Kanta-Hämeessä pilotoidaan palveluohjauksen sähköistä työkalua

Palveluohjauksen onnistuminen on yksi kriittisimmistä kohdista sote-työn onnistumisessa. Kanta-Hämeen muutosagentit Annukka Kuismin ja Jari Pekuri hallituksen I&O- ja LAPE-kärkihankkeista ovat kehittäneet yhdessä palveluohjaukseen sähköisen työkalun, jota pilotoidaan maakunnassa ikääntyneiden palveluohjauksessa. Kuisminin ja Pekurin kertomien tarpeiden ja ominaisuuksien pohjalta järjestelmän tuotteistamisen on tehnyt Flowmedik Oy.

Palveluohjauksessa kuntalaiset saavat tilannettaan koskevaa neuvoa ja ohjausta, joilla varmistetaan, että ihminen saa oikeita palveluja oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Oleellista on, ettei ihmistä juoksuteta luukulta toiselle, vaan palveluohjaus ottaa vastuun tiedon ja oikean luukun etsimisestä.

Sähköinen työkalu toimii erityisesti ammattilaisen tukena palveluohjauksessa, sillä työkalun avulla voidaan tehdä koko palveluohjauksen aikaista seurantaa palvelutarpeen arvioinnista palveluiden saamiseen. Työkalu kertoo selkeässä, visualisoidussa muodossa, mitä palveluohjauksen prosessissa tapahtuu, esimerkiksi missä, kuinka paljon ja millaisista asioista tietoa tuotetaan, mikä tapahtumaketjun kesto on, miten paljon työskennellään asiakkaan kanssa, kuinka paljon aikaa menee odotteluun ja palaako asiakas samaan prosessiin uudelleen.

Kuvitteellinen näkymä ePalveluketjuksi nimetystä työkalusta. Kuva Flowmedik Oy.

– Työkalu tuo työhön hallittavuutta, erityisesti siinä kohdin, kun se saadaan yhteyteen asiakastietojärjestelmän kanssa. Sen jälkeen työntekijä saa heti tietoonsa, missä vaiheessa asiakkaan asiat ovat, valaisee muutosagentti Annukka Kuismin Oma Hämeestä.

Työkalun tarjoamaa numeerista tietoa resurssien käytössä tarvitaan, kun esim. ikääntyneiden palvelusta tulee lakisääteisesti kahdesti vuodessa ilmoittaa, kuinka kauan aikaa on keskimäärin kulunut asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista palvelun alkamiseen. Tähän asti ilmoitukset ovat perustuneet valistuneisiin arvioihin, uusi työkalu antaa tästä faktista tietoa. Vastaavaa työkalua ei Suomessa ole ennen ollut käytössä.

– Tämä lisää läpinäkyvyyttä. Jossain vaiheessa työkalun kehityksessä päästään myös siihen, että asiakas voi itse sen avulla tarkistaa, missä vaiheessa hänen asiansa etenee ja mikä on seuraava vaihe. Silloin asiakas voi toivottavasti myös antaa palautetta palveluohjauksen eri vaiheista, Kuismin toteaa.

Kuvitteellisia näkymiä ePalveluketju-työkalusta. Kuvat Flowmedik Oy.

Lisätietoa:

Annukka Kuismin, muutosagentti, Kanta-Häme / Oma Häme
I&O-kärkihanke (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa)
p. 050 575 2193

Jari Pekuri, muutosagentti, Kanta-Häme / Oma Häme
LAPE-kärkihanke (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma)
p. 050 598 4101

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun