Kanta-Hämeen kuntien vanhusneuvostot yhdistivät voimansa

Kanta-Hämeen 11 kunnan vanhusneuvostot suunnittelevat yhdessä vanhuspalvelulain vaatimaa toimenpidesuunnitelmaa maakunnalle. Yhteistyön tavoitteena on saada koko maakunnan ikääntyneiden äänet, havainnot, toiveet ja näkökulmat sisältymään yhteiseen suunnitelmaan.

Lain edellyttämässä suunnitelmassa nykyisten kuntien, jatkossa maakunnan, tulee antaa selvitys siitä, miten niissä aiotaan tukea ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Lisäksi suunnitelmasta tulee selvitä, miten iäkkäiden henkilöiden tarvitsemat palvelut ja omaishoito järjestetään. Suunnitelman tulee olla valmiina vuoden 2018 loppuun mennessä.

Vanhusneuvostot kirjaavat suunnitelmaa varten yhdessä ne asiat, joita ikääntyneisiin asukkaisiin ja heidän palveluihinsa liittyen maakunnassa tavoitellaan ja kehitetään. Erityisesti painotetaan kotona asumiseen ja kuntoutumisen edistämiseen liittyviä toimenpiteitä.

– Kanta-Hämeessä on todella aktiiviset vanhusneuvostot, kiittelee maakunnallista yhteistyötä koordinoiva muutosagentti Annukka Kuismin Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihankkeesta.

– Keräsimme kaikilta maakunnan vanhusneuvostoilta etukäteen näkökulmia siitä, mitkä ovat iäkkään väestön palveluiden suhteen vahvuuksiamme ja heikkouksiamme ja missä asioissa näköpiirissä on mahdollisuuksia ja uhkia. Saimme kasaan lähes 800 erillistä asiaa, joista olemme nyt yhdessä tiivistäneet oleellisimmiksi arvioidut jatkoon.

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun