Järjestöfoorumin aiheina olivat maakunnan arvot ja strategiset periaatteet

Oma Hämeen järjestöfoorumi kokoontui Forssassa 8.2.2018. Foorumissa käsiteltiin tulevan maakunnan arvoja ja strategisia periaatteita. Järjestöväki totesi kriittisesti, että väliaikaisen toimielimen (VATE:n) ja maakuntahallituksen jäljiltä arvot ja periaatteet ovat talouden ja hallinnon kielellä kirjattuja. Käytetty kieli olisi tarpeen muokata ymmärrettävämpään ja ihmisläheisempään muotoon.

Ihmislähtöisesti – ihminen edellä

Maakunnan arvot ovat yhdenvertaisuus, mitattavuus, asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus ja rohkeus. Yleisöä askarrutti, miten kaikilla erikokoisilla järjestöillä on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Samoin pohdittiin, miten yhdenvertaisuus ja yhtäläiset palvelut toteutuvat eri seuduilla maakunnassa. Tämä vaatii muutosta myös ammattilaisten asenteeseen ja työtapoihin. Palvelut halutaan tuoda ihmisten lähelle ja räätälöidä ihmiselle sopivaksi. Ihmisestä tulee pitää huolta ja saattaa seuraavan palvelun luokse, jottei asiakas jää tyhjän päälle ja yksin ongelmansa kanssa. Ihminen ei saa unohtua toiminnan keskiöstä.

Järjestötoiminnalla on oltava järkevä rooli ja rakenne maakunnan palvelujärjestelmässä

Järjestöväki on huolissaan toiminnan rahoituksesta maakuntauudistuksen jälkeen. Järjestöillä on paljon annettavaa palvelujen suunnittelussa mm. kokemusasiantuntijoiden kautta. Ne myös valvovat niiden asiakkaiden etuja, jotka eivät itse osaa tuoda asioitaan esille.

Järjestöt ja julkiset toimijat toimivat yhteistyössä muodostaen yhteisen palvelukokonaisuuden. Maakunta vastaa lakisääteisistä tehtävistä, joita järjestöjen palvelut täydentävät. Järjestöjen toiminnan avulla voidaan auttaa ihmisiä ennen julkisten palvelujen piiriin siirtymistä ja toimia niiden lisänä tai jatkohoitona. Järjestöt ovat nopeita reagoimaan haasteisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin, toimivat usein palvelujen nivelvaiheissa sekä tuottavat virka-ajan ulkopuolisia palveluita.

Ei uusia muureja kuntapalveluiden ja maakunnan palveluiden välille!

Maakunnan strategiset periaatteet ovat asiakas edellä, elinvoiman vahvistaminen, prosessiviisaus, ymmärrettäväksi yhtenäistäminen (integraatio) ja kestävä konsernitalous. Elinvoimaa vahvistavat väestön hyvinvointi, ennalta ehkäisevä työ, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Toimiva ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta pitää huolen väliinputoajista, ehkäisee sosiaalisia ongelmia ja tuo elämään sisältöä. Talouden kestävyys ja rahojen riittämättömyys huolestuttavat. Palvelujen keskittäminen voi johtaa maakunnan reuna-alueiden kuihtumiseen. Viestin kulkeminen ruohonjuuritasolta maakuntatasolle on tärkeää ja hyvät käytännöt tulisi ottaa käyttöön koko maakunnan alueella. Palvelukokonaisuuksien sujuvuus on ensiarvoista.

Tutustu illan esityksiin.

Seuraava Oma Hämeen järjestöfoorumi pidetään 15.5.2018 Riihimäellä.

Auli Anttila, projektiasiantuntija, Oma Häme

 

Auli Anttila
Auli Anttila

Projektiasiantuntija

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun