Kuka omistaa asiakassuunnitelman? Vapaan valinnan pilottihanke herätti kysymyksiä

Oma Häme järjesti helmikuussa kolme vapaan valinnan pilottiin liittyvää infotilaisuutta: Forssassa 13.2., Hämeenlinnassa 20.2. ja Riihimäellä 22.2. Tuleva lakimuutos herätti aktiivista keskustelua ja mm. seuraavanlaisia kysymyksiä:

Miten tukea tarvitsevat henkilöt pystyvät tekemään valinnan?

– Heitä tuetaan palvelujen valinnassa. Lakiesityksen mukaisesti maakunnan liikelaitoksen on huolehdittava asiakkaan neuvonnasta ja ohjauksesta palvelujen suunnittelussa ja annettava asiakkaalle selvitys palvelujen saatavuudesta, laadusta ja kustannuksista.

Pilotissa yhtenäistetään toimintatapoja, kuten mm. asiakasohjausta ja asiakassuunnitelmaa, jotta maakunnan alueella olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet saada palveluja. Lisäksi vapaan valinnan lakiesitys kohdentaa palveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Miten asiakassetelin arvo määräytyy?

– Arvo määritellään niin, että sillä aidosti saa tarvitsemiaan palveluja. Arvon määrittelyyn vaikuttavat yksityisten tuottajien ja maakunnan oman liikelaitoksen hintataso. Asiakasmaksuista päätetään valtakunnallisesti.

Miten varmistetaan tiedon liikkuminen yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä?

– Potilastiedot ovat eri toimijoiden käytettävissä Kanta-palvelujen kautta, mutta tietojen siirtymisessä on viivettä. Pilotissa otetaan käyttöön ratkaisu, jolla varmistetaan asiakkaiden turvallisuus ja riittävä tiedon liikkuminen.

Missä palvelun tarpeen arvio ja asiakassuunnitelma tehdään? Kuka omistaa asiakassuunnitelman? Milloin ja kuka sen päivittää?

– Asiakassuunnitelma on asiakkaan itsensä omistama. Sote-keskukset vastaavat hoidon tarpeen arviosta ja asiakassuunnitelman laatimisesta suoran valinnan palvelujen osalta. Maakunnan liikelaitos vastaa palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelman kokonaisuudesta silloin, kun asiakas tarvitsee myös liikelaitoksen myöntämiä palveluja.

Viime kädessä maakunnan liikelaitos vastaa näin ollen asiakkaan palvelukokonaisuudesta. Asiakkaan tilanteen muuttuessa asiakassuunnitelman päivittämistä voi pyytää asiakas tai hänen omaisensa tai työntekijä. Erityistä tukea ja laaja-alaisesti palveluja tarvitsevien asiakkaiden kohdalla on keskeistä kehittää palveluprosessit, joissa asiakkaan tueksi määritellään aina asiakkaan palvelukokonaisuudesta vastaava työntekijä.

Lue myös: Oma Häme hakee maakunnallista vapaan valinnan pilottia

Auli Anttila
Auli Anttila

Projektiasiantuntija

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun