kokeilussa asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti

Asiakassetelin käyttöä on Kanta-Hämeessä alustavasti suunniteltu pilotoitavaksi kotipalvelussa, kotihoidossa, asumispalveluissa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa. Näissä palveluissa asiakas voi saada palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakassetelin palvelun hankkimiseen. Palvelun voi valita maakunnan hyväksymältä yksityiseltä sosiaali- ja terveydenhuollon tuottajalta mistä tahansa maakunnan alueelta. Jos asiakas ei halua seteliä, hän saa palvelut maakunnan liikelaitokselta tai muulla tavoin ostopalveluna. Asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta ja laadusta vastaa maakunnan liikelaitos, joka myös perii palvelukohtaisen asiakasmaksun.

Henkilökohtaista budjettia suunnitellaan Kanta-Hämeessä pilotoitavaksi vammaispalveluissa. Tulevalla maakunnalla on velvollisuus ottaa henkilökohtainen budjetti käyttöön niille vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaille, joilla on jatkuvaa ja laaja-alaista avun tarvetta ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja valitsemaan omat palvelunsa. Henkilökohtaista budjettia saa käyttää asiakassuunnitelmansa mukaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Asiakas voi itse päättää, mistä palvelut hankitaan ja millainen apu tai tuki auttaa häntä parhaiten. Henkilökohtaisella budjetilla voi valita palveluntuottajaksi järjestön tai yrityksen. Maakunta maksaa suoraan palveluntuottajalle henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset. Asiakkaan tilille ei siirry rahaa.

Lue myös: Kuka omistaa asiakassuunnitelman? Vapaan valinnan pilottihanke herätti kysymyksiä

Lisätietoja:

Projektisuunnittelija Johanna Hämäläinen, puh. 050 505 3795
Projektiasiantuntija Auli Anttila, puh. 050 512 1249
Projektipäällikkö Niina Haake, puh. 040 869 6436

Linkit:

Valinnanvapauslain luonnos annettiin lainsäädännön arviointineuvostolle ja julkaistiin

Valinnanvapauspilottien haku on käynnissä

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun